B60J 1/20

Zasklievací dielec so zlepšenou schopnosťou vibroakustického tlmenia, spôsob výroby takéhoto zasklievacieho dielca a spôsob akustickej ochrany v priestore pre cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20816

Dátum: 12.04.2010

Autori: Fournier David, Payot Sylvain

MPK: B32B 17/10, B60J 1/20

Značky: zasklievacieho, zasklievací, vibroakustického, takéhoto, schopnosťou, dielca, akustickej, zlepšenou, priestore, cestujúcich, ochrany, výroby, spôsob, vozidle, dielec, tlmenia

Text:

...tolerancií, a v podstate rovinný estetický vzhľad osadenej zostavy, ktorý okrem toho zaisťuje akustický zisk.0012 Z patentovej prihlášky W 0 94/012952 je známy profil, ktorý musí mať na zaistenie takejto schopnosti vibroakustického tlmenia reálnu lineárnu ekvivalentnú tuhosť Keq aspoň rovnú 25 MPa v kombinácii s ekvivalentnýmstratovým činiteľom tanlĺleq aspoň rovným 0,25. Lineárna ekvivalentná tuhosťje ekvivalentná tuhosť profilu...

Zadný systém vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10532

Dátum: 05.11.2009

Autori: Laviolette Julien, Roumier Nicolas

MPK: B62D 35/00, B60J 1/20

Značky: vozidla, systém, zadný

Text:

...z montážnej polohy do strednej polohy apotom posunutím zo strednej polohy do polohy po montáži na zadnom otváraní, prostriedky na pripevnenie dielu karosérie na zadné otváranieobsahujúce komplementárne prostriedky západkového mechanizmuumiestnené na diele karosérie a na zadnom otváraní a umoťňujúce pripevnit diel karosérie na zadné otváranie v jeho polohe po montáži.0016 Vďaka tomuto vynálezu umožňujú prostriedky na pripevnenie dielu...

Zasklievací dielec so zlepšenou schopnosťou vibroakustického tlmenia, spôsob výroby takého zasklievacieho dielca a spôsob akustickej ochrany v priestore pre cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20858

Dátum: 09.10.2008

Autori: Payot Sylvain, Fournier David

MPK: B60R 13/08, B60J 1/20, B60J 1/17...

Značky: priestore, spôsob, vibroakustického, ochrany, zlepšenou, dielec, cestujúcich, zasklievacieho, zasklievací, tlmenia, takého, dielca, vozidle, akustickej, výroby, schopnosťou

Text:

...pričom práca v šmyku je zanedbateľná. Karoséria je totiž tak tuhá vo vzťahu k profilu, že sa nedeformuje a nemôže absorbovať vibračnú energiu.Len profil sa významne deformuje a rozptyľuje mechanickú energiu hlavne0013 Tento typ tlmiaceho profilu, tvoriaci tiež obvodový spoj zasklievacieho dielca, je teda vhodný, pretože zaisťuje spojenie medzi zasklievacím dielcom a karosériou. Všetky zasklenia vozidla však nie sú upevnené na celom svojom...

Zasklievací dielec so zlepšenou schopnosťou vibroakustického tlmenia, spôsob výroby takéhoto zasklievacieho dielca a spôsob akustickej ochrany v priestore pre cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20975

Dátum: 01.04.2008

Autori: Payot Sylvain, Fournier David, Rehfeld Marc

MPK: B60J 1/00, B60J 1/20, B60R 13/08...

Značky: takéhoto, priestore, schopnosťou, akustickej, vozidle, ochrany, tlmenia, zasklievacieho, výroby, vibroakustického, cestujúcich, zasklievací, dielec, dielca, zlepšenou, spôsob

Text:

...alebo nepriložení viacerých tlmiacich materiálov.0012 Pod pojmom tlmiaci materiál sa v nasledujúcom opise rozumie viskoelastický materiál majúci stratový činiteľ väčší ako 0,25, ktorý je tak schopný rozptyľovat energiu. Môže napríklad patriť do skupiny polymérov.0013 Z patentovej prihlášky W 0 04/012952 je známy profil, ktorý musí mať pre zaistenie takej schopnosti vibroakustického tlmenia reálnu Iineárnu ekvivalentnú tuhosť Kgq aspoň...

Vrstvený zasklievací dielec obsahujúci integrovaný prídržný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17479

Dátum: 05.10.2006

Autori: Mercks Horst, Mäuser Helmut

MPK: B60J 1/20, B32B 17/10, B60J 7/043...

Značky: přídržný, obsahujúci, vrstvený, integrovaný, prvok, zasklievací, dielec

Text:

...proti poškriabaniu (napríklad z polysiloxánu) na dodaniedlhodobej optickej kvality ich povrchu.0011 V pripade vozidiel sú takými ochrannými fóliami vybavované hlavne zasklievacie dielce strechy, svojou povahou monolitické, pretože v oblasti strechy nemôžu byt vždy použité vrstvené zasklievacie dielce s dvoma tuhými tabulami. Či je tomu akokoľvek, sú bežné vrstvené dielce hrubšie, ťažšie a tiež0012 Známy prlklad ochranných fólii je...

Štrukturálny modul pre zaťahovaciu roletu vozidla a vozidlo obsahujúce takýto modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4107

Dátum: 15.03.2005

Autor: Pezeril Stéphane

MPK: B60J 1/20, B60J 7/00

Značky: takýto, modul, obsahujúce, roletu, vozidlo, zaťahovaciu, štrukturálny, vozidla

Text:

...2 na streche vozidla. Roleta 2 je znázornená na obrázku 2. Modul 1 obsahuje hornú priečku 7 a dolnú priečku 8.Obidve priečky sú navzájom približne rovnobežne arovnobežné voči rovine odvíjania saZpohľadu zhora obidve homá 7 aj dolná 8 priečka je vo všeobecnosti tvaru H. Obidve priečky sú približne symetrické vzhľadom na rovinu odvíjania sa rolety 2 takým spôsobom,aby sa vytvorilo len jedno H pri pohľade zhora na modul l. To znamená, že každá...

Zariadenie na upevnenie detskej autosedačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5327

Dátum: 04.01.2005

Autor: Laurie John

MPK: B60J 1/20

Značky: upevnenie, detskej, autosedačky, zariadenie

Text:

...vozidla na štrukturálny prvok 2. Platnička l obsahuje kryt 100umožňujúci prístup ku kotviacim prostriedkom, ktorý obsahuje prstence 101 a podperu 102.Platnička l má dve strany rozličného tvaru. Jedna z týchto strán, horná strana ll je približne rovná a je dimenzovaná takým spôsobom, aby mohla pojať prostriedky na pripevnenie 106 prstenca 101 alebo je vybavená vystužujúcimi prostriedkami 107, 108 platničky l na štrukturálnom prvku 2....

Teplokvapalinový ostrekovač skiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 681

Dátum: 07.12.1994

Autori: Szeöke Tibor, Nedeliak Miloš

MPK: F24H 1/00, B60J 1/20

Značky: ostrekovač, vozidiel, skiel, teplokvapalinový, motorových

Text:

...ostrekovacej kvapaliny a v sústave chladiacej kvapaliny. Obrázokc. 2 znázorňuje konštrukciu ohrievače ostrekovacej kvapaliny.Príklad uskutočnenia technického riešeniaJedným z príkladov uskutočnenia technického riešenia teplokvapalinověho ostrekovača je ostrekovač pozostávajúci zo zásobníka ostrekovacej kvapaliny l, čerpadielka 3 a dvoch trysiek g,navzájom prepojených rozvodovým potrubím 5.V hadici chladiacej motorovej kvapaliny É,...

Usporiadanie nepriameho ohrevu čelného skla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 410

Dátum: 06.04.1994

Autor: Farkaš Ján

MPK: F24H 1/00, B60J 1/20

Značky: ohřevu, nepriameho, automobilů, usporiadanie, čelného

Text:

...približne 2 1.Plnenie výmennika tepla môže byť zabezpečené napriklad cez dlhé nalievacie hrdlo. Do okruhu môže byť zaradená aj vyrovnávacia nádržka.Podstata technického riešenia je v tom, že na čelné sklo sa pôsobí teplou vodou prúdiacou v stieračoch alebov nádržke ostrekovača. ohriatou prvým teplom odobratým z ma lého chladiaceho okruhu motora hneď za držiakom termostatu alebo z výfukového potrubia motora alebo nezávislého kúrenia. Toto...

Reduktor čelního odporu vzduchu pro vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263447

Dátum: 11.04.1989

Autori: Norek František, Mrkvička Jan

MPK: B60J 1/20

Značky: odporu, vzduchu, čelního, reduktor, vozidla

Text:

...Taková zařízení sou rozměrná a neskledná. Zaoblení čelI. vnich hran při ěsu nebo návěsu zmenšuge jejich ložný prostor.Největší odpor vzduchu má plocna s ostrými obrysovými hrana~ mi postavená kolmo na směr proudění vzduchu. Tuto plochu u vozidel tvoři čelní strana přivěsu, návěsu, přečnívajici čelní stěna valn ku s plachtou a podobné. Podle výsledku zkoušek v aerodynamickém tunelu lze tento odpor zmenšit zaobĺením hran. Toto zaobleni hran se...

Zařízení pro usměrnění proudění vzduchu u motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263446

Dátum: 11.04.1989

Autori: Norek František, Mrkvička Jan

MPK: B60J 1/20

Značky: vzduchu, zařízení, vozidel, usměrnění, proudění, motorových

Text:

...gro usaěrnění proudění vzduchu. Stá voJící zařízení jsou však těžko, obcmná a gři skladování náročná na prostor. Toto je vyřešeno zařízením podle vynálezu, jehožpodstata spočíva v tom, že sestąvá z uvarového noíukovacího vaku zejména klínového průřezu. Tento vak je upevněn na střeše kabinyřidiče uáběhovou stranou dopřeou ve směru pohybu vozidla.hlavní výhody dosahované zařízením pro usměrnění proudění vzduchu podle vynälezu spočívají v jeho...