B60H 1/00

Zariadenie na ochranu posádky automobilu pred vplyvom výfukových exhalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7180

Dátum: 01.07.2015

Autor: Gajdoš Juraj

MPK: B60H 1/00, B60W 10/30

Značky: posádky, exhalátov, ochranu, zariadenie, výfukových, vplyvom, automobilů

Text:

...umiestnený V prednej časti automobilu V smere jazdy monitoruje priestor pred automobilom na nastavenú Vzdialenosť (napr. 3 m). V okamihu, ked senzor zaznamená V nastavenej vzdialenosti prekážku (stojaci alebo pomalšie sa pohybujúci automobil), dôjde k automatickej aktivácii zariadenia vnútornej cirkulácie vzduchu V kabíne automobilu. Pokiaľ bude vzdialenosť medzi prekážkou a automobilom menšia alebo rovná ako nastavená vzdialenosť, zostane...

Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20274

Dátum: 23.01.2013

Autori: Dietel Dany, Neubert Dieter, Ulbricht Olaf, Grimm Andre, Wieland Frank, Achatz Thomas

MPK: B60H 1/00, B67D 7/02, F25B 45/00...

Značky: systémov, zabránenie, spôsob, chladiaceho, komplexných, prostriedku, únikov, rozoznávanie, hydraulických

Text:

...funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho...

Vodná komora pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17215

Dátum: 30.04.2012

Autor: Harke Stefan

MPK: B60H 1/28, B60H 1/00, B62D 25/08...

Značky: motorové, vodná, komora, vozidlo

Text:

...vnútomého priestoru. Výhodnejšie ale vytvára prinajmenšom časť ostenia,ktoré vymedzuje prvý vnútomý priestor, sama teplo-výmenný prvok. Ešte výhodnejšie vytvára väčšia časť ostenia, ktoré vymedzuje prvý vnútomý priestor, teplo-výmenný prvok. Najvýhodnejšie dokonca V podstate celé ostenie, ktoré vymedzuje prvý vnútomý priestor, vytvára teplo-výmenný prvok.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu vymedzuje štruktúra, ktorá slúži na cielené...

Vzduchová klapka a systém na vykurovanie, ventiláciu a/alebo klimatizáciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18728

Dátum: 24.02.2012

Autori: Nedellec Florian, Zisko Peter

MPK: B60H 1/00

Značky: vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu, klapka, vozidla, vzduchová, systém

Text:

...otvoru. Je možné, aby vonkajšia vyčnievajúca štruktúra a bočné Vyčnievajúce štruktúry boli oddelené. To ohraničí rôzne oblasti tesniacehomechanizmu, v ktorých vyčnievajúce štruktúry nezávisle vykonávajú svoje tesniace funkcie.0008 Alternatívne možno vonkajšiu vyčnievajúcu štruktúru a bočné vyčnievajúce štruktúry prepojiť. V takomto príklade uskutočnenia sa tesniaca funkcia zdokonalí odstránením medzery medzi vonkajšími a bočnými...

Zloženie airbagu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8839

Dátum: 02.04.2009

Autori: Rijpkema Henk, Bergers Helmut, Humpert Stefan

MPK: B60H 1/00, B60R 21/26, B60R 21/205...

Značky: zloženie, motorového, airbagu, vozidla

Text:

...1000 C potenciál nebezpečenstva. Také pyrotechnické vyvijače plynu preto môžu byť obsluhované lenvyškoleným odborným personálom a sú spoločne s plynovým vakom, pevne namontované V puzdre airbagu, pričom puzdro airbagu je bezpečne uzatvorené proti manipulácii. Pretože pyrotechnický Vyvíjač plynu vyvíja pri zapálení naďalej veľmi vysoké teploty,musí byť na spojovacie Vedenie a jeho pripojenie medzi vyvíjač plynu a plynovým Vakom kladené vysoké...

Odvzdušňovacia klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7613

Dátum: 21.04.2008

Autor: Dippel Thomas

MPK: B60H 1/00

Značky: odvzdušňovacia, klapka

Text:

...sila individuálne nastaviť, pružiaci prvok môže vykazovat viaceré vybrania.0012 Tieto vybrania sú výhodne usporiadané po obvode v blízkosti prechodovej oblasti k rámu a tak ovplyvňujú deformovateľnost pružiaceho prvku voči rámu.0013 Na docielenie uzavretého tesniaceho systému sú vybrania výhodne uzavreté materiálom tesnenia. 0014 U odvzdušňovacej klapky ide najmä o viackomponentový výstrek, pričom rám a pružiaci prvok sú zhotovené z tvrdého...

Chladenie elektrických súčiastok odkláňaním prúdu vzduchu vo ventilačnom systéme vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8856

Dátum: 02.04.2008

Autor: Queinnec Jean-yves

MPK: B60H 1/00

Značky: prúdu, chladenie, systéme, vozidla, odkláňaním, súčiastok, elektrických, vzduchu, ventilačnom

Text:

...zariadenia. V prípade, že si cestujúci neželá dodávanie prúdu vzduchu využívaného na chladenieelektrických súčiastok, preruši sa cirkulácia tohto prúdu vo ventilačnom systémea elektrické súčiastky prestanú byť chladené. Musia však byt stále v chode, aby poháňalí turbinu určenú na urýchľovanie druhého prúdu vzduchu, a ichprevádzka spôsobuje ich zahrievanie. Predmet vynálezu0006 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť ventilačný systém pre...

Elektrické alebo hybridné motorové vozidlo vybavené tepelnoregulačným systémom zvyšujúcim účinnosť zdrojov s nízkou úrovňou tepelných emisií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6399

Dátum: 07.02.2007

Autor: Douarre Alain

MPK: B60H 1/00

Značky: emisií, zdrojov, tepelných, vozidlo, hybridné, vybavené, tepelnoregulačným, motorové, nízkou, elektrické, systémom, úrovňou, zvyšujúcim, účinnost

Text:

...sa nákladov, inštalácie ahmotnosti, ktoré sú charakteristické pre daný automobil.Navyše, vžiadnom prípade nesmie dôjsť kzníženiu úrovne pohodlia, na ktorú sú moderní motoristi zvyknutí. Nové navrhované riešenia nesmú so sebou prinášať obmedzenia, ktoré by mali negatívny dosah na čas, ktorý musia motoristi venovať svojmu automobilu, ani na dostupnosť vozidla. Ak vezmeme do úvahy všetky uvedené požiadavky, zdá sa, že v...

Vzduchový filter pre ventilačné zariadenie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6719

Dátum: 05.10.2006

Autor: Arold Klaus

MPK: B60H 1/00, B60H 3/06

Značky: ventilačné, vozidla, zariadenie, motorového, filter, vzduchový

Text:

...filtra je upravené filtračné médium, ktoré má skladané (plisované), teda do záhybov zložené filtračné rúno. Tým sa ďalej umožní obzvlášť velké plošné predĺženie filtračného média.Aby sa na filtri eliminovalo poškodenie naskladaného filtračného média prostredníctvom okolo ležiacich prekážok alebo hrán pri zasúvaní vzduchového filtra do zasúvacej šachty ventilačného zariadenia, je u špeciálneho uskutočnenia vzduchového filtra...

Vzduchový element pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3776

Dátum: 19.06.2006

Autor: Welzer Jürgen

MPK: G10K 11/00, B60H 1/00

Značky: motorové, vzduchový, element, vozidla

Text:

...že cestujúci v zadnom priestore sú v štartovacej fáze vystavení nepríjemne chladnému vzduchu,skôr ako teplotná regulácia V časovom úseku až desiatich minút prevedie tento prúd chladnêho vzduchu do príjemnej a na teplotnú reguláciu zvolenej teplotnej oblasti. Pritomvzniknutý teplotný rozdiel A T (rozdiel teploty v ustálenomstave a teploty v štartovacej fáze) je hlavne určený dĺžkou vzduchového kanála a môže byt viac ako 30 °K. Podľa...

Klimatizačné zariadenie pre koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2957

Dátum: 06.09.2004

Autor: Hume Tony

MPK: B60H 1/24, B60H 1/00

Značky: prostriedok, klimatizačné, dopravný, zariadenie, koľajový

Text:

...uskutočnenia, Peltierove články by mali mať odvody tepla alebo tepelné výmenníky spojené sprotiľahlými stenami. Elektrické tepelné čerpadlo môže zahŕňať väčšie množstvo Peltierových článkov aspojenýchPotrubie apriestor zhromažďovania vzduchu môžu mať spoločnú stenu. Stena môže byt vybavená otvorom tvarovaným na to, aby pojal prostriedky elektrického tepelného čerpadla.Prehľad obrázkov na výkresochuskutočnenia podľa vynálezu budú popísané...

Obslužné zariadenie klimatizačnej automatiky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284086

Dátum: 06.08.2004

Autor: Schramm Michael

MPK: B60H 1/00, G05G 1/28

Značky: zariadenie, motorového, automatiky, klimatizačnej, vozidla, obslužné

Zhrnutie / Anotácia:

Obslužné zariadenie klimatizácie motorového vozidla s nastavovacími prostriedkami a/alebo ukazovacími prostriedkami aspoň na "rozdelenie vzduchu", "množstvo vzduchu" a "teplotu vzduchu" má nasledujúce znaky: a) ako nastavovací prostriedok požadovanej hodnoty na "rozdeľovanie vzduchu" a/alebo "množstvo vzduchu", a/alebo "teploty vzduchu" je usporiadané vždy jedno manuálne prestaviteľné analógové nastavovacie zariadenie (2, 3, 4) požadovanej...

Spôsob výroby vzduchového prvku pre motorové vozidlo a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1551

Dátum: 29.07.2004

Autor: Welzer Jürgen

MPK: B60H 1/00, B29C 49/00, F24F 13/00...

Značky: výroby, spôsobu, tohto, spôsob, uskutočňovanie, zariadenia, vzduchového, motorové, prvků, vozidlo

Text:

...penovej hmoty podľa nároku 3 umožňuje masovú výrobu vzduchového prvku.Fixácia podľa nároku 4 zlepšuje reprodukovateľnostTemperovací krok podľa nároku 5 má napriklad slúžiťna zahrievanie tabletky V prípade, keďtepelná energia privádzaná v dôsledku vyfukovacieho procesu cez tabletku bynebola dostačujúca na dosiahnutie spoľahlivêho zvarenia.Alternatívne alebo prídavne môže byt ale temperovací kroktaktiež krokom chladiacim, predovšetkým...

Klimatizačné zariadenie, najmä do motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284014

Dátum: 08.07.2004

Autori: Hartleb Thomas, Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: najmä, zariadenie, motorového, vozidla, klimatizačné

Zhrnutie / Anotácia:

Klimatizačné zariadenie, najmä do motorového vozidla, vyrobené s reguláciou teploty výstupného vzduchu pomocou aspoň jednej zmiešavacej klapky (MKI, MKII) vzduchu, ktorá je usporiadaná pred zmiešavacím priestorom (MR), na nastavenie rôzneho zmiešavacieho pomeru prúdu studeného vzduchu za výparníkom (VD) a/alebo prúdu teplého vzduchu za výmenníkom (WT) tepla pred vstupom do zmiešavacieho priestoru (MR). V prúde studeného vzduchu vo výparníku...

Vodiaci element vzduchu pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2817

Dátum: 17.06.2004

Autori: Welzer Jürgen, Honheiser Norbert, Laber Matthias

MPK: B60H 1/00

Značky: motorové, vzduchu, vodiaci, vozidlo, element

Text:

...trvania pri tepelnom zlisovani, môžu nastaviť tak, že priechodnost prídavného telesa a drsnosť stien prídavného telesa, okolo, ktorých vzduch prúdi, sa môžu meniť v širokých rozsahoch, a teda sa môže optimalizovať zvukovo absorpčné pôsobenie prídavného telesa vo vodiacom elemente vzduchu. Alternatívne môžu byt na vytvorenieprídavného telesa podľa vynálezu použité penový materiál aleboPlošné elementy podľa nároku 3 sa ukázali ako zvlášť...

Zariadenie prenosu tepla pre veľkoobjemové vnútorné priestory vozidiel a spôsob prevádzky zariadenia prenosu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1088

Dátum: 20.04.2004

Autor: Scheid Helmut

MPK: B60H 1/00

Značky: vozidiel, priestory, velkoobjemové, přenosu, tepla, zariadenia, prevádzky, zariadenie, spôsob, vnútorné

Text:

...teplonosné médium s príslušným prípravkom. To zníži zvislýzastavaný priestor zariadenia prenosu tepla a celkovú hmotnosťjednotky.Zariadenie prenosu tepla podľa vynálezu je hlavne ďalej rozvinute výhodne tým, že skriňa máhomú stenu skrine a spodnú stenu skrine, že kanál teplonosného médiaje integrovaný do homejsteny skrine a hlavne tiež do spodnej steny skrine, a že vzduchove kanály prenosu tepla sú usporiadané medzi vzduchovým vstupným...

Jednotka rýchleho teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3353

Dátum: 10.03.2004

Autor: Lloveras Calvo Juan

MPK: B60H 1/00

Značky: rychlého, teplovzdušného, kúrenia, jednotka

Text:

...je doplnená o súbor výkresov zobrazujúcich preferované prevedenie.Obrázok 1 je grafickým znázornenim hlavného zariadenia, ktoré je predmetom súčasného vynálezu, znázorňujúcim lievikovité puzdro a spôsoby odsávania a vháňania vzduchu zohrievaného výstupným výfukovým potrubim.Obrázok 2 je vývojovým diagramom zobrazujúcim montáž jednotlivých prvkov tvoriacich tento vynález.Vzhľadom na to, čo je uvedené vyššie, súčasný vynález sa odvoláva na...

Zariadenie na zisťovanie teploty vo vnútornom priestore vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2249

Dátum: 10.03.2004

Autori: Hamann Marwin, Trapp Ralph, Knittel Otto, Stich Bernd

MPK: B60H 1/00

Značky: priestore, zisťovanie, teploty, vnútornom, vozidla, zariadenie

Text:

...teploty vnútorného priestoru nachádza pred, na alebo v stene susediacej s vnútorným priestorom vozidla, aby snímač teploty vnútorného priestoru bol V tepelnom kontakte so vzduchom vo vnútornom priestore vozidla. Snímač teploty vnútorného priestoru samotný môže byť usporiadaný V telese a je najma ako NTC-súčasť alebo PTC-súčasť zaliaty v zalievacom materiáli. Za stenou sa nachádza kompenzačný snímač teploty, ktorý jetepelne oddelený od...

Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283100

Dátum: 27.12.2002

Autor: Schwarz Stefan

MPK: B60H 1/00, B60K 37/06

Značky: případně, automobilů, zariadenie, gombík, najmä, klimatizačné, obsluhovací, otočný, vykurovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík (2) na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu, je axiálne aretovaný a otáčavo vedený priamo v čelnej stene (1) obsluhovacieho zariadenia prostredníctvom protikotúča (3), nasunuteľného zo zadnej strany čelnej steny (1) na ovládací hriadeľ (2.2) obsluhovacieho gombíka (2) a radiálneho klzného okraja (3.4).

Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie najmä na montáž do motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282916

Dátum: 02.12.2002

Autori: Petters Siegried, Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: najmä, vykurovacie, motorového, klimatizačné, zariadenie, vozidla, případně, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bolo možné podľa koncepcie zhodných súčastí zhotoveného vykurovacieho, prípadne klimatizačného zariadenia so vstavaným priestorom (1.3) na výparník zasúvaný pri využití v podobe klimatizačného zariadenia, taktiež pri využití ako vykurovacieho zariadenia a pritom zaistiť vysoký dopravný výkon vzduchu pri nepatrnom hluku aj na vstavanom priestore (1.3), ktorý nie je vybavený výparníkom, je do vstavaného priestoru (1.3) zasunuté vodiace...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 901

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bendell Ian, Bernlöhr Peter, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: vykurovacie, vozidlo, motorové, zariadenie, klimatizačné

Text:

...väčší prietočný prierez, ako druhý kanál studeného vzduchu. Horný zmiešavací priestor potom môže byť pomerne jednoduchým spôsobom zásobovaný väčšímpriestor potom môže byť podľa ďalšieho vytvorenia podľa vynálezu tiež opatrený odbočnými otvormi k bočným hubiciam,takže je možné tiež jemné vetranie bočných okienok abočného priestoru pre cestujúcich.Spodný zmiešavací priestor môže byť podľa ďalšieho uskutočnenia zásobovaný väčším množstvom teplého...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 789

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bendell Ian, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: klimatizačné, vykurovacie, motorové, vozidlo, zariadenie

Text:

...ležať nad ďalším, nad vykurovacim telesom prebiehajúcinl a k prvému zmiešavaciemu priestoru vedúcim kanálom studeného vzduchu, prićonx od tohtozmiešavacieho priestoru dochádza na zásobovanie vetracíchV ďalšom vytvorení vynálezu môže byť usporiadaný ďalší pod vykurovacím telesom prebiehajúci a k druhémuzmiešavaciemu priestoru vedúci kanál studeného vzduchu atento druhý zmiešavací priestor môže byť prostrednictvom bočných otvorov spojený s...

Klimatizačné zariadenie do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282786

Dátum: 11.11.2002

Autor: Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: vozidiel, motorových, klimatizačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prostredníctvom jediného nastavovacieho prostriedku (T) ohrevu pri jeho prestavovaní v prvej nastavovacej oblasti, najmä oblasti s hodnotou 0 až 30 % celkovej nastavovacej oblasti, uskutočniť nezávisle od poháňacieho motora motorového vozidla prestavenie chladiaceho ústrojenstva (KP, VD) z vysokého chladiaceho výkonu na malý chladiaci výkon a v poslednej nastavovacej oblasti prestavenie zdroja (EH, DH) z malého vykurovacieho...

Odstredivý separátor vo vykurovacom systéme autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2629

Dátum: 12.09.2000

Autori: Chrzán František, Chrzán Vincent

MPK: B60H 1/00

Značky: separátor, vykurovacom, systéme, autobusov, odstredivý

Text:

...odstreďivého separátora do vodného systému aumobusov.Odstredivý separátor je začlenený do vykurovacieho systému medzi pnivodné potrubie.od motora a topné teleso. Spoje sú urobené gumenými hedicami, ktoré sú prichytené k rúrkam oceľovými sponami.Na obrázku č. 2 je znázornený pozdĺžny rez odstredivého separátora, ktorý predstavuje jeho zostavenie. Základnou.ča sťou odstredivéhn separátora je teleso valca, ku ktorému súpripojené zvarom...

Zariadenie na vykurovanie a vetranie priestoru pre cestujúcich alebo kabíny automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280761

Dátum: 18.05.2000

Autor: Loup Didier

MPK: B60H 1/00

Značky: zariadenie, vykurovanie, vetranie, vozidla, automobilového, cestujúcich, priestoru, kabiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje skriňu (10) vymedzujúcu rozdeľovaciu komoru (42) so vstupom (40) na prívod čerstvého alebo ohriateho vzduchu do rozdeľovacej komory a s výstupmi na rozdeľovanie čerstvého alebo ohriateho vzduchu do rôznych oblastí priestoru pre cestujúcich alebo kabíny vozidla, a s rozdeľovacou clonou (86) uloženou otočne okolo osi (XX) vnútri rozdeľovacej komory na reguláciu rozdeľovania vzduchu vypúšťaného výstupmi. Skriňa (10) vymedzuje...

Mriežka chladiča na motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1657

Dátum: 05.11.1997

Autor: Scalon Danielo

MPK: B60H 1/00

Značky: mriežka, vozidla, motorové, chladiča

Text:

...javom asymetrickúch deformácii, ale ktorá by tiež mala podstatne zjednodušenú a ekonomickú konštrukciu a to rovnako vo fázi výrobnej.V súlade s týmto uvedeným technickým riešením, je tu poskytnutá mriežka chladiča pre motorové vozidlá podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že rám je opatrený prvými zàpadkovizgmi prostriedkami,tvorenými zachytavacími zubami, pomocou ktorých jeupevnený na mriežkovom dieli, mria vidlicovitými...

Usměrňovač proudícího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242117

Dátum: 01.02.1988

Autor: Tylajka František

MPK: B60H 1/00

Značky: usmerňovač, vzduchu, proudícího

Text:

...vzduchu otočně upevněnď na kulovém čepu pomocí nosných žeber tvořících dorazy výtvarované v těleee ueměrňovače, které je posledním článkem rozvodu vzduchu.Navrhovaným uložením mřížky usměrňovače je umožněno jaké~ koliv tverové řešení i libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kterémkoli aměru nedochází ke zmenšení průtočného průřezu, tedy ani k nežádoucímu zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, tedy ani k...

Zařízení pro rozvod vytápěcího a větracího vzduchu v oddíle osobního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251600

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šeuer Antonín, Hübscher Rudolf

MPK: B60H 1/00

Značky: vzduchu, rozvod, vytápěcího, větracího, vozidla, oddíle, zařízení, osobního

Text:

...okna, tedy v místě největších tepelných ztrát, čímž se odstraní studená místa«na obložení, kde se opírá cestující. Prohřátím okenního prostoru se zamezí vzniku kondenzátuv oblasti oken s jeho následnému zatékání mezi obložení.Protože výdechová štěrbina pod oknem je směrována dolů a při běžném pohledu není patrná,zamezí se vhazování odpsdků a vnikání vody při mokrém čištění do podokenního kanálu. Provodení vytápěcích a větracích kanálů je...

Zapojení stejnosměrného napájecího zdroje vytápění vlakových souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 232382

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pohl Jiří

MPK: B60H 1/00

Značky: zapojení, souprav, zdroje, stejnosměrného, napájecího, vytápění, vlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ochranu zejména obvodů železničního zabezpečovacího zařízení, pracujícího na vymezených frekvencích, před rušivými vlivy, způsobenými střídavou složkou proudu ze stejnosměrného topného zdroje, jenž je tvořen třífázovým alternátorem a třífázovým můstkovým usměrňovačem. Podstatou vynálezu je, že ze střídavých vstupů usměrňovače jsou pomocí proudových čidel jednotlivě snímány analogové hodnoty proudů všech fází a porovnávány v...