B60G 17/04

Akumulátor hydraulického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7516

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kučera Marián, Malý Vlastimil, Tóth František

MPK: B60G 17/04, F16F 9/096

Značky: tlaku, akumulátor, hydraulického

Text:

...nasledujúcich nárokoch na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detailných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne nesene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná prvá konštrukcia akumulátora hydraulického tlaku podľa technického riešenia, ktorá je bližšie objasnená na obrázku l....

Zapojení k regulaci nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250350

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vykopal Vladislav, Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: tlaku, nápravy, zapojení, nápravových, mobilních, zdvojené, prostředků, regulaci

Text:

...regulačního ventilu 8 a regulovaný tlakový vzduch postupuje dále levým potrubím 11 k prvnímu vstupu levého dvou-cestného ventilu 19 a z jeho výstupu levým výstupním potrubím 11 a do levého vzduchového odlehvčovacího elementu 9, upevněneho svou základnou na horní levé části rámu a svou horní činnou častí pod levou stranou vlečené nápravy.Pravý -dvoucestný ventil 19 a levý dvoucestný ventil 19 jsou -svými druhými vstupy propojeny...

Zařízení k regulaci nápravových tlaků zdvojených náprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250326

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: nápravových, prostředků, mobilních, regulaci, náprav, zdvojených, tlaku, zařízení

Text:

...s jednou vnduchovou odlehčovací pružinou .a na o-br. 2 je pravý bočnítpohled na provedení use dvěma postranními vz-duchovými odlehčovacími pružinami.čovací vz-ddchovou pružinou k čepu B, pevně spojeném s třmenem 2 rámu 1, otočné pomocí závěsu 7 připevněno listové pero 5,o jehož jeden volný konec se opírá hHBJCÍ náprava 3 a o druhý konec vlečená náprava 4. VTe vrcholové části listového pera 5 je .připevněna .páka 12, na jejíž rameni je...

Zapojení k regulaci rozdělení nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250286

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: mobilních, prostředků, zdvojené, rozdělení, nápravových, nápravy, tlaku, regulaci, zapojení

Text:

...levého ovládacího ventilu 4, tak i pravého ovládacíhxo ventilu 4 je spoločným hlavním potrubím 7 přiváděu tlakový vzduch přímo z nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Do druhéhovstupu jak levého ovládacího ventilu 4, tak .i pravého ovládacího ventilu 4 je společným potrubím 1 přiváděn referenční tlak z líezakresleiíého zdroje referenčního tlaku vzduchu. Hodnota referenčního tlaku odpovídá tlaku vzduchu v levém předním vzduchovém pružícím...

Zapojení k regulaci nápravových tlaků zdvojených náprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250285

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vykopal Vladimír, Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: tlaku, zapojení, zdvojených, mobilních, nápravových, regulaci, prostředků, náprav

Text:

...do vstupu pravého polohového regulačního ventilu 8 a jednak do vstupu levého polohového regulačního v.entilu 8, z nichž je vzduch ro regulovaném tlaku veden separátoně jak pravým vstupním potrubím 11 na jeden vstup ovládacího ventilu 23, tak levým vstupním potrubím 11na druhý vstup ovládacího ventilu 23. Z výstupu ovládacího ventilu 23 je vzduch veden potrubím 24 do levého vstupu dvojcestného ventilu 19. Dvojcestný ventil 19 je pravým svým...

Zapojení k regulaci vzduchových pružících elementů mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249023

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vykopal Vladislav, Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: prostředků, elementů, zapojení, vzduchových, regulaci, pružících, mobilních

Text:

...5 s jediným polohovým regulačním ventilem g.ventil Ž a třípolohový ventil § lze nahradit jediným více-A oeatným ventilem.zapojení podle vynálezu pracuje takto Při běžném provozu vozidla jsou ovládací ventily 1, 5 otevřeny a tlakový vzduch je přiváděn od polohových regulačních ventilů g, g do vzduchovým pružícíoh elementů ě, 1. ventil Ž a třípolohový ventil § jsou uzavřeny a potrubí 1 a lg jsou bez tlakového vzduchu. e V případě, že...

Zapojení polohové regulace zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249022

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hloušek Bohuslav

MPK: B60G 17/04

Značky: zapojení, nápravy, mobilních, regulace, zdvojené, polohové, prostředků

Text:

...vozidla.Toto řešení signál od jediné nápravy redukuje pákovým převo dem spřáhla. Při shodné výchyloe obou náprav, například při průjezdu zatáčkou, dává plný signál a umožňuje rychle reagovat na náklon nástavby. V případě záměrného zvednutí jedné nápravy,například u nevytíženého vozidla typu 6 x 2, vede řešení k zvětšení světlé výšky, což je obvykle žádouaí.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na přiloženám . vykrzcu v bočním...

Zapojení k řízení nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249414

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: zdvojené, prostředků, mobilních, nápravy, nápravových, tlaku, zapojení, řízení

Text:

...ventilu u zvýlendho tlaku.0 d redukdního ventilu 2 provozního tlaku je veden redukovaný tlakový vzduch potrubí u, jednak k vzduohovdnu zvedacíuu siementu 9, a jednak k vetupu dvojoeetneho ventilu .Lg, jeho druhý vstup na jeho protilehlá raneni je apojen potrubím u e výstupe redukčního ventilu m, zvýlenlho tlaku. Výstup na kolnd raneni dvojceztndho ventilu 13 je prcpojen potrubí ,L k nezakresleuý ovlldací ventilů.zapojení podle vyndlezu...