B60D

Náves k motorovému vozidlu alebo stroju

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6818

Dátum: 02.07.2014

Autor: Čambál Tibor

MPK: B62D 53/06, B60D 1/01

Značky: strojů, návěs, motorovému, vozidlu

Text:

...plochy v jednom možnom uskutočnení obsahuje dva hydraulické valce. Existuje však aj možnosť, aby hydraulický sklápací mechanizmus úložnej plochy pozostával len z jedného hydraulického valca. Hydraulický sklápací mechanizmus úložnej plochy je ukončený hydraulickou prípojkou. Úložná plocha obsahuje sklápacie bočnice. Predný rám úložnej plochy je vybavený dvoma sklopnými nájazdovými plošinami. Ťažné zariadenie je vybavené sklopnou alebo...

Mechanizmus na pripojenie ťahaného prostriedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288083

Dátum: 09.05.2013

Autor: Novák Martin

MPK: B60D 1/06, B60D 1/155, B60D 1/173...

Značky: mechanizmus, pripojenie, ťahaného, zariadeniu, tažného, vozidla, tažnému, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na pripojenie ťahaného prostriedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla obsahuje kĺb (1) ťažného zariadenia, ktorý je spojený s ojom (2), kde druhý koniec tohto oja (2) je vybavený prvým prípravkom (8) na pripevnenie ťahaného prostriedku, potom vrchná časť ťahaného prostriedku je vybavená prvkami na pripevnenie teleskopickej tyče (7), druhý koniec tejto teleskopickej tyče (7) je vybavený druhým prípravkom na upevnenie teleskopickej...

Diaľková indikácia pre ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19269

Dátum: 24.10.2012

Autori: Schack Jörg, Schäfer Wolfgang

MPK: B60D 1/02, B60D 1/62

Značky: diaľková, tažné, indikácia, zariadenie

Text:

...je úlohou predloženého vynálezu ďalšie Zdokonalenie ťažného zariadenia typu uvedeného V úvode tak, aby sa minimalizovali alebo dokonca úplne eliminovali vyššie uvedenéTáto úloha je vyriešená predloženým vynálezom prostredníctvom typového ťažného zariadenia, pri ktorom snímač vykazuje súčiastku na vytvorenie magnetického alebo/a elektrického poľa, pričom súčiastka na vytvorenie poľa je umiestnená tak, aby obopinala trajektóriu monitorovaného...

Dolly náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17834

Dátum: 29.02.2012

Autor: Fliegl Helmut

MPK: B62D 13/02, B62D 13/00, B60D 1/66...

Značky: náprava, dolly

Text:

...poruchy. Základom vynálezu je myšlienka upraviť miesto jedného alebo niekoľkých riaditeľných dvojkolesí len pevné, to znamená neriaditeľné dvojkolesía. Na dosialmutie potrebnej riaditeľnosti Dolly nápravy je najprv upravená otočná ťažná tyč, ktorej uhol k pozdĺžnemu smeru Dolly nápravy je pomocou mechanickej nastavovacej jednotky nastaiäteľný a prispôsobiteľný jazdnej dráhe. Prostredníctvom tohto núteného riadenia ťažnej tyče je daná ľahká...

Most koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16712

Dátum: 26.01.2012

Autori: Steininger Franz, Steiner Stefan, Fiedler Thomas, Paldan František

MPK: B61D 17/10, B60D 5/00, B61D 17/20...

Značky: koľajového, vozidla

Text:

...18). Tieto plošinové prvky sú uložené V korešpondujúcom vodiacom uchyteni na člene vozidla umiestenej skrine, pričom každá koncová oblasť mostového prvku, resp. každý plošinový prvok je prostredníctvom bočnej úložnej jednotky kĺbovo spojený s príslušnou priradenou skriňou. Pri demontáži mostového prvku sa môžu kruhové oblúkové plošinové prvky sňať len spolu s prídavným, stredným úsekom, čo sťažuje demontáž.0006 Úloha vynálezu spočíva V...

Vynálezy kategórie «B60D» v ZSSR.

Mechanizmus na pripojenie ťahaného prostriedku k ťažnému zariadeniu ťažného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6003

Dátum: 04.01.2012

Autor: Novák Martin

MPK: B60D 1/06, B60D 1/173, B60D 1/155...

Značky: zariadeniu, mechanizmus, tažnému, tažného, pripojenie, prostriedku, vozidla, ťahaného

Text:

...koniec tejto teleskopickej tyče Z je vybavený druhým prípravkom na upevnenie teleskopickej tyče 1 k ťažnému oku ťažného vozidla alebo k úchytu vytvorenom na karosérii alebo ráme ťažného vozidla. Ťažné oko ťažného vozidla je pôvodne určené na pripevnenie ťažného lana pri ťahaní druhého vozidla. Úchyt je konštrukciou podobný ťažnému oku, ale nie je direktíwie určený na pripojenie ťažného lana alebo ťažnej tyče. V blízkosti tohto druhého...

Spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5418

Dátum: 07.04.2010

Autori: Lábaj Ján, Medvecký Štefan, Tribula Rastislav, Mačuš Peter

MPK: B60D 1/00, B61G 5/00

Značky: vozidlu, automatický, ťahaného, zariadenie, vozíka, vedenému, spôsob, pripájania

Text:

...spôsob pripájania ťahaného vozíka k automaticky vedenému vozidlu a zariadenie k tomuto spôsobu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že automaticky vedené vozidlo je vedené kolmo na ťahadlo ťahaného vozíka, ktoré sa automaticky pripojí s ťahadlom automaticky vedeného vozidla pri ich vzájomnom kontakte. Ťahadlo automaticky vedeného vozidla v pohotovostnej polohe zaujíma pozíciu za bočným obrysom automaticky vedeného...

Zariadenie na zablokovanie pripojovacej gule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10404

Dátum: 11.12.2008

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/52, B60D 1/06, B60D 1/28...

Značky: zablokovánie, zariadenie, pripojovacej

Text:

...s jedným jej koncom opierajúcim sa o vnútornú stranu vrcholku skrine, kým jej druhý koniec pôsobí na časť čeľuste tak, že vracia tútočeľusť v smere jej postavenia odblokovania,- vačku otočnú V skrini okolo druhej vnútornej osi skrine,uvádzanú do protichodných činností druhou pružinou a pákou pri jej ťahaní, pričom. uvedená pružina je navinutá okolo tejto druhej osi otáčania tak, že vracia vačku do smeruzodpovedajúcemu zablokovaniu ćeľuste na...

Nepriame mazanie zariadenia na obmedzenie vertikálneho zdvihu závesného oka ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12732

Dátum: 15.07.2008

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/06

Značky: závěsného, tažného, zariadenia, obmedzenie, nepriame, vertikálneho, mazanie, zdvihu

Text:

...stelesom ventílu, že vlastne robia z priepustného ventilu nepriepustný. Tento neželaný stav je možné odstrániť použitím vinutej pružiny so zvýšenou tuhosťou. Následkom tohto opatrenia je však to, že mazivo je potom potrebné tlačiť cez ventil väčším tlakom, aby sa ventil otvoril. Takýto vysoký tlak často nie je v oblasti spojovacieho dosadnutia k dispozicii alebo ho nie je možné z konštrukčných dôvodov dosiahnuť, pretože pred dosiahnutím...

Upínacia časť ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4891

Dátum: 06.12.2007

Autor: Gejdoš Karol

MPK: B60D 1/00

Značky: část, zariadenia, tažného, upínacia

Text:

...jedna priečna čapová drážka, v ktorej je rozoberateľne uložený najmenej jeden puzdrový čap, ktorý je zároveň uložený do najmenej jedneho priečneho čapového otvoru najmenej jedného upínacieho puzdra, V ktorom je vytvorený najmenej jeden šikmý puzdrový uzáverový otvor, v ktorom je rozoberateľne uložená kužeľová uzáverová čast najmenej jedného uzáveru s najmenej jednou uzáverovou pružinou,ktore sú zároveň posuvné uložené V najmenej jednom...

Predmontované pružinové ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9872

Dátum: 16.11.2007

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/02, B60D 1/14, B60D 1/50...

Značky: pružinové, zariadenie, tažné, predmontované

Text:

...rozmere prvého odpruženia dosiahnut charakteristiku pruženia požadovanú na použitie ako pružiaci prvok na uloženie tažného zariadenia prívesu.0024 Napríklad kvôli tomu môže byt medzikrúžok rotačne symetrický a ďalej tak vytvarovaný, že v reze rovinou obsahujúcou rotačne symetrickú os má prierez tvaru T. Pretože pri ostrohrannom T-3 priereze existujúce obiehajúce hrany by mohli mat nepriaznivý účinok na polymérny pružiaci prvok...

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19133

Dátum: 04.07.2006

Autori: Riehle Jörg, Dreher Martin, Reisinger Dieter, Gentner Wolfgang, Wegner Bert

MPK: B60D 1/26, B60D 1/54

Značky: závesné, zariadenie

Text:

...možnosť, dosiahnuť blokovanie otáčania, ktoréodoláva vysokým zaťaženiam hrdla gule.0011 Ešte výhodnejšie je, keď zariadenie pre blokovanie otáčaniazahŕňa aspoň tri telesá pre blokovanie otáčania.0012 Na doplnenie vyššie uvedených riešení navrhuje obzvlášť priaznivé riešenie vyššie uvedenej úlohy, že aspoň dve telesá pre blokovanie otáčania sú umiestnené relatívne vzhľadom k ovládaciemu telesu tak, že sa aspoň čiastočne kompenzujú aspoň ich...

Guľová spojka s utesnenou oblasťou dosadnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8341

Dátum: 18.05.2006

Autor: Szczepanek Udo

MPK: B60D 1/06

Značky: oblasťou, spojka, guľová, dosadnutia, utesnenou

Text:

...je potom na zabránenie rušeniu dosadacieho záberu medzi gulovou panvou a spojkovou hlavicou výhodne riešené takým spôsobom, že tesnenie je usporiadané v zavádzacom úseku.0020 Na vloženie tesnenia môže byt v zavádzacom úseku vytvorená výhodne obvodové drážka v guľovej panve. Drážka môže byt vyhotovená napríklad vo forme zápichu. Do tejto dražky sa dá tesnenie velmi ľahko vložiť, pričom vo vloženom stave je výhodne obklopené z troch strán, takže...

Ovládacie zariadenie pre prívesy a nosiče jazdných bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4206

Dátum: 10.03.2006

Autor: Wystron Alexander

MPK: B60Q 1/30, B60Q 11/00, B60D 1/00...

Značky: bicyklov, přívěsy, jazdných, nosiče, zariadenie, ovládacie

Text:

...ťažneho vozidlasa odoberá príslušný signál. Ovládacie zariadenie, ktoré jespravidla umiestené vo vnútri ťažného vozidla, interpretuje namerané ovládacie signály pre relevantné svetlá ťažného vozidla a ovláda svetlá na strane prívesu tak, že tieto napodobujú správanie zodpovedajúcich svetiel ťažného vozidla. Aby sa umožnilo jednoduché pripojenie a odpojenie elektrickém siete na strane privesu, je ovládacie zariadenie s výhodou spojené S viac...

Zariadenie na automatické spájanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5347

Dátum: 30.06.2005

Autori: Frentzen Frank, Birkenbach Rolf, Hahnen Hans Boris, Neumeyer Frank, Rossbach Joachim, Wensing Udo

MPK: B61G 5/00, B60D 1/00

Značky: automatické, spájanie, zariadenie

Text:

...kontaktného prvku a/alebo kontaktného zariadenia alebo aj pomocou príslušného natočenia spojovacieho ramena do potrebného smeru.0010 Prednostne môže byť kontaktné zariadenie umiestnené na spojovacom ramene rozoberateľne, takže v prvom kroku sa vytvorí spojenie a potom môže uvoľnením kontaktného zariadenia zo spojovacieho ramena nastať natočenie spojovacieho ramena späť do svojej kľudovej polohy. Tým odpadánútené vedenie a spojovacie rameno...

Ťažná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4054

Dátum: 04.02.2005

Autor: Rusin Jan

MPK: B60D 1/00

Značky: tažná

Text:

...technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo sady najmenej dvoch dutých, do seba zasúvateľných profilových prvkov, po stranách s vytvorenými priečnymi otvormi. Na konci prvého a posledného profilového prvku je vytvorené závesné oko. Jednotlivé protilové prvky sú navzájom do seba zasunuté a spojené pomocou čapu. Čap je páskou spojený s istiacou pružínkou.Ťažná tyč podľa technického riešenia sa skladá z najmenej dvoch...

Ťažné zariadenie pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3113

Dátum: 01.10.2004

Autor: Sauermann Hans

MPK: B60D 1/00

Značky: tažné, zariadenie, vozidlo

Text:

...toho sa spojovací člen nachádza na začiatku procesu pripájania v rozpojenej polohe,v ktorej je spojková hubica uvoľnená, a do spojovacej polohy je prestavená až zavádzaným ojom. Pružina môže byť realizovaná ako tlačná. prípadne ťažnápružina alebo torzná pružina. Okrem toho si možno predstaviť použitiekombinácii uvedených typov pružin.Na docielenie spoľahlivého spojenia spojovacieho člena sojom počas jazdy je podľa nároku 5 priaznivé, ak...

Ťažný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1753

Dátum: 06.08.2004

Autor: Gissibl Hermann

MPK: B60D 1/00

Značky: systém, tažný

Text:

...2 pôdorys ťažného oja bez týchto valčekových prepravníkov obr. 3 pohľad spredu na schránku držiacu prídržný čapobr. 4 bočný pohľad na schránku podľa obr. 3.0010 Podľa obrázka l je potrebné navzájonl prostredníctvom ťažného oja spojiť schematicky znázornený valčekový prepravnik I s taktiež schematicky a čiastočne znázorneným valčekovým prepravnikom ľľ. Pritom je na prednej strane valčekového prepravnika II okolo priečne na smer jazdy...

Usporiadanie ťažného oja pre príves

Načítavanie...

Číslo patentu: E 438

Dátum: 11.12.2003

Autori: Koch Josef, Gortan Björn

MPK: B60D 1/00

Značky: usporiadanie, přívěs, tažného

Text:

...nosičmi usporiadanej spojky.Oproti tomu je rozoberateľné spojenie medzi priečnymi nosníkmi a ťažným nosníkom výhodne vytvorené prostredníctvom spojovacích prvkov s vertikálnym smerom spájania,zvlášť spomocou pod priečnymi nosníkmi ležiacim a zo spodnej strany proti nimpriskrutkovaným ťažným nosníkom. Preto sú svýhodou v priečnych nosníkochv horizontálnej nosnej rovine dierové obrazce, ktoré korešpondujú sv pozdĺžnom smere prechádzajúcimi...

Prívesová spojka pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 195

Dátum: 21.11.2003

Autor: Sauermann Hans

MPK: B60D 1/46

Značky: spojka, prívesová, vozidlo

Text:

...tento hák najväčšiu zaťažiteľnosť. Na hák pôsobiaca sila nevedie predovšetkým knežiaducemu prestaveniu a tým k uvoľneniu zablokovania prívesovej spojky. Výhodne sa použije stredovousporiadaný blokovací hák, ktorý sa nachádza medzi po stranáchusporiadanými opornými hákmí. Aby bolo možné nadstavec ľahko pootočenimhriadeľa s blokovacím, pripadne opornými hákmí zablokovať, je blokovaci háknatočený voči oporným hákom na hriadeli približne o 90...

Sklopné upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3625

Dátum: 11.09.2003

Autor: Gbelec Milan

MPK: B60D 1/14

Značky: zariadenie, upínacie, sklopné

Text:

...nie je upnuté upínacou skrutkou voči gule ťažného zariadenia, aleje držané na gule ťažneho zariadenia v hlavnej rúre zaisťovacou pákou, vedené vodiacimi dorazmi, nastavené polohovacou skrutkou do požadovaného sklonu, pričom kŕčok háku ťažného zariadenia je medzi polohovacou skrutkou a predným dorazom, prípadne je predný doraz čiastočne vysunutý a dotýka sa krčka háku z boku.Prehľad obrázkov na výkresochPrednostné príklady vyhotovenia sú...

Transportný a manipulačný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10182

Dátum: 05.08.2003

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/50, B60D 1/06, B60D 1/00...

Značky: vozík, manipulačný, transportný

Text:

...ťahania a prostriedokdočasného pripojenia majú guľu a puzdro na nasadenie na guľu.0009 Toto usporiadanie každého vozíka umožňuje kĺbové pripojenie každého z vozíkov súpravy dielenských vozíkov, ktoré je tesným pripojením bez vôlí a je teda tichšie. Vďaka tomuto usporiadaniu tiež všetky vozíky súpravy (všeobecne päť alebo0010 Pri používaní je vozík zaradený do veľkého počtu súprav a jeho miesto V súprave je celkom náhodné. Preto každé...

Oje na pripojenie a ovládanie vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8150

Dátum: 26.09.2002

Autor: Coutier Charles

MPK: B60D 1/145, B60D 1/50, B60D 1/00...

Značky: ovládanie, pripojenie, vozíka

Text:

...jeho držanie vo vertikálnej polohe, a to napríklad západkové prostriedky nevyžadujúce nadvihnutie oja obsluhou pri jeho prevádzaní z pokojovej polohy do pracovnejpolohy. Okrem pružného pritiahnutia oja do jeho vertikálnejpolohy, ktoré zahrnuje napríklad vratnú dvojicu okolo jeho0010 Prostriedkom držania je podľa vynálezu prednostne list pera kolmý na kĺbový čap oja, ktorý má na jeho konci zub vstupujúci do otvoru V oji, pričom pri zdvíhaní...

Výškovo prestaviteľná spojka prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 668

Dátum: 30.07.2002

Autor: Baumgartner Richard

MPK: B60D 1/00

Značky: prestaviteľná, přívěsů, spojka, výškovo

Text:

...l, je hlava 1 spojky otočne upevnená na držiaku 2 hlavy spojky pomocou ložiskového čapu 5. Ložiskový čap 5 je zasunutý do úložného vývrtu prechádzajúceho držiakom 2 hlavy spojky. Ako je zrejmé zobr. 2, je vo dvoch vzájomne privrátených kruhových drážkach ložiskového čapu 5 a držiaka 2 hlavy spojky zasunutý drôt 16. Jeho prostredníctvom sú obe súčasti neposuvne pridržiavané pri sebe. Držiak 2 hlavy spojky je na svojich oboch čelných stranách...

Ochranný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2824

Dátum: 09.04.2001

Autor: Petro Juraj

MPK: F16P 7/00, B60D 1/60

Značky: ochranný

Text:

...krytu kopíruje tvar spodnej časti toho-ktorého motora. Dĺžka držiakov je taká, aby medzi spodnou časťou kľukovej skrine a ochranným krytom zostala najmenej 5 mm medzera Na vnútornej ploche krytu sú nalepené 3 gumené pásy,ktoré zabezpečia čo najjemnejší dotyk krytu 3 SPOÓDGJ častlNa miestach, kde nie je možné držiaky upevniť ospodnu 5 Ť časť kľukovej skrine skrutkami, oporné držiaky sú ukončené gumou a takto sa opierajú o kľukovú...

Demontovateľné samosvorné spojenie spojovacej gule ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2374

Dátum: 18.01.2000

Autor: Gejdoš Karol

MPK: B60D 1/14

Značky: spojovacej, samosvorné, demontovatelné, spojenie, tažného, zariadenia

Text:

...spojovacia guľa prenáša hlavnú zložku ťažnej sily a to- silu od prívesu pôsobiacu vo vodorovnom smere pri doprednej jazde súpravy- silu od prívesu pôsobiacu na spojovaciu guľu vo zvislom smerePredný element, na ktorom je opretá spojovacia guľa prenáša- zápornú zložku ťažnej sily, ktorá vzniká pri brzdení, alebo cúvaní súpravy- silu pôsobiacu od dotláčacej západkyVýhody tohoto technického riešenia spočívajú v samosvomosti spoja pri použití...

Upevňovacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2164

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: ústrojenstvo, upevňovacie

Text:

...vonkajších okrajoch otočného valcovitého hlavného čapu. Plášť hlavného čapu je sploštený, hlavný čap je opatrený uprostred širokouobvodovou drážkou s prítlačnou plôškou a je kolmý na ovládaciu páku, pričom jesvojou strednou časťou otočne uložený v radiálnom otvore telesa upínača. Ovládacia páka má V mieste oproti puzdru zámku, vytvorenému na drieku guľového čapu, ozub. Je nasadená a čapom ovládacej páky zaistená na, smerom kvonkajšiemu konci...

Spojovacie ústrojenstvo odnímateľného guľového čapu ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2163

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: čapu, tažného, ústrojenstvo, zariadenia, spojovacie, gulového, odnímatelného

Text:

...ozubenie pre pohon excentrov a potom ozubenie pre pohon od pastorka točky. Ozubená tyč je na vonkajšom konci opatrená osadením s opomou podložkou. Medzi ňou a viečkom je uložená pracovná pružina. S osou týchto otvorov rovnobežne je telesom upínacej častiguľového čapu posuvne vedený, von vyčnievajúci zaisťovací kolik.Jeho vonkajšia dotyková časť je opatrená zaoblením, u vnútorného konca je vňom jednak vytvorený axiálny otvor pre vo vnútri...

Duté puzdro ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2141

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: duté, puzdro, zariadenia, tažného

Text:

...sú v miestach proti otvorom telesa dutého púzdra vytvorené priebežné otvory. cez ktoré sa zaskrutkujú do otvoru svnutornými závitmi telesa dutého púzdra pevňovacie skrutky.K výhodám tohto technického riešenia patri. okrem zníženia pracnosti pri výrobe. nakoľko nie je potrebné dodatočne opracovavat vnútorné plochy dutého púzdra ťažného zariadenia. zvlášť zvýšenie variabilnosti ťažných systémov ťažných zariadeni a tiež odstránenie nutnosti...

Uzatvárací valcový element ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2140

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: tažného, zariadenia, uzatvárací, element, válcový

Text:

...tyče ťažného zariadenia vo funkčnejOpis obrázku na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1, na ktorom je zobrazená V čiastočnom reze bočná strana uzatváracieho valcoveho elementu opatrená predlženým hriadeľom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa predĺžený hriadeľ i je navlečená vinutá pružina 2 .ktorej jeden koniec je upevneny v zareze vytvorenom na konci predĺženeho hriadeľa L a druhý koniec vinutej pružiny 2 je...

Prídavné sklopné zariadenie k ťažnému zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2139

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: zariadenie, přídavné, zariadeniu, sklopné, tažnému

Text:

...elementu je nad priećnym valcovým vybratim ćapu a je v tomto mieste fixovana proti pohybu v smere osi capu z každej strany koncovými púzdrami mechanicky pripevnenými k ćapu. Jednabočná strana uzatváracieho valcového elementu je opatrená ovládacou rukoväťou.Výhodou tohoto technického riešenia je. že jeho konštrukcnájednoduchosť odrážajúca sa nielen v ľahkej obsluhe. minimálnej.údržbe a praktickej bezporuchovosti, ale aj predovšetkým vo...

Demontovateľné spojenie kruhovej tyče ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2138

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: tažného, demontovatelné, zariadenia, tyče, spojenie, kruhovej

Text:

...môže zasúvat pozdlžnou drážkou na vodiaci kolik bajonetového uzáveru a v priečnej drážke bajonetového uzáveru okolo svojej osi otáčať.Výhody tohoto technického riešenia spočivaju v jeho univerzálnosti, nakoľko je ho možne použiť na najrôznejšie typy osobných a malých užitkových automobilov, v ľahkej montáži a demontaži.Opis obrazkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnene na obr. 1. na ktorom sú V rozloženom stave schématicky...

Kombinované koleso na vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1974

Dátum: 07.10.1998

Autor: Macura Milan

MPK: B60D 3/00

Značky: vozidla, koleso, kombinované

Text:

...ráfu a aspoň dvoch nasúvateľných prstencov, pričom čelo pevného ráfu je vyplnené alebo je tvorené aspoň dvoma lüčovými segmentmi. ćelná výplň pevného ráfu alebo lúčové segmenty axiálneprechádzajú aspoň do dvoch vysadených ramien pevného ráfu. Vysadené ramená pevného ráfu majú aspoň dve radiálne drážky pevného ráfu opatrené aspoň jedným axiálnym otvorom. Nasúvateľné prstence z vnútornej strany obsahujú aspoň dva zrezané lúčové segmenty a z...

Guľový čap ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1086

Dátum: 07.02.1996

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/06

Značky: tažného, guĺový, zariadenia

Text:

...nosný čap, pričom sám excenter je odľahčený. Poistný kolik umiestnený až za excentromumožňuje použiť krátku nasadzovaciu plôšku,takže v mieste najväčšieho namáhania nie je prierez ničím zosla~ bený. Upinaci mechanizmus v dolnej časti zabraňuje prieniku vody do uloženia guľového čapu.Prehľad obrázkov na výkreseKonkrétny priklad vyhotoveniaguľového čapu ťažného zariadeniapodľa tohoto úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom...

Guľový čap ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1085

Dátum: 07.02.1996

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/06

Značky: tažného, zariadenia, guĺový

Text:

...úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom výkrese,kde obr. l predstavuje čiastočný nárysný rez zmontovaným guľovýmčapom a obr. 2 čiastočný pôdorysný rez nosným püzdrom.Driek lg guľového čapu je ohnutý V uhleeĺ, ktorý je 900. Na vonkajšom, dohora smerujúcom konci je opatrený guľovou hlavicou li. Skrutkovanim.na vnútornom konci je spojený s nosným púzdrom l pevne upevneným na ťažnom zariadení É. Vnútorná podstava válcového drieku l§...

Ťažné zariadenie prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 566

Dátum: 07.09.1994

Autor: Horváth Gejza

MPK: B60D 1/06

Značky: tažné, přívěsného, vozíka, zariadenie

Text:

...žiadnu údržbu dkrům dbäasnéhm mazania guľovähn äapu a kdntrdly utiahnutiaHelatívny pohyb nrívesu VDČi ťažnému voxidlu zahe 2 PEuje dnüjenia 5 trnmi stupñmmi vdľnu 5 ti Kľb je zaistený prmti ruapdjeniu wüädrdm a nružindu.Privesný vozík 5 ťažným vmxidldm je spojený prmätredníctvdm ťaänéhm Eäľiädüñiäu Ťažné zariadenie je pripojené úchytmm ü ndsník dadadla bicykla alabm Jddnostdpnvéhm mdtmrnvéhd vüxidla. Úchyt je äpüjähý 5 páädm v tvare noänika 5...

Ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 276

Dátum: 09.09.1993

Autor: Bartolj Marijan

MPK: B60D 1/06

Značky: zariadenie, tažné

Text:

...omocou vkresu na J ktorom znázorňuje obr. 1 ťažnć zariadenie podľa technického riešenia v pôdoryse s čiastočným rezom osadenia odnímateľného závesuv púzdre a 5 čiastočným rezom cez excenter.Ťažné zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z púzdra Ž opatrenéhokužeľovou dosadacou plochou a pevne spojeného s pomocným rámom Ľažného zariadenia (na obr. nezakresleným) a odnímateľneho závesu í opatreného v strednej časti osadenim s kužeľovitým nákružkom...

Tažné ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277136

Dátum: 18.11.1992

Autor: Hájek Stanislav

MPK: B60D 1/06

Značky: ústrojí, tažné