B60C 11/04

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278947

Dátum: 03.07.1996

Autori: Pagáč Ľubomír, Drábik Jaroslav

MPK: B60C 11/00, B60C 11/04

Značky: pneumatiky, dezén, behúňa

Zhrnutie / Anotácia:

Stredová drážka (3) dezénu má v priečnom reze tvar lichobežníka s horizontálne vedeným dnom (13), ktoré svojou obvodovou trajektóriou kopíruje priebeh stredovej drážky (3) tak, že pozdĺžne osi jednotlivých úsekov dna (13) zvierajú s obvodovou osou (7) behúňa pneumatiky uhol (beta), ktorý je menší než uhol (omega), ktorý s obvodovou osou (7) behúňa pneumatiky zvierajú v danom obvodovom mieste hrany stredovej drážky (3), a ktorý sa líši od uhla...

Dezén bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277818

Dátum: 16.12.1992

Autori: Čech Jaroslav, Pecho Slavomír, Cíbik Stanislav, Balát Jozef, Žiak Vladimír

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, plášťa, plochy, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa tvorený obvodovými a priečnymi drážkami je opatrený troma pásmi blokov (Z1, Z2, Z3) tak, že stredový pás blokov (Z1) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútorný pás blokov (Z2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vzájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstranné bloky (7). Okrajový pás blokov (Z3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi...

Dezán bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277819

Dátum: 19.02.1992

Autori: Balát Jozef, Zdražil Pavol, Drábik Jaroslav

MPK: B60C 11/00, B60C 11/04

Značky: plochy, dezán, plášťa, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa radiálnej konštrukcie pre osobné a malé úžitkové automobily je tvorený obvodovými pásmi vnútorných blokov (1), stredových blokov (2) a krajných blokov (3). Bloky (1, 2, 3) jednotlivých pásov sú od seba navzájom oddelené priečne voči obvodovej osi (4) plášťa vedenými drážkami (8), ktoré sú usporiadané buď len na poloviciach dezénu bežnej plochy plášťa, alebo cez celú jeho šírku. Stredové bloky (2) a krajné bloky...

Radiálny plášť nákladných motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 277951

Dátum: 13.08.1991

Autori: Loidl Helmut, Stelzer Josef

MPK: B60C 11/04, B60C 11/12

Značky: motorových, vozidiel, nákladných, plášť, radiálný

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť má profil behúňa, ktorý má viacero radov rebier navzájom oddelených obvodovými drážkami (6, 7). Každé rebro (1, 1' 1'') je zložené z dvoch častí (1a, 1b, 1'a, 1'b, 1''a, 1''b) rebier v tvare paralelogramu, ktoré sú navzájom oddelené jemným zárezom (2, 2', 2''), ktorý je upravený zhruba uprostred rebra (1, 1', 1''). Vždy dve hrany každej časti (1a, 1b, 1'a, 1'b, 1''a, 1''b) sú upravené rovnobežne k rovníkovej kružnici (A - A), zatiaľ čo...

Vynálezy kategórie «B60C 11/04» v ZSSR.

Dezén běhounu galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 273249

Dátum: 12.03.1991

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: galusky, dezén, běhounu

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 269453

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, plochy, běžné, dezén

Text:

...přičemž vytvořena soustava drâžek a figur zlepšuje adhezi pláště k mokré vozovce při daném zatížení. Deformace figur při styku s vozovkou je minimální.Na připojeném výkresu je schematiclcy znázorněn dezén běžné plochy pláště podle vyná lezu.Dezén běžné plochy pláště je tvořen ve směru obvodové osy l drážkami 3. vnější konce 4 drážek 2 svírají v okrajích běžně plochy 3 s obvodovou osou 1 úhel eÓ. Vnitřní konce 5 drážek g jsou s obvodovou...

Dezén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269297

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pekař Alois, Zíka Vratislav, Řezníček Pavel, Mikulášek Jindřich

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatiky, běhounu, dezén

Text:

...pésem, střídavě do obou stran přesazených spojených rigur g, které jsou vybaveny zářezy l. Po stranách tohoto pásu spojených Iígur g jsou provedeny středové dréžky i, na. které navazují postranní pásy střídavě do stran přesazených bočních figur ž s výřezy g. Tyto přes olcajové dréžky 1 sousedí s pásy střídavě do stran přesazených ramenních Iigur B s výřezy g. Boční Iigury í s remenní Iígury g jsou v pásu propojeny spojovacímí mdstky lg....

Dezén běžné plochy pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262571

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, pneumatiky, dezén, běžné, plochy

Text:

...zaujímají od 24 do 26 zaplněné běžné plochy. Bloky dezénu mohou být opatřeny lamelami.Dezén běžné plochy pláště, podle vynálezu, vykazuje zlepšení zàběrových vlastností na sněhovém a kašovitém povrchu vozovky při dobrých manévrovacích vlastnostech vozidla. Plášř má rovněž zpevněnou okrajovou oblast běžné plochy, která přispívá ke zlepšení záběrů v zimních podmínkách provozu. Rovněž došlo ke snížení valívého odporu pláště. Dezén běžné...

Dezén pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261329

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradil Jiří, Nezval Rudolf

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pneumatiky

Text:

...dezénu pneumatik podle vynálezu je znázorněn na obrázku v půdorysu.Dezán je tvožemsoustavou dražek a bloku. Obvodová osa 1 centrální dražky g půlíšírku dezánu g na dvě symetrické části. Každá část je tvořena ve směru od středu dezěnuk okraji vnitřním obvodovým pásem bloků g, které jsou odděleny střední drážkou g od středního obvodového pásu bloků 5. Ten je oddělen okrajovou drážkou l od okrajového pásu bloků g. Bloky první poloviny šířky...

Plášť pre osobné antomobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 245340

Dátum: 15.12.1988

Autori: Réczey István, Szölösi Katalin Kovács, Kubó Sándor, Korda Rudolf, Palócz László, Bornemissza Edde

MPK: B60C 11/04

Značky: osobné, plášť, antomobily

Text:

...pravidelne po obvode bloko-vými figúrami ll v tvare nepravidelného viacuholnika. Medzi strednou o-bvodovou drážkou 2 a dvoma priamymi pozdĺžnymi obvodovými drážkami 3 sú umiestnené bloky figúr 11, 12, 13, ktoré sú od seba oddelené šikmýmí priamými drážkami 5,li a ich tvar je tvorený troma rozdielnymi viacuholnikmi.Následne na obvodové pozdĺžne priame drážky 3 sú napojené stupňovité šikmé drážky B. Bloky okrajových figúr 14, 15, 16 sú tvorené...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258967

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, dezén

Text:

...profilu pláště. Šířka drážky je od 0,5 mm do 1,5 mm, hloubka drážky je od 0,3 mm do 0,8 mm. APlášt s uepořádáním dazěnu podle vynálezu zajištuje při jízdě v přímém eměru maximální styk 5 povrchem vozovky bladkou částí dezénu s minimálním valivýn odporom. K minimalizaci valivého odporu přispívá i skutečnost, že obvodové drážky jsou umíetěny na bocích běhounu, který zeelabují právě v místě jeho chybu při deformacivalivého odporu. V náklonu...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258648

Dátum: 16.09.1988

Autori: Balát Jozef, Drábik Jaroslav, Rosina Milan, Molitor Ľuboslav

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatiky, dezén, plochy, plášťa, bežnej

Text:

...však širokých obvodových-drážok Hustejšie lomený tvar širokých ob vodových dräžok spolu s profilovaným dnom zabezpečujú zároveň dokonalejší odvod tepla, čím sa zvyšuje životnost plášte,hlavne pri vyšších rýchlostiach. K obmedzeniu vývinu tepla V behüňovej časti prispieva aj zmenšena hĺbka drážok, čim sa okrem iného znižuje aj celková hmotnost plašťov. Tento typ pásového dezénu bežnej plochy doplnený úzkymi zárezmi vytvárajáclml náznaky blokov...

Dezén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258298

Dátum: 16.08.1988

Autori: Škrobák Josef, Sivera Adolf, Nezval Rudolf, Řezníček Pavel, Jandík Miroslav

MPK: B60C 11/04

Značky: běhounu, pneumatiky, dezén

Text:

...jsou poměrnou hodnotou šířky běhounové plochy. Jednotlivé dezénovéfiqury jsou opatřeny lamelami.Dezén běhounu pneumatiky podle vynálezu zajiščuje nízky valivý odpor, při vysoké hodnotě podélné a příčné adheze. současně je danou konfiqurací a optimálnĺm zaplněnlm zajištěnavysoká životnost plaště.Na připojeném výkresu je znázorněna konfigurace dezénu běhounu pneumatiky v půdorysu.Jako přiklad provedení vynálezu je uveden dezén pláště 145 SR...

Motocyklová pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 257036

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vaculík Karel

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatika, motocyklová

Text:

...při soutěžich, které probĺhajĺ převážně V kamenitém terénu a V kombinaci se silničním povrchem, při zachování dobrýchjízdních vlastnosti na obou površích.Na obrázku 1 je znázorněn desén motocyklové pneumatiky, podle vynálezu a na obrázku 2 je schematicky znâzorněn celý profil motocyklové pneumatiky podle vynálezu a detailní zobrazení prolisů V boční části pneumatiky.Motocyklové pneumatika podle vynálezu má desén, který je ve směru obvodové...

Dezén galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: galusky, dezén

Text:

...do 0,7 mm.Dezén galusky, podle vynálezu, při provozování qalusky nepodléhä předčàsnému a ryehlému opotřebení, k jakému docházelo u současných dezénů pro silnici. současně docháoí k minimální deformaci jednotlivých bloků, což opět přispivá k nižšímu opotřebénł dezénu a snížení valiveho odporu galusky.Na výkrese je schematicky znázorněn dezěn galusky, podle vynález. Dezénje tvořen lamenou střední obvodovou drážkou Ä, která ve směru obvodové osyl...

Dezén galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255619

Dátum: 15.03.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, galusky

Text:

...vozovky. Šířka obvodové drážky je od 0,5 do l,5 mm a její hloubka je v rozsahuod 0,3 mm do 0,8 mm a šikmé drážky mají hloubku V rozsahu od 0,1 mm do 0,4 mm.Galuska s dezénem podle vynálezu zajišťuje při jízdě v přímém směruvyhovující hodnoty adheze, zejména na mokrém nebo znečištěném povrchu vozovky, při malé hodnotě valivého odporu. Při náklonech kola jednostopého vozidla se stopa pláště posune do oblasti obvodové drážky a tím...

Dezén pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245988

Dátum: 01.03.1988

Autor: Stösser Walter

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatiky, dezén

Text:

...Tyto přepony jsou ve střední oblasti běhounu skloněny~k obvodové ose pod úhlem 05 od 0 ° do 909 a v okrajových ramen ních oblastech běhounu jsou přepony skloąěny k oqvodové ose pod úhlem /3 od o° do 90 °, přičemž trojůhelníky jedné řady majís trojuhelníkovými fíguramí sousedních řad společené nebo rovnoběžné odvěsny. Jednotlivé řady jsou tvořeny rovnoramennýmitľ 0 áÚh 91 nĺkY~Jednotlivé sousedící přepony a odvěsny vytvářàjĺ p drážky.- 2 4 ....

Dezén bežnej plochy plášťa pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 253433

Dátum: 12.11.1987

Autori: Molitor Ľuboslav, Drábik Jaroslav

MPK: B60C 11/04

Značky: osobné, plášťa, bežnej, automobily, plochy, dezén

Text:

...14 plášte a dezén bežnej plochy 15 plášťa.Dezén bežnej plochy 15 plášta je tvorený stredovou asymetricky lomenou obvodovovu drážkou 1 prechádzajúcou osou plášťa x a.neprepojenou s ostatnými drážkami. súbež ne s ňou prebiehajú dve výraznejšie krajné obvodové drážky 2 umiestnené po oboch stranách stredovej obvodovej drážky 1. Z krajných obvodových drážok 2 vybiehajú smerom k stredovej obvodovej dražke 1 nepriechodné drážky 3. Tieto vytvárajú...

Plášť pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250929

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ráček Jaroslav, Surovec Karel, Novák Ondřej

MPK: B60C 11/04

Značky: plášť, pneumatiky

Text:

...plochy a vyššími poloměry zakřivení bloku.Na připojených výkresech je znázorněn přĺklad pláště podle vynálezu, kde na obrázku 1 je uveden řez pláště, obrázek 2 schematicky znázorňuje rozložení záběrových žeber dezénu pláště a na obrázku 3 je uveden řez záběrovým žebrem pláště.Jeden 2 možných příkladů konkrétního provedení může být například traktorový plášt pro zadní nápravu stroje, diagonální konstrukce rozměru 16,9-30 s kostrou, která je...

Dezén pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248876

Dátum: 12.02.1987

Autor: Nezval Rudolf

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, dezén, pneumatiky

Text:

...vnitřního pásu.Pláště pro automobily, podle vynálezu mají zlepšenou adhezi k suché i mokré vozovcea vyhovují požadavkům maximální bezpečnosti jízdy, zejména na zpevněném povrchu vozovky. Obvodová pásy bloku v kombinaci s příčnými drážkami vytváří kolem celého obvodu pláště dostatek účinných adhezních uzlů, které dále v kombinaci s lamelami dávají plášti vysokou adhezi k vozovce v podélném a pŕíčném směru na směr otáčení pláště. současně...

Desén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248833

Dátum: 12.02.1987

Autori: Nezval Rudolf, Jandík Miroslav, Berka Marcel, Řezníček Pavel

MPK: B60C 11/04

Značky: desén, pneumatiky, běhounu

Text:

...drážky úhel/J a s osou vnější drážky úhel z . Šířka středových dràžek je menší jako šířka okrajových drážek. Úhel dĺ je menší jako úhel B a ten je menší jako úhel X. Bloky jednotlivých řad jsou čtrnáctístěny a jsou opatřeny lamelamí.Pneumatika s dešenem podle vynálezu má nižši valivý odpor, při vysoké hodnotě podélné adheze a ovladatelnosti vozidla, zejména na mokrém povrchu vozovky. Pneumatika se dàle vyznačuje zvýšenou životnoàti při...

Motocyklová pneumatika

Načítavanie...

Číslo patentu: 247998

Dátum: 15.01.1987

Autori: Verner Miloslav, Vaculík Karel

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatika, motocyklová

Text:

...§ mají 62 i aíběroveho průměru vyuzite k protísaykove funkcí.Nastavení hlavní protisaykoać hrany 2 je dáno uhlom odklonu v hodnotě 26 ° al 28 °. Okrajová fígury Q jsou rozćlaneny na tří samostatne ohebnć čdatí m. Hlavní zňbsrově a protismková hrany 2 a převyäují povräku n kontaktní ony 1 o o az 0,3 na, pomocnú hrana u o 0,8 3 0,2 mm a pomocnú hrana u o 1,5 z 0,2 mm.Účelové rozložení tlhkd ve etopě je nastavena pomocí poměru mezi...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 247985

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, plochy, běžné, pláště

Text:

...vynálezu, vykazuje zlepšení záběrových vlastností na eněhověm, kaěovitám povrchu vozovky, při dobrých monévrovacích vlaetnostech vozidla. Rovněž doälóuke snížení valivá ho odporu pláětě.Dezén běžné plochy pláětě je znázor-něn ne připojeąých výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněna rozvinutá plocha dezénu plášte podle vynúlezu a na obr. 2 je znázorněn průřez profilu této běžné plochy plášte.Dezán pláětě podle vynálezu, aplikovaný na rozměr 165 SR...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 247984

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, běžné, plochy, dezén

Text:

...pliltě se dražky prohlubuJí. Jednotlivé bloky a figury Jsou opatřeny lamelami.Plast podle vynalezu má díky svému uspořádání a konstrukci záběrových bloku slepěenou schopnost záberu a brždční Jak na sněhu, nebo rosbředle vozovce, tak i ne zledovetělim povrchu vozovky. Obvodnym poaunutím náběhovych hran střadových bloku dochizí ke styku s povrchem vozovky postupně, čímž se podstatně sníží hlučnost provozu pliětě a současně se zachováva dobrá...

Plášť pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228798

Dátum: 15.04.1986

Autor: Laciga Jan

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatiky, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť pneumatiky, zejména pro větší osobní vozy, mající na dezénu ve směru obvodové osy střední obvodový pás, sestavený ze vzájemně opačně uložených bloků tvaru ležatého písmene V. Tyto bloky jsou ve směru obvodové osy ve střední části propojeny a ve směru osy odděleny drážkami od bočních pásů. Boční pásy jsou tvořeny bloky tvaru ležatého písmene V, které jsou vzájemně ve směru obvodové osy propojeny můstky a odděleny okrajovými drážkami od...