B43L 13/20

Súprava elipsových šablón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2710

Dátum: 07.11.2000

Autori: Kováčik Štefan, Kováčiková Katarína, Kováčiková Mária, Kováčik Michal

MPK: B43L 13/20, G09B 11/04

Značky: elipsových, súprava, šablon

Text:

...technického riešenia bude bližšie ozrejmená pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje skladačkovú konštrukciu súpravy elipsových šablón, obr. 2 znázorňuje priečny reztouto súpravou, kde je vidno obvodový zárez. Obr. 3 znázorňuje alternatívne riešenie sdištančnými výstupkamizabraňujúce roztekaniu tušu cez okraje šablóny. Obr. 4 znázorňuje šablónu selipsovými otvormi sekvivalentným 30 ° sklonom kruhov. Obr. 5 znázorňuje kombinovanú...

Skladacie šablóny vyrobené z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 568

Dátum: 07.09.1994

Autori: Stacho Ivan, Zvarík Jozef, Špánik Peter, Ľahký Štefan

MPK: B41N 1/24, B43L 13/20

Značky: vyrobené, plastov, šablony, skladacie

Text:

...objasnené na výkrese, na ktorom obraz 1 znázorňuje v dvoch modifikáciách t.j. znak a číslo, skladaciu šablónu vyrobenú z plastov, kde je vyznačený znak a číslo vrátane dalších údajov určujúcich veľkosť a ich umiestnenie v šablóne,v reze B-B a C-C prislúchajúcim k šablóne znaku a čísla sú dalšie doplňujúce údaje určujúce tvar šablóny v mieste naznačených rezov Tento princíp šablón sa vzťahuje aj na šablóny 5 piktogramami.Skladacie šablóna...

Šablóna na kreslenie písmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237114

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gajdoš Jozef

MPK: B43L 13/20

Značky: kreslenie, písmen, šablóna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a zrýchlenie práce pri kreslení písmen najmä typu helvetica. Uvedeného účelu sa dosiahne šablónou na kreslenie písmen, ktorá pozostáva z hlavného obrazca tvaru predĺženého písmena "U" a obrazca tvaru mäkčeňa, obrazca tvaru dĺžňa, obrazca tvaru čiarky, obrazca tvaru pomlčky, obrazca tvaru apostrofa, obrazca tvaru písmena "J", obrazca časti písmena "P", obrazca časti písmena "R", obrazca tvaru písmena "S", obrazca...