B43L

Testovacia tabuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6704

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: B32B 27/10, B32B 27/32, B43L 1/00...

Značky: tabulka, testovacia

Text:

...testovacou tabuľkou čo najvyššie, aby učiteľ stojaci (sediaci) pred nimi videl na všetky testovacie tabuľky s napísaným výsledkom. Tak hned môže vyhodnotiť, kto odpovedal správne a kto má napísaný na testovacej tabuľke chybný/nesprávny výsledok. Tieto cvičenia so žiakmi môže opakovať na začiatku hodiny alebo podľa situácie, ked učiteľ potrebuje upútať ich pozomosť alebo podnietiť ich aktivitu. Prácu so stierateľnými testovacími tabuľkami...

Posuvný tabuľový rám na projekciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6504

Dátum: 03.09.2013

Autor: Kaulich Karel

MPK: A47B 97/06, A47G 1/00, B43L 1/04...

Značky: projekciu, posuvný, tabulový

Text:

...v tomto patente odstraňuje nutnosť protiúvaží a na vertikálny posuv rámu s tabuľou sa používa jedna alebo viaceré plynové pružiny umiestnené V systéme súosovo so smerom pohybu tabule. Zastavenie a udržanie tabule v požadovanej polohe je riešenie ovládaním plynovej pružiny cez uzatvárací ventil. Ten ide uzatvoriť mechanicky rukou alebo ide mechanizmus nastaviť tak, že po zastavení tabule dôjde k automatickému uzamknutiu uzatváracieho...

Prenosná skladacia tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6019

Dátum: 03.02.2012

Autor: Harazinová Martina

MPK: A47B 97/08, B43L 1/08, G09F 15/00...

Značky: tabuľa, prenosná, skladacia

Text:

...rozloženom a rozloženom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrenosná skladacía tabuľa pozostáva z dvoch tabuľových dielov l, ktoré sú navzájom spojené aspoň jedným pántom g a aspoň jedným aretovacím prvkom 5 na vzájomné nastavenie tabuľových dielov l v rozloženej a/alebo zloženej (prenosnej) polohe. Na odvrátených okrajoch V pozdlžnom resp. vertikálnom smere zo zadnej strany majú tabuľové diely l upevnené teleskopické nohy g, na...

Pravítko na robenie okrajov v zošitoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2949

Dátum: 11.09.2001

Autor: Pekár Peter

MPK: B43L 7/00, B43L 13/02

Značky: pravítko, zošitoch, robenie, okrajov

Text:

...hranami štyri rôzne vzdialenosti. Podľa takéhoto pravítka je možné robit okraje nie v jednej ale až v piatich rôznych vzdialenostiach od okraja zošita.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je pohľad zpredu. Na obr. 2 je pohľad zhora. Na obr. 3 je pohľad zboku. Na obr. 4 je pohľad zpredu. Na obr. 5 je pohľad zhora. Na obr. 6 je pohľad zboku. Na obr. 7 a 8 je znázornená manipulácia s pravítkom.Pravítko na robenie okrajov na obr.1 - 3,...

Súprava elipsových šablón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2710

Dátum: 07.11.2000

Autori: Kováčiková Katarína, Kováčiková Mária, Kováčik Michal, Kováčik Štefan

MPK: G09B 11/04, B43L 13/20

Značky: súprava, elipsových, šablon

Text:

...technického riešenia bude bližšie ozrejmená pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje skladačkovú konštrukciu súpravy elipsových šablón, obr. 2 znázorňuje priečny reztouto súpravou, kde je vidno obvodový zárez. Obr. 3 znázorňuje alternatívne riešenie sdištančnými výstupkamizabraňujúce roztekaniu tušu cez okraje šablóny. Obr. 4 znázorňuje šablónu selipsovými otvormi sekvivalentným 30 ° sklonom kruhov. Obr. 5 znázorňuje kombinovanú...

Vynálezy kategórie «B43L» v ZSSR.

Skladacie šablóny vyrobené z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 568

Dátum: 07.09.1994

Autori: Ľahký Štefan, Stacho Ivan, Zvarík Jozef, Špánik Peter

MPK: B41N 1/24, B43L 13/20

Značky: vyrobené, skladacie, šablony, plastov

Text:

...objasnené na výkrese, na ktorom obraz 1 znázorňuje v dvoch modifikáciách t.j. znak a číslo, skladaciu šablónu vyrobenú z plastov, kde je vyznačený znak a číslo vrátane dalších údajov určujúcich veľkosť a ich umiestnenie v šablóne,v reze B-B a C-C prislúchajúcim k šablóne znaku a čísla sú dalšie doplňujúce údaje určujúce tvar šablóny v mieste naznačených rezov Tento princíp šablón sa vzťahuje aj na šablóny 5 piktogramami.Skladacie šablóna...

Kružidlo s ľahko nastaviteľnou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278461

Dátum: 13.05.1992

Autor: Ther Jindřich

MPK: B43L 9/02, B43L 9/16, B43L 9/20...

Značky: hlavou, ľahko, kružidlo, nastaviteľnou

Zhrnutie / Anotácia:

Kružidlo s ľahko nastaviteľnou hlavou pozostáva z ramena (A) a ramena (B). Rameno (A) má trecí člen (1) s rovnobežnými vonkajšími trecími plochami (2, 2'), vybavený kruhovým stredovým priechodným otvorom s výrezom (4), ktorý je užší ako priemer kruhového stredového priechodného otvoru (3) a je situovaný na protiľahlú stranu držiaka (5, 6) ceruzky a ihly, pričom druhé rameno (B) obsahuje trecí člen (7) s dvoma súbežnými vnútornými trecími...

Zařízení na zhotovování oválných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266527

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kožíšek Pavel

MPK: B43L 11/04

Značky: tvaru, oválných, zhotovování, zařízení

Text:

...konci je upevněn nástroj na zhotovování oválného tvaru. Zařízení je svým rámem pevně uchyceno nad rovinou zpracováva ného materiálu.Výhodou tohoto zařízení je, že umožňuje rychlé a přesné zhotovování oválných tvarů ve velkém rozsahu excentricity, tj. počínaje kružnicí až do velmi protáhlých tvarů. Tyto oválne tvary jsou odlišné od eliptických tvarů a umožňují v některých případech dosáhnout lepšího estetického účinku. Vedení nástroje na...

Krokovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264835

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čupka Pavol, Repáč Ladislav

MPK: B43L 13/24

Značky: krokovací, mechanizmus

Text:

...dĺžkou kroku, čo umožňuje dosiahnut rovnomerné rysovanieriadkov, pripadne vyšrafovanie rezovej plochy na výkrese.Príklad prevedenia krokovacieho mechanizmu je znázornený V čiastočnom reze na prilože nom výkrese.Krokovaci mechanizmus je upravený v uzavretom ráme 5, ktorý je prostrednictvom kolikaA otočne uložený vo zvislom suporte l pantografu s držiakom 3 pravitok. V ráme § je na čapeÉ otočne uložená pcsúvaoia kladka 1, ktorá má na...

Kružidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247072

Dátum: 15.08.1988

Autor: Kosarotov Boris Fedorovie

MPK: B43L 9/16, B43L 9/02

Značky: kružidlo

Text:

...zde umístěna dalšímontážní skosení 67 úložného otvoru 5 a skosení 57 vybraní G 4. Na nástavcích 41 jsou dovnitř směřující zařezy 42 v místě »otvoru 44, jakož i vně směřujíci zářezy 52 V blízkosti čelní strany 48. Montážní drážka 45 se zužuje od čelní strany 48 směrem k otvoru 44, přičemž V oblasti čelní strany 48 její šířka odpovídá přibližně vnějšímu průměru stavěcího šroubu 8 a v blízkosti otvoru 44 přibližně malému průměru závitu...

Padací nulátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 255414

Dátum: 15.03.1988

Autor: Holý Ladislav

MPK: B43L 9/22

Značky: nulátko, padací

Text:

...nastavování požadovaného polomeru zajiàtuje přesnénastaveni poloměru u padacího nulátka 5 použitím neomezené délky trubičkových per a tužcůiNa pŕipojených výkresech je schematicky znázorněno padací nulátko podle vynálezu, kde obr. 1 zobrazuje padací nulátko se siluetou technického trubičkového pera v řezu a obr. 2 představuje přĺčný řez padacím nulátkem v naznačene rovine A-A, která prochází objímkou vačky v prostoru stykovych ploch palce...

Dvojklbové kružidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254904

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kamas Rudolf

MPK: B43L 9/18

Značky: kružidlo, dvojkĺbové

Text:

...a t, 9 sú vettyely sa zlepšuje krbove nevinné vedenie ra- yvne ulože e v jamkách vo vvdhacich rúčmien, pu ich vykyvovąní, zväčšuje sa klbo- y 11 a pri vykyvovaní ramien 1, 2 ich dva vé trenie tak, ze netreba vidlice rúčky šrou- pevne, prie ne laoliłsy d, 5 upevnené vedľa bom velmi stahovat a zaroven sa štabiľizu- ich kĺbových súosových, kožeľových čapov je rúčka dvojklbovéhoľçružidla B, 7 a , , prechädzajáłce coz dva protiAko podstatu vynálezo...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stoiů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gibson David Vincent, Seragnoli Enzo

MPK: B43L 13/02

Značky: souřadnicových, přesných, nosník, stoiů, vodiči

Text:

...nosníku podle vynálezu se dosáhne vyšších dynamických parametrů než u stávajících souřadnicových kreslicích stolů. Přitom se sníží hmotnost vodicího nosníku asi o 50 °/i, což umožní zvýšit zrychlení pohybového ústrojí ze 3 na 5 m/s a rychlost z 0,35 na 0,7 m/s. U nově konstruovaných stolů je predpoklad dosažení zrychlení pohybového ústrojí 10 m/s a rychlosti 1 m/s. Sníží se i pracnost a energetická nár-očnost výroby vodicího nosníku proti...

Sklíčidlo ořezávacího strojku na tužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246916

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wildmann Stanislav

MPK: B43L 23/00, B43M 17/00

Značky: tužky, sklíčidlo, strojků, ořezávacího

Text:

...misky ve smyslu šipek.Sklíčidlo ořezávacího strojku na tužky podle vynálezu tvoří tři svěrací válečky l výhodně z termoplastů, ozubené na obvodu a navlečené otočně na radiálnícb osách 3 z ocelového drátu a tvarovaných podle obr. 1. Zahnuté konce g radiálních os g jsou otočné uloženy v axiálním osazení 5 krytu 5 sklíčidla a konce É ve výřezech 1, vytvorených v boční stěně ovládací misky §, otočné na ústíg lůžka lg frézy ll.Na dno ovládací...

Rýsovací nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251884

Dátum: 13.08.1987

Autor: Neischl Jaroslav

MPK: B43L 9/24

Značky: rýsovací, nástavec

Text:

...nosné části k úchytné části, na obr. 5 je půdołrysný pohled na rýstovací nástavec z olbr. 4, .na obr. 6 je alternativní provedení pevného spojení nosného) ramene s prstencem rýsovacího něrstavce a na obr. 7 je půdorys rýsovacího nastavce z obr. 6.Rýsuovrací nástavec podle vynálezu tobr. 1,2, 3 je tvořen úchytnou částí 1 a nosnlou částí 2, která je připevněna k úchytné časti 1 rýsovlacího nástavce nosným rwamenem 3. Úchytná část 1 je tvořeno...

Skladacia rysovacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250760

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tabaček Jozef

MPK: B43L 5/00, A47B 27/00

Značky: rysovacia, skladacia, doska

Text:

...vynálezu, kde obr. 1 predstavuje celkový schematický ,pohlad na skladací rysovací prístroj v základnej pracovnej polohe, obr. 2 predstavuje celkový schematický pohľad na skladaciu rysovaciupredstavuje mechanické zariadenie na zaistovanie pracovnej polohy, obr. 4 a obr. 5 znázorňuje osem połdperných podložiek skladaoej rysovacej dosky, obr. 6 znázorňuje umelú hmotu na kresliacej ploche rysovacej dosky, obr. 7 znázorňuje skrutku...

Šablóna na kreslenie písmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237114

Dátum: 15.03.1987

Autor: Gajdoš Jozef

MPK: B43L 13/20

Značky: kreslenie, písmen, šablóna

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a zrýchlenie práce pri kreslení písmen najmä typu helvetica. Uvedeného účelu sa dosiahne šablónou na kreslenie písmen, ktorá pozostáva z hlavného obrazca tvaru predĺženého písmena "U" a obrazca tvaru mäkčeňa, obrazca tvaru dĺžňa, obrazca tvaru čiarky, obrazca tvaru pomlčky, obrazca tvaru apostrofa, obrazca tvaru písmena "J", obrazca časti písmena "P", obrazca časti písmena "R", obrazca tvaru písmena "S", obrazca...

Rýsovací přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249330

Dátum: 12.03.1987

Autori: Slamják Lubomír, Matis Zdeněk

MPK: B43L 13/02, B43L 13/24

Značky: prístroj, rýsovací

Text:

...lanek a dvě kladky vodítka gg příložníku k aretaci 22 obou lanek. Na pŕíložníku g je upevněna vodící trubka Ž tělesa ukazatele měr, po níž je posuvné těleso É ukazatele měr ve vodícíoh kladkách gg tělesa ukazatele měr. K tělesu É ukazatele měr je upevněno pravítko 3 na otočném držáku 32 pravítka, který je otáčívý kolemozubeného kola 25 aretace úhlů se západkou 39. Západka 39 je přitlačována ocelovým perem gł, při čemž tak podléha trojpolohové...

Skládací hyperbolograf, parabolograf a elipsograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 237556

Dátum: 15.01.1987

Autor: Petr Václav

MPK: B43L 11/02

Značky: skládací, hyperbolograf, elipsograf, parabolograf

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpřesněni a zrychlení technického kreslení kuželoseček, k němuž stačí zadání vzdáleností ohnisek a délky velkých os u hyperbol a elips, a u parabol pouze vzdálenost od ohniska k řídicí přímce. Vynález je řešen na základě paprskové konstrukce kuželoseček a jejich tečen. Skládá se z kosočtverce, který je jedním kloubem nasazen na jeden ohniskový čep a druhý protilehlý je jeho čepem unášen kruhově kolem čepu druhého ohniska o...

Samozvierací nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234128

Dátum: 01.10.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: B43L 9/24

Značky: samozvierací, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Samozvierací nástavec do kružidla. Týka sa oboru jemnej mechaniky. Vynález rieši samozvieratelné upínanie tuhy v nástavci kružidla. Podstata vynálezu spočíva v hlavičke na hornom konci osadenej do ktorého zapadá valcový kryt, prekrývajúci časť násadky a druhý operný bod pružiny tvorí spodná plochá násadka.

Jehla do kružidla pro rýsovací soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230848

Dátum: 15.06.1986

Autor: Pachovsky Karel

MPK: B43L 9/12

Značky: soupravy, jehla, rýsovací, kružidla

Zhrnutie / Anotácia:

Úpravou jehly, vkládané do kleštinky kružidla místo tuhy k možnosti využití kružidla i jako odpichovátka, se řeší problém vyjímání této jehly z kleštinky. Jehla je kalená, jemně broušená, má poměrně velký úhel hrotu, v prstech, nehtech i kleštích klouže, vyklepat se nedá. Jehlu opatřenou příčným zářezem podle obr. 2 nebo obr. 3 lze lehce z kleštinky vyjmout nehty nebo vysunutím pomocí jehly druhého kružidla či jiným hrotem.