B43K

Farbiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5813

Dátum: 11.05.2005

Autor: Bolton Terence William

MPK: B43K 11/00

Značky: farbiace, zariadenie

Text:

...vyššie),aj spojovací článok (12) je vo všeobecnosti valcovitý. Vnútomý priemer spojovacieho článku( 12) je o trochu väčší ako vonkajší priemer prstencov (16, 20). Vďaka tejto skutočnosti možno nasunúť spojovací článok (12) na daný prstenec (16 alebo 20), až kým koniec spojovacieho článku ( 12) nedoľahne na opomú plochu (15 alebo 17).0013 Ak spojovací článok (12) nasunieme na prstenec (20) (pozri obr. č. 2), spojovací článok(12) slúži ako...

Zostavy atramentových náplní, najmä pre písacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 599

Dátum: 25.09.2002

Autor: Banderet Philippe

MPK: B43K 31/00, B65D 1/22, B43K 5/00...

Značky: náplní, atramentových, stroje, písacie, najmä, zostavy

Text:

...atramentových náplní pripojené jedna na druhú pomocou západkových prostriedkov prvéhozávesného ústrojenstva každej zo zostáv, potonl priľahlé.u, zárezy druhých závesných ústrojenstiev vymedzujú otvor umožňujúci zavesit obe zostavy atramentových náplní na0013 Aby sa zosilnela väzba dvoch zostáv atramentových náplní už spojených pomocou komplementárnych západkových prostriedkov prvej doštičky, sú obe opačné strany druhej doštičky, ktore...

Pero s navíjacím mechanizmom zvinovacieho materiálu, najmä fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2137

Dátum: 07.05.1999

Autor: Demko Vasiľ

MPK: B43K 29/04, B43K 29/12

Značky: zvinovacieho, mechanizmom, navíjacím, materiálů, fólie, najmä

Text:

...má na druhom jej konci upevnené vyťahovacie ramienko a zo spodnej strany je do držiaka zasunuté pero s hrotom a na vrchnej jeho strane má záslepku. Na vyťahovacie ramienko je vytvorenýzárez a držiak je opatrený upevňovacími prvkami .Prehľad obrázkov na głkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, na ktorom obr. l rznázorňuje pero snavijacím mechanizmom zvinovacieho materiálu, najmä fóliev bočnom reze a obr. 2 znázorňuje...

Krieda najmä na písanie a značenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1091

Dátum: 07.02.1996

Autor: Micenko Vladimír

MPK: B43K 19/00

Značky: písanie, značenie, krieda, najmä

Text:

...aj na premenlivú vlhkost okolitej atmosféry nie je možné, ale jej finálny objem je daný použitou technológiou výroby kriedy popisanej v priklade technického riešenia.V praxi vyzerá postup zhotovenia kriedy na pisanie a značenie nasledovne .do vhodného technologického priestoru sa postupne v bezprostrednom časovom slede pridávajú tieto komponenty modelárska sadra, destilovaná voda, špecifické tužidlo,pripadne aj požadované farbivo - podla...

Stavitelný psací hrot

Načítavanie...

Číslo patentu: 274197

Dátum: 11.04.1991

Autor: Duchoňová Petra

MPK: B43K 1/06, B43K 17/00

Značky: stavitelný, psací

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263909

Dátum: 12.05.1989

Autori: Michlík Peter, Maixner Václav, Bartušek Tomáš, Knotek Ľubomír

MPK: B43K 7/02

Značky: psací, vláknový, zásobník, tekutiny

Text:

...jednosměrné deformace při technologii výroby vlákna. Na povrchu vláken jsou vytvořeny póry a trhliny. Modifikovaná struktura a povrch vlákna je dlísledkem způsobu výroby podle československého A 0 258 223.Volbou koncentrace plniva a technologických podmínek výroby v-lákna je možné v šlrokém rozsahu měnit jeho strukturní a povrchové charakteristiky. Uplatněním těchto vláken ve vláknnovém zásobníku psací tekutiny se dosahují požadované,...

Mechanická tužka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263068

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lucký Boris, Křížek Svatopluk

MPK: B43K 29/08

Značky: tužka, mechanická

Text:

...tužka podle výnälezu pracuje tak, že tuha gg vložená do zásobníku Q nejdříve sklouzne do kleštin Ž do úrovně převlečného kroužku 1. Axiálním tlakem na zásobník Q se tlačná pružina 5 stlačíg kleštiny 5 se posunou směrem k třecímu kroužku lá, převlečný kroužek 1 narazí na doraz li, tím sklouzne z kuželového náběhu kleštin Ž a uvolní kleštiny 5, ty se otevřou,tuho êí sklouzne níž a zachytí se ve středovém otvoru třeoího kroužku l§....

Vícebarevný popisovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262982

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kejha Viktor

MPK: B43K 27/00

Značky: popisovač, vícebarevný

Text:

...kde na obr. 1 je vícebarevný popisovač znázorněn v podélném řezu. Na obre 2 je příčný řez tohoto provedení vícebarevného popisovače. Na obr.3 je příčný řez víoebarevného popisovače se třemi vláknovými zásobníky bsrviva a třemi popisovscími hrotyoPodle provedení na obro 1 je vícebarevný popisovač tvořen válcovým pouzdrem l,v jehož přední části jsou v upevňovscí špičce g nasunuty dva popisovací hroty 1. Ve střední části válcového pouzdra...

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262965

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bartušek Tomáš, Maixner Václav, Vdovcová Zdenka, Vaníček Jiří

MPK: B43K 7/02

Značky: zásobník, psací, vláknový, tekutiny

Text:

...dutých vláken je doseženo podstatného zvýšení pružw nosti vláken, tím je dosaženo podstatného zvýšení stability zkadeření a je dosaženo toho, že i po uzavření a stěsnání svazku vláken do nepropustného obalu se požadovaná, kapilárně-pőrézní struktura a tím požadované vlastnosti zásobníků nemění a psací vlastnosti psacích prostředků, které jsou těmito zásobníky osezeny, zůstávají zachovány v celém průběhu jejich skladování i používání....

Držák záznamového pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 262320

Dátum: 14.03.1989

Autori: Marek Jaroslav, Crha Jindřich

MPK: B43K 17/00, G01D 15/20, G01C 21/14...

Značky: držák, záznamového

Text:

...pera.Držák záznamového pera podle vynálezu uvedené nevýhody v podstatné míže odstraňuje. Vychází ze skutečnosti, že povrch rotačního válce je určen pěti hody. využívá proto válcového tvaru tělesa pera zhotoveného z hmoty tvrdosti 60 až 90 °Sh. Materiál držáku V místech styku má tvrdost nejméně 130 HB a je zakončen jedním nebo více břity, které se vlivem pružiny nebo jiného mechanismu zatlačí do tělesa pera. Břity držáku jsou vzhledem k...

Náplň pro psací prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255953

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 11/04, B43K 11/00

Značky: náplň, psací, prostředky

Text:

...psací tekutiny tvoří organické rozpouštědlo.Jako nejvýhodnější se osvědčilo použití organického rozpouštědla na bázi alkoholu. Je možno použít alifatické alkoholy nebo jejich směsi a/nebo éteralkoholy, nebo jejich směsi a/nebo diéteralkoholy, nebo jejich směsi a/nebo alicyklické alkoholy nebo jejich směsi, a/nebo aromatické alkoholy, nebo jejich směsi a/nebo heteroxyklickě alkoholy, nebo jejich směsi a/nebo chlorované alkoholy a/nebo jejich...

Rýsovací nástavec, zejména kružidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255714

Dátum: 15.03.1988

Autor: Michl Vladimír

MPK: B43K 21/02

Značky: nástavec, rýsovací, kružidla, zejména

Text:

...vynálezu sestává ze zásobníku l s uloženou tuhou g opatřeného kleštinami 1, na nichž je uložen převlečný kroužek A, mezi nímž a zásobníkem l je uložena s předpětím tlačná pružina 5. Na převlečném kroužku 1 a na zásobníku l je uložena posuvně hlavice Q. V hlavici Q je upraven průchozí otvor 1, v němž je uložen pružný 0-kroužek Q. V průchozím otvoru 1 a v O-kroužku § je uložena posuvně tuha g. Protilehle pružině Q je v hlavici Q upraven...

Směs pro výrobu tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 255674

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitera Jiří, Polanský Josef, Mostecký Jiří

MPK: B43K 19/02, C01B 31/04

Značky: směs, výrobu

Text:

...esteru kyseliny ftalové a/nebo chlorovaných parafinů a přísady pro usnadnění zpracování jsou tvořeny 20 až 60 B hmot. soli kyseliny stesrová, nejvýše 30 2 hmot. qlycerinu, nejvýše 50 hmot. bílěho grafítu, nejvýše 50 8 hmot. cyklohexanonu, nejvýše 30 hmot. kopolymeru etylenvinylacetátu s nejvýše 30 3 hmot. mikrokrystalického vosku. Podle dalšího význaku vynálezu je změkčovadlo tvořeno di(2-etylhexyl) ftalátem a sůl kyseliny stearové...

Vláknité plnivo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241612

Dátum: 01.01.1988

Autori: Evans John Raymond, Vilimi László, Töreki Mária, Arnould Jean-claude, Sántha Judit

MPK: B43K 8/02, C08J 5/10, C08J 5/06...

Značky: bázi, kompozice, plnivo, tvrditelné, syntetických, pryskyřic, vláknité

Text:

...jehož předmětem je vláknité plnívo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických.pryskyříc, tvořené syntetíckými vlákny o délce-0,02 až 5 mm a hodnotě tex 0,15až 1. Podstata vynálezu spočívá V tom, že jednotlivá vlák na obsahují na povrchu zbytky vytvrzené epoxidové nebo ne nasycené polyesterové pryskyřice. Jako plnivo tohoto typujsou vhodná zejména vlákna odpadající při mechanickém obrábění epoxidovými nebo nenasycenými...

Polyolefinová hmota pro plášť psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243532

Dátum: 15.12.1987

Autori: Modrijan František, Štipánek Miroslav, Stejskal Alois, Havránek Zdenik

MPK: B43K 19/14

Značky: plášť, prostředků, psacích, polyolefinová, hmota

Text:

...příslušných psacích tekutín z polyvinylchloridu.Nežádoucí, fyzikálně-chemické reakce se pak projevují difuzí barviv do pláštů z polyvinylchloridu, změna barevných odstínů použitých psacích tekutín, což ve svém důsledku způsobuje snížení užitné hodnoty a v krajních případech až znehodnocení psacích prostředků.Při výrobě pláščů psacích prostředků z polypropylenu anebo z nízkotlakéhcpolyetylenuje sice zaručene, že nedochází k nežádoucím,...

Způsob výroby vláknového zásobníku psacích tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246271

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hofmann Klaus

MPK: B43K 1/12, B43K 8/02

Značky: způsobu, psacích, zařízení, provádění, tekutin, výroby, zásobníku, způsob, vláknového, tohoto

Text:

...s netavitelnot vrstvou. Po naplnění vláknového zásobníku psací tekutinou pak často dochází k porušení obalu v-láknového zásobníku, ke ztrátě jeho kapilárně porézních vlastností a ke znehodnocení psacího prostředku, ve kterém byl vláknový zásobník použit.Uvedené nevýhody jsou odstránený způsobem výroby vláknového zásobníku psacíchtekutín a zařízením k provádění tohoto způsobu podle vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že pro výrobu...

Dvojdielna nádržka náplne rysovacieho pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 246005

Dátum: 15.12.1987

Autor: Belan Vladimar

MPK: B43K 6/00, B43K 5/12

Značky: náplne, nádržka, rysovacieho, dvojdielna

Text:

...sa zamedzi prípadnému vytečeniu náplne nádržky počas jej plnenia, napr. z dovodu zmeny polohy nádržky, fixáciu hrotu zdroja náplne pred protilahlou stenou nádržky, čím sa docieli pri plnení stekanie náplne po protilahlej stene, ~čo vedie k zníženiu speňovania a zároveň fixácia hrotu zdroja skloneného nadol pred protilahlou stenou nádržky zabraňuje jej preplneniu, a to na základe znovunasávaniu prebytku náplne ponoreným hrotom naspäť do...

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242358

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vídrmert Jan, Veselý Jaroslav, Javorská Jana

MPK: B43K 8/02, B43K 1/12

Značky: tekutiny, vláknový, zásobník, psací

Text:

...ke zhoršení průtoku psacích tekutin zásobníkem a k dalšímu zvýšení podílu psací tekutiny,která se při psaní nespotřebuje. Zvětšení průměru vláknového zásobníku při stejných paremetrech použitých vláken je technicky neproveditelné, jelikož vnější průměr vláknového zásobníku je závislý na vnitřním průměru pláště popisovače nebo značkovače.Dalším možným řešením je zlepšení průtoku psací tekutiny snížením edhezních sil mezi vlákny a...

Impregnační pojivová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236190

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Marek Vojtěch, Dobáš Ivan, Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil

MPK: B43K 8/02

Značky: impregnační, kompozice, pojivová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení kompozice, určené pro impregnaci svazku textilních vláken při výrobě psacích vláknových hrotů do popisovačů. Kompozice sestává z reaktivního pojiva, obsahujícího epoxidovou pryskyřici dianového typu o epoxidovém ekvivalentu 0,40 až 0,59 a trvdidlo na bázi produktu kondenzace fenolu a/nebo jeho ortho,- substituovaných alkylderivátu s formaldehydem a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyamidy. Jako rozpouštědlo...

Způsob fixace spoje obalu při výrobě vláknových zásobníků psacích tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234549

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Slavíček Jaroslav, Veselý Alois

MPK: B43K 7/02

Značky: výrobe, zásobníku, spoje, psacích, vláknových, tekutin, fixace, obalů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fixace spoje obalu je určen pro zajištění spoje obalu při výrobě vláknových zásobníků psacích tekutin. Vynález řeší způsob fixace a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález potom umožňuje výrobu vláknových zásobníků s dokonalým spojem obalu, což umožňuje zachování požadovaných, kapilárně-porézních vlastností vláknových zásobníků, a to při použití nejrůznějších obalových materiálů.

Zařízení pro výrobu kuličkových psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253073

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Kopačka Pavel, Kiessling Jiří, Veselý Alois, Melichar Milan, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 7/00

Značky: zařízení, prostředků, výrobu, hrotu, kuličkových, psacích

Text:

...psacĺch hrotů, které jsou na zařízení podle.vynálezu vyráběny a kvalita těchto hrotú je trvalá, stálá a vždy reprodukovatelná. Dále jedosaženo podstatného prcdloužení životnosti zařízení, které je pro výrobu kuličkových psacích hrotů určeno, jsou sníženy nároky a náklady na obsluhu a údržbu zařízení a tím je podstatné zlevněna výroba kuličkových psacích hrotú, z toho pak vyplývající výroba kuličkových popisovačů, přičemž je současně...

Mechanický přidržovač tuh, zejména pro řezací zařízení – minořezku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241258

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hrubý Karel, Hudec Milan

MPK: B43K 19/18

Značky: zařízení, přidržovač, řezací, minořezku, zejména, mechanicky

Text:

...výtokovou rychlostí tuhového provazce je redukováns na minimum. To má za následek zlepšení funkce, snížení výskytů zmetků a možnost dalšího zvýšení výkonu zvýšením řezné frekvence.Příklad provedení mechanického přidržoveče tuh a jeho umístění na řezacím zařízení, minořezce, Je znázornčno na připojenýoh výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněno celkové uspořádání a umístění na minořezce, obr. 2 je příčným řezem řezaoím bubínkem v místě...

Psací prostředek s celokovovým plášťem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252200

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Kopačka Pavel

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: prostředek, pláštěm, celokovovým, psací

Text:

...9. Psací prostředek. je tvořen celokovovým pláštěm 1, jehož přední část je redukována do nákružku 9 V provedení komolého kužele, který navazuje na hyperboloid a který zajišťuje přímé upevnění objímky psacího hrotu 3. Do objímky psacího hrotu 3 je upevněn samotný psací hrot 4,který zasahuje do vlâknového zásobníku psací tekutiny 5. Vláknový zásobník psací tekutiny 5 je umístěn v ceokovovém plášti 1. Na objímku psacího hrotu 3 je nasazeno...

Psací prostředek pro různé druhy psacích médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252198

Dátum: 13.08.1987

Autori: Podhola Petr, Podhola Emil

MPK: B43K 24/16, B43K 8/00, B43K 7/12...

Značky: psací, různé, médií, druhý, prostředek, psacích

Text:

...pastelových jader.Výhody vynâlezu se projevují jednak též u výrobce a mají povahu celospolečenských přínosů. Proti dosavadnim psaním prostředkům přináší psací prostředek podle vynálezu výraznou výhodu v úspoře pracovních prostorů, přičemž umožňuje několikanásobně efektivnější využití stávajícího výrobního prostoru. Úsporné se vynález projevuje i v oblasti výrobních prostředků. Významnou měrou se snižuje energetická náročnost výroby, omezuje...

Psací prostředek s psací tekutinou uloženou ve volném objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252196

Dátum: 13.08.1987

Autor: Uhlíř Milan

MPK: B43K 11/04, B43K 8/02, B43K 7/00...

Značky: prostředek, tekutinou, volném, uloženou, objemu, psací

Text:

...obvodu válcového vodiče 1 a to cca po 2/3 obvodu jsou umístěny akumulační drážky 11, přičemž jsou jednotlivě akumulační drážky 11 od sebe odděleny přepážkami 12.Zbývající cca 1/3 obvodu válcového vodiče 1 je pak tvořena vybráním 13, které vytváří po celé délce vodiče 1 drážku, jejíž přední i zadní část je uzavřena. Spojení akumulačních drážek 11 s odvzdušňovací kapllárou 4 je zajištěno spojovacími drážkami 14.Dutý valcový vodič 1 je zasazen...

Kuličkový psací hrot do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252161

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kopačka Pavel, Veselý Alois, Vaněk Vladimír, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/02, B43K 7/10, B43K 1/08...

Značky: psací, kuličkový, prostředků, psacích

Text:

...do lůžka psací kuličky 5, ve kterém je umístěna psací kulička 6. Celý psací, kapilárně-porézní systém, je umístěn V plášti psacího prostředku 7, který je uzavřen zatkou 8 a v případě, že se psací prostředek nepoužíva, tak chránítkem 9.Přívodní kapilarní systém 2 na obr. 2 sestává z obdělníkovítých kapilár 81, které jsou symetricky rozmístěny na obvodu středové, přibližně kruhové, odvzdušňovací kapiláry 82.Doposud známý kuličkový psací hrot...

Zařízení pro výrobu jemně píšících hrotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251872

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Veselý Alois, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: jemné, hrotu, píšících, výrobu, zařízení

Text:

...zařízení pro odtah monofllu 16, které sestává nejméně ze dvou poigumovaoých odtahovacích kladek 17 a za zařízením pro »odtah motnofilu 10 je umístěno zařízení pro lľhžlvĺĺelllĺ ĺnülnůľĺlĺl 18, které je tvořeno cívkou 19 o průměru 100 až 400 cm. Do středu tvarovacího- nástroje 10 je popřípadě zaveden plyn a to ze zdroje plynu 20 přes regulátor tlaku 21. V prostoru za tvaoolvlacím nástrojem 10 »a před vaniou s chladící Iázní 14 je...

Způsob výroby jemně píšících hrotů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251871

Dátum: 13.08.1987

Autori: Veselý Alois, Vaněk Vladimír, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/02

Značky: výroby, způsob, hrotu, jemné, provádění, zařízení, způsobu, píšících, tohoto

Text:

...velmi dobré psací vlastnosti.Scbematícké známrněnI podá-ineho a příčxného řezu protlačovacím nástrojom pro výrobu jemně píšícílmo hrotu je znázorunětno na obr. la, 1 b. Nástroj je tvořen kotnpłakttním tělesem 1, deo kterého je vytvořena soustava pnotlačuovacích otvorů sestávwajícíclí jednak z protlačovsacích otvorů v obvodové části 2 a z protlačovacích otvoru ve vnitřní části 3. otvory v obvodové části soustavy 2 stestávají z části...

Způsob výroby psacích vláknových hrotů z polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251861

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sloboda Jozef, Vaníček Jiří, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/00, B43K 8/02

Značky: vláknových, výroby, způsob, psacích, vláken, polyesterových, hrotu

Text:

...2,0 X 30,0 milimetrů sestava z mechanicky opracotvaného svazku zkadeřeiných polyesterových vláken, imptregnioąvaných polyuretaniovou pryskyřiwcí. edničlná jemnost vláken je 0,464 tex, a při zatížení 0,5 m N/tex vykazují uneimpregnovainá vlákna při tepllotě 200 C stupeň zknadeření 19,5 °/o měřeno podle ČSN 80 02 02.Před sdružením do svazku je polyesterové vláknio tvaríováiíio na stnoji pro simulentní dloužení a tvarování a to při...

Psací prostředek pro různé druhy psacích médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251825

Dátum: 13.08.1987

Autori: Podhola Petr, Podhola Emil

MPK: B43K 8/00, B43K 24/18, B43K 21/18...

Značky: psacích, psací, různé, prostředek, druhý, médií

Text:

...projevující se u uživatele je to, Be na povrchu pláütě je v přední části Vytvořeno podálně vroubkovíní, kombinované s pŕíčným vroubkováním e ne zbývoçjícím povrchu pládtä jsou vytvoreny paralelní plochy pro oenečení výrobce, výrobku opod.Nová konstrukce pliltš s systém eretace poloh psecího media umožňuje e podmíňuje požedovené provedení psecího prostredku s tuhou, jako nového typu pacího prostředku s to pro uživatele bez ohledu ne...

Jemně píšící hrot do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251289

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Bartušek Tomáš, Veselý Alois

MPK: B43K 7/10, B43K 8/02

Značky: prostředků, psacích, jemné, píšící

Text:

...písma je i při rychlém psaní rovnoměrná, plynulá a nepřerušovaná a je trvale dosaženo velmi příjemného psacíhoSpojení monofilů spojovacími můstky pak dále zaručuje pružnější a pevnější spojeni jednotlivých monofilů a tím je zaručena pružnější a pevnější celková konstrukce jemné píšícího hrotu, jeho vyšší odolnost proti mechanickému opotřebení, tzn. vyšší odolnost proti opisu, z čehož pak vyplýva další zvýšení užítné hodnoty psacího...

Zařízení pro vedení tuše u kreslicích per

Načítavanie...

Číslo patentu: 251209

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hornik Rudolf, Fentz Helmut, Martin Hans, Ahrens Hans-joachim

MPK: B43K 5/00

Značky: zařízení, kreslicích, tuše, vedení

Text:

...yuacwxa. 3 TO oanąuaem, uwo TymbnocTynaeT K nxonnouy yqacwxy numyuen Tpyöoqxn panbme, ueM.oHa MORET SEHOHHHTB noąnyxoynpaannmmuü yuacmox H cnenaws ero raxnu oöpasou neňcrnenuun. Benrunaunounuü xanunnap np 0 B 0 nHTCñB nue nasa HHH npuwynnenna s aepxueü HacwHnaammero rpyaa Hnu ononHHwenbHoHuepea xonbuenoň aaaop H nupesm B ownepçwuu coenHHH~TenbHOŘqTpY 50 HkHVHGHOCPGACTQQHHO n npocwpancrno and Tymu. Kpoue 709, cornac HO usóöpereum as...

Způsob výroby trnu pro kuličkový psací hrot a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250169

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Bartoš Ervín, Kopačka Pavel, Kartos Jiří, Vaněk Vladimír, Veselý Alois

MPK: B43K 1/00

Značky: nástroj, psací, způsobu, výroby, provádění, kuličkový, tohoto, způsob

Text:

...vynálezu při výrobě vnitřních tvarových trnú vstřikovacích forum určených pro výrobu kuličkových psscích hrotů popisovačů je zajiitěno, že na těchto formách vyrobená kuličkové hroty vykszují velmi dobré, definovstelné a reprodukovatelné psací vlastnosti a popisovače, která jsou těmito hroty ossssny se vyznačují zvýšenou uäitnou hodnotou s sníženýni nároky ne provedení zbývajících součástí jejích pescích systémů.Na pť-ipojených výkresoch je...

Způsob výroby porézních polymerních psacích hrotů do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237622

Dátum: 16.02.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Marek Vojtěch, Lazár Milan Drsc

MPK: B43K 8/02

Značky: porézních, prostředků, hrotu, psacích, způsob, výroby, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Porézní polymerní psací hroty jsou určeny k použití do psacích prostředků, které jsou známy pod názvy popisovače nebo značkovače. Vynález řeší způsob výroby těchto hrotů, a to způsob výroby z práškového polyethylenu nebo polypropylenu sintrováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se práškové polymery před sintrováním zesíťují, a to působením gama záření, anebo působením organického peroxidu, případně kombinací obou způsobů. Způsob výroby...

Technické trubičkové pero s přímým vyrovnávacím systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233575

Dátum: 01.02.1987

Autori: Houžva František, Kopačka Pavel

MPK: B43K 8/00

Značky: technické, trubičkové, systémem, přímým, vyrovnávacím

Zhrnutie / Anotácia:

Technické trubičkové pero je pracovní pomůcka pro rýsování a popisování technických výkresů na pauzovacím nebo kladívkovém papíru, případně na fólie z plastických hmot. Je vytvořeno tak, že přímý vyrovnávací systém je řešený pomocí šroubovité klínové vzduchové drážky vytvořené mezi psacím hrotem a krčkem nebo mezi psacím hrotem a zásobníkem tuše. Tento vyrovnávací systém není spojen otvorem s vnitřním prostorem psacího hrotu, ale umožňuje přímé...

Nástroj na písanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248131

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fakla Igor

MPK: B43K 24/04, B43K 21/00

Značky: písanie, nástroj

Text:

...opät objíme.Predmetom vyněulezu je nástnoj na písanie tvoinený rúrkou a písacou náplňou nmiestnenou v jej duątine, s ,pilášťonrn rúrky onpsvtireným pozdĺžne vedeným otvorom siahiajúcim až k jej dutinje, v ktorom je umiestn-ezné telieskno vyčnievajúce nad povrch rúrky, pričom rúrka na konci je prípadne uzavretá krytom, vyznačený tým, že rúrka jeepiaľľeůá priečne vedeným zárezom spojeným s pozdížoe veciooým otvorom.Výhodou nástroja pondlła...

Pružicí monočlen pohybového ústrojí kuličkových psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234383

Dátum: 15.10.1986

Autori: Podhola Emil, Grill Miloslav, Podhola Petr

MPK: B43K 24/06

Značky: pružicí, prostředků, kuličkových, psacích, pohybového, ústrojí, monočlen

Zhrnutie / Anotácia:

Pružicí monočlen s příčně a hřebenovitě situovanými zářezy na svém povrchu je určen jako konstrukční prvek ke vřazení do osově uspořádaného pohybového mechanismu pro vysouvání a zasouvání psací náplně psacího prostředku. Předmětu vynálezu je možno využít při nových konstrukcích kuličkových psacích prostředků a pro psací prostředky již existují jako adaptéru.

Kuličkový psací prostředek s elasticky uloženou psací náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234382

Dátum: 15.10.1986

Autori: Podhola Petr, Grill Miloslav, Podhola Emil

MPK: B43K 24/06

Značky: uloženou, prostředek, elastický, náplní, kuličkový, psací

Zhrnutie / Anotácia:

Kuličkový psací prostředek s pohybovým vysouvacím a zasouvacím mechanismem psací náplně po spirálových drahách ve směru vertikálním, s vřazeným pružicím elementem do pohybového ústrojí za účelem eliminování rozdílů tlaku vyvíjeného při psaní na hrot psací náplně ve styku s psací podložkou.