B42F

Prvok na výrobu viazacej zložky alebo prezentačnej tabule a spôsob využívajúci takýto prvok na výrobu viazacej zložky alebo prezentačnej tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20739

Dátum: 11.06.2012

Autor: Peleman Guido

MPK: B42C 7/00, B42C 9/00, B42D 3/00...

Značky: takýto, využívajúci, prezentačnej, spôsob, výrobu, prvok, zložky, viazacej, tabule

Text:

...prezentačnej tabule, je vrchný obal s alebo bez potlače, alebo plagát, pripevnený stranou bez potlače, pričom prekrýva vrstvutavného lepidla výstuhy aje k nej prilepený zohriatím tavného lepidla aby sa mohlo roztaviť, a potom jeho opätovným ochladením aby toto tavne lepidlo opäť stuhlo. 0034 Vo výhodnom vyhotovení je vrchný obal prilepený k výstuhe pod tlakom. 0035 Toto vytvára zlepšená priľnavosť vrchného obalu na výstuhu.0036 Za účelom...

Spôsob výroby obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18356

Dátum: 24.02.2012

Autori: Shier Michael, Nawrat Krystian, Macha Aleksander

MPK: B42D 3/02, B42F 13/00

Značky: obalov, spôsob, výroby

Text:

...dvoch okrajov.0009 Prvý a druhý hárok môžu byt určené na tepelné laminovanie alebo laminovanie za studena.0010 Médium obsahuje výhodne ilustráciu alebo iné informácie.0011 Prvý aj druhý hárok majú výhodne samolepiací povrch, asamolepiace povrchy prvého a druhého hárku sa prilepia na médium.0012 Spôsob podľa tohto vynálezu je popísaný podrobnejšie vpríklade uskutočnenia pomocou obrázkov na výkresoch. pričomObrázok l znázorňuje priklad spôsobu,...

Spôsob vytvorenia segmentového archu, najmä mapy alebo plánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287741

Dátum: 18.07.2011

Autor: Przeorek Janusz

MPK: G09B 29/04, B42F 21/00, G09F 1/04...

Značky: najmä, segmentového, spôsob, archů, vytvorenia, plánu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob vytvorenia segmentového archu, najmä mapy alebo plánu, pričom segmenty sú rozmiestnené vo zvislých a vodorovných radoch a sú od seba oddelené úzkymi medzerami. V základni archu (1), na ktorú je nanesený obraz alebo text, sa vytvoria úzke vodorovné výrezy (5) a zvislé výrezy (6) oddeľujúce od seba segmenty (4) a zároveň sa vo vodorovných výrezoch (5) a zvislých výrezoch (6) ponechá aspoň jeden spojovací článok spojujúci...

Zakladač dokumentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5755

Dátum: 06.05.2011

Autor: Mišovský Miroslav

MPK: B26F 1/32, B42F 13/00, B26F 1/00...

Značky: zakladač, dokumentov

Text:

...a perforovaní dokumentov potrebujeme menej miesta lebo díerovací úkon Vykonávame priamo na zakladači dokumentov. Ak je zakladač vybavený štyrmi otvomii na uchytenie dokumentov použijú sa dve zariadenia na perforovanie dokumentovPrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 znázorňuje zakladač s pevne uchyteným zariadením na perforovanie dokumentov.Obr. 2 znázorňuje zakladač s odnímateľne pripojiteľným zariadením na perforovanie dokumentovObr. 3...

Prezentačný blok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5357

Dátum: 08.02.2010

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: B32B 27/30, B32B 27/32, B32B 33/00...

Značky: prezentačný

Text:

...(prípadne aj viacnásobnú korektúru) už napísaného textu, je vyrobiteľný z hárkov s menšou hrúbkou papiera pri zachovaní potrebných mechanických vlastností, je opakovane použiteľný a je vhodný aj na účel prezentácie pri stole.Uvedený cieľ je dosiahnutý tým, že prezentačný blok je vyhotovený z papierových hárkov s plošnou hmotnosťou 50 g/mz až 200 g/mz, ktoré sú aspoň na jednej svojej strane pokryté laminovanou fóliou na báze...

Vynálezy kategórie «B42F» v ZSSR.

Spisové dosky s aspoň dvomi príklopkami na dokumenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1546

Dátum: 01.12.2003

Autor: Girard Christophe Pierre Antoine Marie

MPK: B42F 7/00, B42B 5/00

Značky: dosky, spisové, dvomi, príklopkami, dokumenty, aspoň

Text:

...príklopky 4, 5, 6 usporiadané po rade pozdĺž jehohorného, spodného a zvislého či bočného okraja, ktoré je možné priložiťsmerom kvnútornej strane listu 2 takým spôsobom, že zoberú a oddeliadokumenty 7 v priestore vymedzenom listom 2 a jeho príklopkami 4 až 6.0012 Dosky môžu byt uzavreté pomocou uzatváracieho prostriedku tvoreného v tomto prípade gumeným pásikom 8 namontovaným posuvne na zadnej strane zadného listu 2 pomocou dvoch očiek 9 a...

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8717

Dátum: 13.11.2003

Autor: Camps Werner

MPK: B42F 15/00, F16B 7/22

Značky: závesné, zariadenie

Text:

...definujúce vždy jedno hákovité podrezanie, ktoréuchopujú profilovú tyč. Také závesné zariadenie je podľa spisu US4,105,268 vhodné na zavesovanie dokumentov (napríklad výkresov, karát, časopisov a magazínov).Úloha predloženého vynálezu je vyriešená tým, že Závesná časť zariadenia pozostáva z dvoch hákových dielov, v podstate protiľahlých a na seba navzájom privrátených, definujúcích vždy jedno podrezanie,pričom jeden hákový diel je...

Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3551

Dátum: 01.07.2003

Autor: Berková Jana

MPK: B42F 1/00

Značky: listov, vazbou, najmä, zviazaných, zachytenie, spona

Text:

...cenovú dostupnosť.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov kde znázorňujú obr. l sponu podľa tohto technického riešenia tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú závažím v pohľade zboku a zhora, obr. 2 sponu tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú prísavkou v pohľade zboku a zhora, obr. 3 sponu tvorenú dvomi pevnými rame nami...

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282978

Dátum: 12.12.2002

Autor: Van Ardenne Johanna Lamberta Maria

MPK: B42F 1/00

Značky: trvale, přechodné, zovretie, materiálov, papiera, listov, plošných, svorka, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov, použiteľná samostatne a/alebo v kombinácii s inými prostriedkami, ku ktorým je pripevnená, pozostávajúca z jediného páru tenkého pásu pružného plochého materiálu prehnutého cez seba tak, že vymedzuje koncový ohyb prednej zvieracej čeľuste (1) a zadnej zvieracej čeľuste (2), z ktorých každá má jednak hornú časť, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom...

Krúžkový mechanizmus viazačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5320

Dátum: 28.11.2002

Autor: Cheng Hung Yu

MPK: B42F 13/00

Značky: mechanizmus, krúžkový, viazačov

Text:

...krúžkový diel a druhý krúžkový diel, pričom prvý krúžkový diel je upevnený na prvej závesovej doske a otočne pohyblivý s prvou závesovou doskou aj vzhľadom na druhý krúžkový diel medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou,v uzavretej polohe obidva krúžkové diely tvoria V podstate spojité uzavreté oko na umožnenie voľným listom stránok držaným krúžkami, aby boli pohyblivé pozdĺz krúžkov z jednéhokrúžkového dielu na druhý a v otvorenej polohe...

Väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2893

Dátum: 11.06.2001

Autor: Stern Stefan

MPK: B42F 13/00

Značky: vazba

Text:

...v ďalšom bližšie objasnené na príklade uskutočnenia, ktorý jeznázornený na priloženom výkrese.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obrázok zobrazuje väzbu podľa predloženého úžitkového vzoruAko je znázornené na obrázku, väzba podľa predloženého úžitkového vzoruobsahuje dve obalové dosky 1,g, ktoré sú navzájom ohybne spojené chrbátom 3.zalomenim pozdĺž zárezových linií 5,5.Vonkajšia strana chrbáta 2, ako aj s ňou bezprostredne susediace...

Zariadenie na zavesovanie písomností

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1873

Dátum: 08.07.1998

Autor: Danzer Simon

MPK: B42F 15/00

Značky: písomností, zariadenie, zavesovanie

Text:

...od závesnej lišty a horný širší pásik steny, nadväzujüci na túto užšiu časť, prebieha smerom dozadu v priamom uhle k závesnej lište.Širšie stenové pásiky sú na svojej hornej ploche vybavené rozlišovacími značkami, ktoré sú pri zavesení dokumentov vo zvislej polohe čitateľné zhora a vystupujú smerom dopredu, a tým sa môžu po zavesení dokumentov prečítať identifikačné znaky podstatne ľahšie ako pri ich zvislej polohe.Tieto známe zariadenia...

Báza dát s poľami orientačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1702

Dátum: 10.12.1997

Autor: Handžák Marek

MPK: B42F 21/12

Značky: báza, prvkov, orientačných, poľami

Text:

...daného stupňa rozlíšenia a je podstatne kratší ako čas hľadania klasickou cestou. Táto skutočnosť bude mat za následokuprednostnenie takejto databázy u užívateľa a v podstatnom zvýšení dopytu. Prehľad obrázkov na výkresoch Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov z ktorých Obr.l, poskytuje priestorovýpohľad na databázu s orientačnými prvkami a Obr. 2 znázorňuje možné riešenie tvaru vybranía výstupkov a objasňuje riešenie...

Dokladové stránky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1454

Dátum: 07.05.1997

Autori: Jancik Yvette, Brezovská Gabriela

MPK: B42F 17/00

Značky: dokladové, stránky

Text:

...pre ne obal ako ochrannú vrstvu. Jednotlivé fólie sú uložené na sebe, sú spojené buď po jednom rovnako veľkom okraji, alebo V ktoromkoľvek ich spoločnom úseku.Keď sú fólie spojené po okraji, sú uložené na sebe tak,že spodná, prípadne spodná a vrchná sú hrubšie alebo majú ná nos 2 farebného plastu a tenšie sú medzi nimi.Pre vnútorné fólie je charakteristické, že obsahujú údaje o adresátovi, o peňažnom ústave vrátane čísla účtu a platobných...

Členená kartotéka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280032

Dátum: 09.11.1994

Autor: Hinz Rolf

MPK: B42F 17/18

Značky: kartotéka, členěná

Zhrnutie / Anotácia:

Členená kartotéka (1) je opatrená blokmi (16, 17, 18, 19, 20), vedenými pomocou pozdĺžnych líšt (5, 6) na paneli (8) a zostavenými z kartotékových lístkov (14, 15), výhodne ležiacich, ktoré sú zavesené k sebe spojovacími mostíkmi (22), navzájom od seba oddelenými dvojitým prehybom (23), usporiadaným v prostriedku a v blokoch visia vedľa seba pomocou ozubenej lišty plochého jazdca (24, 24a) tým spôsobom, že zuby (25) striedavo dosadajú dnom...

Album

Načítavanie...

Číslo patentu: U 419

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mácha Jan

MPK: B42F 5/04, B42D 1/08

Značky: album

Text:

...riešeniaUvedené nedostatky a nevýhody známych spôsobov vyhotoveniaalbumov sa V značnej miere odstránia albumom na fotografie, kto rý zahŕňa obal a v ňom uložené listy podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva hlavne V tom, že listy tvoria transparentné vrecká s jednou predĺženou stenou, pričom vrecká sú v predĺženej časti steny spojené navzájom a s obalom.Z hľadiska lacnej a jednoduchej výroby je výhodné,keď listy sú spojené...

Kufríková prenosná kartotéka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 393

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mokroluský Marian

MPK: B42F 17/00

Značky: kartotéka, prenosná, kufríková

Text:

...pri činnosti na viacerých miestach práce s kartotákou.Kufríková prenosná kartotéka je prehľadne znázornená na obr.č.1. Obrázok č. 2 znázorňuje pružný držiak písacích potrieb,obrázokip uzatváracieho mechanizmu kartotéky.Technické prevedenie kufríkovej prenosnej kartotéky podľa obr. l,2,3 a 4 spočíva v dvoch samostatných plastových die 1 coch,a to vane l a veka g,ktoré sa pri potrebe prenosu vzájomne upevnia pomocou upevňovacieho...

Kombinovaná odkladacia mapa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 199

Dátum: 09.09.1993

Autor: Nomilner Marián

MPK: B42F 7/08

Značky: kombinovaná, odkladacia

Text:

...zo strednej dosky, ktorá je súčasne prednou doskou odkladacej mapy a tiež zadnou doskou rýchloviazače a zo zadnej dosky odkladacej mapy, pričom chrbát a viazacia mechanika rýchloviazače tvoria kraj prednej dosky odkladacej mapy.Výhodou odkladecej mapy podľa úžitkového vzoru je predovšetkým zjednodušenie a skvalitnenie adjustovania projektovej a technickej dokumentácie, ktoré spočíva V tom, že výkresy voľne založené do odkladacej mapy...

Samolepicí alba a katalogy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269275

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kotík Luděk

MPK: B42D 1/08, B42F 5/00

Značky: katalogy, samolepicí

Text:

...alb a katalogu, obaehujících vnitřní listy určené pro adjuetaci fotografií a jiných předmětů a se anímatelným plošným krycím materiálem, jsou podle vynálezu odstraněny tím, že vnitřní listy určené pro adjustaci fotografií nebo jiných předmětů Jsou vytvoreny főlií z uměle hmoty nebo papírem, který je opatřen po celé ploše vrstvou kontaktniho lepidla a snímatelným plošným krycím materiálem k překrytí celoplošně naneaeného lepidla je...

Pouzdro pro nosiče záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264049

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bodach Angelika, Ackermann Horst

MPK: B42F 7/00

Značky: záznamu, pouzdro, nosiče

Text:

...onny nosą.meunym Goxosym cweuKy,Bepxuna rpanb Koropoü nocwnraer xpoMKn.3 aKpauHm Qyrł nnpa, u Bcwanxn mranens MOPYT ÓHTB coeuneuu MGKÁY coöoň H c saxpąnaoň yT~ napa Ha sfoä nonmmeuuoü őoxonoň CTeHKe. Nnanee npeumymecwnom naoöperennz xannercn TO, qro Bcwaaxn smnunneuu c nerxuu Konnqecxnm cymennem n.HanpaBnemuu K cBoeMyHy, H ax nucowa Ha Heçxohbxo3 MMnnMeTpoB npeBnmmeT Bącory nexamx B BMX xaccew c Marnrnoänenroň, önä-pronapn raeMy DPH...

Zařízení pro postupné oddělování jednotlivých listů ze stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231961

Dátum: 15.12.1986

Autori: Baur Max, Ackeret Peter

MPK: B42F 7/14, G03D 15/10

Značky: jednotlivých, postupné, zařízení, listů, oddělování, stohu

Zhrnutie / Anotácia:

Spolehlivou výměnu listů různých rozměrů, ve všech polohách i stupni naplnění, zejména při prohlížení fotografií, zajišťuje popisované jednoduché zařízení, sestávající z dosedací plochy pro hrany listů na jedné straně stohu a z posouvacího ústrojí posledního listu stohů, kde dosedací plocha pro hrany listů svírá alespoň v oblasti, na kterou přiléhá hrana posledního listu, ostrý úhel s plochou posledního listu obrácenou ke stohu a nejméně na...

Způsob výroby dopisových spon

Načítavanie...

Číslo patentu: 230822

Dátum: 15.06.1986

Autor: Plachý František

MPK: B42F 1/10

Značky: výroby, dopisových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby dopisových spon tím, že matriční ocelový válec s výškově vyznačenými obrysy dopisových spon na obvodě vysekává tyto dopisové spony z celé šíře podávaného pásu PVC, přičemž zdola je tento pás podpírán stejně se otáčejícím přítlačným válcem z tvrdé gumy. Tento způsob výroby dopisových spon lze uplatnit ve výrobě nejrůznějších drobných předmětů, jako jsou odznaky, drobná reklama (reklamní štítky), izolační podložky v...

Soustava spisových archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230754

Dátum: 01.04.1986

Autor: Lang Vladimír

MPK: B42F 21/12

Značky: archů, spisových, soustava

Text:

...Je nepoo píratelnou ekutečností, že při dnešním stavu řízení písemného styku je možno každou spisovou složku označit za černou skříňku,nebot nikdo nemůže s určitostí říct, které písemností ve spisových složkách obsažené, jsou nebo nejsou vyřízeny, případně v jakém stavu zpracování se necházejí, což v podstatě ilustruje celý dnešní nepříznivý stav řízení písemného styku.Přehled o časovém průběhu zpracovávaných písemností, to je.o časových...