B42D 15/02

Spôsob výroby magnetických predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6138

Dátum: 03.05.2012

Autor: Bendík Peter

MPK: B42D 107/00, B42D 15/02, G03C 11/14...

Značky: magnetických, predmetov, spôsob, výroby

Text:

...metalickým vzhľadom povrchu magnetký, ktorý doterajšie riešenia nemajú, čím technické riešenie do istej miery odstraňuje nedostatky doteraz používaných technológií spôsobu výroby magnetických predmetov. Technické riešenie používa čiemo-biely fotomateriál so zlatým a striebomým povrchom alebo farebný metalický fotomateriál, ktorého ceny boli niekoľkonásobne vyššie ako ceny klasických materiálov, jeho využitie bolo aktuálne hlavne V...

Pohľadnica obsahujúca prenosové médium, ako je CD alebo DVD

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5230

Dátum: 07.09.2009

Autori: Lambor Zbyněk, Babínek Jiří

MPK: B42D 15/02, B65D 27/00

Značky: obsahujúca, přenosové, pohľadnica, médium

Text:

...média súčasne s pohľadnicou ako jeden celok. Papierový obal je možné po vložení prenosového média uzavrieť zalepenim alebo zošitím.Technické riešenie sa týka pohľadnice.V súčasnosti sa pohľadnice zasielajú iba ako jednoduchá kartička s grafickou úpravou na strane jednej a na strane druhej s vymedzeným miestom pre adresu, známku a odkaz, do ktorých nie je možné nič Vložiť, ani prenosové médium.Technické riešenie umožňuje vložit do...

Bezpečnostný prvok ako tieňový obraz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15345

Dátum: 29.12.2008

Autor: Tappij-gielen Michael

MPK: B42D 15/02, B42D 15/10, B32B 27/00...

Značky: obraz, prvok, tieňový, bezpečnostný

Text:

...vrstvu, ktorá sa potom laminuje na povrch karty. Alternatívne fotografia môže byt aplikovaná do fóliovej vrstvy 14. Dodatočné informácie 22, napríklad ďalšie personalizačné údaje ako meno držiteľa karty, špecifické identifikátory ako číslo účtu alebo sériové číslo, dátum narodenia držiteľa karty alebo podpis 23 držiteľa karty, alebo všeobecné informácie ako občianstvo držiteľa karty, sa tiež môžu aplikovať do fóliovej vrstvy 14 alebo do...

Bezpečnostné zariadenie pre dôverné informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13524

Dátum: 07.06.2007

Autor: Kovacevitch Michel

MPK: B42D 15/02

Značky: informácie, bezpečnostné, zariadenie, dôverné

Text:

...6. Označením môže byť farebná značka, piktogram alebo vyjadrenie písmenami. Ako variant, štítok 6 môže byť opatrený viacerými časťami 60 tvoriacimi viaceré prvky na uchopenie.0021 Navyše nad maskovací prvok 6 sa umiestni ochranný prvok 8 v tvare hárku. Ochranný prvok v podobe hárku je tvorený štvrtým štítkom 8, ktorý je v uvedenom príklade transparentný, ajeho rozmery tak do šírky ako aj do dĺžky sú väčšie než rozmery maskovacieho štítku 6 a...

Obchodná vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4763

Dátum: 07.06.2007

Autori: Škrabák Dalibor, Krauz Marek

MPK: B42D 15/02, G09F 1/00

Značky: vizitka, obchodná

Text:

...Ide o doteraz známe inzeráty v tlačených médiách ako sú noviny, časopisy atď.Nevýhodou tejto formy propagácie je pasívne pôsobenie na recipienta. Neexistuje možnosť jednoduchého uschovania informácie resp. možnosť ďalšieho použitia s výnimkou prácneho a nepraktického vystrihnutia ínzertného modulu.Uvedené nedostatky stavu doposiaľ fungujúcej inzercie odstraňuje úplne alebo do značnej miery toto technické riešenie inzertného systému.Podstata...

Reklamný hárok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4272

Dátum: 06.10.2005

Autor: Procházka Petr

MPK: G09F 1/02, B42D 15/02

Značky: reklamný, hárok

Text:

...a presné oddelenie sekcií od seba.Vo výhodnom riešení sú jednotlivé sekcie na sebe vzhľadom na poskytovanú informáciu nezávislé, pričom sekcia na prednej strane je nezávislá vzhľadom na poskytovanú informáciu od polohovo identickej sekcie na zadnej strane reklamného hárku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPredmetom riešenia je poskytovanie prehľadných a stručných infomiácií postačujúcich pre zákazníka pripadne klienta o službách...

Vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4271

Dátum: 06.10.2005

Autor: Belička Ivan

MPK: G09F 1/02, B42D 15/02

Značky: vizitka

Text:

...subjektu, prípadne aj logo alebo krátky opis podnikateľskej činnosti, potom plochu, ktorá obsahuje kontaktné údaje ako adresa, telefónne čísla, čísla faxu ako aj čísla mobilných telefónov, e-mail, intemetová adresa. To znamená, že predmetná vizitka na jednej svojej strane obsahuje údaje patriace majiteľovi vizitky a druhá strana obsahuje údaje jeho podnikateľských partnerov napríklad obchodných partnerov alebo údaje blízkych...