B42B

Spôsob viazania dokumentov a kanáliková súprava na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6137

Dátum: 03.05.2012

Autor: Ďurín Ján

MPK: B42D 1/02, B42B 5/08, B42C 11/04...

Značky: kanáliková, súprava, viazania, dokumentov, spôsob, vykonávanie

Text:

...doskách.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázomený spôsob viazania dokumentov, na obrázku č. 2 spôsob rozviazania väzby,obrázok č. 3 znázorňuje knižnú dosku - pohľad zboku, obrázok č. 4 priečny rez knižnou doskou, obrázok č. 5 detail zahnutia okraja na knižnej doske, obrázok č. 6 kanálik - spájajúci prvok súpravy na viazanie dokumentov a obrázok č. 7 priečny rez kanálikom.Na obrázku č. l je nakreslená väzba so všetkými jej...

Dátová stránka pre dokument vo forme knihy, spôsob výroby takejto dátovej stránky pre dokument vo forme knihy a dokument vo forme knihy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16141

Dátum: 26.02.2010

Autori: Seidel Rainer, Antonczik Boris, Wölki Stephan, Knebel Michael, Löwe Reinhard

MPK: B41M 3/14, B42B 2/00, B42D 1/00...

Značky: knihy, dokument, dátová, stránka, spôsob, dátovej, formě, výroby, takejto, stránky

Text:

...bezpečnostný prvok pozostáva z najmenej troch čiastkových oblastí, pričom najmenej jedna prvá čiastková oblasť prebieha najmenej cez časť dátovej oblasti,najmenej jedna druhá čiastková oblasť prebieha najmenej cez časť oblasti švu a najmenej jedna tretia oblasť prebieha najmenej cez časť oblasti chlopne. Zásluhou toho môže byť každá čiastková oblasť dátovej stránky opatrená čiastkovou oblasťou najmenej jedného bezpečnostného prvku, v dôsledku...

Systém a spôsob na výrobu knihy podľa želania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13742

Dátum: 05.08.2005

Autor: Dobrovolsky Sasha

MPK: B42B 7/00, B41F 17/02, B42C 11/00...

Značky: systém, želania, podľa, spôsob, výrobu, knihy

Text:

...knihy lepidlom priviažek obalu. Kniha sa potom dopraví k upravovacej stanici, kde sa nadbytočné okraje z knihy orežú. Všetky prenosy sa uskutočňujú s vozíkom, ktorý sa posúva pozdĺž lineárnej pracovnej dráhy. 0007 Tieto známe systémy sú optimalizované na nízku rýchlosť produkcie, predovšetkým na výrobu na núeste predaja. Pretože sú to in-line systémy, sú schopné vyrábať V čase jednu knihu. To znamená, že tlač a viazanie bloku knihy a obalu...

Rotačná väzba plochých elementov v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: 284441

Dátum: 28.03.2005

Autor: Hozák Rudolf

MPK: B42B 5/12, B42B 5/02

Značky: vazba, elementov, rotačná, plochých, obale

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačná väzba plochých elementov v obale je tvorená väzbovým elementom (4), ktorý je situovaný na okraj obalu (1) a umožňuje plochým elementom (3) otáčanie o 360 ° a po otvorení obalu (1) prostredníctvom pántov (2) umožňuje priamy prístup ku vopred zvolenému plochému elementu (3).

Zariadenie na stehovanie chrbta tlačiarenských výrobkov, tvorených zo skladaných tlačiarenských hárkov, pomocou svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4644

Dátum: 22.03.2005

Autor: Meyerhans Rolf

MPK: B42B 4/00, B42C 1/12

Značky: chrbta, tvořených, zariadenie, hárkov, tlačiarenských, skládaných, stehovanie, pomocou, výrobkov, svoriek

Text:

...u ktorćlu) sú opornć sťičizistky postrziniiýiiii ohrormi xúxuxrnývch ýrcyox xuxiivitc|i 1 ć do llzićiairciiskýcli Iuirkov.Opornć sťićiaisilçy sú pri nziimcnšom vo svojej Cínnć oblasti ipi 1 ×idcli 1 cl roxslupoch. iuipriklzid Irozstupc zzisuvnýcli rýrc 7.x nustzivilcľnc pripüncnć nu Uiíĺcililłłlłihłĺ nosný prvok. Cim sa môžu jednoduchým sposobom bcx porúch uxkmocwiil/lSllIHllÍL o ronrinuiú Lisudcnic rumicn ĺiilČÍilľCHSkČih) hąirku v...

Vynálezy kategórie «B42B» v ZSSR.

Spisové dosky s aspoň dvomi príklopkami na dokumenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1546

Dátum: 01.12.2003

Autor: Girard Christophe Pierre Antoine Marie

MPK: B42B 5/00, B42F 7/00

Značky: dokumenty, dosky, aspoň, dvomi, spisové, príklopkami

Text:

...príklopky 4, 5, 6 usporiadané po rade pozdĺž jehohorného, spodného a zvislého či bočného okraja, ktoré je možné priložiťsmerom kvnútornej strane listu 2 takým spôsobom, že zoberú a oddeliadokumenty 7 v priestore vymedzenom listom 2 a jeho príklopkami 4 až 6.0012 Dosky môžu byt uzavreté pomocou uzatváracieho prostriedku tvoreného v tomto prípade gumeným pásikom 8 namontovaným posuvne na zadnej strane zadného listu 2 pomocou dvoch očiek 9 a...

Spona na listy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3375

Dátum: 03.12.2002

Autori: Noskovič Kamil, Suchal Jozef

MPK: B42B 5/00

Značky: spona, lišty

Text:

...zoslabenie spôsobuje, že pri pokuse o narovnanie ohybov spony dôjde k jej poškodeniu, rozlomeniu, čo zvyšuje bezpečnostnú, pečatnú funkciu spony na listy. Z podobných dôvodov môže byť vo výhodnom usporiadaní plochý prvok v ohybových líniách perforovaný.Pre zvýšenie funkčnosti spony na listy podľa tohto technického riešenia je výhodné,ak je plochý prvok opatrený plochou pre umiestnenie propagačných a/alebo identiñkačných údajov.Z ekonomických...

Přípravek pro vedení a stříhání samolepicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257012

Dátum: 15.04.1988

Autor: Senger Norbert

MPK: B42B 7/00, B42B 5/04, B65H 35/07...

Značky: vedení, samolepicí, přípravek, stříhání, pásky

Text:

...vůči ploše samolepící pásky skloněno pod ostrým úhlem. Mezi dráhou nosiče břítu a cívkou samolepící pásky je v držáku upevněn trn.Výhodou přípravku je, že umožňuje rovnoměrné odvíjení samolepící pásky, její přesné vedení po děleném spojí a odstřížení, při kterém nedochází k přilnutí odstřiženého konce samolepící pásky zpět k cívce. Přípravek umožňuje zkvalítnění a zrychlení slepování výkresů.Konkrétní příklad provedení přípravku dle vynálezu...

Mechanismus výměny cívek drátu pro sešívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245032

Dátum: 16.03.1987

Autori: Bueko Michal, Tichá Edda

MPK: B42B 4/00

Značky: cívek, sešívací, stroje, drátu, mechanismus, výměny

Text:

...ne Tpcóywmnmu ÓOHLMMX sampam cpencmaamm. M ycmpausmwca onmcanaue Henocmawkn yponug rexnmxm.-4 bąuaucü maoopeweuwn nuuaewcn cosnanne yuasannoro B nocTannennoü mean ycwpoücwna cmcum Kawymeu nponomoxn, no npaüneñ Mape, C nymu maTymnamn npononoxm, c KOTOpUX nponomona nan mnTLHc uoxhm nonepemennoü nonnuw Momam uoanuwbcn na Tpancnopwmpoaoquue nanMKm npomoaoum npn pacowummcü mamwne 693 KHKOM-JMÓO onacnocwm uecvacwuoro...

Posunovací mechanismus drátu pro sešívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240441

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žiška Jaroslav, Sobczak Wojciech

MPK: B42B 4/00

Značky: stroje, mechanismus, drátu, sešívací, posunovací

Text:

...ĽHXOĽQHenoomarox amoro pemenns aaxnmqaemoa, HpeHHeB 0 eF 0, B TOM, HTC Hnnnewca HGHQHHM, KaKmM oöpaaom crapuü KOHGH npoaonoum nonmen ynangmàca na conna nónaqm n cxoóooöpaaymmmx oprañoa, BeĽBWMmB nocne TOPO, Kam ewom KoHen Bunyw, Momem HOnaBaTBCH-HOBOG Haqaxo nanee, Tanme M sro pemąHue cnaaano c oqeb óonbmnmn 3 aTpaTąMM, Tax KaK npmownocmmennuo UHCOKMXHpOM 3 ñ 0 CTBGHHHX Msnepmuax B omnomenmm nepenaqm Tpeöyewcn npmnomwb B uoüownme Ana Hannna...