B41M 3/14

Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7240

Dátum: 03.09.2015

Autori: Zajac Jozef, Andrejko Peter, Michalík Peter, Hatala Michal, Ambrozy Martin

MPK: B41M 3/14, B41F 1/22, B44B 5/02...

Značky: razidlový, znaků, diplomoch, záverečných, ochranného, automatický, stroj, tlač

Text:

...na výkresochNa priloženom obrázku 1 je znázornená konštrukcia automatického razidlového stroja na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch.Konštrukcia automatického razidlového stroja na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch na obrázku 1 je vyrobená z podstavy razidla l, na ktorej je upevnená podložka Q s bočnými lištami Q,ktoré zabezpečujú vedenie neorazidlovaného diplomu a podávacím valčekom Q orazidlovaných diplomov...

Podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20961

Dátum: 20.04.2011

Autori: Bates Richard, Moore-smith Marc, Herlea Ovidius

MPK: B42D 15/00, B32B 3/30, B41M 3/14...

Značky: podklad

Text:

...medzi v podstate paralelnými vytlačenými drážkami a V podstate paralelnými riadkami naneseného materiálu, takžeoblasť predstavuje prvé pozadie pre pozorovateľa podkladu, keďsa pozerá z prvého uhla a oblasť predstavuje druhé pozadie pre pozorovateľa podkladu, keď sa pozerá z druhého uhla, prvý a druhý uhol sú definované ako uhly na niektorej strane kolmice k tomuto podkladu a V oblasti obrazu podkladu, ktorý má byť predložený pozorovateľovi...

Dátová stránka pre dokument vo forme knihy, spôsob výroby takejto dátovej stránky pre dokument vo forme knihy a dokument vo forme knihy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16141

Dátum: 26.02.2010

Autori: Antonczik Boris, Löwe Reinhard, Seidel Rainer, Knebel Michael, Wölki Stephan

MPK: B41M 3/14, B42B 2/00, B42D 1/00...

Značky: takejto, spôsob, stránky, výroby, stránka, dokument, dátová, knihy, dátovej, formě

Text:

...bezpečnostný prvok pozostáva z najmenej troch čiastkových oblastí, pričom najmenej jedna prvá čiastková oblasť prebieha najmenej cez časť dátovej oblasti,najmenej jedna druhá čiastková oblasť prebieha najmenej cez časť oblasti švu a najmenej jedna tretia oblasť prebieha najmenej cez časť oblasti chlopne. Zásluhou toho môže byť každá čiastková oblasť dátovej stránky opatrená čiastkovou oblasťou najmenej jedného bezpečnostného prvku, v dôsledku...

Cenný a/alebo bezpečnostný dokument s jemným čiarovým vzorom, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16055

Dátum: 31.10.2008

Autori: Hagemann Michael, Muth Oliver, Paeschke Manfred

MPK: B41M 5/00, B42D 15/10, B41M 3/14...

Značky: výroby, spôsob, dokument, cenný, čiarovým, vzorom, bezpečnostný, jemným

Text:

...vzor z jemných čiar, ktoré sa s atramentovým vzoromvyrovnajú, keď je film V registri usporiadaný s kartou.0007 Z JP 2006 123207 A sú známe tlačoviny, pri ktorých je vzor, ktorý používa čiary, nanášaný na základný materiál a tento vzor obsahuje písmená alebo znaky, ktoré sú pomocou týchto čiar0008 Z JP 2000 118121 A je známy spôsob na vytvorenie strojne čitateľného vytlačeného prvku. Alternujúco sa na jednej čiare usporiadajú striedavo...

Farebná individualizácia bezpečnostných dokumentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16132

Dátum: 08.08.2008

Autori: Muth Oliver, Pflughoefft Malte, Hoppe Andreas

MPK: B41M 5/26, B41M 3/14

Značky: dokumentov, bezpečnostných, farebná, individualizácia

Text:

...Tieto materiály môžu byť používané najmä na výrobu laserom značkovateľných výrobných tovarov.Uvažované sú kovové oxidy, aby podporovali absorpciu laserovéhosvetla V plaste, aby ho roztavili, alebo spôsobili zmenu farby0008 Z EP O 975 148 A 1 je známy spôsob gravírovania obrázkov prostredníctvom žiarenia do na žiarenie vnimavej vrstvy, najmä na gravírovanie laserom. Na žiarenie vnímavá vrstva sa bodovotak ožaruje, aby sa pre každý snímkový...

Hĺbkotlačové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13987

Dátum: 14.07.2008

Autori: Magnin Patrick, Chabrier Stéphane, Degott Pierre

MPK: B41M 3/14, C09D 11/10

Značky: farby, hĺbkotlačové

Text:

...tlačové lisy vybavené gumou, zhotovené na tlač s farbami tvrdnúcimi v žiarení UV farba sa nemôže tlačiť na hĺbkotlačovom lise vybavenom na používanie štandardných mastných farieb0010 Prihláška W 0 0/38445 Al sa zaoberá obťahovaním hĺbkotlačových farieb na polyméme podklady. Spojivo vhĺbkotlačovej farbe opisovanej vtejto prihláške obsahuje autooxidačnú polyesterovú živicu obsahujúcu zvyšky mastných kyselín adísperziu vosku steplotou sklovítého...

Hĺbkotlačová farba so sušidlom na báze vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16868

Dátum: 02.07.2008

Autori: Lefebvre Olivier, Müller Edgar, Degott Pierre, Schaller Christophe

MPK: B41M 3/14, C09D 11/02, C09D 11/00...

Značky: hĺbkotlačová, vanadu, farba, báze, sušidlom

Text:

...predstavoval problém. Tak tomu nie je V prípade kobaltu, ktorý je na jednej strane nevyhnutným stopovým prvkom (29 ppm 30. najhojnejší prvok), ale ktorého biologicky dostupná koncentrácia by sa na druhej strane mala pohybovať V dobre známych medziach a akýkoľvek nadbytok tohto prvku je pre život toxický. Na druhej strane mangán je V zemskej kôre hojný a všadeprítomný (1060 ppm 12. najhojnejší prvok), takže je ho možné používať bez obmedzení...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovanej značky v povlaku obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5968

Dátum: 18.09.2007

Autori: Degott Pierre, Schmid Mathieu, Despland Claude-alain, Müller Edgar

MPK: B05D 3/14, B41M 3/14, B05D 5/06...

Značky: povlaků, spôsob, obsahujúcom, magnetické, prostriedky, výrobu, indukovanej, magnetický, částice, značky

Text:

...pri vysokorýchlostnom tlačení.0011 Stanovený technický problém je vyriešený V súlade s nezávislými nárokmi, pomocou kombinácie magnetickej platne majúcej povrchový reliéf, rytiny alebo výrezy spridanými magnetickými prvkami. Predkladaný vynález okrem toho rieši problém realízovania zákazníckych špecifických magnetických obrazov svysokým rozlišením na tlačený tovar v0012 V súvislosti s predkladaným opisom, termin magnetický zodpovedá...

Opticky variabilný bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285524

Dátum: 14.02.2007

Autor: Puttkammer Frank

MPK: B42D 15/00, B41M 3/14, B42D 15/10...

Značky: variabilný, prvok, opticky, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky variabilný bezpečnostný prvok s difrakčnými štruktúrami pozostáva z elektricky vodivého polyméru a najmenej jednej nosnej fólie (1), ochrannej vrstvy (7), lakovej vrstvy (3) a reflexnej vrstvy (4). Tento opticky variabilný bezpečnostný prvok je určený na zvýšenie zabezpečenia dokumentov, cenných papierov, bankoviek, obalov a tovaru proti falšovaniu a má byť vybavený ďalšími skrytými a súčasne detegovateľnými znakmi. Je to uskutočnené...

Tlačoviny s ochrannými prvkami ceninového charakteru s/alebo bez kópie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4624

Dátum: 03.11.2006

Autori: Fekéte Stanislav, Ferenčík Viktor

MPK: B41M 3/14, B42D 15/10, B44F 1/00...

Značky: ochrannými, ceninového, prvkami, charakteru, kopie, tlačoviny

Text:

...prvkami cenínového charakteru, podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že sa dosiahne vysoký stupeň zabezpečenia tlačovíny proti falšovaniu alebo pozmeňovaníu s jednoduchou identifikáciou originálu, čím sa výrazne sťa SK 4624 Uží páchanie ekonomickej lcriminality tohto druhu. Výber možných ochranných prvkov je variabilný podľa dôležitosti použitia tlačiva.Prehľad obrázkov...

Tlačová farba absorbujúca infračervené žiarenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5172

Dátum: 25.11.2005

Autori: Degott Pierre, Despland Claude-alain, Demartin Maeder Marlyse, Müller Edgar

MPK: C09D 11/02, B41M 3/14

Značky: absorbujúca, infračervené, žiarenie, tlačová, farba

Text:

...IR, ktoré sa môžu používat vtlačových farbách všetkých odtieňov (vrátane bielej) bez toho, aby ovplyvnili ich vizuálnyvzhľad EO-A-O 608 118 (Yoshinaga et al., Canon K. K.) opisuje médium (ako sú bankovky,cenné dokumenty, atď.) označené neviditeľnými informáciami ako rozlišovacími prvkamičitateľnýmí strojom pre cenné dokumenty, aby sa zabránilo ich kopírovaniu na kopírkach.0010 Označenie sa vykonáva s použitím organických látok...

Strojovo čitateľný ochranný prvok na chránené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6435

Dátum: 29.04.2005

Autori: Muth Oliver, Kuntz Matthias, Paeschke Manfred, Kuen Jakob, Krietsch Burkhard

MPK: C09D 17/00, B41M 3/14, B42D 15/00...

Značky: čitateľný, strojovo, chránené, prvok, výrobky, ochranný

Text:

...chránený výrobok s podobnou štruktúrou sa opisuje V dokumente DE 197 O 8 543. Tu sú elektroluminiscenčné látky, ktoré sa vytláčajú, usporiadané tak, že sú prestúpené siločiarami elektrického striedavého poľa vytvorenýmiv dôsledku planárneho usporiadania elektród. Ani tu nie jemožné žiadne bezdotykové vytváranie elektroluminiscencie.0010 V dokumente EP l l 56 934 B 1 sa zverejňuje cenný dokument, ktorý obsahuje aspoň jeden opticky premenlivý...

Spôsob a prostriedky na výrobu magneticky indukovaného vzoru v poťahu obsahujúcom magnetické častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3676

Dátum: 29.06.2004

Autori: Benninger Nathalie, Müller Edgar, Despland Claude-alain, Degott Pierre

MPK: B41M 3/14, B41M 1/00, B41C 1/02...

Značky: prostriedky, částice, spôsob, vzoru, magnetické, výrobu, obsahujúcom, potahu, magnetický, indukovaného

Text:

...opisujú najlepšie vhodné pigmenty na riešenie tohto technického0008 Spôsoby a technológie na orientáciu magnetických častíc v povlakových kompozíciách sa opisujú V dokumentoch zo stavu techniky, predovšetkým v US,3,676,273 US 3,791,864 EP 406 667 B 1 EP 556 449 B 1 EP 710 508 A 1 a W 0 02/90002 A 2 posledný je dokument zo stavu techniky najbližší tejto prihláške. Avšak žiadny z týchto spôsobov sa neukázal ako vhodný na prenos magnetických...

Spôsob a súprava atramentov na označovanie a autentifikáciu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3942

Dátum: 05.09.2003

Autori: Müller Edgar, Despland Claude-alain, Degott Pierre

MPK: G07D 7/00, C09D 11/00, B41M 3/14...

Značky: autentifikáciu, spôsob, súprava, atramentov, označovanie, predmetov

Text:

...citlivosti (angl. Color Matching functions), definované Medzinárodnou komisiou pre osvetľovanie (C. I. E.). Sú základom všetkých farebných kopírovacích technológií. Každá viditeľná farba sa môže v tomto systéme CIE XYZ vyjadriť troma základnými farebnýmizložkami X (červená), Y (zelená) a Z (modrá) vymedzujúcimi videnie farieb ľudským okom do trojrozmemého farebného priestoru. Ľudské oko nie je schopné vnímať svetlo v ultrafialovom rozsahu...

Súprava tlačových farieb, potlačený predmet, spôsob tlače a použitie farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 773

Dátum: 30.08.2002

Autori: Müller Edgar, Degott Pierre, Despland Claude-alain, Bleikolm Anton

MPK: C09D 11/02, C09D 11/00, B41M 3/14...

Značky: předmět, tlačových, použitie, súprava, farbiva, potlačený, tlače, farieb, spôsob

Text:

...Všetky hore uvedené IR-absorbujúce tlačové farby A obsahujúce lR-absorbujúce farbivá alebo pigmenty - musia byť nanesené V individuálnych tlačových krokoch (prídavný priechod),výlučne použitých na tlač znaku absorbujúceho infračervené žiarenie na príslušný predmet. Uvedené farbivá absorbujúce infračervené žiarenie ďalej často prejavujú svoju vlastnú skutočnú farbu vo viditeľnom rozsahu (400 nm až 700 nm) spektra, spolu so stanovenými...

Zmes na bezpečnostné značenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 694

Dátum: 07.08.2002

Autori: Dumery Thierry, Perron Maurice, Grimal Jean-michel

MPK: B41M 3/14, D21H 21/40

Značky: značenie, bezpečnostné

Text:

...s prímesou striebra fluorescenčnou zložkou, to znamená, že jeho luminiscencia sa ukončí ihned po zastavení excitácie a má luminiscenciu podľa zostupnej konverzie, čo znamená, že je excitovaný žiarením v pásme vlnových dĺžok približne od 220 nm do 370 nm a vyžaruje teda luminiscenciu v prvom pásme vlnových dĺžok približne medzi 400 nm a 500 nm. Vanadičnan ytritý je tiež fluorescenčnou zložkou. Je excitovaný žiarením v pásme vlnových...

Kopírovací materiál citlivý na tlak, administratívne formulárové súpravy a použitie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281926

Dátum: 13.07.2001

Autor: Sheiham Ivan

MPK: B41M 3/14, B41M 5/136, C09D 11/04...

Značky: tohto, súpravy, kopírovací, materiál, materiálů, použitie, formulárové, administratívne, tlak, citlivý

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací materiál, citlivý na tlak, pozostáva zo substrátu, nesúceho jednotlivé kvapôčky roztoku chromogénneho materiálu v oleji, obalené bariérami tlakom rozrušiteľného materiálu. Stykom s farebnou vývojkou vyvoláva chromogénny materiál iné farby ako je modrá alebo čierna farba a obsahuje fluorescenčnú zložku. To umožňuje overovať autentickosť kopírovacieho materiálu pomocou ožiarenia ultrafialovým svetlom, pri ktorom materiál vykazuje...

Bezpečnostný papier a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281887

Dátum: 25.06.2001

Autori: Stojanovic Borislav, Andric Dragisa

MPK: B32B 27/10, B41M 3/14, B42D 15/00...

Značky: papier, bezpečnostný, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný papier obsahuje prvú papierovú vrstvu (12) a druhú papierovú vrstvu (16) nalaminovanú na živičnej podkladovej vrstve (14). Na živičnej podkladovej vrstve (14) obsahujúcej podkladový materiál zo skupiny pozostávajúcej z polyesteru, polypropylénu a celofánu sú umiestnené znaky (18). Po stanovení grafického návrhu vo farbe sa tento vytlačí na podkladovú vrstvu ako nepriehľadný farebný obrazec a potom sa potlačená podkladová vrstva...

Kombinovaný archový rotační tiskací stroj na cenné papíry, zvláště bankovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Giori Qualtiero, Germann Albrecht Josef

MPK: B41M 3/14

Značky: archový, rotační, papíry, bankovky, tiskací, zvláště, stroj, kombinovaný, cenné

Text:

...krycí značky upraveno mezi krycím bubnem a druhým tiskacím ústrojím.Dalším význakem vynálezu je, že zařízení k opravě šikmé polohy archu upravené na krycím bubnu je tvořeno uchopovacím zařízením jak axiálně posuvným tak kyvným, případně je tvořeno krycím bubnem s hřídelem stavitelné uloženým V kyvných ložiskách.Ještě dalším význakem vynálezu je, že krycí buben je opatřen řiditelným zařízením k posuvu archu vůči obvodu krycího bubnu v...