B41K

Samofarbiaca pečiatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285864

Dátum: 10.09.2007

Autori: Pichler Wolfgang, Zindl Peter

MPK: B41K 1/00

Značky: samofarbiaca, pečiatka

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa samofarbiaca pečiatka s farbením ovládaným zhora, obsahujúca spodný diel (1), dosadajúci na pečiatkovanú plochu, s farbiacou poduškou, ktorá je usporiadaná v upínacej šachte (8) vymeniteľného posúvateľného zásobníka (3), a s vratným mechanizmom nosiča prítlačnej platne, ktorý je usporiadaný v spodnom diele medzi farbiacou poduškou a dosadacím rámom (5) pohyblivo súčasne v smere hore a dole, ako aj ovládací horný diel (6) pohyblivý...

Súprava pečiatok v škatuľke usporiadaná najmä v číselnom rade

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3653

Dátum: 04.11.2003

Autor: Ošlejšek Vladimír

MPK: B41K 1/36, B41K 1/58

Značky: pečiatok, číselnom, najmä, škatuľke, súprava, usporiadaná

Text:

...pečiatky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky znázomene na výkresoch, kde ukazuje obr. 1 otvorenú škatuľku so súpravou pečiatok v bočnom pohľade, obr. 2 otvorenú škatuľku so súpravou pečiatok V pohľade V smere šípky A z obr. l, obr. 3 otvorenú škatuľku so súpravou pečiatok V pohľade v smere šípky B z obr. l.Príklady vyhotovenia technického riešeniaSúprava pečiatok 1 v škatuľke 2 usporiadaná najmä V číselnom rade...

Reliéfna pečiatka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1161

Dátum: 05.06.1996

Autor: Sedin Tibor

MPK: B41K 5/00

Značky: pečiatka, reliéfna

Text:

...opornej plochy s fixujúcimiotvormi, pričom prechádza do pevného ramena, ktoré je spojene spružným ramenom prostrednictvom spojovacieho elementu. Tatočasť telesa pinzetoveho telesa je eúvne uložená vo fixačnejČasti telesa reliefneho razníka. Tlaćnik, alebo tlaćnica sú vytvorené výhradne z horčíka, ale aj z moeadzi, hliníka, medi,na ktorý je mozne naniesť fotocitlivú vrstvu 5 krytom pričom otočná časť, to znamena tlaćnica, alebo tláćnik je...

Zariadenie na značenie značiek na súčiastky v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 270525

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chlapík Ján, Ondrejovič Anton, Korytár Ján

MPK: B41K 3/32

Značky: značiek, značenie, montáži, automatickej, súčiastky, zariadenie

Text:

...a na obr. 2 je znázornený rez vyznačenou rovinou A~A.Zariadenie na značenie značiek na súčiastky pozostáva z telesa 3 v ktorom je pcsuvne uložená kulisa i s vytvorenými obojstrannými vodiacimi drážkami 15 a nosný~ mi čapmi 3 Nosné čapy 3 sů v hornej časti opatrené raznikmi 6 a v dolnej časti ko~ likmi i, ktoré zasahujú do vodiacich dračok 1 § kulisy i. rieleso 1 je upevnené na doske indexovacieho prostriedku i na podpornom stipe lg a je...

Přípravek pro nanášení vtisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265048

Dátum: 12.09.1989

Autor: Čada Radek

MPK: B41K 3/36

Značky: vtisků, nanášení, přípravek

Text:

...jakpřed, tak především po tešení, a tím získávat s potřebnou přoswností vstupní hodnoty prorpoěítačové vyhodnocovúní dcformačních Šitie mrvynález a jeho účinky jsou blížepopsány v popicupříklo~ du jeho provedení podle přilcšcmcho vjkrcsu, kde obr. 1 Smuticky v núrysu V řezu znąxorĺuje příravoh pre uunáüoní vtianastavují pod hranu ručky Q, ktorá je připevněna k hlavě 2ků podle vynálezu a obr. 2 znázorňuje řez místom A u příprav~ ku pro...

Vynálezy kategórie «B41K» v ZSSR.

Razicí kotouč pro označení hutních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264794

Dátum: 12.09.1989

Autori: Doljak Danilo, Vondráček Václav, Kopřiva Stanislav, Sazima Karel

MPK: B41K 1/10

Značky: označení, razicí, kotouč, hutních, výrobků

Text:

...dochází v podmínkách prašného prostředí, kde jsou zpravidla využívány, k snižování spolshlivosti jejich funkce.Jsou známy i montované kotouče s přímo vkládanými znaky, tj. bez vložek. Dosud známá řešení však vzhledem k tvaru razidel a fixaci znaků v kotouči prostřednictvím plochých pružin nebo průchozích kolíků jsou techniky obtížně realizovatelná a zejména v případě malých symholů vykazují sníženou životnost a spolehlivost. Přitom výměna...

Zařízení k atestování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244297

Dátum: 11.05.1988

Autor: Brondoš Ján

MPK: B41K 3/10

Značky: materiálů, zařízení, atestování

Text:

...gg spojených a kyvnou pakou g pomocí čepu 3,na něnž je rovněž otočné uložena etostovací hlava 3 opatření znaky §, závaží Q spodní narážkou 1 a horní naražkou Q,Kyvná páka 3 uložená jedním konce na čepu gg stojanu L a tehla lg uložená jedním koncom na čopm.ł§ stojanu l jeou na ěepech lg, gg propojena můstken ll a ranonon gg.Ranono gg opatřené apínačon gg ná otočnů na čepu lg uloženou zarážku lg a opěrkou gg. Na stojanu A je dále uníatin...

Zariadenie na automatické označovanie výrobných dát na obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 256155

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kvasnica Pavol

MPK: B41K 3/42

Značky: automatické, výrobných, zariadenie, obaly, označovanie

Text:

....prelezpkami, .ktoré je náročné na pracovné sily a materialy,nahradí ho priamym natláčanim textu na obal, odstráni sa monotónnva ručná práca,zvýši sa efektívnosť a produktivita konzervärenských liniek.Príklad prevedenia zariadenia .podľa vynálezu je .na pripojenom výkrese, kde je znázornená umiestnenie jednotlivých časti zariadenia.Natláčací kotúč 1 je uložený v ložisku pod dopravnou plošinou 4. Na obvode na 4move razítka 2...

Značkovacie razítko pre elektrochemické značenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252885

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kramár Miroslav, Vavrovič Ján, Školník Juraj, Šutta Peter, Klimek Milan

MPK: B41K 1/44

Značky: značkovacie, razítko, výrobkov, elektrochemické, značenie

Text:

...ktoré je nezmazateľné. Použitím značkovacieho Ľazfaka ,podľa vynalezu sa docieli rovnomernej .a intenzívnej výmeny elektrolytu počas značenia na celej značenej .ploche, elektrolyt sa nerozteká po značenom výrobku .a značí len miesta, ktoré sú .požadov.ané. V spojenís elektrochemiokým zariadením sa dosiahne toho, že značené miesta sú po skončení .pracovnej operácie zbavené zbyiikov elektrolyďu.Nie je potrebné vyrábať pre každý znak ra zívtko,...

Zařízení k zhotovení předtisků, zejména pro technickou dokumentaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 234315

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kutil Jaromír, Bureš Miroslav, Beneš Štěpán

MPK: B41K 3/08

Značky: zejména, dokumentaci, zařízení, zhotovení, předtisků, technickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku rychlého a přesného zhotovení předtisků zejména pro technickou dokumentaci. Jeho podstata spočívá v tom, že v rámu je hybně uložen formový válec (l), tlakový válec (4) a je k němu připevněno navalovací zařízení. Na formovém válci (l) je prostřednictvím nosiče (2) připevněna gumotisková forma (3). Tlakový válec (4) a navalovací válec (5) navalovacího zařízení dosedají na formový válec (l).