B41F 31/14

Farebníkový aparát s bodovým podávaním farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245331

Dátum: 15.12.1988

Autor: Sineger Eleonora

MPK: B41F 31/14

Značky: farebníkový, aparát, bodovým, farby, podávaním

Text:

...automaticky. Odstraňuje sa efekt farboveho reliéfď na navalovaconí valci.Na pripojenom výkrese je znázornená principiálne schéma tarebnikového aparáta s bodovým podávaním farby.Farba sa vyvádza z farebnice 1 farebníkovým valcom 2, ktorý je potiahnutý tenkým, kalibnovaným, pružnoelastickým poťahom. Farebníkový valec 2 musí zodpovedaťprísnym požiadavkám geometrickej formy a drsnosti povrchu.Hrúbka farbového slo-ja sa automaticky reguluje...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245328

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Klaus

MPK: B41F 31/14

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...tlačovej formy. Zabezpečuje sa vysoká citlivosť farebnika k zmenám v systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja. Na stabilizáciu práce farebníka, po prevedených zmenách V systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja, je potrebný minimálny čas. Odstra 4ňuje sa nežiadúci efekt farboveho reliéfu na navaľovacích valcoch. Farebníkový aparát má minimálnu energetickú náročnosť,jednoduchú konštrukciu, ktorá umožňuje jeho ľahkú...

Zařízení k regulaci vratného pohybu roztěracího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244541

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kostelník Otakar

MPK: B41F 31/14

Značky: vratného, regulaci, válce, zařízení, pohybu, roztěracího

Text:

...xromopuo zpcnwscn coownewcmnenH 0 c passuzrumu paccwomixaou K ocn Bpamonm Konenqząworo som. na ero uampm. npn arom pcmonxm »za-ca paanmmoro oconoro paooroHul/m 0 mm pacicawzułfi nas-nm zmmmcn c zac-mmm maxxząnpuzzxs Xenon,ueu npyrožilazz.co n sro Luememae zs-sa nonumeuuoíl nou-peóxzocmun nnmnazm na morom Gun pawmąeno na npxmomłoľł CTOpDHG paramonnoü neuawuoil Eíâłlłłžłĺłĺ, a monmw c coovmomcwnyzaąxwu sarrparauu,na Apyrníž cwopoxxq Mamma....