B32B 27/00

Spôsob stanovenia informácií pre rezanie, spôsob výroby polarizačného plátu v tvare pásu používajúci tento spôsob stanovenia informácií, spôsob výroby optickej zobrazovacej jednotky, polarizačný plát v tvare pásu a originálny polarizačný plát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18902

Dátum: 31.01.2011

Autori: Izaki Akinori, Kunitake Tetsushi, Sugimoto Yuu, Umemoto Seiji

MPK: B32B 41/00, B32B 27/00, G01N 21/89...

Značky: jednotky, informácií, optickej, polarizačný, zobrazovacej, plátů, stanovenia, rezanie, pásu, používajúci, originálny, plát, tvare, výroby, polarizačného, spôsob

Text:

...tvare pásu v tomto procese obsahuje veľa defektov, z plošného materiálu by malo byť vystrihnutých a odstránených veľa oblastí. Preto by proces výroby kotúča polarizačného plátu v tvare pásu rezaním kotúča materiálu polarizačného plátu mal byť výhodne uskutočnený tak, aby výťažok mohol byť ďalej zlepšovaný.0009 Na druhej strane, JP-A č. 2008-116437 (patentový dokument 2) opisuje proces zahŕňajúci detekciu defektov v plošnom materiáli a...

Vnútorný diel obloženia pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15134

Dátum: 02.12.2010

Autor: Ankele Rainer

MPK: B60R 13/02, B32B 27/00

Značky: vnútorný, vozidlo, obloženia, motorové

Text:

...s malými nákladmi na vláknom zosilnený kompozitný materiál, a má takú kvalitu povrchu, ktorá je vhodná pre použitie ako konštrukčný diel obloženia vnútorného0010 Táto úloha sa rieši tvarovaným dielom podľa patentovéhonároku 1, ako aj spôsobom podľa patentového nároku 15.0011 Vynález poskytuje tvarovaný diel, najmä konštrukčný diel obloženia vnútorného priestoru pre motorové vozidlo, s jadrovou vrstvou, ktorá obsahuje zmes z prírodných...

Kotúčový materiál a spôsob výroby kotúčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13371

Dátum: 25.01.2010

Autori: Takeda Kentarou, Ooishi Michihito

MPK: B32B 27/36, B32B 27/00, B32B 7/06...

Značky: materiál, výroby, spôsob, materiálů, kotúčového, kotúčový

Text:

...potlačiť, keď sa riadi vzťah medzi lepivosťou vrstvy lepidla citlivého na tlak, ktorá sa vkladá medzi základný film a optický film, a smerom navíjania filmov.0012 Materiálový kotúč podľa prvého hľadiska tohto vynálezu je materiálovým kotúčom,ktorý sa vyrába pomocou navinutía dlhého optického filmu, pričom sa prvý základný film nachádza na prvej ploche a prvá vrstva lepidla citlivého na tlak sa vkladá medzi nich, a tiež druhý základný film...

Priamo potlačená ľahká doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18834

Dátum: 13.01.2010

Autor: Döhring Dieter

MPK: B44C 5/04, B32B 27/00, E04F 13/00...

Značky: doska, potlačená, priamo, ľahká

Text:

...priamona výrobu laminátových dosiek, to znamená, že ide o dosky0005 WO-A-2006/08841 opisuje priamo potlačenú ľahkú0006 Ďalšie vylepšenie laminátu a priamo potlačených dosiek je opísané v WO 2008/061791 A 1. V tomto dokumente je navrhnuté nanášať polymérny povlak s gradientom tvrdosti po vytvrdnuti, takže tvrdosť polymérnej vrstvy klesá so zväčšujúcou sa hĺbkou pri pohľade od povrchovej plochy takej potiahnutej dosky, inými slovami je V...

Spojivo založené na kopolymére etylénu a vinylesteru karboxylovej kyseliny a na polyolefíne, ktorý obsahuje funkčný monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11145

Dátum: 13.02.2009

Autori: Cartier Laurent, Collas Olivier, Devisme Samuel, Corfias-zuccalli Catherine

MPK: B32B 17/10, B32B 27/00, B32B 27/04...

Značky: kopolymére, kyseliny, spojivo, polyolefíne, vinylesteru, etylénu, založené, monomér, obsahuje, karboxylovej, funkčný, ktorý

Text:

...titánu. V priebehuvýroby solárnych panelov sa jednotlivé zložky spoja pomocou laminácie, panel sa vytiahne vo vákuu prostredníctvom silikónovej membrány. Táto silikónová membrána sa však pri kontakte s väzbovými činidlami degraduje. Je teda nevyhnutné obmedziť ich použitie. To predstavuje V súčasnej dobe hlavný problém pre výrobcov fotovoltaických modulov, pretože tieto silikónové membrány sú drahé a pretože po dobu ich výmeny je nutné...

Bezpečnostný prvok ako tieňový obraz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15345

Dátum: 29.12.2008

Autor: Tappij-gielen Michael

MPK: B32B 27/00, B42D 15/02, B42D 15/10...

Značky: obraz, prvok, bezpečnostný, tieňový

Text:

...vrstvu, ktorá sa potom laminuje na povrch karty. Alternatívne fotografia môže byt aplikovaná do fóliovej vrstvy 14. Dodatočné informácie 22, napríklad ďalšie personalizačné údaje ako meno držiteľa karty, špecifické identifikátory ako číslo účtu alebo sériové číslo, dátum narodenia držiteľa karty alebo podpis 23 držiteľa karty, alebo všeobecné informácie ako občianstvo držiteľa karty, sa tiež môžu aplikovať do fóliovej vrstvy 14 alebo do...

Fólie z polymérneho kompozitu s funkciou bariéry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11011

Dátum: 08.07.2008

Autori: Schmuck Arno, Dujardin Ralf, Streitenberger Almuth

MPK: B32B 27/00, A01G 13/02

Značky: kompozitů, polymérneho, bariéry, funkciou, fólie

Text:

...výhodne je spojivom, superabsorbent-polymér, výhodnejšie je spojivom polyakrylát.Pod termínom základná polymérna zmes sú chápané všetky polymérne zmesi, ktoré vykazujú dostatočnú stabilitu voči UV žiareniu a povetemostným vplyvom v takej miere, že odolávajú trvalému vystaveniu vonkajšiemu prostrediu počas najmenej 12 mesiacov a nereagujú s organickými biocídmi používanými v poľnohospodárstve a ktorých vlastnosti sa nemenia organickými...

Laminát a zložená vrstva tvorená z podkladu a povlaku, spôsob a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11292

Dátum: 07.07.2008

Autori: Quiceno Gomez Alexandra Lorena, Krooshof Gerardus Johannes Paulus, Jahromi Shahab, Hoffmann

MPK: B65D 65/40, B32B 27/00, C23C 14/12...

Značky: podkladů, vrstva, laminát, zložená, přípravu, povlaků, spôsob, tvořená, zariadenie

Text:

...Veľmi užitočné zložené vrstvy možno získať tak, že podklad je vybavený bariérovou vrstvou a ochrannou vrstvou, táto ochranná vrstva môže byť vyrobená jedným výrobným úkonom (po kroku, v ktorom sa aplikuje kov alebo oxid kovu a bez previnutia fólie) a ochrarmá vrstva môže ďalej zlepšovať baríérové vlastnosti. Je však možné aplikovať vrstvu kryštalického triazínu osobitným výrobným krokom, podľa voľby. Výhodné je aplikovať ochrannú vrstvu...

Tavné lepidlo s dobrou priľnavosťou k polyolefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7671

Dátum: 04.12.2007

Autori: Plaumann Jörg, Paschkowski Kai

MPK: C09J 123/00, B32B 27/00, C09J 11/00...

Značky: polyolefínom, dobrou, lepidlo, prilnavosťou, tavné

Text:

...lepidla podľa nároku 14 na zlepovanie polyolefínových fólií, kompozit podľa nároku 16, ako aj spôsobvýroby jedného z týchto kompozitov podľa nároku 19.0010 Prednostné formy uskutočnenia vynálezu sú predmetom0011 Vynález sa týka kompozície tavného lepidla, ktorá- aspoň jeden termoplastický polyolefín (P) tuhý pri 25 °C,- aspoň jeden termoplastický polyester (TPE) tuhý pri 25 °C,- aspoň jeden amid (A) vzorca (I) alebo (II)benzylovú...

Frézovací a/alebo sústružnícky nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7661

Dátum: 26.10.2006

Autor: Albert Bernhard

MPK: B32B 27/00

Značky: nástroj, frézovací, sústružnický

Text:

...celky (jednotky) nosných prvkov a rezných nástrojov pripraviť dopredu, a tie bude potom možné vždy podľa potreby menit.0017 V prvom výhodnom uskutočnení pozostáva konštrukcia západky z gule s predpätou pružinou a kruhovej drážky v čape hriadeľa, pričom guľa s predpätou pružinou je umiestená v podstate radiálne k čapu hriadeľa a k vývrtu v smere vŕtania v nástroji (fréze) a pri prevádzke v stanovených podmienkach v polohe západky zatvorené...

Materiál pre vytvrditeľný vrchný povliekací materiál na báze rozpúšťadiel, povliekací materiál a povlakový film tento materiál obsahujúci alebo z neho vytvorený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11319

Dátum: 05.10.2006

Autori: Yamanaka Masahiko, Suzuki Tatsuya, Watanabe Kentarou, Ito Kohzo, Araki Jun

MPK: B05D 7/24, B32B 27/00, B05D 7/14...

Značky: povlakový, báze, materiál, povliekací, vytvrditeľný, vrchný, rozpúšťadiel, vytvorený, obsahujúci

Text:

...odolnost proti olupovaniu, schopný vytvoriť film náteru, ktorý neľahko praská a podobne, a povlakový ñlm.Prostriedky na riešenie problémov0008 Ako výsledok opakujúcich sa usilovných štúdií na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa pôvodcovia predloženého vynálezu zistili, že vyššie uvedený cieľ môže byť dosiałmutý realizáciou predloženého vynálezu, prostredníctvom použitia oleoñlného polyroxatánu, ktoréholineárna molekula a cyklická...

Viacvrstvové fólie so špeciálnymi optickými efektami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7837

Dátum: 07.04.2006

Autori: Stecher Thomas, Maier Konrad, Von Grossmann Ulrich

MPK: B32B 27/00

Značky: výroby, spôsob, efektami, špeciálnymi, optickými, fólie, viacvrstvové

Text:

...sa používa len jednovrstvová fólia. Použitie farebného lepidla je veľmi materiálovo náročné a zhoršuje adhéziu. Nanášanie na už predtýmfarebné povrchy opäť znižuje rozmanitosť vzhľadu.0010 Tieto a ďalšie nevýhody stavu techniky odstraňuje predložený vynález tým, že poskytuje viacvrstvovú fóliu, zahŕňajúcu(A) aspoň jednu farebnú vrstvu, obsahujúcu jeden alebo viac farebných pigmentov, zabudovaných v plastovej matrici, a(B) aspoň jednu...

Nálepka odstrániteľne pripojená na výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7813

Dátum: 31.03.2006

Autori: Davies David John, Hammonds Darren

MPK: G09F 3/00, C09J 7/00, B32B 27/00...

Značky: pripojená, výrobok, odstrániteľne, nálepka

Text:

...nálepky mimo fľašu, takže dôjde k strate priľnavosti medzi nálepkou a fľašou.0008 Problém pri systémoch, založených na zmraštiteľnosti tak,ako je opísaný v US patente č. 6680097 je ten, že zmraštenýtermoplastický film. sa zmraští do tuhej tyčovej Štruktúry, ktorú možno obťažne dostávať z umývacieho stroja a následne môže komplikovať činnosť umývacieho zariadenia. Ďalej, tenkovrstvové materiály, ktoré vykazujú zodpovedajúce vlastnosti...

Adhezívna páska citlivá na tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9748

Dátum: 14.03.2005

Autori: Coutey Catherine, Masson Jean-loup, Leddet Claire

MPK: B32B 27/00, C08F 220/02

Značky: adhezívna, spôsob, citlivá, výroby, páska

Text:

...nízku úroveň adhézie. Patentová prihláška číslo WO 01/96489 opisuje ochrannú fóliu, ktorej adhezívna časť, ktorá je nanesená na nosnej vrstve, je založená na zosieťovanom polyuretáne. Táto adhezívna vrstva je charakteristická tangensom stratového uhla tg ó, ktorý rýchle rastie z 10 na 102 rad/s pri teplote okolia, alebo sa nemení. Avšak vlastnosti tejto ochrannej fólie nebránia prítomnosti stôp alebo zvyškov na povrchu laku motorového vozidla...

Kontinuálny spôsob výroby viacvrstvového baliaceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281942

Dátum: 12.07.2001

Autor: Derkach William

MPK: B29C 47/04, B32B 27/00, B29C 55/02...

Značky: filmu, výroby, kontinuálny, baliaceho, spôsob, viacvrstvového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby baliaceho filmu je na tento film aplikovaný integrujúci/bariérový materiál s absorpčnými a bariérovými vlastnosťami, vybavený izolačnou vrstvou, ktorá je na ňom umiestnená v priebehu výroby pred napínacou operáciou.

Spôsob laminácie výtlačkov kompozitných zmesí drevená múčka – PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 278246

Dátum: 11.05.1994

Autori: Marček Ján, Neuschwendtner Tibor, Szulényi František

MPK: B32B 21/08, B32B 27/00, B32B 27/08...

Značky: drevená, múčka, kompozitných, spôsob, laminácie, zmesí, výtlačkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu laminácie, pri ktorom vytláčané dosky hrúbky 2,5 až 10 mm, profily duté i plné z kompozitných zmesí 20 až 60 hmotn. dielov drevenej múčky, 80 až 40 hmotn. dielov PVC s polymerizačným stupňom 600 až 1000, 3 až 20 hmotn. dielov bežných spracovateľských prísad PVC, sú kontinuálne laminovateľné navalcovaním komerčne prístupných fólií z PVC. Oblasť výhodnej aplikácie takýchto laminátov je v aranžérskej technike výstavišť,...

Ohybný skladaný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278374

Dátum: 15.04.1992

Autor: Rosén Ake

MPK: B32B 27/00, B32B 27/18, B32B 3/28...

Značky: skládaný, materiál, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný skladaný materiál vo forme plošného útvaru alebo pásu na výrobu kvapalinotesných obalov s dobrou rozmerovou stálosťou, pozostávajúci z jednej alebo väčšieho počtu základných vrstiev, ktoré sú k sebe laminované pomocou termoplastického materiálu, plneného anorganickou látkou, tvoriacou 50 až 80 % hmotnostných celkovej zmesi. Termoplastickým materiálom je polymér na báze propylénu s indexom topenia 0,5 až 5, pričom základná vrstva (4)...

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkanivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277803

Dátum: 18.03.1992

Autori: Holbek John, Worre Kim, Beck Bjarne Kufall

MPK: B32B 3/28, B32B 11/00, B32B 27/00...

Značky: bituminózny, fóliový, materiál, tkanivový, povlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Bituminózny povlakový fóliový alebo tkaninový materiál, ktorý má na jednej strane teplom aktivovateľnú priľnavú vrstvu (3) potiahnutú filmom (5) z plastickej hmoty, kde priľnavá vrstva je opatrená vzorom rovnobežných rýh a medzi nimi neprerušovanými výčnelkami, pričom vzdialenosť susedných rýh je najviac 10 mm.

Způsob výroby dodatečně laminovaných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244058

Dátum: 01.06.1988

Autor: Buryan Petr

MPK: B32B 27/00

Značky: výroby, způsob, spojů, laminovaných, dodatečné

Text:

...tkanine sanotní se musí z povrchu velmi pečlivě obrousit, protože by naopak sama zhoršovale pevnost budmuäho spoje. Z toho důvodu se také tento způsob, ač jinak velmi výhodný, v širším měřítku neužívá. Další nevýhodou těchto tkanin je okolnost, že poměrně hustá a jemnétkanivo zanechává i po odtržení hladký povrch, bohatý na pryskyřici, což dále snižuje pevnost spoje.Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob výroby dodatečně...

Kompozit z epoxidové matrice s termoplastickou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237669

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kebrle Ondřej, Novák Jaroslav, Stejskal Pavel, Uhmann Ilja, Marinčová Helena, Zemánek Otakar

MPK: B32B 27/00

Značky: kompozit, epoxidové, termoplastickou, matrice, výztuží

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozity z epoxidové matrice a termoplastické výztuže, vhodné pro výrobu mechanicky silně namáhaných táhel, tyčí nebo jiných mechanických spojovacích prvků v prostředí plynného fluoridu sírového s výskytem zplodin hoření elektrického oblouku.