B32B 17/10

Spôsob nanášania lepidla, najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288291

Dátum: 01.07.2015

Autori: Gregáň Martin, Aigner Bernhard, Kaps Andreas

MPK: B41F 17/00, B41F 1/16, B32B 17/10...

Značky: najmä, nanášania, zariadenie, vykonávanie, automobilové, spôsob, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nanášania lepidla, najmä na automobilové sklo, využíva princíp plochej tampónovej tlače z polygrafického priemyslu. V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu (3), stieracia lišta (5) zotrie prebytočné lepidlo. V ďalšej fáze sa prisunie k matrici (3) tampón (6) a odoberie z nej lepidlo na svoj povrch. Záverečnou fázou je prisunutie tampónu (6) na povrch skla (1), uloženého v držiaku (2), pri ktorom sa lepidlo z tampónu (6) nanesie na...

Zariadenie na zobrazovanie obrazu na vrstvenom nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20392

Dátum: 20.12.2012

Autori: Lecamp Guillaume, Laluet Jean-yves

MPK: B32B 17/10, C03C 27/12, F21V 8/00...

Značky: vrstvenom, nosiči, obrazů, zariadenie, zobrazovanie

Text:

...pozornosti zo strany vodiča, ktorý by mohol zameriavať pohlad na zobrazovanú informáciuskôr než na vonkajšie udalosti. Okrem toho tieto systémy poskytujú väčšinounedostatočný kontrast na umožñovanie správneho čítania informácie v podmienkach silného vonkajšieho osvetlenia. Aby sa prekonal tento problém,spočíva riešenie v tom, že sa vybavia systémy svetelných zdrojov veľkým výkonom, typu UV lasera, čo nie je bez nebezpečenstva tak...

Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6177

Dátum: 03.07.2012

Autori: Aigner Bernhard, Gregáň Martin, Kaps Andreas

MPK: B32B 17/10, B41M 3/00, B41F 17/00...

Značky: automobilové, nanášania, vykonávanie, spôsob, najmä, lepidla, zariadenie

Text:

...ktorá je zadefinovana pomocou matrice. Matrica má vyleptaný tvar, ktorý je zhodný s tvarom plochy, na ktorú sa má naniesť na sklo lepidlo.Spôsob nanášania lepidla začína vložením skla l do držiaka z.Na objasnenie spôsobu je vhodné vyobrazenie na obr. l.V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu Q, následne prebehne cez matricu stieracia lišta Q, ktorá zotrie prebytočné lepidlo - lepidlo zo všetkých plôch okrem plochy vyleptaného tvaru Q....

Vrstvené zasklenie pre systém na zobrazovanie v zornom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17532

Dátum: 30.11.2011

Autori: Labrot Michael, Sablayrolles Jean, Dekoninck Alexandra

MPK: C03C 27/12, C08K 5/00, B32B 17/10...

Značky: zasklenie, zobrazovanie, systém, vrstvené, zornom

Text:

...skle alebo na zasklení obraz akéhokoľvek objektu. Podľa daného dokumentu sú luminofórne materiály nanesené na celú hlavnú plochu jednej z vrstiev tvoriacich vrstvené zasklenie (PVB alebo sklo) vo forme súvislej vrstvy obsahujúcej niekolko druhov Iuminofórov. výsledný obraz sa vytvára selektívnou excitáciou určenej oblasti luminofórne vrstvy. Umiestnenie obrazu a jeho tvar sú určené excitačným zdrojom, ktorý je riadený a modulovaný externými...

Sklená tabuľa ako head-up displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17777

Dátum: 22.08.2011

Autor: Labrot Michael

MPK: C09K 11/06, C08K 5/00, B32B 17/10...

Značky: sklená, head-up, displej, tabuľa

Text:

...obsahuje s výhodou ploché sklo (sklo float), kremenné sklo, borosilikátové sklo, sodnovápenaté sklo. Tabuľa vykazuje s výhodou stredný prestup svetla (ak nie je uvedené inak, prestup svetla prespektrum A a štandardné pozorovanie pod uhlom 2 ° podľa DIN 5033 pre vlnové dĺžky 380 nm až 780 nm) viac ako 80 , s výhodou viac ako 90 . Tabuľa má s výhodou prestup svetla 70 , zvlášť výhodne 75 v oblasti vlnových dĺžok 360 nm až 420 nm.0015...

Vynálezy kategórie «B32B 17/10» v ZSSR.

Vrstvený zasklievací dielec a jednotabuľové bezpečnostné sklo s nízkou emisivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19635

Dátum: 16.02.2011

Autor: Manz Florian

MPK: B32B 17/10, C03C 17/22, C03C 17/09...

Značky: nízkou, zasklievací, jednotabuľové, dielec, vrstvený, emisivitou, bezpečnostné

Text:

...dielec podľa vynálezu výhodne vytvorený tak, že- odrazivosť na vonkajšej strane vozidla vo vzťahu k celkovému slnečnémuspektru je väčšia ako 5 , a/alebo- priestupnosť v oblasti infračervených vlnových dĺžok a nad ňou smerom dovnútorného priestoru vozidla je menšia ako 3 , a/alebo- odrazivosť na strane vnútorného priestoru vozidla pre viditeľné svetlo(rozsah vlnových dĺžok v pásme viditeľného svetla) je menšia ako 7 , najmä menšia ako 4,...

Vrstvené sklo pre priehľadový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16094

Dátum: 04.10.2010

Autori: Labrot Michael, Rodriguez Gonzáles Luz, Breniaux Marie-héléne

MPK: B32B 17/10, C08L 29/14, C08K 5/00...

Značky: vrstvené, displej, priehľadový

Text:

...excitáciu elektromagnetickým žiarením a emisiu elektromagnetického žiarenia. Emitované žiarenie vykazuje výhodne inú vlnovú dĺžku ako excitačné žiarenie. Emitované žiarenie má výhodne dlhšie vlnové dĺžky.0011 PVB fólia vykazuje prestup svetla 70 , výhodne 82 , merané pri vlnovej dĺžke 405 nm. Prestup svetla PVB fóliou môže byť nastavený prostredníctvom hrúbky fólie, zloženia polyméru, stupňa a distribúcie polymerizácie, UV blokátorov alebo...

Zariadenie a spôsob na výrobu vrstveného bezpečnostného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16157

Dátum: 14.09.2010

Autor: Muschiol Michael

MPK: B32B 17/10, B30B 5/02, B32B 37/10...

Značky: vrstveného, bezpečnostného, spôsob, zariadenie, výrobu

Text:

...doska najmä voči sebe navzájomZariadenie podľa vynálezu ďalej obsahuje prostriedky na vytváranie podtlaku a prostriedky na vytváranie pretlaku, vždy v prevádzkovej polohe. Pomocou prostriedkov na vytváranie podtlaku sa v dutom priestore vytvorenom medzi základnou doskou a ohybným plášťovým materiálom prekrývajúcim predbežne spojený celokvytvorí podtlak. Prostriedky na vytváranie pretlaku slúžia podľavynálezu na vytváranie tlaku vzduchu...

Ohňovzdorný panel a celosklenené dvere na protipožiarne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16312

Dátum: 11.08.2010

Autor: Wiedemann Günter

MPK: E05B 17/00, B32B 17/06, B32B 17/10...

Značky: panel, celosklenené, účely, protipožiarne, dveře, ohňovzdorný

Text:

...Navyše, môže byť priamo vystavené vplyvu tepla a plameňov, ako jeSlovenský preklad európskeho patentového spisu EP 2 470 (33 B 1 , v OHNOVZDORNY PANEL A CELOSKLENENE DVERE NA PROTIPOZIARNE UCELYPredmetom vynálezu je vylepšiť takýto ohňovzdorný panel, ktorý je zložený aspoň zdvoch sklenených tabúl usporiadaných navzájom rovnobežne, a zhľadiska použitia ovládacích prostriedkov navrhnúť celosklenené dvere na protipožiarne účely, na ktoré môže...

Spôsob výroby vrstveného zasklievacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17524

Dátum: 30.06.2010

Autori: Decourcelle Romain, Nugue Jean-clément, Levasseur Fabien

MPK: G01N 3/32, C03C 27/12, B32B 17/10...

Značky: spôsob, prvků, zasklievacieho, vrstveného, výroby

Text:

...medzi dvoma sklenými tabuľami, a vrstveným zasklievacim prvkom obsahujúcim dva listy tej istej vložky so štandardnou hrúbkou, usporiadanej medzi rovnakými dvoma sklenými tabulami. Ztoho vyplýva, že uplatňované predpisy pre určovanie rozmerov vrstveného zasklenia majú tendenciu preceňovať nevyhnutnú hrúbku sklených tabúľ, zatiaľ čo pre splnenie stanovených kritérií by mohlo stačiť zväčšiť hrúbkuvložky. Ztoho vyplýva, že vrstvené...

Vrstvené zasklenie pre zobrazovací systém v zornom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14203

Dátum: 01.06.2010

Autori: Sablayrolles Jean, Labrot Michael, Breniaux Marie-héléne

MPK: C08K 5/134, C08K 5/00, B32B 17/10...

Značky: zornom, zobrazovací, systém, zasklenie, vrstvené

Text:

...objektu. Podľa tohto dokumentu sú luminoforné materiály nanesené na celok tvorený hlavnou plochou jednej z tabúl vrstveného zasklenia (PVB alebo sklo) v súvislej vrstve obsahujúcej niekoľko typov Iuminoforov. Požadovaný obraz je získanýrselektivnou excitáciou určitej oblasti Iuminofornej vrstvy. Lokalizácia obrazu ajeho tvar sú získané prostredníctvom zdroja excitácie riadeného a modulovaného vonkajšími prostriedkami.0007 Zo skúsenosti...

Priehľadné vrstvené sklo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14465

Dátum: 19.04.2010

Autori: Dunkmann Benno, Offermann Volkmar

MPK: C03C 27/00, B60J 1/00, B32B 17/10...

Značky: priehľadné, vrstvené, použitie

Text:

...tuhosti a pevnosti, odolnosti proti odletujúcim kamienkom, optickéhoskreslenia v zornom poli, odolnosti plôch proti oderu a poškrabaniu.0017 Ďalej je cieľom vynálezu navrhnúť nové použitie tohto priehľadného0018 Cieľ vynálezu je dosiahnutý znakmi uvedenými v patentovom nároku 1. Priehľadné vrstvené sklo obsahuje priehľadnú vonkajšiu tabuľu s hrúbkou 1,45 mm až 1,8 mm, s výhodou 1,75 mm až 1,8 mm, aspoň jednu polymérnu vrstvu s hrúbkou 0,5 mm...

Zasklievací dielec so zlepšenou schopnosťou vibroakustického tlmenia, spôsob výroby takéhoto zasklievacieho dielca a spôsob akustickej ochrany v priestore pre cestujúcich vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20816

Dátum: 12.04.2010

Autori: Fournier David, Payot Sylvain

MPK: B60J 1/20, B32B 17/10

Značky: tlmenia, vibroakustického, zasklievací, dielca, spôsob, priestore, takéhoto, schopnosťou, vozidle, výroby, dielec, ochrany, zasklievacieho, cestujúcich, zlepšenou, akustickej

Text:

...tolerancií, a v podstate rovinný estetický vzhľad osadenej zostavy, ktorý okrem toho zaisťuje akustický zisk.0012 Z patentovej prihlášky W 0 94/012952 je známy profil, ktorý musí mať na zaistenie takejto schopnosti vibroakustického tlmenia reálnu lineárnu ekvivalentnú tuhosť Keq aspoň rovnú 25 MPa v kombinácii s ekvivalentnýmstratovým činiteľom tanlĺleq aspoň rovným 0,25. Lineárna ekvivalentná tuhosťje ekvivalentná tuhosť profilu...

Celosklenená strecha pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19389

Dátum: 04.03.2010

Autori: Labrot Michael, Tardy Laurent, Schmidt Lothar

MPK: B60J 7/02, B62D 25/06, B32B 17/10...

Značky: motorové, střecha, celosklenená, vozidlo

Text:

...uložený druhý tabuľový dielec zo skla, tesneuzatvárajúci výrez a otvárateľný, pričom prvý tabuľový dielec zo skla je vytvorený z vrstveného skla z dvoch jednotlivých tabúľ zo skla vykazujúcich v ich okrajových oblastiach tlakové napätia o veľkosti najmenej 8 MPa a rohy výrezu sú zaoblené s polomerom (R) najmenej 80 mm, a pričom tabuľový dielec zo skla má trojrozmerný ohyb. Výraz trojrozmerný ohyb sa vzťahuje na geometriu odchyľujúcu sa od...

Spôsob výroby vrstvenej sklenej tabule s okienkom pre senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12835

Dátum: 17.11.2009

Autori: Wohlfeil Dirk, Arslan Ilkay

MPK: B32B 17/10

Značky: výroby, okienkom, vrstvenej, senzor, tabule, spôsob, sklenej

Text:

...tabuľu. Toto zasklenie obsahuje dve tabule, jednu medzivrstvu a jeden elektricky vodivý prvok, ktorý je tiež usporiadaný v medzivrstve.0011 DE 37 08 577 A 1 opisuje automobilové zasklenie s vrstvou, ktorá je elektricky vodivá a odráža tepelne žiarenie. Táto vrstva má priestupnosť menej ako 20 a plošný odpor menej ako 2 ohmy na štvorcovú jednotku. 0012 DE 102 58 522 A 1 opisuje spôsob označovania vrstvenej sklenej tabule s fóliou PVB a na...

Priehľadné okno s vyhrievateľným povlakom a nízkoimpedančnými vodivými štruktúrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12489

Dátum: 21.03.2009

Autor: Schall Günther

MPK: B32B 17/10, C03C 17/36, C03C 27/12...

Značky: vyhrievateľným, strukturami, povlakom, nízkoimpedančnými, priehľadné, vodivými

Text:

...W 0 00/72 635 A 1 opisuje priehľadný podklad s povlakom odrážajúcim IR žiarenie a komunikačným oknom vytvoreným odstránenímalebo vynechanlm povlaku na ploche povrchu.0011 Každé komunikačné okno, ktoré zmení homogenítu povlaku, očividne vytvára narušenie toku prúdu. Vznikajú lokálne teplotné špičky (horúce miesta) a môžu viesť k poškodeniu podkladu (tepelné namáhanie) a povlaku samého. Nie je to len v prípade, keď je povlak vynechaný na...

Spojivo založené na kopolymére etylénu a vinylesteru karboxylovej kyseliny a na polyolefíne, ktorý obsahuje funkčný monomér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11145

Dátum: 13.02.2009

Autori: Corfias-zuccalli Catherine, Devisme Samuel, Collas Olivier, Cartier Laurent

MPK: B32B 27/00, B32B 27/04, B32B 17/10...

Značky: etylénu, založené, kyseliny, karboxylovej, kopolymére, monomér, vinylesteru, spojivo, ktorý, polyolefíne, obsahuje, funkčný

Text:

...titánu. V priebehuvýroby solárnych panelov sa jednotlivé zložky spoja pomocou laminácie, panel sa vytiahne vo vákuu prostredníctvom silikónovej membrány. Táto silikónová membrána sa však pri kontakte s väzbovými činidlami degraduje. Je teda nevyhnutné obmedziť ich použitie. To predstavuje V súčasnej dobe hlavný problém pre výrobcov fotovoltaických modulov, pretože tieto silikónové membrány sú drahé a pretože po dobu ich výmeny je nutné...

Potiahnuté pevnostné nosiče a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14946

Dátum: 26.11.2008

Autor: Scheuer Christoph

MPK: B32B 27/38, B32B 17/10, B64C 27/473...

Značky: pevnostně, nosiče, výroby, spôsob, potiahnuté

Text:

...polymérov (napr. aramid) alebo prírodných polymérov (napr. lan, bavlnlkové vlákna, celulóza, konope a sisal).0008 Ako živicové komponenty sa používajú epoxidované fenolovénovolaky (kondenzačný produkt z fenolu a napr. formaldehydu a/alebo glyoxalu), epoxidované krezolové novolaky, polyepoxidy na báze bisfenolu A(napr. tiež produkt z bisfenolu A a tetraglycidylmetyléndiamínu), epoxidované fluorenónbisfenoly (napr. polyepoxidy na báze...

Skleníkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18788

Dátum: 19.11.2008

Autori: Villari Valentino, Rutten Jacques, Giesen Leon

MPK: A01G 9/14, B32B 17/10

Značky: skleníkový, systém

Text:

..., obzvlášť prednostné až do 100 zasklenia a obzvlášť zasklenia strechy skleníkového systému.0023 Prispôsobené na rastlinnú kultúru podľa predloženého vynálezu pritom môže znamenať, že minimálne jedna vlastnosť časti zasklenia skleníkového systému je vďaka minimálne jednej funkčnej vrstve priblížená príslušnému optimu pre túto rastlinnú kultúru. Pritom môže byť obzvlášť napríklad podiel difúzneho prechádzajúce svetla respektíve...

Vrstvené sklo s upevňovacím zariadením vloženým do priechodného otvoru pre predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20280

Dátum: 29.11.2007

Autori: Schmidt Lothar, Ziegler Stefan, Melcher Martin, Labrot Michael

MPK: B32B 17/10, H01Q 1/32

Značky: upevňovacím, zariadením, předměty, vloženým, priechodného, vrstvené, otvorů

Text:

...dielu známeho z dokumentu DE 43 11 442 C 1, vytvoriť iný sklený diel s upevňovacímzariadením do priechodného otvoru pre predmety, u ktorého sa predíde0011 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu znakmi nároku 1. Znaky závislých nárokov uvádzajú výhodné zdokonalenia vynálezu.0012 Podľa vynálezu je teda upevñovacie zariadenie upevnené v podstate na tabuli s menším vŕtaním, zatiaľ čo druhá tuhá tabuľa zo skla alebo plastu zostáva...

Vrstvený zasklievací dielec obsahujúci integrovaný prídržný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17479

Dátum: 05.10.2006

Autori: Mercks Horst, Mäuser Helmut

MPK: B60J 1/20, B32B 17/10, B60J 7/043...

Značky: prvok, zasklievací, dielec, vrstvený, integrovaný, přídržný, obsahujúci

Text:

...proti poškriabaniu (napríklad z polysiloxánu) na dodaniedlhodobej optickej kvality ich povrchu.0011 V pripade vozidiel sú takými ochrannými fóliami vybavované hlavne zasklievacie dielce strechy, svojou povahou monolitické, pretože v oblasti strechy nemôžu byt vždy použité vrstvené zasklievacie dielce s dvoma tuhými tabulami. Či je tomu akokoľvek, sú bežné vrstvené dielce hrubšie, ťažšie a tiež0012 Známy prlklad ochranných fólii je...

Profil pre akustické tlmenie pripojený medzi okennou tabuľou a karosériou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8711

Dátum: 29.08.2005

Autor: Charlier Julien

MPK: B32B 17/10

Značky: vozidla, akustické, profil, medzi, pripojený, karosériou, tlmenie, okennou, tabuľou

Text:

...je rovnako splnená a napríklad pri tyči voľnej na svojich koncoch stači pre vyvolanie všetkých režimov ohýbania klepnúť na0009 Budenie spôsobené pevnými predmetmi je periférne a boloregistrované iba pri určitých vibračných frekvenciách motora, tj. pri určitýchrýchlostiach otáčania motora, aspoň jedna z okenných tabúl má vibračný režim a kabína vozidla má akustický režim, pričom väzba medzi týmito dvoma režimami zosilňuje hučanie...

Spôsob ukladania funkčných fólií na substrátoch ako sú sklené dosky a stroj na ukladanie fólií na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19557

Dátum: 22.03.2004

Autori: Demars Yves, Douche Jean-pierre

MPK: B29K 709/08, B29C 63/02, B29C 63/00...

Značky: stroj, substrátoch, funkčných, spôsobu, spôsob, fólií, sklené, vykonávanie, dosky, ukladanie, ukladania

Text:

...jeden zvitok fólie,čím sa tak umožní ukladať na povrch substrátu toľko pásov alebo pruhovsúbežných so smerom posúvania substrátu, koľko je tu zvitkov, pričom začiatoka koniec každého pásu je uložený presným spôsobom na substráte, pásy ležia v odstupe od seba a ukladanie pásov môže byť zastavené a znovu začaté na rovnakom substráte počas jeho postupu.0014 Podla druhého uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa použije ukladacia zostava...

Vrstvená zasklievacia tabuľa s vlepeným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17695

Dátum: 07.05.2003

Autori: Steffens Michael, Linden Ludwig, Offermann Volkmar, Goerenz Walter, Schilde Heinz

MPK: B32B 17/10, B32B 27/36, B60J 3/00...

Značky: zasklievacia, vlepeným, vrstvená, tabuľa, filmom

Text:

...sú opticky pokial možno transparentné a v autokláve nemenia svoj povrch ani svoju konzistenciu.0011 Ďalšou podstatnou podmienkou je samozrejme to, aby filmy použité ako medziľahlá vrstva boli kompatibilné so susednými priľnavými ñlmami. Medzi|ahlá vrstva musi predovšetkým k priInavým filmom dobre priľnúť, aby nehrozilo odlepenie vrstiev. Zároveň medzi nimi nesmie dôjsť k žiadnej chemickej alebo fyzikálnej interakcii, ktorá by v priebehu...

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279810

Dátum: 10.11.1993

Autori: Karschti Thomas, Goelff Pierre, Thürk Jürgen, Leroux Roland, Vanderstukken Robert

MPK: B32B 17/10, C03C 27/12

Značky: transparentný, panel, spôsob, ohňovzdorný, výroby, zasklievací

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací panel obsahuje najmenej jednu napúčavú vrstvu (2, 4, 10) spojenú s najmenej jednou štrukturálnou tabuľou (1, 3, 5, 9, 11) panelu, pričom zahŕňa aspoň jednu sklenenú tabuľu (3, 9), ktorá má v rozsahu teplôt od 20 °C do 300 °C stredný súčiniteľ lineárnej tepelnej rozťažnosti, ktorý nie je väčší ako 7,5.10exp(-6)K-1. Sklenená tabuľa (3, 9) má drsný povrch (6, 7, 13), pre ktorý Rtm nie je menší ako 0,1 um a ku ktorému je priamo...

Laminovaný zasklievací panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279931

Dátum: 06.10.1993

Autori: Laporte Peter Daniel, Farmer Peter Harrington, Simon Robert Herbert Melvin

MPK: C08J 7/04, B32B 17/10

Značky: panel, laminovaný, zasklievací

Zhrnutie / Anotácia:

Panel (50) je tvorený dvoma tabuľami (52, 54) skla, medzi ktoré je vložená plastová fólia (10), výhodne z mäkčeného parciálneho polyvinylbutyralu, ktorá je na povrchu opatrená vloženými členmi (12), najvýhodnejšie pozostávajúcimi zo sústavy od seba vzdialených výstupkov (16). Výstupky (16) fyzikálne bránia priľnutiu fólie (10) rozloženej na tabuli (52, 54) k jej povrchu tým, že majú len nízku alebo nemajú vôbec žiadnu kontaktnú adhéziu. Použité...

Termoplastická kompozitná fólia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280839

Dátum: 16.09.1992

Autori: Vallabhaneni Siva Venkata, Phillips Thomas Richard

MPK: B32B 27/08, B44C 1/165, B32B 17/10...

Značky: termoplastická, spôsob, kompozitná, fólia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná termoplastická kompozitná fólia je tvorená polyvinylbutyralovým filmom so zdrsneným povrchom a dvojvrstvovým poťahom uloženým na uvedenom polyvinylbutyralovom filme, pričom uvedený dvojvrstvový poťah je tvorený vrstvou (12) živičného spojiva obsahujúcou pigment, priľahlou k zdrsnenému povrchu uvedeného polyvinylbutyralového filmu a obsahujúcou častice kryštalického pigmentu dispergované v uvedenom živičnom spojive, a nepigmentovanou...

Ohňovzdorné sklo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279583

Dátum: 15.09.1991

Autori: Holzer Gerhard, Gelderie Udo

MPK: E06B 5/16, B32B 17/10, C03B 27/06...

Značky: výroby, spôsob, ohňovzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorné sklo z najmenej dvoch paralelne a vo vzájomnej vzdialenosti usporiadaných sklenených dosiek, medzi ktorými sa nachádza vrstva z hydrogélu, ktorého vodná fáza obsahuje rozpustnú soľ, kde pevná fáza hydrogélu pozostáva z polymerizovanej zlúčeniny 2-hydroxy-3-metakryloxypropyltrimetylamoniumchloridu vzorca (I).

Měkčený polyvinylbutyral se sníženou adhezí vůči sklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264329

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hermann Hans, Fock Kurt, Fabian Klaus, Ebigt Joachim

MPK: B32B 17/10, C08L 29/14

Značky: adhezí, sníženou, polyvinylbutyral, měkčený, vůči

Text:

...odpařením nebo odplyněním.Používaná změkčovadla jsou známa ze stavu techniky. Výhodně se používá takových změkčovadel, která se snáší s polymery používanými podle vynálezu za stanovených podmínek. Tak se mohou používat polymery s až asi 21 až 22 hmotnostními vestavěných jednotek vinylalkoholu,například estery di-,tri- a tetraethylenglykolu s alifatickými lineárními nebo rozvětvenými karboxylovými kyselinami s 5 až 10 atomy uhlíku nebo také...

Způsob výroby fólie z průhledné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261870

Dátum: 10.02.1989

Autori: Colmon Daniel, Moncheaux Michel-jean, Bravet Jean-louis, Daude Gérard

MPK: B32B 17/10

Značky: způsob, průhledné, hmoty, fólie, plastické, výroby

Text:

...Obecně, čím je diol kratší, tím je vrstva tvrdší.Výhodné se používá 1,4-butandio 1 u, který představuje dobrý kompromis k získání vrstvy ani příliš wrdé, .ani příliš pružné, takové, jaká. je vhodná pro tento typ použití jakožto tlumič energie.jedním z význaků vrstvy mající vlastnosti tlumiče energie je, že se podle vynálevzu vyrobí reaktivním itím na pilochý vodorovný nosič. Toto reaktivní lití, jehož jedna forma již byla...

Sklolaminátové navíjané tlakové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245830

Dátum: 15.12.1987

Autori: Thuma Jioí, Šob Josef, Boezina Josef, Bartoo Bohumil, Závodný Miloslav, Kooák Eestmír

MPK: B32B 17/10, B32B 1/08

Značky: potrubie, tlakově, sklolaminátové, navíjané

Text:

...so štruktúrou siete s okami tvaru kosoštvorca a sú vzájomne spojené prevlečnou pružnou manžetou, na vnútornom povrchu hladkou a na vonkajšom povrchu opatrenou výstupkami tvoriacimi prstence v obvodovom smere, cez ktoré je prevlečená tuhá objímka. Základný účinok potrubia podľa vynálezu spočíva v tom, že výroba rúr so sieťovým návinom je jednoduchá a hospodárna predovšetkým preto, že pri navíjaní vzniká na koncoch minimálny odpad, napriklad...

Plochý textilní výrobek ze skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248262

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vonderlind Lothar, Went Thomas, Reif Karl-august, Triebel Hannelore, Unverricht Manfred

MPK: B32B 17/10

Značky: výrobek, sklenených, textilní, plochy, vláken

Text:

...no 87,5 Z no aecy ôenoro nnrneura, Kax Men, Kapôonaw Kannuna H nnmonoH,a c npyroü nónepxnoćrnoTneuaTmBaerca nacwoñ, cocTonmeä H 3 cuecu or 90 no 99 Z no necy cerqaroro nonnaxpunara H OT l no10 Z no áecy nnrmenwa nec ennnnu nonepxnocrn cocfaannew or 150 noH 30 őpeTeHe~ 05 bHCHHeTCH Ha cnenvwme npnMepenopo 6 Hee.B cooraercwnuu C K 305 peTeHHeM nsrowobneunoe rpanunonnmu cnoco 6 oM TKaqecT 4 Ba TeKcmnnnHoensnenne nnocxóñ Qopu us...

Fólie s částečně acetalisovaných polyvinylalkoholů obsahující změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235954

Dátum: 15.12.1986

Autori: Spielau Paul, Schaaf Hans-werner, Beckmann Rolf

MPK: B32B 27/30, B32B 17/10, C08J 5/18...

Značky: polyvinylalkoholů, obsahující, částečně, změkčovadla, fólie, acetalisovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká fólií z částečně acetalizovaného polyvinylalkoholu, obzvláště fólií z polyvinylbutyralu. Tyto fólie obsahují jako změkčovadlo estery aromatických karboxylových kyselin, jejichž esterová komponenta má až 10 uhlíkových atomů, buď samotné, nebo jako směsi, nebo směsi těchto esterů s estery alifatických karboxylových kyselin a glykoly, hlavně s di-, tri- a tetraetylénglykolem. Tyto estery se dají zapracovávat do částečně...