B32B 15/20

Uzatvárací mechanizmus rúrkovej sekcie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14406

Dátum: 09.12.2010

Autor: Hjelt Tuomo

MPK: B32B 15/08, B32B 1/08, B32B 15/14...

Značky: sekcie, rúrkovej, výroby, uzatvárací, spôsob, mechanizmus

Text:

...výnimočnú požiarnu záťaž,pričom je žiaduca eliminácia oboch.0006 V medzinárodnej publikácii WO 96/37728 je zverejnený spôsob izolácie rúrky s tubulárnym opláštením, ktoré obsahuje tubulárny člen spájaných minerálnych vlákien a listový materiál pripojený lepením k tubulárnemu členu.Tubulárny člen je vybavený pNou priechodnou rezacou zónou, tzn. rozdelením,a Iistový materiál má rozšírenie, ktoré po namontovani tubulárneho opláštenia na...

Elastomérna izolácia odolná voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20820

Dátum: 16.11.2010

Autori: Weidinger Jürgen, Vielmeyer Friedhelm, Quante Heribert

MPK: B32B 15/14, B32B 15/06, B32B 15/08...

Značky: voči, ohňu, izolácia, odolná, elastomérna

Text:

...protipožiameopatrenia Vedú k neúplnému spaľovaniu, čo znamená, že čiastočky obsiahnuté V dyme budúspôsobovať vysokú hustotu dymu spojenú čiastočne aj s vysokou tvorbou dymu. Sú aj ďalšiedôvody prečo tradičné ochranné systémy zlyhávajú, ktoré sú opísané nižšie.0010 Niektoré systémy podľa súčasného stavu techniky nie sú na báze tradičných systémov. KR 102006021127 opisuje kompozity s ochrannou polymérnou vrstvou na vrstve hliníkovej fólie,...

Fóliový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11910

Dátum: 19.11.2008

Autori: Cerf Sabine, Pierron Eliane

MPK: B32B 15/08, B65D 75/28, B32B 15/20...

Značky: fóliový

Text:

...iónomerná vrstva na hliníkovej fólii vynikajúcu adhéziu prevrstvy tesnenia za tepla.0007 Za tepla pečatíaci lak je výhodne nízko teplotný pečatiaci lak, toznamená pečatiací lak, ktorý tesní už od teplôt napr. 50 °C.0008 Hliníková fólia vo fólii nádoby fólie viečka je výhodne potiahnutá0009 Hrúbka hlíníkovej fólie vo fólii nádoby a vo fólií víečka sa pohybuje výhodne od 6 do 12 m.alebo teriónomer akrylátu so zinkom. Vhodným íónomerom je...

Spôsob kondicionovania absorpčného materiálu v lamináte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9912

Dátum: 20.06.2008

Autori: Hombach Franz Peter, Nägeli Hans Rudolf, Brandl Oliver

MPK: B32B 27/20, B32B 15/20, B32B 15/08...

Značky: lamináte, kondicionovania, spôsob, absorpčného, materiálů

Text:

...absorpčného materiálu, pretože tak vysoký obsah vlhkosti vedie pri extruzii k tvorbe vodnej pary a tavenina plastickej hmotynie je spracovateľná v dôsledku erupcií vodnej pary, ktorá znižuje kvalitu.0007 Úkolom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob, pomocou ktorého je možné u laminátu s bariérovou vrstvou, najmä hliníkovou fólíou vo forme bariéry proti vodnej pare a plynom, s vonkajšou vrstvou z polyamidu umíestnenou na jednej strane...

Zvukovo izolujúci tepelný ochranný štít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3696

Dátum: 11.11.2003

Autori: Pirchl Christoph, Gnädig Christian, Berbner Jürgen

MPK: B32B 15/02, B32B 15/20, B32B 15/01...

Značky: izolujúci, zvukovo, tepelný, štít, ochranný

Text:

...ako nosná vrstva použitý hliníkový plech, ktorý je čiastočne perforovaný. Ako ochranný poťah je najmä usporiadanáV DE 89 OO 894 U je opísaný izolačný štít na podlahu motorového vozidla, V ktorom je na doskovom nosnom dieli usporiadaná izolačná vrstva, ktorá je na strane protiľahlej nosnému dielu krytá ochrannou fóliou. Nosný diel tohto izolačného štítu je vytvorený ako dierovaný kovový plech alebo ako kovový mriežkový diel. Izolačná vrstva...

Fólia na ochranu povrchu, najmä dreva a kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2322

Dátum: 10.12.1999

Autor: Bombor Alexander

MPK: B32B 15/08, B32B 15/20

Značky: najmä, ochranu, povrchu, kovov, dřeva, fólia

Text:

...nedostatky sú do značnej miery odstránené főliou na ochranu povrchunajmä dreva a kovov.Jej podstatou je to,že je tvorené hliníkovou főliou hrúbky 10 až 200 mikrometrov,ktorá je spojená lepidlom s polyesterovou vrstvou hrúbky 8 až l 2 mikrometrov.Főlia môže mať vzhľad hliníka alebo môže byť farebná.Výho ~ dou tohoto spôsobu je jednoduch nanášanie ochrannej vrstvy na povrch predmetov a výrobkov.Pri jej aplikácii nedochádza k znečisteniu...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1481

Dátum: 07.05.1997

Autori: Felchtiner Nina, Leyberman Sofiya, Okhrimenko Guennadi

MPK: B32B 15/16, B32B 15/20, B32B 15/12...

Značky: viacvrstvový, obalový, materiál

Text:

...navrhované technické riešenie. viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia je. že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú toJednotlivé vrstvy viacvrstvového obalového materiálu súPoužitie viacvrstvového obalového materiálu má nasledujúce výhody. zvýšenie úžitkových vlastností oproti doteraz používaným obalovým materiálom....

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1479

Dátum: 07.05.1997

Autori: Okhrimenko Guennadi, Leyberman Sofiya, Felchtiner Nina

MPK: B32B 27/32, B32B 15/20

Značky: viacvrstvový, materiál, obalový

Text:

...a inýmiUvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie. viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia je. že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú toJednotlivé vrstvy viacvrstvového obalováho materiálu súPoužitie viaovrstvového obalového materiálu má nasledujúce výhody. zvýšenie úžitkových vlastností...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1478

Dátum: 07.05.1997

Autori: Okhrimenko Guennadi, Leyberman Sofiya, Felchtiner Nina

MPK: B32B 27/32, B32B 27/10, B32B 15/20...

Značky: viacvrstvový, materiál, obalový

Text:

...viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia ie. že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú toJednotlivé vrstvy viacvrstvového obalového materiálu súPoužitie viacvrstvoveho obalového materiálu má nasledujúce výhody, zvýšenie úžitkových vlastností oproti doteraz používaným obalovým materiálom, zvýšenie ochrany baleného...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1473

Dátum: 07.05.1997

Autori: Leyberman Sofiya, Okhrimenko Guennadi, Felchtiner Nina

MPK: B32B 15/16, B32B 15/20

Značky: materiál, obalový, viacvrstvový

Text:

...technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie, viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia je. že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú toJednotlivé vrstvy viacvrstvoveho obaloveho materiálu súPoužitie viaovrstvového obalového materiálu má nasledujúce výhody, zvýšenie úžitkových vlastností...

Vrstvený dílec skládaného střešního nebo obvodového pláště staveb a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255280

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pešek Miroslav, Vaněk Václav, Vlček Jaroslav

MPK: E04D 3/35, B32B 15/20

Značky: vrstvený, obvodového, staveb, pláště, skladaného, způsob, střešního, dílec, výroby

Text:

...zářením a to bud zářením elektronovýmnebo zářením gama nebo zářením ultrafialovým má nosnou vrstvu sesítěnou, spojovací vrstvy zpolymerovány a ochrannou vrstvu vytvrzenou. Výhodou je dále i to, že výrobek je možno radiačně upravit v jedné operaci. Při použití ultrafiąlového záření je nutno přidávat do pojivaa do krycí nosné vrstvy fotosensibilizátory s výhodou benzyldimetylketal.Ultrafialové záŕení je možno použít pouze tehdy,...

Viacvrstvový plošný materiál s tepelne izolačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246851

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dušek Jan

MPK: B32B 15/12, B32B 15/20

Značky: účinkom, viacvrstvový, izolačným, materiál, tepelně, plošný

Text:

...termoplastickými polymérmi.Tým, že na druhej strane papierovej vrstvy spojenej na jednej strane lepeným spojom s hliníkovou fóliou obsiahnutej vo viacvrstvovom plošnom materiále s tepelne izolačným účinkom podľa vynalezu je nános lepidla umožňujúceho spojenie tohoto materiálu s povrchom materiálu, ktorý je žiadúce tepelne izolovať, sa zabezpečí jednoduchosť a efektívnosť upevnenia Viacvrstvověho plošného materialu s tepelne izolač ným...