B32B 15/08

Kompozitný plošný materiál s nakašírovanou plastovou fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6732

Dátum: 02.04.2014

Autor: Knap Pavel

MPK: B32B 15/08, B32B 27/04, B32B 15/18...

Značky: materiál, fóliou, kompozitný, plastovou, nakašírovanou, plošný

Text:

...adhězia plastovej vrstvy k pozinkovanému plechu použitím silnej vrstvy adhezívneho lepidla,ktoré tvorí medzivrstvu medzi adhezívnym primérom pozínkovaného plechu a hydroizolačnou strešnou fóliou nakašírovanou na povrchovo upravený plech- výbomá odolnosť proti povetemosti, použitím hydroizolačnej strešnej fólie ako vrchnej vrstvy kompozitného materiálu- vytvorenie homogénneho spoja medzi adhezívnym lepidlom a hydroizolačnou fóliou, ked...

Kompozitná vláknitá doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20601

Dátum: 01.02.2013

Autori: Sebenik Gorazd, Kese Miha, Luznik Tomaz, Sumi Jure

MPK: B32B 15/08, B32B 21/08, C08J 9/00...

Značky: vláknitá, doska, kompozitná

Text:

...by mohli vzniknúť v miestach styku oddelených, avšak spojených dosiek. Doska môže byt v podstate obdĺžniková môže byť vybavená vopred vytvorenými zárezmi a/alebo výrezmi na uľahčenie jej montáže do dutiny dverí. Doska môže byt navrhnutá ako jednovrstvová alebo viacvrstvová, napríklad z dvoch alebo viacerých superponovaných dosiek.0013 Rozmery kompozitnej vláknitej dosky môžu byť0014 Kompozitná vláknitá doska je zvlášť vhodná na použitie vo...

Spôsob výrovy vrstvy železocínovej zliatiny na podklade z obalovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18232

Dátum: 05.10.2011

Autori: Portegies Zwart Ilja, Wijenberg Jacques Hubert Olga Joseph

MPK: B32B 15/04, B32B 15/08, C21D 1/68...

Značky: zliatiny, vrstvy, obalovej, železocínovej, ocele, výrovy, spôsob, podklade

Text:

...železocínovej zliatiny vytvorená difúznym žíhaním elektrolyticky nanesenej cínovej vrstvy pri teplote Ta najmenej 513 °C v priebehu času žíhania ta,dostatočných na konverziu cínovej vrstvy na vrstvu zo železocínovej zliatiny, po čom nasleduje rýchle ochladenie v neoxidačnom chladiacom médiu, pri zachovaní potiahnutého podkladu pred ochladením v redukčnej atmosfére alebo atmosfére s inertným plynom atmosfére, aby sa získal robustný, stabilný...

Uzatvárací mechanizmus rúrkovej sekcie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14406

Dátum: 09.12.2010

Autor: Hjelt Tuomo

MPK: B32B 1/08, B32B 15/14, B32B 15/08...

Značky: spôsob, výroby, rúrkovej, sekcie, uzatvárací, mechanizmus

Text:

...výnimočnú požiarnu záťaž,pričom je žiaduca eliminácia oboch.0006 V medzinárodnej publikácii WO 96/37728 je zverejnený spôsob izolácie rúrky s tubulárnym opláštením, ktoré obsahuje tubulárny člen spájaných minerálnych vlákien a listový materiál pripojený lepením k tubulárnemu členu.Tubulárny člen je vybavený pNou priechodnou rezacou zónou, tzn. rozdelením,a Iistový materiál má rozšírenie, ktoré po namontovani tubulárneho opláštenia na...

Elastomérna izolácia odolná voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20820

Dátum: 16.11.2010

Autori: Quante Heribert, Weidinger Jürgen, Vielmeyer Friedhelm

MPK: B32B 15/06, B32B 15/08, B32B 15/14...

Značky: voči, izolácia, odolná, ohňu, elastomérna

Text:

...protipožiameopatrenia Vedú k neúplnému spaľovaniu, čo znamená, že čiastočky obsiahnuté V dyme budúspôsobovať vysokú hustotu dymu spojenú čiastočne aj s vysokou tvorbou dymu. Sú aj ďalšiedôvody prečo tradičné ochranné systémy zlyhávajú, ktoré sú opísané nižšie.0010 Niektoré systémy podľa súčasného stavu techniky nie sú na báze tradičných systémov. KR 102006021127 opisuje kompozity s ochrannou polymérnou vrstvou na vrstve hliníkovej fólie,...

Vrecko obsahujúce kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20828

Dátum: 13.10.2010

Autori: Bormans Niels Ward, Akkerman Matthias Anthonie Johannes

MPK: B32B 27/34, B32B 27/32, B32B 15/08...

Značky: farbiva, vrecko, obsahujúce, hmotu, kompozíciu, náterovú

Text:

...vynálezu sú kompozície farbív poskytnuté v zatavených vreckách, pričom kompozícia farbiva môže byť lahko vydávaná v regulovaných množstvách, pričom tieto vrecká umožňujú použitie kompozície farbiva s minimálnym odpadom.Predkladaný vynález sa týka vrecka na uloženie kompozície farbiva pre náterovú hmotu a jeho použitie. Konkrétne predkladaný vynález poskytuje vrecko, ako je definované v nárokoch. Vrecko je uspôsobený odolávat popraskaniu...

Laminovaný materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15226

Dátum: 17.06.2010

Autor: Willey Jason Denis

MPK: B32B 27/06, B32B 27/18, B32B 15/08...

Značky: laminovaný, výroby, materiál, spôsob

Text:

...tlačovú farbu. 0010 Pojem brzdiaca prlsada by sa mal chápať, že znamená materiál, ktorý je schopný brániť,bizdiť alebo zmierňovať priechod elektromagnetického žiarenia v spektre bežne použlvanom laserom(zosilnenlm svetla stimulovanou emisiou žiarenia). 0011 uprednostňuje sa, že prlsada brzdiaca laser má vlastnosti brzdiace laser, ktoré sú podobné tým súvislej kovovej fólie. V určitých stvárneniach môžu byť vlastnosti brzdiace identické...

Kompozitný diel na báze kovu a polyméru, jeho použitie, najmä v oblasti automobilového priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18448

Dátum: 08.06.2010

Autori: Verchere Didier, Doux Marjolaine

MPK: B32B 15/18, B32B 27/18, B32B 15/08...

Značky: oblastí, priemyslu, báze, najmä, automobilového, kompozitný, polymerů, použitie

Text:

...alebo výskytu oblastí so zmrštenim alebo oblastí s napätím v organickom filme, ktoré by mohli spôsobiť delamináciu medzi kovom a polymérom.0026 Tento synergický efekt platí len pre špecifické množstvá týchto dvoch antioxidantov v polymérnej zmesi, t.j. v postupnom poradí minimálne 0,2 hmotn. polymérnej zmesi pre prvý antioxidant a minimálne 0,1 hmotn. polymérnej zmesi pre druhý antioxidant.0027 vykonané skúšky s identickými podielmi...

Spôsob výroby kompozitných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17112

Dátum: 20.11.2009

Autori: Gramlich Simon, Hensiek Rainer, Schmit Ansgar, Graalmann Onno

MPK: B32B 15/08, B05B 3/10, B32B 37/12...

Značky: spôsob, kompozitných, výroby, prvkov

Text:

...kvapiek. Aby bol zaistený optimálne pracujúci kotúč, je potrebné kotúč v závislosti od rýchlosti lepidlavymeniť už po 20 minútach. Toto by vyvolalo zastavenie zariadenia.Okrem toho nie je prostredníctvom súčasných kotúčov takmer možné používať také lepidlá respektíve prostriedky zvyšujúce adhéziu, ktoré obsahujú pevné plnivá.Úlohou predloženého vynálezu bolo navrhnutie rotujúcich kotúčov na nanesenie Iepidiel respektíve prostriedkov...

Stupňovitá konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18999

Dátum: 07.09.2009

Autori: Little Neil, Kennedy Stephen John

MPK: E04F 11/035, B32B 15/08, E04F 11/025...

Značky: stupňovitá, konštrukcia

Text:

...pozdĺžnom smere)je vyrobená z horného plechu 10 a dolného plechu 20. Horný a dolný plech 10 a 20 sú tvorené z prvej a druhej kovovej platne, výhodne oceľových platní, hoci vhodné môžu byť iné materiály. Napríklad plechy 10 a 20 možno vyrobiť z plastu vystuženého vláknami alebo z kovu iného než oceľ, napríklad z hliníka.0016 Hrúbka horného a dolného plechu 10 a 20 môže byť napríklad v rozsahu od 0,5 do 20 mm. Diely konštrukcie, o ktorých sa...

Spôsob výroby ložiskového materiálu a ložiskový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 286913

Dátum: 24.06.2009

Autori: Johnston Janette, Mcmeekin Kenneth Macleod

MPK: B32B 15/08, C08K 3/00, C08L 27/00...

Značky: spôsob, materiálů, materiál, ložiskový, výroby, ložiskového

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa ložiskový materiál a spôsob jeho výroby. Ložiskový materiál pozostáva z matrice polytetrafluóretylénu, v ktorej sú dispergované nasledujúce zložky v objemových %: fluórovaný polymér spracovateľný v tavenine v rozsahu od 2 do 10
anorganický prachový plnivový materiál v rozsahu od 10 do 30 a do 5 keramického prachového materiálu.

Fóliový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11910

Dátum: 19.11.2008

Autori: Cerf Sabine, Pierron Eliane

MPK: B65D 75/28, B32B 15/08, B32B 15/20...

Značky: fóliový

Text:

...iónomerná vrstva na hliníkovej fólii vynikajúcu adhéziu prevrstvy tesnenia za tepla.0007 Za tepla pečatíaci lak je výhodne nízko teplotný pečatiaci lak, toznamená pečatiací lak, ktorý tesní už od teplôt napr. 50 °C.0008 Hliníková fólia vo fólii nádoby fólie viečka je výhodne potiahnutá0009 Hrúbka hlíníkovej fólie vo fólii nádoby a vo fólií víečka sa pohybuje výhodne od 6 do 12 m.alebo teriónomer akrylátu so zinkom. Vhodným íónomerom je...

Spôsob kondicionovania absorpčného materiálu v lamináte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9912

Dátum: 20.06.2008

Autori: Brandl Oliver, Hombach Franz Peter, Nägeli Hans Rudolf

MPK: B32B 15/20, B32B 15/08, B32B 27/20...

Značky: materiálů, spôsob, absorpčného, lamináte, kondicionovania

Text:

...absorpčného materiálu, pretože tak vysoký obsah vlhkosti vedie pri extruzii k tvorbe vodnej pary a tavenina plastickej hmotynie je spracovateľná v dôsledku erupcií vodnej pary, ktorá znižuje kvalitu.0007 Úkolom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob, pomocou ktorého je možné u laminátu s bariérovou vrstvou, najmä hliníkovou fólíou vo forme bariéry proti vodnej pare a plynom, s vonkajšou vrstvou z polyamidu umíestnenou na jednej strane...

Štruktúrny laminátový prvok, spôsob jeho prípravy a spájania a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285789

Dátum: 16.07.2007

Autor: Kennedy Stephen

MPK: B32B 15/06, B32B 15/08, B32B 7/02...

Značky: použitie, spôsob, laminátový, prvok, přípravy, štruktúrny, spájania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa štruktúrny laminátový prvok, ktorý zahrnuje: prvú kovovú vrstvu (1) majúcu prvý vnútorný povrch a prvý vonkajší povrch druhú kovovú vrstvu (3) majúcu druhý vnútorný povrch a druhý vonkajší povrch, pričom druhá kovová vrstva (3) je oddelená medzerou od prvej kovovej vrstvy (1) a prostrednú vrstvu (2) obsahujúcu elastomér, umiestnenú medzi nimi a priľnavú k prvému a druhému vnútornému povrchu. Elastomér má modul pružnosti E rovnajúci...

Tesnenie obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6526

Dátum: 22.06.2007

Autori: Sachs Victor, O'brien David John, Mclean Andrew Fenwick

MPK: B32B 15/08, B65D 51/18

Značky: obalů, tesnenie

Text:

...kvapaline môže rýchlo degradovať, čo skracuje životnosť kúpeľa. Tak isto,pretože jedným z cieľov kúpeľa je odstraňovať usadeniny lepidiel, tieto kúpele často degradujú priľnavé vrstvy používané vo výrobe vrstvenia, z ktorých sa utesnenia vyrábajú. Ak hliník degraduje, potom materiály v susednýchvrstvách majú tendenciu uvoľňovať sa. Hliník má hustotu viacnež l q/ml. V závislosti na tom, ako je zabudovaný do utesnenia, čip obsahujúci...

Kompozitná rúrka s deformovateľnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12622

Dátum: 03.04.2007

Autori: Schneider Andreas, Heuel Ralf, Ahmann Mike, Koschig Bernd, Schmitz Carsten, König Manfred, Aragon Oscar Hernandez, Hoffmann Nils

MPK: B32B 15/08, B32B 27/08, B32B 1/08...

Značky: rúrka, deformovateľnou, vrstvou, kompozitná

Text:

...vrstvou prekonávajú zaťaženie tlakom a ťahom. Vznikajú v nich pnutia, ktoré však nemôžu spôsobiťzlom, pretože vrstvy zaťažene pnutím sú spojené s treťou zdefonnovanou vrstvou.Podľa vynálezu je prvá vrstva vyrobená z PSU (polysulfónu) alebo PPSU(polyfenylsulfónu). Preto môžu byť plasty s výhodou použité ako inertná bariérová vrstva.Druhá vrstva je vyrobená z PE (polyetylénu), PERT (PE viac tepelne odolného), PEX(polyvinylchlorídu) vneplnenej,...

Viacvrstvový sendvičový materiál s nosnou a klznou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285475

Dátum: 15.01.2007

Autor: Adam Achim

MPK: B32B 15/08, B32B 27/28, C08L 27/00...

Značky: viacvrstvový, sendvičový, klznou, vrstvou, materiál, nosnou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa viacvrstvový sendvičový materiál s najmenej jednou nosnou vrstvou a jednou klznou vrstvou, kde základný materiál klznej vrstvy rozširuje výhody materiálov obsahujúcich PTFE tak, že majú vyššiu zaťažiteľnosť, bez toho, aby sa museli opäť použiť olovo alebo zlúčeniny olova. Materiál klznej vrstvy, ktorý môže obsahovať ako základný materiál PTFE alebo PTFE v kombinácii s inými fluórtermoplastmi, prípadne materiál neobsahujúci PTFE,...

Viacvrstvový sendvičový materiál a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284439

Dátum: 16.03.2005

Autor: Adam Achim

MPK: C08K 3/00, B32B 15/08, C08L 27/18...

Značky: materiál, viacvrstvový, použitie, sendvičový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa viacvrstvový sendvičový materiál, ktorý sa vyznačuje vyššou odolnosťou proti opotrebovaniu a proti delaminácii bez nepriaznivého ovplyvnenia súčiniteľa trenia v oleji. Viacvrstvový sendvičový materiál má v klznej vrstve najmenej jeden polyamid v práškovej forme, pričom podiel PTFE alebo PTFE spolu s inými fluórtermoplastmi, ktoré tvoria základ materiálu, je v rozsahu od 55 do 90 obj. %, podiel ďalších plnív je v rozsahu od 9,5 do...

Laminát kov-polyamid/polyetylén-kov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11657

Dátum: 04.08.2004

Autori: Schmit Francis, Pác Jiří, Calvez Cédric, Nazikkol Cetin, Filthaut Christoph, Herd Smith Roland, Gauriat Antoine

MPK: B32B 15/08

Značky: laminát

Text:

...sendvičové štruktúras najmenej dvomi vonkajšími kovovými plátmi a medzi dvomi kovovými plátmi najmenej jednou polymérovou vrstvou.0021 Prostredná polymérová vrstva je výhodne homogénna. Môže však byt užitočné použiť aj nehomogénnu polymérovú vrstvu. V takom pripadeje možné použiť najmä polymérovú vrstvu,.3 zahrnujúcu dve vonkajšie vrstvyjedného polymérového materiálu a jednu prostrednú vrstvu iného polymérového materiálu.0022 Pri...

Krycia fólia na blistrové balenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1807

Dátum: 05.04.2004

Autor: Pasbrig Erwin

MPK: B32B 27/32, B32B 15/08, B32B 27/30...

Značky: blistrové, krycia, balenia, fólia

Text:

...jednotkách newton.Nasledujúce uskutočnenia krycích fólií používané V mnohých európskych krajinách majú pretláčacie sily VŠKrycia fólia ĺPret 1 áčacia silai N 1 i ř 2 , ,s m m i § 50 g/m. papier / 9 um hliníkova folia / 7 g/m 48 Ž Íł g 4 o g/m 2 papier / 7 m hliníková fólia / 3,5 741 Žg/mz TL Ě Ochranný lak / 30 m hliníková fólia, tvrdá, i 56 Šrazená / 9 g/m 2 TL a Ž Ťššg/m 2 papier / 9 umahliníkováfóliaŽ W 5/Š 7 ŤŠ§WW Ě ŠTL ĺ g j r 4...

Poťahový materiál na výrobu aplikácií, kovová nádoba vyrobená z tohto poťahového materiálu a spôsob výroby uvedeného poťahového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7541

Dátum: 29.03.2004

Autori: Den Hartog Adrianus Johannes, Spaans Coenraad Jan

MPK: B32B 27/36, B32B 15/08

Značky: potahový, tohto, nádoba, spôsob, materiál, výroby, vyrobená, aplikácii, uvedeného, výrobu, materiálů, poťahového, kovová

Text:

...pŤ0011 JE 7 Ú 476 ů 9 Oýlçfä Vpolyeŕterový kompoziny řfír nalaw nàçju na kovy. Tento vnámý íim a ťladávternou, kde vrstva A je zložená 2 polyetylén rereaját lzrfžalátu a vrstva 8 je zložená zo špecifického phĺvegtefu0012 Z US 5 780 158 je známy biaxiálne orientovaný film na laminovanie na kov, prićom« film sa skladá 2 prvej vrstvy pclyesteru obsahujúceho etylen tereftalát ako hlavnú opakujúcu sa jednotku a 2 druhej vrstvy vytvorenej z...

Polymérna vrstva na balenie s vylepšenými vlastnosťami uvoľnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6123

Dátum: 18.02.2004

Autori: Hviid Lene, Waringa Cornelis Johannes, Dommershuijzen Jacobus, Spaans Coenraad Jan

MPK: B32B 15/08, C08L 67/00

Značky: balenie, polymérna, vrstva, uvoľnenia, vlastnosťami, vylepšenými

Text:

...s nárokom 1.0009 Prekvapivo sa podarilo, že použitím takéhoto zmesného materiálu polyesteru a polyolefinu, napr. polyolefínu ako PPnekompatibilné, vlastnosti uvoľnenia produktu výsledného produktusú oveľa lepšie bez toho, aby sa neprijateľne ovplyvnili inévlastnosti ako vyrobiteľnosť a spracovateľnosť polyméru. Prekvapivo tiež inkompatibilita dvoch polymérov nevedie k neprijateľnej strate odolnosti voči retorte a adhéziiv protiklade k...

Metalizovaná vrstvená fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4352

Dátum: 06.02.2004

Autori: Ledu Yves, Robert Patrice, Teck Sang Siaw

MPK: C09J 123/00, B32B 15/08, B32B 27/32...

Značky: fólia, vrstvená, metalizovaná

Text:

...PE alebo ich zmesi (zmes najmenej dvoch z vymenovaných zložiek). Je výhodné, ak vrstva (4) obsahuje terpolymér obsahujúci majoritne propylen vo forme kopolyméru.Vrstva (2) je vyrobená zo zmesi obsahujúcej- 5 až 100 hmotnostných (vzhladom na zmes (A zmesi (C), ktorá pozostáva z 90 až 20 hmotnostných (vzhladom na zmes (C metalocénového polyetylénu (C 1) s hustotou medzi 0,865 30,915 a 10 až 80 hmotnostných (vzhladom na zmes (C...

Vrstvený tepelne, zvukovo a hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2818

Dátum: 12.03.2001

Autori: Magula Petr, Jusupov Kamil Chatymovič

MPK: B32B 3/12, B32B 15/08, B32B 27/32...

Značky: zvukovo, tepelně, hydroizolačný, vrstvený, materiál

Text:

...hustotou obojstranne opatreným hliníkovou fóliou, na obr. 4 je schematicky znázomený zvislý rez izolačným materiálom, ktorého vnútomá penová termoplastová vrstva je preložená plastovoufóliou a na obr. 5 je schematicky znázomený zvislý rez izolačným materiálom, ktoréhovnútomá termoplastová vrstva je preložená kovovou fóliou.Izolačný materiál podľa obr. 1 pozostáva zhomej leštenej hliníkovej fólie, vnútomej vrstvy penového polyetylénu g s...

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2375

Dátum: 18.01.2000

Autori: Malčovský Eugen, Manduľák Ján

MPK: C04B 14/02, C08K 3/08, B32B 15/08...

Značky: těleso, vyvažovacie

Text:

...živíc, polyamidu, močovinoformaldehydových živíc, reaktoplasty na báze polyuretánov, polyamidov, epdxydových živíc,akrylátových živíc a pod.Ako plnivo je možné použit v zásade všetky materiály, ktoré svojimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám na parametre vyvažovacieho telesa a súčasne nepôsobia korozívne na materiál pojiva. Pre účely tohoto technického riešenia výroby vyvažovacích telies sú použiteľné...

Fólia na ochranu povrchu, najmä dreva a kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2322

Dátum: 10.12.1999

Autor: Bombor Alexander

MPK: B32B 15/20, B32B 15/08

Značky: ochranu, dřeva, najmä, kovov, fólia, povrchu

Text:

...nedostatky sú do značnej miery odstránené főliou na ochranu povrchunajmä dreva a kovov.Jej podstatou je to,že je tvorené hliníkovou főliou hrúbky 10 až 200 mikrometrov,ktorá je spojená lepidlom s polyesterovou vrstvou hrúbky 8 až l 2 mikrometrov.Főlia môže mať vzhľad hliníka alebo môže byť farebná.Výho ~ dou tohoto spôsobu je jednoduch nanášanie ochrannej vrstvy na povrch predmetov a výrobkov.Pri jej aplikácii nedochádza k znečisteniu...

Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vondrášek Otakar, Vlastník Jiří, Peremský Pavel, Zvoníček Josef Csc, Václavek Miroslav, Čada Oldřich, Bojda Břetislav, Mec Karel

MPK: B32B 15/08

Značky: účinkem, vrstvený, zvukoizolačním, materiál, zvýšeným

Text:

...třeba předem chemicky ani mechanicky upravovat,protože tavnć lepidlo vykazuje velmi dobré adhezivní vlastnosti. odpadá tedy problém likvidace odpadních zoztoků. vratvený materiál podle vynáleau je dodatečně tvarovntelný podle potlsb výroby. pri zachování svukoizolačních vlastností a aoudtžnosti jednotlivých vrstev materiálu. Důlaiitá je také velikost hodnoty tlumení hluku a vibrací u vratvendho materiálu podle vynálezu. udávaná v hodnotách...

Tvarovatelný zvukoizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 262079

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čada Oldřich, Vondráček Otakar, Mec Karel, Vlastník Jiří, Václavek Miroslav, Bojda Břetislav, Peremský Pavel, Zvoníček Josef

MPK: E04B 1/84, B32B 15/08

Značky: tvarovateľný, zvukoizolační, materiál

Text:

...v tom,že fólie z měkčeného polyvinylchloridu vložená mezi kovové vrstvy je poměrně levná při velmi dobré zvukové izolací, a přidáním odpadního měkčeného polyvinylchloridu její cena dále klesá trvale lepící lepidlo na bázi z-etyl-hexylakrylatu umožňuje kontinuální výrobu vrstvených mate 4riálů již za normální teploty odpadá mechanická a chemická úprava kovových materiálů, které stačí jen odmastit a případně opatřit primerem. Zvukoizolační...

Materiál na výrobu cestných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246011

Dátum: 15.12.1987

Autori: Škyrta Ján, Sónak Marián, Zelenay Emil, Bo?anský Ján, Kociha Pavol, Kubaneak Oto, Tvarošková Elena

MPK: B32B 15/08

Značky: cestných, výrobu, materiál, značiek

Text:

...báze elastoméru V súhlase s poznatkami o maximálnej aidhéznej práci zabezpečí zvýšená pevnosť lepeněho spoja v prípade spájania nepoľárnych povrchov, ako .napríklad lakovaného plechu,a teda zvýšená koinštrukčiná pevnosť cestných znarčiek obsahujúcich materiál na výrobu cestných značiek podľa vvnálezu.. temer obsiahnuitýv nánose lepidla naitiázeelasitoimieru obsiuahinutom -v materiále na Ivý~ nohu cestných značiek podľa xvynâlezu má charakter...

Vinylový nebo vinylkovový laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253012

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Peremský Pavel, Zvoníček Josef, Čada Oldřich

MPK: B32B 15/08

Značky: vinylový, vinylkovový, laminát

Text:

...patří variebilnost způsobd jejich výroby. E-polykaprolakton lze totiž použít ve formě roztoku nebo taveniąy nebo fólie. Fólii je dále možno aktivovat teplom nebo rozpouštědly,čímž se zkráti dobe potřebné ke spojení jednotlivých vrstev.I( bližäímu objasnění podstaty vyndlesu slouží následující příklady. Adheze laminovaných matriáld byla vyhodnocována stanovením pevnosti ve emyku dle ČSN 668510 a pevnosti v odlupovdni ČSN 668516....