B32B 1/08

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7335

Dátum: 07.01.2016

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: B32B 1/08, B32B 27/32, C08K 3/04...

Značky: vyrobená, kompozit, termoplastový, rúrka

Text:

...stavu technikyAko termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),- obsah etylénu 5 hmotn.,- hustota 902 kg/m 3 (ISO 1183/A). Bola pripravená Iúrka s rozmermi uvedenými V tabuľke 1.celková hrúbka Steny (mm)Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom (x 106/°C 178. Schematicky...

Zariadenie na prípravu vrstiev karbidov, nitridov, silicidov, boridov W, Cr, Mo, Re, Os, Rh, Ru a multivrstvových a kompozitných štruktúr na vnútornej valcovej ploche elektricky vodivej rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 288155

Dátum: 16.12.2013

Autori: Lofaj František, Hegedűsová Lucia, Ferdinandy Milan, Dusza Ján, Kottfer Daniel

MPK: B32B 1/08, C23C 4/10, B05D 7/22...

Značky: ploché, zariadenie, multivrstvových, valcovej, rúry, vodivej, boridov, vnútornej, struktur, nitridov, přípravu, elektricky, silicidov, vrstiev, kompozitných, karbidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované zariadenie pozostáva z elektricky vodivej rúry, ktorá sa má povliekať a ktorá je pripojená na jednosmerný, pulzný alebo vysokofrekvenčný elektrický zdroj. Do tejto rúry je umiestnená perforovaná rúra, ktorá je spojená s potrubím so sublimačnou komorou a zásobníkmi nosného plynu na chemické nanášanie povlaku v plazme.

Viacvrstvová štruktúra obsahujúca vrstvu špecifického kopolyamidu a bariérovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16722

Dátum: 12.04.2012

Autori: Montanari Thibaut, Blondel Philippe, Benet Sylvain, Montezin Fabrice, Vermogen Alexandre

MPK: B32B 27/08, B32B 27/28, B32B 1/08...

Značky: specifického, struktura, bariérovú, viacvrstvová, vrstvu, kopolyamidů, obsahujúca

Text:

...dusíkový atóm a- kde molárny pomer (s)/(a) je v rozsahu od 1 do 3 a- vrstvu (L 2) tvorenú z kompozície prevažne obsahujúcej jeden alebo viac kopolymerov tetrafluóretylénu (TFE), pričom uvedený kopolymérje nevyhnutne funkcionalizovaný TFE, ked vrstva(L 2) je v styku s vrstvou (L 1) alebo v styku s medzivrstvou zväčša obsahujúcou jeden alebo viac polyamidov.0019 vynález sa taktiež týka rúry obsahujúcej štruktúru deñnovanú vyššie.0020 vynález sa...

Viacvrstvová vystužená polymérna rúra a systém rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18602

Dátum: 07.10.2011

Autori: Shmelev Aleksandr Yuryevich, Kovriga Vladislav Vitalyevich, Samoilov Sergey Vasilyevich, Gvozdev Igor Vasilyevich, Shvabauer Vladimir Vasilyevich, Gorilovskiy Miron Isaakovich

MPK: B32B 27/12, B32B 27/32, B32B 1/08...

Značky: rúra, vystužená, systém, polymérna, viacvrstvová

Text:

...polymérna vrstva navrhovanej rúry je vyrobená zo zosieťovaného alebo tepelneodolného polymém, výhodne polyetylénu alebo polybuténu.Výstužná vrstva rúry je vyrobená z vysoko pevných a vysoko modulárnych polymérnych vlákien, výhodne aramidových, polyesterových alebo polyetylénových vlákien. Výstužná rúra pozostáva zo sieťoviny. Môže byt vytvorená prekrývanim sa niekoľkých za sebou idúcichvrstiev sieťovíny. Bariérová vrstva,...

Uzatvárací mechanizmus rúrkovej sekcie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14406

Dátum: 09.12.2010

Autor: Hjelt Tuomo

MPK: B32B 15/14, B32B 15/08, B32B 1/08...

Značky: výroby, mechanizmus, sekcie, spôsob, rúrkovej, uzatvárací

Text:

...výnimočnú požiarnu záťaž,pričom je žiaduca eliminácia oboch.0006 V medzinárodnej publikácii WO 96/37728 je zverejnený spôsob izolácie rúrky s tubulárnym opláštením, ktoré obsahuje tubulárny člen spájaných minerálnych vlákien a listový materiál pripojený lepením k tubulárnemu členu.Tubulárny člen je vybavený pNou priechodnou rezacou zónou, tzn. rozdelením,a Iistový materiál má rozšírenie, ktoré po namontovani tubulárneho opláštenia na...

Adhézna kompozícia a štruktúra obsahujúca aspoň jednu vrstvu uvedenej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11430

Dátum: 27.02.2009

Autori: Montezin Fabrice, Ferreiro Vincent, Montanari Thibaut

MPK: B32B 1/08, B32B 27/34, B32B 27/08...

Značky: kompozícia, struktura, vrstvu, uvedenej, obsahujúca, aspoň, kompozície, jednu, adhézna

Text:

...alebo viac0007 Bežným spôsobom sú použité trubice vyrobené pomocou monoextrúzie, pokiaľ ide o jednovrstvovú trubicu, alebo pomocou spoločnej extrúzie rôznych vrstiev, pokiaľ ide o viacvrstvovútrubicu, a to pomocou bežných techník spracovania termoplastov.0008 Na zaistenie dobrej rozmerovej stability Viacvrstvovej trubice je podstatné mať výbornú adhéziu medzi rôznymi vrstvami polymérov tvoriacich trubicu. Klasickým spôsobon 1 je medzi...

Vystužená hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9650

Dátum: 18.12.2008

Autor: Flachenecker Andreas

MPK: B32B 25/02, B32B 1/08, B29C 47/02...

Značky: hadica, vystužená

Text:

...výhodne vo forme multifilamentnej priadze. Rozsah titrov multífilamentných priadzí je v rozsahu od 350 dtex do 2 500 dtex, výhodnejšie V rozsahu od 700 dtex do 2 100 dtex. Počet filamentov multifilamentnej priadze je výhodne v rozsahu od 70 do 280Môžu sa použit aj konštrukcie zviacerých multifilamentných priadzí, výhodne z 1 až 3 multifilamentných priadzí, s celkovým titrom až 3 000 dtex, ako napriklad 940 dtex x 3, 700 dtex x 3,940 dtex x...

Kompozitná rúrka s deformovateľnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12622

Dátum: 03.04.2007

Autori: Heuel Ralf, Ahmann Mike, König Manfred, Schmitz Carsten, Schneider Andreas, Aragon Oscar Hernandez, Hoffmann Nils, Koschig Bernd

MPK: B32B 27/08, B32B 15/08, B32B 1/08...

Značky: deformovateľnou, vrstvou, rúrka, kompozitná

Text:

...vrstvou prekonávajú zaťaženie tlakom a ťahom. Vznikajú v nich pnutia, ktoré však nemôžu spôsobiťzlom, pretože vrstvy zaťažene pnutím sú spojené s treťou zdefonnovanou vrstvou.Podľa vynálezu je prvá vrstva vyrobená z PSU (polysulfónu) alebo PPSU(polyfenylsulfónu). Preto môžu byť plasty s výhodou použité ako inertná bariérová vrstva.Druhá vrstva je vyrobená z PE (polyetylénu), PERT (PE viac tepelne odolného), PEX(polyvinylchlorídu) vneplnenej,...

Tvarovaný izolačný matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: 280436

Dátum: 06.08.1997

Autori: Řeháček Karel, Živický Daniel, Gonda Ivan, Bors Imrich, Mrázek Jozef, Gillányi Vladimír, Slavík Miroslav

MPK: B32B 5/18, B32B 1/08, B32B 5/02...

Značky: matrac, tvarovaný, izolačný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný tvarovaný izolačný matrac na izoláciu zakrivených plôch pozostáva z obalu vyplneného výplňou, pričom jeho súčasťou sú príchytky (3) prišité niťami (4) na minimálne jeden okraj (111) vonkajšieho povrchu (11) obalu (1), pričom vnútorný povrch (12) obalu (1) je menší ako vonkajší povrch (11) obalu (1) a obidva povrchy (11, 12) sú zakriveného tvaru so vzájomnou vzdialenosťou minimálne 5 mm.

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 280169

Dátum: 12.04.1995

Autori: Ageheim Jan, Andersson Thomas

MPK: B32B 1/08, F16L 9/12

Značky: rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Rúra z vrstveného materiálu pozostáva aspoň zo základnej vrstvy a bariérovej vrstvy, ktoré tvoria polyetylén alebo polypropylén. Bariérová vrstva obsahuje ešte jeden komponent vybraný zo súboru, ktorý tvorí butylkaučuk, polyamid alebo polyester.

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chládek Lubomír, Smrkovský Evžen, Vacek Jan, Tesař Josef, Jasinský Zdeněk

MPK: B32B 1/08

Značky: hutnických, hořáku, trysek, způsob, agregátu, výroby

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jasinský Zdeněk, Neufus Karel, Kolomazník Miroslav, Suchánek Jan, Smrkovský Evžen, Bajda Miloslav

MPK: B32B 1/08

Značky: hořáku, agregátu, výroby, způsob, trysek, hutnických

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Sklolaminátové navíjané tlakové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245830

Dátum: 15.12.1987

Autori: Závodný Miloslav, Kooák Eestmír, Boezina Josef, Bartoo Bohumil, Thuma Jioí, Šob Josef

MPK: B32B 17/10, B32B 1/08

Značky: navíjané, tlakově, potrubie, sklolaminátové

Text:

...so štruktúrou siete s okami tvaru kosoštvorca a sú vzájomne spojené prevlečnou pružnou manžetou, na vnútornom povrchu hladkou a na vonkajšom povrchu opatrenou výstupkami tvoriacimi prstence v obvodovom smere, cez ktoré je prevlečená tuhá objímka. Základný účinok potrubia podľa vynálezu spočíva v tom, že výroba rúr so sieťovým návinom je jednoduchá a hospodárna predovšetkým preto, že pri navíjaní vzniká na koncoch minimálny odpad, napriklad...

Kombinovaný, prevážne textilný plošný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234592

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kropáček Miroslav, Kabina Pavol, Húska Dušan, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48, B32B 1/08, E01F 5/00...

Značky: převážně, výrobok, textilný, plošný, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá svou výrobou do textilného průmyslu, kdežto svým použitím do pozemního stavitelství. Kombinovaný, převážně textilní plošný výrobek, zejména vertikální drén, sestává z jádra tvořeného perforovanými plastovými trubkami a z textilního filtračního obalu kryjícího jádro. Drén se vyznačuje tím, že nejméně jedna perforovaná trubka je uložena uvnitř textilního obalu sestávajícího ze dvou vrstev, z nichž jedna je vpichované vlákenné rouno...

Spojení dvouplášťových vinutých laminátových rour

Načítavanie...

Číslo patentu: 233137

Dátum: 01.01.1987

Autori: Skupnn Lumír, Kuderavý Vladimír, Hovorka Jaromír, Maďa Zdeněk

MPK: F16L 39/00, B32B 1/08

Značky: laminátových, spojení, vinutých, dvouplášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení dvouplášťových vinutých laminátových rour je provedeno tak, že jedna spojovaná roura je na svém konci, na vnější straně vnitřního pláště opatřena zubovým pružným těsněním, za nímž je uchyceno labyrintové pružné tlakové těsnění, opírající se o zarážku, k níž je přilnut vnější plášť. U druhé spojované roury je na spojovaném konci vnější plášť zesílen a k jeho vnitřní stěně je napojen vnitřní plášť. Vynález se týká rour větších průměrů, od...

Dehtofibrové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234118

Dátum: 01.10.1986

Autori: Götz Josef, Jabůrek Stanislav, Hofírek Stanislav

MPK: B32B 1/08

Značky: dehtofibrové, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dehtofibrové potrubí se sendvičovým uspořádáním vrstev pro stavební a průmys1ové použití. Potrubí je vyznačeno tím, že dehtofibrová stěna trubky je zevnitř opatřena přilnavou vrstvou na bázi polymerů a zvenčí spojena s armující vrstvou. Mezi vnější armující vrstvu a vnější stěnu trubky může být s výhodou vložena i přilnavá vrstva. Po každém montážním opracování potrubí je každá odkrytá dehtofibrová plocha opatřena...