B32B 1/08

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7335

Dátum: 07.01.2016

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: B32B 27/32, C08K 3/04, B32B 1/08...

Značky: kompozit, rúrka, termoplastový, vyrobená

Text:

...stavu technikyAko termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),- obsah etylénu 5 hmotn.,- hustota 902 kg/m 3 (ISO 1183/A). Bola pripravená Iúrka s rozmermi uvedenými V tabuľke 1.celková hrúbka Steny (mm)Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom (x 106/°C 178. Schematicky...

Zariadenie na prípravu vrstiev karbidov, nitridov, silicidov, boridov W, Cr, Mo, Re, Os, Rh, Ru a multivrstvových a kompozitných štruktúr na vnútornej valcovej ploche elektricky vodivej rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 288155

Dátum: 16.12.2013

Autori: Ferdinandy Milan, Kottfer Daniel, Lofaj František, Hegedűsová Lucia, Dusza Ján

MPK: C23C 4/10, B05D 7/22, B32B 1/08...

Značky: vodivej, karbidov, kompozitných, elektricky, vrstiev, boridov, přípravu, vnútornej, silicidov, struktur, rúry, multivrstvových, nitridov, ploché, valcovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované zariadenie pozostáva z elektricky vodivej rúry, ktorá sa má povliekať a ktorá je pripojená na jednosmerný, pulzný alebo vysokofrekvenčný elektrický zdroj. Do tejto rúry je umiestnená perforovaná rúra, ktorá je spojená s potrubím so sublimačnou komorou a zásobníkmi nosného plynu na chemické nanášanie povlaku v plazme.

Viacvrstvová štruktúra obsahujúca vrstvu špecifického kopolyamidu a bariérovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16722

Dátum: 12.04.2012

Autori: Blondel Philippe, Benet Sylvain, Montanari Thibaut, Vermogen Alexandre, Montezin Fabrice

MPK: B32B 1/08, B32B 27/28, B32B 27/08...

Značky: kopolyamidů, viacvrstvová, specifického, struktura, bariérovú, vrstvu, obsahujúca

Text:

...dusíkový atóm a- kde molárny pomer (s)/(a) je v rozsahu od 1 do 3 a- vrstvu (L 2) tvorenú z kompozície prevažne obsahujúcej jeden alebo viac kopolymerov tetrafluóretylénu (TFE), pričom uvedený kopolymérje nevyhnutne funkcionalizovaný TFE, ked vrstva(L 2) je v styku s vrstvou (L 1) alebo v styku s medzivrstvou zväčša obsahujúcou jeden alebo viac polyamidov.0019 vynález sa taktiež týka rúry obsahujúcej štruktúru deñnovanú vyššie.0020 vynález sa...

Viacvrstvová vystužená polymérna rúra a systém rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18602

Dátum: 07.10.2011

Autori: Gorilovskiy Miron Isaakovich, Shvabauer Vladimir Vasilyevich, Samoilov Sergey Vasilyevich, Kovriga Vladislav Vitalyevich, Shmelev Aleksandr Yuryevich, Gvozdev Igor Vasilyevich

MPK: B32B 27/12, B32B 27/32, B32B 1/08...

Značky: vystužená, rúra, systém, polymérna, viacvrstvová

Text:

...polymérna vrstva navrhovanej rúry je vyrobená zo zosieťovaného alebo tepelneodolného polymém, výhodne polyetylénu alebo polybuténu.Výstužná vrstva rúry je vyrobená z vysoko pevných a vysoko modulárnych polymérnych vlákien, výhodne aramidových, polyesterových alebo polyetylénových vlákien. Výstužná rúra pozostáva zo sieťoviny. Môže byt vytvorená prekrývanim sa niekoľkých za sebou idúcichvrstiev sieťovíny. Bariérová vrstva,...

Uzatvárací mechanizmus rúrkovej sekcie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14406

Dátum: 09.12.2010

Autor: Hjelt Tuomo

MPK: B32B 15/08, B32B 15/14, B32B 1/08...

Značky: výroby, uzatvárací, sekcie, spôsob, mechanizmus, rúrkovej

Text:

...výnimočnú požiarnu záťaž,pričom je žiaduca eliminácia oboch.0006 V medzinárodnej publikácii WO 96/37728 je zverejnený spôsob izolácie rúrky s tubulárnym opláštením, ktoré obsahuje tubulárny člen spájaných minerálnych vlákien a listový materiál pripojený lepením k tubulárnemu členu.Tubulárny člen je vybavený pNou priechodnou rezacou zónou, tzn. rozdelením,a Iistový materiál má rozšírenie, ktoré po namontovani tubulárneho opláštenia na...

Adhézna kompozícia a štruktúra obsahujúca aspoň jednu vrstvu uvedenej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11430

Dátum: 27.02.2009

Autori: Montanari Thibaut, Ferreiro Vincent, Montezin Fabrice

MPK: B32B 27/08, B32B 1/08, B32B 27/34...

Značky: struktura, uvedenej, aspoň, kompozície, obsahujúca, kompozícia, adhézna, vrstvu, jednu

Text:

...alebo viac0007 Bežným spôsobom sú použité trubice vyrobené pomocou monoextrúzie, pokiaľ ide o jednovrstvovú trubicu, alebo pomocou spoločnej extrúzie rôznych vrstiev, pokiaľ ide o viacvrstvovútrubicu, a to pomocou bežných techník spracovania termoplastov.0008 Na zaistenie dobrej rozmerovej stability Viacvrstvovej trubice je podstatné mať výbornú adhéziu medzi rôznymi vrstvami polymérov tvoriacich trubicu. Klasickým spôsobon 1 je medzi...

Vystužená hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9650

Dátum: 18.12.2008

Autor: Flachenecker Andreas

MPK: B32B 1/08, B32B 25/02, B29C 47/02...

Značky: vystužená, hadica

Text:

...výhodne vo forme multifilamentnej priadze. Rozsah titrov multífilamentných priadzí je v rozsahu od 350 dtex do 2 500 dtex, výhodnejšie V rozsahu od 700 dtex do 2 100 dtex. Počet filamentov multifilamentnej priadze je výhodne v rozsahu od 70 do 280Môžu sa použit aj konštrukcie zviacerých multifilamentných priadzí, výhodne z 1 až 3 multifilamentných priadzí, s celkovým titrom až 3 000 dtex, ako napriklad 940 dtex x 3, 700 dtex x 3,940 dtex x...

Kompozitná rúrka s deformovateľnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12622

Dátum: 03.04.2007

Autori: König Manfred, Schneider Andreas, Koschig Bernd, Hoffmann Nils, Ahmann Mike, Heuel Ralf, Aragon Oscar Hernandez, Schmitz Carsten

MPK: B32B 15/08, B32B 1/08, B32B 27/08...

Značky: kompozitná, rúrka, vrstvou, deformovateľnou

Text:

...vrstvou prekonávajú zaťaženie tlakom a ťahom. Vznikajú v nich pnutia, ktoré však nemôžu spôsobiťzlom, pretože vrstvy zaťažene pnutím sú spojené s treťou zdefonnovanou vrstvou.Podľa vynálezu je prvá vrstva vyrobená z PSU (polysulfónu) alebo PPSU(polyfenylsulfónu). Preto môžu byť plasty s výhodou použité ako inertná bariérová vrstva.Druhá vrstva je vyrobená z PE (polyetylénu), PERT (PE viac tepelne odolného), PEX(polyvinylchlorídu) vneplnenej,...

Tvarovaný izolačný matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: 280436

Dátum: 06.08.1997

Autori: Živický Daniel, Gillányi Vladimír, Řeháček Karel, Bors Imrich, Mrázek Jozef, Slavík Miroslav, Gonda Ivan

MPK: B32B 5/02, B32B 5/18, B32B 1/08...

Značky: tvarovaný, matrac, izolačný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný tvarovaný izolačný matrac na izoláciu zakrivených plôch pozostáva z obalu vyplneného výplňou, pričom jeho súčasťou sú príchytky (3) prišité niťami (4) na minimálne jeden okraj (111) vonkajšieho povrchu (11) obalu (1), pričom vnútorný povrch (12) obalu (1) je menší ako vonkajší povrch (11) obalu (1) a obidva povrchy (11, 12) sú zakriveného tvaru so vzájomnou vzdialenosťou minimálne 5 mm.

Rúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 280169

Dátum: 12.04.1995

Autori: Andersson Thomas, Ageheim Jan

MPK: F16L 9/12, B32B 1/08

Značky: rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Rúra z vrstveného materiálu pozostáva aspoň zo základnej vrstvy a bariérovej vrstvy, ktoré tvoria polyetylén alebo polypropylén. Bariérová vrstva obsahuje ešte jeden komponent vybraný zo súboru, ktorý tvorí butylkaučuk, polyamid alebo polyester.

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vacek Jan, Smrkovský Evžen, Jasinský Zdeněk, Chládek Lubomír, Tesař Josef

MPK: B32B 1/08

Značky: hutnických, trysek, výroby, agregátu, způsob, hořáku

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smrkovský Evžen, Suchánek Jan, Neufus Karel, Jasinský Zdeněk, Bajda Miloslav, Kolomazník Miroslav

MPK: B32B 1/08

Značky: trysek, výroby, agregátu, způsob, hořáku, hutnických

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Sklolaminátové navíjané tlakové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245830

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kooák Eestmír, Bartoo Bohumil, Thuma Jioí, Závodný Miloslav, Šob Josef, Boezina Josef

MPK: B32B 1/08, B32B 17/10

Značky: navíjané, sklolaminátové, tlakově, potrubie

Text:

...so štruktúrou siete s okami tvaru kosoštvorca a sú vzájomne spojené prevlečnou pružnou manžetou, na vnútornom povrchu hladkou a na vonkajšom povrchu opatrenou výstupkami tvoriacimi prstence v obvodovom smere, cez ktoré je prevlečená tuhá objímka. Základný účinok potrubia podľa vynálezu spočíva v tom, že výroba rúr so sieťovým návinom je jednoduchá a hospodárna predovšetkým preto, že pri navíjaní vzniká na koncoch minimálny odpad, napriklad...

Kombinovaný, prevážne textilný plošný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234592

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mrština Václav, Kabina Pavol, Húska Dušan, Kropáček Miroslav

MPK: D04H 1/48, B32B 1/08, E01F 5/00...

Značky: kombinovaný, plošný, výrobok, textilný, převážně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá svou výrobou do textilného průmyslu, kdežto svým použitím do pozemního stavitelství. Kombinovaný, převážně textilní plošný výrobek, zejména vertikální drén, sestává z jádra tvořeného perforovanými plastovými trubkami a z textilního filtračního obalu kryjícího jádro. Drén se vyznačuje tím, že nejméně jedna perforovaná trubka je uložena uvnitř textilního obalu sestávajícího ze dvou vrstev, z nichž jedna je vpichované vlákenné rouno...

Spojení dvouplášťových vinutých laminátových rour

Načítavanie...

Číslo patentu: 233137

Dátum: 01.01.1987

Autori: Skupnn Lumír, Kuderavý Vladimír, Maďa Zdeněk, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 1/08, F16L 39/00

Značky: vinutých, spojení, laminátových, dvouplášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení dvouplášťových vinutých laminátových rour je provedeno tak, že jedna spojovaná roura je na svém konci, na vnější straně vnitřního pláště opatřena zubovým pružným těsněním, za nímž je uchyceno labyrintové pružné tlakové těsnění, opírající se o zarážku, k níž je přilnut vnější plášť. U druhé spojované roury je na spojovaném konci vnější plášť zesílen a k jeho vnitřní stěně je napojen vnitřní plášť. Vynález se týká rour větších průměrů, od...

Dehtofibrové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234118

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hofírek Stanislav, Götz Josef, Jabůrek Stanislav

MPK: B32B 1/08

Značky: potrubí, dehtofibrové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dehtofibrové potrubí se sendvičovým uspořádáním vrstev pro stavební a průmys1ové použití. Potrubí je vyznačeno tím, že dehtofibrová stěna trubky je zevnitř opatřena přilnavou vrstvou na bázi polymerů a zvenčí spojena s armující vrstvou. Mezi vnější armující vrstvu a vnější stěnu trubky může být s výhodou vložena i přilnavá vrstva. Po každém montážním opracování potrubí je každá odkrytá dehtofibrová plocha opatřena...