B30B 15/32

Lis a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287822

Dátum: 26.10.2011

Autor: Bersagel Henning

MPK: B30B 15/32, B30B 9/30

Značky: vyberania, zlisovaného, papiera, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je lis na lisovanie papiera a spôsob vyberania zlisovaného balu papiera na prepravnú a skladovaciu paletu.

Lis a postup vybrania zlisovaného balu papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5323

Dátum: 07.12.2009

Autor: Bersagel Henning

MPK: B30B 9/00, B30B 15/00, B30B 15/32...

Značky: papiera, postup, zlisovaného, vybrania

Text:

...Po bokoch stredného hydraulického pojazdu 6 sa vo vybraniach 8 v dne lisu nachádzajú vytláčacie hydraulické pätky 9, ktoré sa po vysunutí pojazdu 6 pomocou vyklápacieho mechanizmu vyklopia z dna 5 a pätky 9 sa oprú o balík zlisovaného papiera. Potom Celý balík hydraulicky vytlačia pred lis na paletu, ktorá je ukotvcná k prednému rámu 7 lisu pomocou zaklapovacích paletových kotiev 10. Homá časť rámu 1 lisu je nad bočnými stranami 2 vybavená...

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280206

Dátum: 13.04.1999

Autori: Tupý Zdeněk, Elleder Pavel

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: vulkanizačného, zariadenie, odoberacie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu tvorené komorou (2), deliteľnou horizontálne na dve časti, v ktorých sú situované zodpovedajúce časti formy (7), je určené na vyberanie hotových pneumatík z formy. Horná časť komory (2) je zvonku formy (7) opatrená aspoň párom lopatiek (1), ktorých čapy (6) sú otočne uložené v puzdrách (22), spojených s hornou časťou komory (2).

Sklz vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280205

Dátum: 13.04.1999

Autori: Koutský Milan, Ambrož Jaroslav

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný sklz vulkanizačného lisu je určený na odber hotových pneumatík po ich vyňatí z formy. Na zvislom vedení (6) spojenom s rámom (5) je výškovo prestaviteľne usporiadaný nosič (2), kĺbovo spojený so sklzovým rámom (3). Z nosiča (2) alebo zo sklzového rámu (3) vystupuje oproti sklzovému rámu (3) alebo nosiču (2) doraz (12), pričom sklzový rám (3) je opatrený dosadacou plochou (13) a rám (5) zarážkou (14).

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 281104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Elleder Pavel

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: hornej, zariadenie, komory, částí, zdvíhanie, parnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu, ktorá je výškovo prestaviteľná proti zvislému vedeniu (9) spojenému s rámom (1) pomocou objímky (4). Výškový pohyb je vyvodený pomocou hydraulického motora (5) usporiadaného medzi rámom (1) a objímkou (4). Z objímky (4) vystupuje konzola (11), na ktorej je pozdĺžne prestaviteľne usporiadaný priečnik (2) spojený aspoň s jednou hornou časťou parnej...

Vyhazovací zařízení pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266175

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jedovnický Jan, Stehlík Dušan

MPK: B30B 15/32

Značky: tvářecí, stroje, zařízení, vyhazovací

Text:

...vyhazovací tyče a vyhazovače. Vodicí žebra vyhazovače vytváří přechodový vrub, který nepříznivě ovlivñu je životnost nástroje.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u vyhazovacího zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z předního vyhazovače a zadního vyhazovače, jež jsou uspořádány v pouzdře uloženém v podložce, pohyb pouzdra je vymezen zadním čelem průtlačnice a narážkou, přičemž zadní polohu zadního vyhazovače...

Pružinové pridržiavacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245532

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tulka Jioí

MPK: B30B 15/32

Značky: zariadenie, pružinové, pridržiavacie

Text:

...paliet za plné na lise.Na obrázku je zostava pružinového pridržiavacieho zariadenia, slúžiaceho na pridržiavanie stohu výstrižkorv počas aut-omatického plnenia palety zásobníka prístrihov,upnutej v stole lisa. Pozostáva z vedenia 1,čo je dlhé vodiace puzdro tvaru štvorcovej rúrky, ktorá má na spodnom konci privarené dno 2. Vo vnútri rúrky sa pohybuje v rozsahu zdvihu držiak 3, ku ktorému sú skrutkami 4 pripevnené telesa 5, slúžiace na...

Vyhazovací zařízení výlisků z razníků na beranu klikového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238451

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kamelander Ivan

MPK: B30B 15/32

Značky: klikového, razníků, výlisků, zařízení, vyhazovací, beranu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaručit spolehlivou pracovní funkci klikových automatických lisů vyhozením výlisků z razníku na beranu těsně za pracovní polohu beranu tak, aby výlisky byly vysunuty vyhazovačem ze zápustky do přenášecího ústrojí. Mechanicky pohon vyhazovačů z razníku na beranu má začátek vyhazovacího zdvihu a dosažení plného vyhození těsně za pracovní úvratí beranu, aby tvářené polotovary byly vždy nejdříve uvolněny z razníku vracejícího se...

Zařízení pro vyjímání výděrků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237636

Dátum: 16.02.1987

Autor: Strejc Josef

MPK: B30B 15/32

Značky: vyjímání, zařízení, výděrků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyjímání výděrků vně dutiny děrovací matrice ustavené na posuvném stolu lisu tak, že pod dutinou děrovací matrice je ve směru výběru posuvně uložen příčný stůl.

Přenášecí zařízení polotovarů pro postupové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232668

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kamelander Ivan

MPK: B30B 15/32

Značky: zařízení, postupové, polotovarů, přenášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro mezioperační přenášení polotovarů u víceoperačního postupového lisu s kleštinami pro uchopení polotovarů a jejich přenášení po ukončení operace k vedlejší zápustce, ve které se provede následující operace. Zařízení je opatřeno držákem kleštin, který je upevněn na nosné trubce mimoběžné k osám zápustek s vratně posuvným pohybem podél své osy pro přemísťování kleštin od jedné zápustky k vedlejší zápustce a zpět, jednak s...

Odebírací zařízení deskových dílců, zejména pro linky taktového lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231866

Dátum: 15.12.1986

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B30B 15/32

Značky: zejména, taktového, deskových, odebírací, dílců, lisování, zařízení, linky

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení deskových dílců je vhodné zejména pro linky taktového lisování s použitím jednoetážového lisu. Ukládací plošina je opatřena urychlovacím zařízením deskových dílců a je kyvně uložena na suportech portálového stojanu. Výhoda vynálezu je ve spolehlivé činnosti při odebírání více deskových dílců vedle sebe. Odebírací zařízení má minimální nároky na výrobní plochu, vzhledem k možnostem stohování deskových dílců o maximálních...

Zařízení pro vysunování výtažků z tažnic vícepolohových tažných lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236595

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kavánek Miroslav

MPK: B30B 15/32

Značky: vysunování, výtažků, tažnic, vícepolohových, tažných, lisů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je dosáhnout spolehlivého zasunutí výtažku do kleštin transferu i při zvětšeném průměru u ústí a současně i možnost jednoduchým způsobem změnit délku dráhy vysunovačů při dodržení konstantní přední polohy bez nutnosti konstrukčních zásahů. Je to dosaženo tím, že na hřídeli 1 je uložena jednak vačka 2 opatřená kladkou 5 a jednak inversní vačka 3, opatřená druhou kladkou 6 a obě kladky 5, 6 jsou spojeny vahadlem 4 kyvně uloženým...

Vyhazovací zařízení pro postupové lisy, zejména výrobu šroubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230918

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pánek Stanislav, Svoboda Jaroslav, Cvilinek Augustin

MPK: B30B 15/32

Značky: lisy, vyhazovací, výrobu, zejména, zařízení, šroubu, postupové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyhazovacích zařízení postupových lisů, zejména výrobu šroubů, s hnacím hřídelem, který pohání hnacím ústrojím a přenosovými členy vyhazovací páky, ovládající vyhazovací trny. Účelem vynálezu je uspořádání hnacího a přenosového ústrojí tak, aby bylo možno dosáhnout podle potřeby u jednoho vyhazovacího trnu kinematicky odlišného pohybu vhodného pro ostřihování, při snížení hlučnosti a zvýšení výrobnosti, a změnu provést...

Zařízení pro vyhazování výkovků z nástroje tvářecích i jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230612

Dátum: 15.05.1986

Autor: Čech Ivo

MPK: B30B 15/32

Značky: vyhazování, nástroje, jiných, strojů, tvářecích, zařízení, výkovků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhazování výkovků z nástroje tvářecích a jiných strojů, zejména spodní zápustky lisů obsahující přenosné a vodicí členy, napojené na vyhazovací mechanismus s vyhazovacími trny, vyznačující se tím, že vodicí členy sestávají alespoň ze dvou vodicích sloupků /5/, uspořádaných na víku /4/ pneumatické jednotky /3/, připevněné ke stojanu /1/ lisu a napojené na zdroj tlakového média a na koncích vodicích sloupků /5/ protilehle...