B30B 15/02

Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6981

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29C 43/02, B29C 33/20, B29D 30/08...

Značky: segmentových, kontajner, pružinovým, foriem, vulkanizačných, mechanizmom

Text:

...zamedzuje deformáciám homej dosky kontajnera a zadieraniu ñmkčných plôch nosičov segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeObrázok 1 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera segmentovej konštrukcie podľa známeho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje nastavenie konštrukčného predpätia presadením kónického kruhu oproti homej doske kontajnera podľa známeho stavu technikyObrázok...

Matrica peletovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6220

Dátum: 03.09.2012

Autor: Ďurkovsky Jaroslav

MPK: B30B 11/22, B30B 15/02, C10L 5/02...

Značky: peletovacieho, matrica

Text:

...zložitej lisovacej matrice.V spise CZ PV 2006-679 je ďalej opisané riešenie lisovacej matrice peletovacieho lisu, ktorej lisovacie otvory sú tvorené nábehovou kužeľovitou časťou, na ktorú nadväzuje valcová časť, pričom dĺžka nábehovej kužeľovitej častí predstavuje 15 až 30 celkovej dlžky lisovacieho otvoru. Zvýšenie kvality peliet z hľadiska ich väčšej súdržnosti má podľa tohto riešenia umožniť zoštíhlenie valcovej časti lisovacích...

Forma na výrobu tvarových dielov na striasacom stole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 522

Dátum: 02.04.2003

Autor: Keller Gottfried

MPK: B30B 15/02, B28B 7/00, B28B 1/08...

Značky: forma, stole, dielov, tvarových, striasacom, výrobu

Text:

...kmitanie formy. Uložením poistného elementu medzi vložkou formy a rámom formy, ktoré je približne proste zaťaženia, je s najvyššou pravdepodobnosťou zaistena funkčnosť poistného elementu v prípade núzde. Toto šetrné uloženie poistného elementu preto tiež umožňuje vytvoriť tento poistný element malý a lacný, pretože tento každodenne nepodlieha trvalýmzaťaženiam skracujúcim jeho životnosť.Jedna zvláštna forma uskutočnenia predpokladá...

Zariadenie na posun priečnikov hydraulických montážnych lisov pri použití jednočinného valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 167

Dátum: 11.08.1993

Autori: Balco Ján, Valent Ľudovít

MPK: B30B 15/02

Značky: lisov, priečnikov, hydraulických, montážnych, posun, jednočinného, použití, valca, zariadenie

Text:

...na pieste jednocinneho hydraulickeho valca. Pri posune horneho prieonika je piest jednocinneho hydraulickeho valca prostrednictvom otvoru so zavitom pevne spojený s tycou so zavitom,fi×ovanou kolikom,pricom lanka vahadla su od protizavazia odpojene a vahadlo može byťvymontovane. V mnohých prípadoch je výhodne ked je manipulaćný priestorzvaćseny.Sk 1 opný stol je umiestnený o 1 az E mm nižšie ako stol 1 isu.Sklopný stol sa nastavuje do...

Zariadenie na presun operných podložiek na pracovnom stole najmä lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 166

Dátum: 11.08.1993

Autori: Valent Ľudovít, Balco Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: zariadenie, podložiek, stole, pracovnom, přesun, najmä, opěrných

Text:

...a operaoiach kusoveho charakteru.Pre zvýšenie úCinkov,funkcie a optimalne využitie zariadenia je vyhodne,aby horna pritlaona doska pruzneho elementú bola v puzdre klzne ulozena a bola opatrena oporným nadstavcom ulozenym v riadiacom otvore a da 1 ej,aby pruzný element bol opatrený regulatorom predpätia odĺahoovacieho zdvihu.Tento regulator,ktoreho hriadeĺ je umiestnený v priečnom otvore, ulozený vo vedení a opatrený ovladacou klukou ,ma na...

Zařízení k upnutí lisovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268816

Dátum: 11.04.1990

Autor: Wymann Hans

MPK: B30B 15/02

Značky: upnutí, nástroje, lisovacího, zařízení

Text:

...J., g i v hornín dílu 25 lisovsoího nástroje g s v dolním dílu gb lisovsoího nástroje g nebo v přídsvnýoh doskách 55, Q na nich upevnäných jsou vytvořenv vždy dvě rovnobäžná T-drážlq 5, a §. V každé upínaoí desoe ZI., g jsou uspořádány čtyři upínÁJq g, opstřená dalšími T-drážksmi 1. r-drážky 1 upináků g jsou po celé děloe v rovinä s T-drížksmi g upínsoíoh dosok l., 2. Upínáłq g, vostsväná v upínsoích doskách J., 2, se uvádějí do...

Mechanizmus výškovo prestaviteľného stola lisu s valivým vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 267304

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: přestavitelného, stola, valivým, výškovo, mechanizmus, vedením

Text:

...mechanizmu preetavitelného stola lisu s valivým vedením podla vynálezu je, že bezvôĺová dosadnutie valivých kladiek na vedenie otvoreneho jednostojinováho rámu sa zabezpečí nastavovacím mechanizmom až po spevnení stola so stojanom. raktieł sa znižujú pasívne odpory pri výäkovom preetavení stola a tým aj nároky na výkon hnacieho mechanizmu, prípadne sa skracuje doba prestavovania stola.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený...

Lisovací forma pro výrobu dutých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260996

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bergmann Klaus, John Dieter

MPK: B30B 15/02

Značky: lisovací, forma, dutých, výrobu, součástí

Text:

...n 3 oöpeTeunm nosaonaew Bmranxnaauue npecc-nsennn B aaQxxcuponäuaou nonomenuu H nocneymmym npHeMKy ero cHcTeMoü aaxnara. TaKHM oöpaaou, o 6 ecneqnBaeTca B 03 MOXHOCTb qacwuqno asrouawusnposannoro npouecca rpaucnopwa K npyrnu arperawan oőpaőowxn.Bo BDGMH Buranxnaauna rnöxan oóonoqka ®opMu ocraerca B nonuom nonomenun n 0 ~ KOH, ónaroaps ueMy Haemno npeownpamaewcn ocpouuuň H 3 Hoc mopM.Hcnonuenne cTepxHa Kax nonoe TBHO cymecrnennó cnocoöcwnyer...

Zařízení pro ustavení polohy součásti v nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 254460

Dátum: 15.01.1988

Autori: Weiner Bohumil, Doležal Josef

MPK: B30B 15/02

Značky: zařízení, nástroji, součástí, ustavení, polohy

Text:

...svisle přesunuta do matrice nástroje.Rozměry zařízení umožňují zachycení součástí v souosé poloze s nástrojem těsně nad matricí. Vlivem malé vzdálenosti součástí od matríce nedojde při pracovním zdvihu nástroje k nesprávné poloze součástí V matricí vlivem přesunu součástí ze zařízení pro ustavení polohy matríce. Vytvářením výrobku vzniknou síly postupujícího materiálu, které odtlačí oblé, suvně uložené odpružené kuličky. Tím se uvolní...

Zariadenie na výmenu nástroja, hlavne u tvárniacich strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254019

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bauernfeind Peter, Pelegrin Eduárd, Čepeľ Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: výměnu, zariadenie, strojov, tvárniacich, hlavne, nástroja

Text:

...tohto riešenia je, že obsahuje veľký počet valivých teliesok, vyžaduje zvláštne prevedenie stolov strojov, neumožňuje dodatočnú montáž. Pre každý stroj je nutné kompletné zariadenie. VVyššie uvedená »nedostatky sú odstránené zariadením na výmenu nástroja podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené konzolami prichytenými k bokustroja, na ktorých sú prichytené lišty, na ktoré dosadajú svojimi valivými telieskami...

Matrice pro nepřímé lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238563

Dátum: 01.12.1987

Autori: Opat Jaromír, Očenášek Vladivoj, Šperlink Karel, Plaček Karel

MPK: B30B 15/02

Značky: matrice, nepřímé, lisování

Zhrnutie / Anotácia:

Matrice pro nepřímé lisování polotovarů neželezných kovů řeší maximální možný počet lisovacích otvorů. Čep je vložen do recipientu, jehož plocha je rozdélena pomocí delicí kružnice. Velikost plochy každého lisovaného otvoru je stejnou částí plochy otvoru recipientu. Průměr dělicí kružnice je menší než průměr roztečné kružnice vnější řady lisovacích otvorů snížený o průměr těchto otvorů.

Pěchovací zápustka pro předkování kroužku, zejména na svislém klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238323

Dátum: 01.10.1987

Autori: Malůšek Antonín, Dvořák Ferdinand

MPK: B30B 15/02

Značky: pěchovací, kroužků, zejména, zápustka, klikovém, předkování, svislém

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pěchovací zápustka pro předkování kroužku podle vynálezu, zejména vnějších kroužků valivých ložisek, na klikových lisech otevřených zpětným protlačováním na standartních nebo speciálních svislých klikových lisech. Podstata vy nálezu spočívá ve vytvoření kruhové drážky trojúhelníkového profilu na čelní činné ploše horní částky zápustky. Trojúhelníkovy profil je vytvořen od základní roviny vnitřní kuželovou plochou, nazvanou...

Upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238954

Dátum: 01.07.1987

Autori: Beneš Mirko, Hájek František

MPK: B30B 15/02

Značky: upínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení raznic nebo zápustek, vhodné pro kovací lisy s konstantní upínací silou prostřednictvím talířových pružin navlečených na pístnici s kulovým uložením s možnosti výkyvu v rozmezí kužele o 10 °, takže upínací šrouby nejsou namáhány na ohyb.

Zařízení pro zavádění zápustek do vertikálního lisu na plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250617

Dátum: 15.04.1987

Autori: Franěk Miroslav, Mareška Jiří

MPK: B30B 15/02

Značky: plechy, zápustek, zavádění, zařízení, vertikálního

Text:

....znázorněno na obrkl až 4výkreeů. 0 br.l znázorňuje nárysný pohled na epodní část lieu a obr. 2 je bokorysný pohled. 0 br.3 je náryeny pohled na detail vlastní-ho zvedacího zařízení a obr.4 je bokorysný pohled.Zařízení podle vynálezueeetává z hydraulických váloů 2, je-e jiohž pístnice 6 jeou opatřeny vidlicemi 1 s volně otočnýmlkladkami 8 a vodícízh líšt g. Na hočních stěnách vodících liět g je provedeno osazení ll, .umožňující správné...

Zariadenie na výrobu vsuviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237843

Dátum: 15.03.1987

Autor: Ráchela Rudolf

MPK: B30B 15/02

Značky: výrobu, vsuviek, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na výrobu vsuviek ohrieváka vzduchu. Podstatou vynálezu je, že zariadenie pozostáva z valcov so sedlami, dorazmi, závažia a ohybníka. Vynález je možné vhodne využiť všade tam, kde sa vyžaduje nielen kruhovitosť, ale aj pozdĺžne tvarovanie priemeru na výrobku.

Hlava pro výrobu šestihranných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237535

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rubáš Josef

MPK: B30B 15/02

Značky: šestihranných, výrobu, otvorů, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hlava pro výrobu šestihranných otvorů, například v hlavách šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v základním tělese je pomocí ložisek točně uložen upínač razníku, přičemž osa upínače je odkloněna od osy základního tělesa o úhel 1 až 2,5° a boky razníku jsou o tutéž hodnotu podbroušeny. Hlavy lze využít zejména ve strojírenské výrobě, například při výrobě šroubů typu "imbus".

Zařízení pro upevnění horní desky lisovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239331

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bureš Jaroslav, Ružieka Karel, Maxa Milan

MPK: B30B 15/02, B21D 37/00

Značky: lisovadla, zařízení, desky, horní, upevnění

Text:

...oooñuuI. ĺ Ycrpoñcrno paóoraer cxenymunu oópaaou.Hpn coumennm nasa 2 oóoüu I u nasa 5 nrynxn 4 xnocronnn 6 ycrauannnnaercn B oóoiw I, nocne qero nymeu nonopota nmynnn 4 zo noxóleana. oupenenneuoro Quxcaropou 8. ocymecrnnaerca sannpaane xnocronnma 6 I Quxcanna sroYc-rpoücrno .zum xpeunenm na npecce .aepxneinuun mwauna c T-oópasunu xnocmosnou, conepxamee. odoñuy c T-oópaaunu nasou. ooenuneunyn c nonaynon npecca, o. r n n q a n u e e c a TBH....

Kazeta nástrojů briketovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231039

Dátum: 15.06.1986

Autori: Havelka Zbyněk, Mrkva Robert, Havlík Karel

MPK: B30B 15/02

Značky: briketovacího, kazeta, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vloženou kazetu nástrojů briketovacího lisu, určeného ke zhutňování kovových třísek. Podstatou vynálezu je, že vložená kazeta nástrojů briketovacího lisu, sestávající z tělesa kazety, vodicího pouzdra, půlpouzdra a lisovací komory je uspořádaná tak, že lisovací komora je upevněna maticí v tělese kazety, přičemž v otvoru tělesa kazety je drženo přírubou půlpouzdro a proti komoře je přírubou upevněno vodicí pouzdro a kazeta nástrojů...

Děrovací trn vytlačovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230745

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kašpar Václav, Kucharčík Leoš, Hajducki Ladislav, Korelus Ladislav

MPK: B30B 15/02

Značky: vytlačovacího, děrovací

Text:

...pevně spojený e pohyblivou treverzou, jehož podstata spočíva v tom, že do v čelní části opatřen děrovečem, jehož délka je rovno nebo menší než je tlouätka lieovní zátky.Pokrok dosežený dčrovaoímptrnem vytlačovecího lisu podle vynálezu spočíva v tom, že na začátku vlastního vytlačování .je namáhání dčrovacího trnu malé a síla potřebné pro vytlačování je menší nez u etoglícího dčrovecího trnu. Při llsovacím zdvihu, který ,je roven délce...

Zařízení pro ovládání děrovače vytlačovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231671

Dátum: 01.05.1986

Autori: Korelus Ladislav, Hajducki Ladislav, Kucharčík Leoš, Kašpar Václav

MPK: B30B 15/02

Značky: vytlačovacích, děrovače, ovládání, zařízení, lisů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení celkové síly vytlačovacího lisu a podstatně snižuje energetické ztráty při vlastním vytlačování. Na jednom z táhel je uspořádán snímač síly, jehož vstup je spojovacím vedením spojen s ovládacím elementem přepouštěcího ventilu. Vstup přepouštěcího ventilu je spojovacím potrubím připojen k přepouštěcímu kanálku děrovacího válče a výstup odpadním potrubím k nádrži.