B30B 11/22

Lis na pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: 288360

Dátum: 06.05.2016

Autori: Zegzulka Jiří, Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš, Ondruška Juraj, Biath Peter

MPK: B30B 3/04, B30B 11/22

Značky: pelety

Zhrnutie / Anotácia:

Matrica (5) lisu je s telesom (2) lisovníka spriahnutá takými záberovými tvarovanými prostriedkami, kde pracovné čelo telesa (2) lisovníka je vo svojej obvodovej časti priamo alebo nepriamo vybavené tvarovými výstupkami (14) pravidelne rozmiestnenými na kružnici. Pracovné čelo matrice (5) je vo svojej obvodovej časti priamo alebo nepriamo vybavené ústiami priebežných otvorov a/alebo tvarovanými priehlbinami (15) pravidelne rozmiestnenými na...

Lis na pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6727

Dátum: 02.04.2014

Autori: Ondruška Juraj, Zegzulka Jiří, Matúš Miloš, Biath Peter, Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/22

Značky: pelety

Text:

...veľké rozmery v závislosti od požadovaného výkonu produkcie peliet. Má väčšiu aktívnu oblasť lisovania materiálu v porovnaní s jestvujúcimi konštrukciami lisov za predpokladu, že uvažujeme o rovnakých veľkostiach matríc. Aktívna oblasť lisovania materiálu (priestorový klin) je vlastne oblasť, kde je materiál lisovaný aj pomocou mechanizmu výstupkov a vybratí na prenos krútiaceho momentu z lisovníka na matricu čo je originálne riešenie. Je tiež...

Matrica peletovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6220

Dátum: 03.09.2012

Autor: Ďurkovsky Jaroslav

MPK: C10L 5/02, B30B 11/22, B30B 15/02...

Značky: peletovacieho, matrica

Text:

...zložitej lisovacej matrice.V spise CZ PV 2006-679 je ďalej opisané riešenie lisovacej matrice peletovacieho lisu, ktorej lisovacie otvory sú tvorené nábehovou kužeľovitou časťou, na ktorú nadväzuje valcová časť, pričom dĺžka nábehovej kužeľovitej častí predstavuje 15 až 30 celkovej dlžky lisovacieho otvoru. Zvýšenie kvality peliet z hľadiska ich väčšej súdržnosti má podľa tohto riešenia umožniť zoštíhlenie valcovej časti lisovacích...

Sústava konštrukčných uzlov na elimináciu axiálnych síl v strojových zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6045

Dátum: 02.03.2012

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš, Ondruška Juraj

MPK: B30B 11/22, F16C 33/76

Značky: strojových, uzlov, axiálnych, zariadeniach, sústava, elimináciu, konštrukčných

Text:

...axiálne sily sú eliminované v prenosovom akčnom člene a kompaktnom alebo monolitnom ráme zariadenia. Tieto účinky sily sa transformujú na vnútomú napätosť V konštrukcii a drobné deformácie. Dôležitým faktom je, že deformácie a napätosť nie je vnášaná do členov sústavy, ktorým by ich účinkom bola sťažovaná prevádzka. Axiálne sily sa výraznejšie neprenášajú do ložísk a vonkajšieho kotvenia zariadenia. Tým samotný stroj ako celok nepotrebuje...

Briketovací alebo peletovací lis s vyššou odolnosťou závitovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287723

Dátum: 30.06.2011

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/22

Značky: vyššou, peletovací, odolnosťou, závitovky, briketovací

Zhrnutie / Anotácia:

Briketovací alebo peletovací lis pozostáva zo zrkadlového usporiadania závitoviek (1, 2) v dvoch lisovacích komorách (8, 9), závitovky (1, 2) sú uložené v prvých kúželikových axiálnych ložiskách (6, 7) v telese lisu. Závitovka (1, 2) môže byť skladanej konštrukcie napríklad ako dvojdielna so zadnou časťou, pričom predná časť je vymeniteľná a má dĺžku 1 až 21/2 závitu. Závitovka (1, 2) môže byť aj celistvá.

Vynálezy kategórie «B30B 11/22» v ZSSR.

Pretláčací lis na rastlinné častice zmiešané so spojivami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286200

Dátum: 16.04.2008

Autori: Spies Xaver, Nagl Wilhelm

MPK: B27N 3/08, B30B 11/22

Značky: spojivami, rastlinné, částice, pretláčací, zmiešané

Zhrnutie / Anotácia:

Pri pretláčacom lise (1) na rastlinné častice zmiešané so spojivom, predovšetkým na výrobu paletových klátov z drevených častíc, sa pretlačok (2) piestom (3) pretláčacieho lisu (1) posúva v taktoch zásobníkom (4) a vytvrdzovacím kanálom (6), pričom steny (8) vytvrdzovacieho kanálu (6) sú usporiadané v prvom úseku (5) počas posunu piesta (3) pretláčacieho lisu (1) ako vychýliteľné a znižujúce trenie. Na prietlačné lisovanie častíc s vlhkosťou v...

Zariadenie na výrobu peliet a granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 285431

Dátum: 27.12.2006

Autori: Růžička Miloslav, Růžička Vít

MPK: B30B 11/22, B30B 11/00

Značky: zariadenie, peliet, granúl, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na výrobu granúl a peliet, ktoré pozostáva zo zberovej časti (1), dopravnej časti (2) suroviny, peletovacej alebo granulovacej časti (3), dopravnej cesty (4) peliet alebo granúl a skladovacej časti (5). Zariadenie je umiestnené na samohybnom podvozku (6) a poháňané z pohonnej jednotky (18).

Zariadenie na briketovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5621

Dátum: 02.08.2002

Autor: Ruf Hans

MPK: B30B 11/22

Značky: zariadenie, briketovanie

Text:

...stanú sa tak sypkým materiálom, aby sa pre ďalšiu dopravu tohto sypkého materiálu mohli použiť obvyklé transportné, resp. dávkovacie zariadenia. Nezriedka však vznikajú pri použití lámača komplikácíe. To je takmer vždy vtedy, keď je potrebné spracovať nielen dlhé kovové triesky, ale aj také, ktorých hrúbka je menšia ako rozmiestnenie nožov lámača. Také triesky sa nelámu, ale majú sklon k tomu, aby sa navíjali na miešadlo a na plniacu...

Varný vytláčací stroj na výrobu tepelne spracovaných biopolymérov a spôsob varného vytláčania biopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281925

Dátum: 09.07.2001

Autor: Schaaf Heinz

MPK: B30B 11/22, A23P 1/12

Značky: biopolymérov, varný, výrobu, tepelně, stroj, vytláčania, spracovaných, spôsob, varného, vytláčací

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný varný vytláčací stroj pozostávajúci z plniacej násypky (14), najmenej jednej dopravnej závitovky (10) a dýzy (16), na výrobu tepelne spracovaných biopolymérov. Medzi dopravnou závitovkou (10) a dýzou (16) je umiestnené najmenej jedno lopatkové čerpadlo (22/24), ktoré obsahuje dosku alebo matricu (22) s otvormi a najmenej jeden pridružený lopatkový člen (24), ktorý spolu s touto matricou tvorí lopatkové čerpadlo (22/24) a ktorý sa...

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280206

Dátum: 13.04.1999

Autori: Elleder Pavel, Tupý Zdeněk

MPK: B30B 11/22, B30B 15/32

Značky: zariadenie, odoberacie, vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu tvorené komorou (2), deliteľnou horizontálne na dve časti, v ktorých sú situované zodpovedajúce časti formy (7), je určené na vyberanie hotových pneumatík z formy. Horná časť komory (2) je zvonku formy (7) opatrená aspoň párom lopatiek (1), ktorých čapy (6) sú otočne uložené v puzdrách (22), spojených s hornou časťou komory (2).

Sklz vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280205

Dátum: 13.04.1999

Autori: Ambrož Jaroslav, Koutský Milan

MPK: B30B 11/22, B30B 15/32

Značky: vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný sklz vulkanizačného lisu je určený na odber hotových pneumatík po ich vyňatí z formy. Na zvislom vedení (6) spojenom s rámom (5) je výškovo prestaviteľne usporiadaný nosič (2), kĺbovo spojený so sklzovým rámom (3). Z nosiča (2) alebo zo sklzového rámu (3) vystupuje oproti sklzovému rámu (3) alebo nosiču (2) doraz (12), pričom sklzový rám (3) je opatrený dosadacou plochou (13) a rám (5) zarážkou (14).

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 281104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Elleder Pavel

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: zariadenie, parnej, částí, hornej, komory, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu, ktorá je výškovo prestaviteľná proti zvislému vedeniu (9) spojenému s rámom (1) pomocou objímky (4). Výškový pohyb je vyvodený pomocou hydraulického motora (5) usporiadaného medzi rámom (1) a objímkou (4). Z objímky (4) vystupuje konzola (11), na ktorej je pozdĺžne prestaviteľne usporiadaný priečnik (2) spojený aspoň s jednou hornou časťou parnej...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281103

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Rom Stanislav

MPK: B30B 11/22

Značky: částí, zariadenie, vulkanizačného, parnej, zdvíhanie, hornej, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu má hornú časť parnej komory (3) vybavenú aspoň z jednej strany najmenej párom kladiek (5a, 5b). Každá z kladiek (5a, 5b) zasahuje do samostatného vedenia (4a, 4b) spojeného s rámom (1). Obidve vedenia (4a, 4b) sú navzájom rovnobežné a v dolnej časti kolmé na deliacu rovinu parnej komory (3). Medzi rámom (1) a hornou časťou parnej komory (3) je lokalizovaný lineárny motor...

Zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281102

Dátum: 12.03.1999

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B30B 11/22, B29C 47/08

Značky: zariadenie, výškově, upínacej, dosky, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky (1) formy v parnej komore (3) vulkanizačného lisu, v ktorom je medzi hornou a/alebo dolnou časťou parnej komory (3) a upínacou doskou (1) formy situovaná skupina hydraulických valcov (2).