B29K

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20535

Dátum: 05.12.2013

Autori: Göbel Frank, Willing Bernhard

MPK: B29C 33/36, B08B 5/04, B08B 1/00...

Značky: dielcov, zariadenie, výrobu, spôsob, tvarovaných

Text:

...Pri pohľade na uvedené kritéria nie sú ešte doteraz známe riešenia celkom optimálne,pričom najmä čistenie zariadenia nie je celkom bez problémov a vyžaduje často prerušenievýrobnej prevádzky podľa toho sa objavujú príslušné nepriaznivé ekonomické straty.0012 Vynález má preto za úlohu, ďalej vyvinúť spôsob a zariadenie v úvode menovaného druhu tak, aby bola k dispozícii vylepšená možnosť čistenia, ktorá neovplyvní alebo ovplyvní len...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20973

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B29B 13/10, B01F 15/02...

Značky: materiálů, zariadenie, úpravu, plášťového

Text:

...ovplyvňované prostredníctvom gravimetrickéhodávkovača. 0011 Preto je rozhodujúce tento priechod uskutočniť so zvážením ako mechanickej stránky, tak aj s pochopením prevlastnosti polymerov a súčasne dbať aj na hospodárnosť celého procesu, teda na Vysokú priechodnosť a príslušnú kvalitu. Je tu potrebné zohľadniť čiastočne protikladné predpoklady.0012 Pre V úvode uvedené, zo stavu techniky známe zariadenia,je spoločné, že smer dopravy,...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20780

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B29B 13/10, B29B 17/04, B01F 15/02...

Značky: úpravu, zariadenie, materiálů, plášťového

Text:

...nemôže byť ovplyvnenébezprostredne, napríklad pomocou gravimetrického dávkovacieho zariadenia.0011 Je teda rozhodujúce zvážiť tento prechod ako mechanicky, tak ho aj previesť s porozumením pre vlastnosti polyméru a súčasne dávať pozor na úspornosť celého procesu, teda na vysoké prietokové množstvo a odpovedajúcu kvalitu. Tu musia byť vzaté do úvahy čiastočne protichodné predpoklady.0012 Úvodom uvedeným, zo stavu techniky známym zariadením...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20779

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B29B 13/10, B02C 18/08, B01F 15/02...

Značky: zariadenie, materiálů, plášťového, úpravu

Text:

...atď. Toto je spolurozhodujúce pre vťahovanie a kvalitu materiálu.ďalšieho podávania respektíve eventuálneho zhutnenia závisiasilne na predbežnej úprave a konzistencii materiálu.0012 Dôležitou oblasťou je preto rozhranie medzi rezacím a zhutňovacím strojom a dopravníkom, teda oblasť, kde homogenizovaný, dopredu upravený materiál z rezacieho azhutňovacieho stroja je prevedený do dopravníka respektíve extrudéra. Na jednej strane je toto...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20636

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B01F 15/02, B02C 18/12...

Značky: materiálů, úpravu, plášťového, zariadenie

Text:

...už uvedená rôzna kvalita jednotlivých závitovke privádzaných skupín materiálu, napríklad rozličná veľkosť vločiek a/alebo rozličná teplota plastového Hmteriálu vzhľadomna nerovnorodosť na výstupe závitovky ziskaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, V praxi sa zvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelné poškodenie plastového materiálu a...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20634

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 15/02, B02C 18/08, B29B 13/10...

Značky: úpravu, plášťového, materiálů, zariadenie

Text:

...nádrži a smer dopravy dopravníka, najmä extrudéra, sú v podstate rovnaké, respektíve rovnakého zmyslu. Toto zámerne zvolené usporiadanie bolo vedené prianím materiál do závitovky natláčať,respektíve túto závitovku nútene plniť. Táto myšlienka, častice natláčať do dopravnej závitovky, respektíve do extrudéra v smeredopravy bola aj úplne pochopiteľná a odpovedala bežnýmpredstavánl odborníka, keďže tak častice nemuseli obracať svoj smer pohybu a...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20633

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B01F 15/02, B02C 17/00...

Značky: zariadenie, úpravu, materiálů, plášťového

Text:

...vločiek a/alebo rozličná teplota plastového materiálu vzhľadomna nerovnorodosť na výstupe závitovky ziskaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, V praxi sa zvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelne poškodenie plastového materiálu a zvýšenú spotrebu energie. Okrem toho sa tým redukuje viskozita na výstupe extrudera získaného...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20572

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/12, B02C 18/08, B01F 15/02...

Značky: úpravu, zariadenie, plášťového, materiálů

Text:

...napájanie materiálu prebieha2 rezacieho a zhutňovacieho stroja, teda nemôže byť ovplyvnenébezprostredne, napríklad pomocou gravimetrického dávkovacieho0011 Je teda rozhodujúce zvážiť tento prechod ako mechanicky, tak ho aj previesť s porozumením pre vlastnosti polymeru a súčasne dávať pozor na úspornosť celého procesu, teda na vysoké prietokové množstvo a odpovedajúcu kvalitu. Tu musia byť vzaté do úvahy čiastočne protichodné...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20546

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B01F 15/02, B02C 18/08, B02C 18/22...

Značky: zariadenie, plášťového, úpravu, materiálů

Text:

...privádzaných skupín materiálu, napriklad rozličná veľkosť vločiek a/alebo rozličná teplota plastového materiálu vzhľadom na nerovnorodosť na výstupe závitovky získaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, v praxi sazvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelné poškodenie plastového materiálu a zvýšenú spotrebu energie. Okrem toho sa...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20384

Dátum: 12.10.2012

Autori: Hackl Manfred, Feichtinger Klaus

MPK: B02C 18/08, B02C 18/12, B01F 15/02...

Značky: zariadenie, plášťového, materiálů, úpravu

Text:

...byť napríklad ovplyvňované prostredníctvom gravimetrického0011 Preto je rozhodujúce tento prechod uskutočniť so zvážením ako mechanickej stránky, tak aj s pochopením pre vlastnosti polymérov a súčasne dbať aj na hospodárnosť celeho procesu, teda na vysokú priechodnosť a príslušnú kvalitu. Je tu potrebné zohľadniť čiastočne protikladné predpoklady.0012 Pre V úvode uvedené, zo stavu techniky známe zariadenia, je spoločné, že smer dopravy,...

Konštrukčný prvok z plastu pre motorvé vozidlo, ako aj spôsob výroby takéhoto konštrukčného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18633

Dátum: 18.11.2011

Autori: Hölzel Steffen, Pentia Bogdan, Freitag Tobias

MPK: B29C 43/18, B29C 43/36, B29C 51/08...

Značky: konštrukčný, prvků, motorvé, plastů, konštrukčného, vozidlo, prvok, spôsob, výroby, takéhoto

Text:

...súčiastka vytvára prekrytie spodku motorového vozidla a GMT konštrukčná súčiastka vytvára predovšetkým vzduchový kanál alebo prívod vzduchu. Cez jeden alebo viaceré vzduchové kanály/prívody vzduchu sa počas jazdy vedie vzduch vedený pozdĺž prekrytia spodku vozidla cez vzduchový kanál kchladeným súčiastkamvozidla, napríklad brzdám vozidla. Vzduchové kanály sú teda stvárnené napríkladako brzdové vzduchové kanály.Pri spôsobe podľa...

Spôsob výroby tvarovaných teliesok a tvarované teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: 287705

Dátum: 17.06.2011

Autori: Assmus Manfred, Beckert Thomas, Petereit Hans-ulrich, Fuchs Wolfgang, Schikowsky Hartmut, Höss Werner

MPK: B29C 47/76, B29K 33/00, B29C 45/00...

Značky: teliesok, tvarované, tvarovaných, teliesko, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarovaných teliesok, pri ktorom sa a) (met)akrylátový kopolymér, tvorený v rozsahu od 85 do 98 % hmotn. radikálovo polymerizovanými C1-C4-alkylestermi kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a v rozsahu od 2 do 15 % hmotn. akrylátovými alebo metakrylátovými monomérmi s kvartérnou amóniovou skupinou v alkylovom zvyšku, roztopí a zmieša s 10 až 25 % hmotn. zmäkčovadla a s 10 až 50 % hmotn. antiadhézneho prostriedku a/alebo s 0,1 do 3...

Multiaxiálna základová látka majúca polymérne rúno a preforma na výrobu združených konštrukčných súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16404

Dátum: 11.03.2011

Autor: Wockatz Ronny

MPK: B29B 15/10, B29B 11/16, B23B 7/10...

Značky: polymérne, majúca, výrobu, základová, súčastí, rúno, látka, konštrukčných, multiaxiálna, preforma, združených

Text:

...605.0008 V US 2005/0164578 je opisovaný východiskový produkt pre východiskový polotovar (preformy) zo združeného materiálu, ktorý má aspoň jednu vrstvu z tkaniny z vystužovaclch vlákien a u ktorého v najmenej jednej z vrstiev sú integrované vlákna pre stabilizáciu, ktoré stabilizujú preformu, keď sú tieto vystavované zvýšeným teplotám a ktoré sa neskôr rozpúšťajú v živici matrice použitej na výrobu združenej konštrukčne súčasti. Tiež W 0...

Spôsob výroby kontajneru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16128

Dátum: 04.08.2010

Autori: Oda Takafumi, Otaki Ryoji

MPK: B29C 49/04, B29C 49/22, B29C 49/64...

Značky: kontajneru, spôsob, výroby

Text:

...štúdia použitia etanolu ako paliva, ale nylon 6 a etylén-Vinyl alkoholový kopolymér má horšie bariérové vlastnosti oproti alkoholu. Z tohto hľadiska, materiál majúci zlepšené bariérové vlastnosti proti palivu, ktorý obsahuje alkohol by bol žiaduci. 0006 Na druhej strane, kontajner na aplikácie také ako palivo je zvyčajne vyrobený priamym vyfukovaním, ale vyššie spomínaný konvenčný bariérový materiál pre palivo má horšiu teplotnú odolnosť a...

Izolačný svetlo-prenášajúci prvok, spôsob jeho výroby a zahŕňajúci klenuté strešné okno ako prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18415

Dátum: 14.07.2010

Autor: Glorieux Rik

MPK: B29C 51/14, B29C 51/00, B29C 51/10...

Značky: výroby, klenuté, strešné, prvok, izolačný, svetlo-prenášajúci, spôsob, zahŕňajúci

Text:

...ktorý prenáša svetlo a má nízku hmotnosť. Taký materiál má výhodu, že izolačná hodnota produktu sa významne zvýši. Všeobecnejšie, materiál má typicky vlastnosti, ktoré nie sú ovplyvnené postupom tepelného0012 Podľa možného uskutočnenia je zostava ohrievaná umiestnením hornej a/alebo dolnej ohrevnej dosky do susedstva príslušnej hornej a dolnej steny zostavy. Tieto ohrievacie dosky sú napríklad keramické ohrievacie dosky, kde sa vykonáva...

Vulkanizátor pneumatík a spôsob vulkanizovania pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20666

Dátum: 04.12.2007

Autori: Murata Tomomichi, Toshima Masatake, Okada Kazuto, Mitamura Hisashi, Fujieda Yasuhiko, Kuwabara Hideaki

MPK: B29C 35/00, B29C 33/04, B29C 35/04...

Značky: pneumatik, spôsob, vulkanizovania, vulkanizátor

Text:

...techniky má také problémy, ako je uzavretie vzduchu. Toto uzavretie vzduchu spôsobuje chyby vonkajšieho vzhľadu pneumatiky a chyby tvámenia pneumatiky kvôli nedostatočnému vytesneniu vzduchu z pneumatiky, prítomného medzi vnútorným povrchom formy a vonkajším povrchom surovej pneumatiky a medzi vnútorným povrchom surovej pneumatiky a vonkajším povrchom mechúra, vzduchu prítomného vo vnútri surovej pneumatiky alebo reakčného plynu...

Tlaková vírová atomizačná dýza na striekanie vytvrditeľnej látky a s ňou spojený spôsob a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14128

Dátum: 04.06.2007

Autori: Vermeire Christophe, Benoit Kristof

MPK: B05B 1/34, B29C 41/36, B29K 75/00...

Značky: vytvrditeľnej, dýza, atomizačná, striekanie, vírová, spôsob, tlaková, spojený, látky, použitie

Text:

...v praxi u polyuretánových reakčných zmesí. 0007 Prvou nevýhodou väčšej veľkosti kvapiek je to, že v striekanej vrstve budú obsiahnuté väčšie vzduchové bubliny, čo povedie k horším mechanickým vlastnostiam. Ďalšou nevýhodou je to, že vzor striekania vytváraný väčšími kvapkami je menej stabilný a bude ľahšie narušený gravitáciou alebo vzdušnými prúdmi, takže bude treba striekať silnejšiu vrstvu na získanie rovnomernej vrstvy s požadovanými...

Spôsob výroby viacvrstvového dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15437

Dátum: 30.04.2007

Autori: Gruber Marco, Zwiesele Jochen, Mitzler Jochen, Sieverding Matthias

MPK: B29C 45/14, B29C 44/12, B29C 45/16...

Značky: spôsob, dielca, viacvrstvového, výroby

Text:

...sa rovnako akov dokumente DE 2004 007 865 Al udržiavajú vo vzájomnom0007 Dokument W 0 2005/035218 A 1 popisuje vstrekovací stroj,ktorého uzatváracia jednotka zahŕňa otáčacie zariadenies medzidoskou tak, že medzi danými platňami sa dajú usporiadať dva nástroje. V dutinách nástrojov sa môže postupne vytváraťvyrábaný viackomponentový výrobok v dvoch stupňoch procesu.0008 Uzatváracia jednotka tiež s otáčavou strednou časťou jezverejnená v...

Spôsob oddeľovania rozdielne aditivovaných polymérnych zložiek ako aj použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12654

Dátum: 08.06.2006

Autori: Schlummer Martin, Mäurer Andreas

MPK: B29B 17/02, B03B 5/44, B03B 5/28...

Značky: aditivovaných, použitie, polymérnych, zložiek, rozdielne, oddeľovania, spôsob, tohto, spôsobu

Text:

...ktoré okrem toho vyžadujú bezvodé použitie, t.j. jepotrebné veľmi dôkladné, energeticky náročné sušenie odpadov.V porovnani s týmito vykazujú vyššie uvedené fyzikálne spôsoby, ktoré pracujú na princípe rôznej rozpustnosti polyméru a aditíva retardácie horenia, slabiny pri oddeľovaní ťažko rozpustných aditív, predovšetkým dekabrómdifenyléteru, (DBDE) a 1,2-bistribrómfenoxyetánu (TBPE), Okrem toho sú potrebné väčšie množstvá rozpúšťadiel,...

Izolovaná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19844

Dátum: 01.09.2005

Autor: D'amato

MPK: B29C 65/00, B29C 65/02, B29C 65/78...

Značky: izolovaná, nádoba

Text:

...zábranu uvoľnenia vnútorného pohárika počas manipulácie S nádobou pre zostavenie, zabalenie, uloženie alebo podobne. Po naplnení horúceho nápoja alebo podobne do nádoby zostane Vnútorný pohárik V plášti najmä V dôsledku hmotnosti príslušného nápoja,takže príslušné spájacie miesto alebo spájacia oblasť vyžaduje len celkom malú spájaciu silu. 0010 Je Však tiež možné upevniť vzájomne teleso pohárika a plášť ešte bezpečnejšie,napriklad vytvorením...

Fóliová etiketa pre viacnásobne použiteľný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16327

Dátum: 11.02.2005

Autori: Schmid Knut, Johlke Harry

MPK: B29K 105/02, G09F 3/10

Značky: zásobník, použitelný, etiketa, fóliová, viacnásobné

Text:

...po etiketovani azamedzuje zošmyknutiu etikety bezprostredne po etiketovani. Pri zmývaní etikety absorbuje táto vrstva umývaciu vodu a uľahčuje prístup vody k lepidlu za účelom jeho rozpustenia.Vrstvou absorbujúcou vlhkosť z lepidla môže byť napríklad penová vrstva plastu s otvorenými pórmi, ktorého dutiny podporujú obojsmerný prienik vody medzi lepenou vrstvou avonkajšou vrstvou. Ďalej môže vrstva absorbujúca vlhkosť zlepidla vykazovať savě...

Spôsob ukladania funkčných fólií na substrátoch ako sú sklené dosky a stroj na ukladanie fólií na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19557

Dátum: 22.03.2004

Autori: Demars Yves, Douche Jean-pierre

MPK: B29C 63/00, B29K 709/08, B29C 63/02...

Značky: spôsob, ukladanie, dosky, substrátoch, vykonávanie, spôsobu, stroj, sklené, ukladania, fólií, funkčných

Text:

...jeden zvitok fólie,čím sa tak umožní ukladať na povrch substrátu toľko pásov alebo pruhovsúbežných so smerom posúvania substrátu, koľko je tu zvitkov, pričom začiatoka koniec každého pásu je uložený presným spôsobom na substráte, pásy ležia v odstupe od seba a ukladanie pásov môže byť zastavené a znovu začaté na rovnakom substráte počas jeho postupu.0014 Podla druhého uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa použije ukladacia zostava...

Spôsob výroby kompozícií a kompozitov celulózových a lignocelulózových materiálov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20511

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lagace Arthur, Medoff Marshall

MPK: A23L 33/00, A01N 25/10, B29B 17/00...

Značky: spôsob, celulózových, kompozícií, materiálov, kompozitov, výroby, živíc, lignocelulózových

Text:

...akým je papierová alebo kúpeľňová tkanina. Obnažené vlákna textúrovaného materiálu môžu mat pomer dĺžka/priemer (L/D) aspoň okolo 5 (aspoň okolo 5, 10, 25, 50 alebo viac). Napríklad aspoň okolo 50vlákien môže mať pomer L/D tohto rozsahu.Textúrovaný vláknový materiál vyrábaný spôsobom podľa tohto vynálezu môže byť napriklad zahmutý do (napr. spojený s, V zmesi s, V susedstve s,obklopený, alebo v rámci) štruktúry alebo nosiča (napr. siete,...

Způsob zpracování nedlouženého polymerního materiálu z polyetylentereftalátu na granulát a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270259

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kvízová Milena, Šrůta František, Svoboda Josef

MPK: B29K 67/00, B29B 17/00

Značky: způsob, granulát, zařízení, provádění, polyetyléntereftalátu, zpracování, nedlouženého, materiálů, polymérního

Text:

...jeho plná zhodnocení tím, že získaný granulát je možno dále využít k výrobě vlákna nebo fólií prakticky beze ztrát a s vysokým ekonomickým eíektem. Dochází k ůspoře základních surovin, čímž se zlepšuje ekonomická bilance výroby. Dochází také k úapoře devízových prostředků. Zařízení je jednoduché konstrukce, aestavené z tuzemských součástí, s nenáročnou obsluhou.Provedení způsobu a zařízení pro zpracování nedlouženáho polymerního materiálu z...

Těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovarů při vulkanizaci v lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 269394

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolaříková Marie, Veselý Rudolf, Zapletal Jiří, Surý Jaroslav

MPK: B29K 21/00, B29D 22/00

Značky: pryžových, lázni, konců, vrstvených, dutých, těsnění, polotovarů, vulkanizací

Text:

...nedostatků přispívá do značné míry těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovorů při vulkanizací v lázni podle vynálezu.Podstata vynálezu epočívá v tom, že těsnění je tvořeno nátrubkem, vsunutým jednou ze svých kônlckých částí do dutiny polotovaru na jeho konci. Pritom je prstenec, vytvořený uprostřed mezi oběma kőnlckými částmi nátrubku, přitlačovén k čelní ploše konce polotovaru prostřednictvím elaetického nâvleku.Tim se na obou...

Pryžotextilní membrána pro tváření a vulkanizaci profilovaných nekonečných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269053

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Dočekal Josef

MPK: B29D 29/08, B29K 105/06

Značky: membrána, vulkanizací, tváření, nekonečných, pryžotextilní, profilovaných, útvaru

Text:

...v tom, e aeabrěna, zhotovené z elestomerní směsi je na vnitřní obvodu tzn. v oblasti styku s tvářenými útvary - vyztuiena alespoň tromi textilníai vložkami s výztulnými elementy uloženýni rovnoběłně s osou aembrány, přičemž vrstve elastonerní směsi mezi povrchem membrány, který přilćhä k tvářenýn útvarům, a výztužnými elementy první z vyztužeąých vložek není větší než 0,5 an.Konkrétne může být membrdna ve směru od povrchu přiláheáícího k...

Způsob výroby redispergovatelného prášku plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268832

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lehmann Klaus, Rauch Hubert, Klesse Wolfgang, Mager Theodor

MPK: C08J 3/12, B29K 33/20, B29B 9/00...

Značky: výroby, plastických, redispergovatelného, prášků, způsob

Text:

...o nitrily kyseliny skrylové nebo methakrylove, amidy kyseliny ekrylová nebo methakrylové a JeJich łl-slkylově deriváty, o ,allcylestery kyseliny ekrylovd nebo methakrylove s více než 8 atomy uhlíku v alkylovém zbytku nebo o hydroxnlkylestery nenusycených polymerovatelných kąrboxylových kyselín.Čím vydäí Je podíl Jednotek s obsahom kyseliny akrylová nebo methakzrylové v kopclymeru, tím vyšší Je při Jinak steJmjch komonomsrech teplotní rozdíl...

Neprášivý granulát gumárenských chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267311

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kořínek Vladimír, Barková Ivona, Guláš Pavel

MPK: B29B 9/12, B29K 105/06

Značky: neprášivý, granulát, gumárenských, chemikálií

Text:

...se snižuje obsah účinnej látky vo finálnon produkte a spôsob ich prípravy pre aplikáciu zvysuje technologickú náročnosť.Uvedená nedostatky odstraňuje riesenie podla vyndlem. ktoreho podstata je v ton,že neprásivý granulát gunsrenských chemikálií s veĺsi dobrou dispergovateĺnostou sazíska formovaním z prdskovej gumarenskej chemikálie niektorým so známych spôsobov granuldcie za prídavku 0,5 až 6,0 93 hmot. Ekrobu na sučinu gumárenskej chemikálie...

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barta Jiří, Horský Jaroslav, Škudrna Jaroslav, Holý Ladislav

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: přípravy, aniontové, plniva, způsob, kompozitních, metodou, 6-kaprolaktamu, desek, polymerace, kluzných, řízeným, gradientem

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Čistiaca zmes na báze úletov z pretlakovej pneudopravy pre spracovateľské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267926

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ligač Štefan, Valíček Michal, Pecháč Elígius

MPK: B29K 27/06, B29C 47/08

Značky: čistiaca, stroje, pneudopravy, pretlakovej, báze, spracovateľské, úletov

Text:

...o K-hodnote SG až 72, 10 až S 0 hmotnostných dielov vinylových polymerov o K-hodnote 58 až 72, mastivá na báze organických zlúccnín v množstve 0,1 až à hmotnostných dielov, l až 20 hmotnostných dielov olnív,5 výhodou mikromletých, povrchovo upravených uhlitiianov s rozsahom stredného priemeru Castle 5 az l 0 mlkrónov a stabilizâtory na báze zlúčením kovov ll. až IV. skupiny periodickej sústavy Drvkov v množstve A až l 0 hmotnostnýcn...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fusek Jiří, Čásenský Bohuslav, Černý Zbyněk, Mařík Jiří

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: odlitků, kužele, způsob, pláště, výroby, tvaru, komolého, rotačního, polyamidových

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...