B29D 30/26

Spôsob výroby pneumatiky pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18934

Dátum: 16.05.2013

Autori: Kneussel Ewald, Kastens Sven, Linne Stefan, Gerighausen Martin, Thomfohrde Claudia

MPK: B29D 30/20, B29D 30/24, B29D 30/26...

Značky: motorové, vozidla, pneumatiky, výroby, spôsob

Text:

...bubna. Ďalšia výhoda pozostáva v tom, že týmto usporiadaním je možnélepšie riadiť pohyby bubnov bočníc plášťa.Vo výhodnom zdokonalení vynálezu je navrhované, aby sa pred krokom c) uskutočnilopredbežne konfekcionovanie bočníc na prvom a druhom bubne (l) bočnice plášťa. Týmto sacelkovo skráti čas výroby nevulkanizovaného plášťa pneumatiky.V ďalšom výhodnom zdokonalení vynálezu je navrhované, aby sa kroky d) a e) realizovali súčasne, čim sa...

Výrobný bubon so zaisťovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18692

Dátum: 10.02.2012

Autor: De Graaf Martin

MPK: B29D 30/24, B29D 30/26

Značky: bubon, výrobny, zariadením, zaisťovacím

Text:

...V podstate súvislý otvor, majúci vnútorný priemer odpovedajúci vonkajšiemu priemeru obvodovej steny stredového hriadeľa, pričom puzdro je vymeniteľne upevnené na stredovom hriadeli a kde puzdro je vybavené spojovacím čapom, ktorý je pohyblivý zo spojenej polohy, V ktorej je spojovací čap pretiahnutý otvoromV obvodovej stene zo stredového hriadeľa do odpojenej polohy, Vktorej je spojovací čap umiestnený vnútri obvodovej steny0007 Avšak...

Zariadenie na držanie a odovzdávanie pásu pneumatiky, určeného na výrobu vozidlovej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14594

Dátum: 15.08.2011

Autor: Schulze Norbert

MPK: B29D 30/26, B29D 30/00

Značky: vozidlovej, pneumatiky, držanie, pásu, odovzdávanie, zariadenie, výrobu, určeného

Text:

...lineárneho pohybu nosičov segmentov V radiálnom smere. Tento druh vedenia zabezpečuje veľkú presnosť a dostačujúcu stabilitu. 0018 Vynález má byť bližšie osvetlený na základe jedného príkladu uskutočnenia. Naobr. l príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu,obr. 2 zariadenie s vysunutými segmentmi, obr. 3 zariadenie, pri ktorom sa segmenty nachádzajú v druhej polohe, obr. 4 čiastočný pohľad na zariadenie,obr. 5 nosič segmentov podľa...

Stavebný bubon pneumatiky so zdvíhacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15360

Dátum: 26.11.2010

Autori: Rodijk Gerrit, Slots Antonie, Grashuis Jan Kornelis, De Graaf Martin, Mulder Gerrit

MPK: B29D 30/32, B29D 30/24, B29D 30/26...

Značky: pneumatiky, stavebný, bubon, zdvíhacím, mechanizmom

Text:

...je medzi inými známy z EP-A-1.562.738. Počas procesu zdvíhania,V ktorou sa ramená nakláňajú, sa časti komponentov pneumatiky umiestnené na podporných prostriedkoch presúvajú cez podporné prostriedky smerom k zdvíhacej časti (zdvíhací valček), aby boli odtiaľ uvoľnené. Vzhľadom k mechanickému spojeniu sa sady závesných ramien na oboch stranách môžu pohybovať synchrónne z východiskovej polohy do výklopnej polohy mimo...

Zariadenie na výrobu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13517

Dátum: 24.04.2009

Autor: De Graaf Martin

MPK: B29D 30/26, B29D 30/24

Značky: zariadenie, výrobu, pneumatiky

Text:

...a znovu zapojenie trubiek môže0007 Z tohto dôvodu podľa vynálezu je zariadenie na výrobu pneumatiky typu popísaného I preambule definované T nároku 1,kde je každá trubicová súprava pripojená k upevňovaciemu krúžku polovice stavebného bubna, kde upevňovací krúžok polovice stavebného bubna je pripojiteľný k prípojkám tlakového média príslušnej polovice stavebného bubna tak, že prípojky tlakového média príslušnej polovice stavebného bubna...

Vynálezy kategórie «B29D 30/26» v ZSSR.

Spôsob výroby ekologickej pneumatiky použitím stavebného bubna a prenosného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13073

Dátum: 22.04.2009

Autori: Mulder Gerrit, De Vries Wubbo Pieter

MPK: B29D 30/28, B29D 30/20, B29D 30/26...

Značky: zariadenia, spôsob, bubna, stavebného, výroby, přenosného, použitím, pneumatiky, ekologickej

Text:

...vozíka a konika k uvedenému prvému vozíku, aby sa spojil vonkajší koniec uvedenéhostavebného bubna pneumatiky otočne s koníkom- tvarovania častí uvedeného stavebného bubna pneumatiky do prstenca napriek dezénovému spojeniu udržiavanému uvedeným0006 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť alternatívnumetódu, ako je definované v nároku 1.0007 Výhodné prevedenia vynálezu sú definované v závislých0008 Pre tento účel podľa vynálezu je spôsob...

Spôsob kontinuálneho prívodu energie k pojazdnej pracovnej plošine na výrobu pneumatík pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8282

Dátum: 11.07.2008

Autori: Pawlik Karl-heinz, Linne Stefan, Mehlan Volker, Lubitz Frank

MPK: B29D 30/26, B29D 30/00

Značky: spôsob, výrobu, pracovnej, energie, přívodů, plošine, pneumatik, pojazdnej, kontinuálneho, vozidla

Text:

...tlakového vzduchu a elektrického prúdu.Tlakový vzduch je nutný najmä pre pneumatické zariadenia, ktoré sú usporiadané na pracov nej plošine.0011 Pri ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je použité usporiadanie, kedy je pracovná plošina kontinuálne spojená s dátovým vedením na ovládanie pracovnej plošiny. Najmä jenutné ovládať rýchlosť rotácie konfekčného bubna na výrobu plášťov pneumatík.0012 Pri ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je...

Zariadenie na variabilný pohon dutej hriadele s vnútorným vretenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11569

Dátum: 07.11.2007

Autor: Linne Stefan

MPK: B29D 30/00, B29D 30/26, F16H 1/46...

Značky: hriadele, zariadenie, variabilný, pohon, vretenom, vnútorným, dutej

Text:

...vreteno s príslušným prevodom. Pri tejto forme vyhotovenia je na vyvodenie otáčavéhopohybu hriadeľa alebo vretena pri stojacom dutom hriadeli a stojacom planétovom venciplanétového súkolesia použité usporiadanie, kedy je poháňanć centrálne koleso, takže sa jehootáčavý pohyb prenáša cez nosič planétových kolies na hriadeľ alebo vreteno.0011 Zvlášť malý počet použitých súčasti súkolesia sa dosiahne pri vyhotovení, pri ktorom sa pre...

Spôsob zásobovania nárazníkového bubna materiálmi a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283310

Dátum: 22.04.2003

Autor: Mihálik Peter

MPK: B29D 30/24, B29D 30/26

Značky: tohto, bubna, zariadenie, nárazníkového, spôsob, vykonávanie, materiálmi, zásobovania, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zásobovania nárazníkového bubna materiálmi, kde po pripravení prvého a druhého nárazníka dôjde k presunutiu vozíka s odvíjacími stanicami a po navinutí prvého nárazníka a počas navíjania druhého nárazníka sa súčasne pripravuje tretí nárazník, pričom po navinutí druhého nárazníka a počas navíjania tretieho nárazníka sa pripravuje štvrtý nárazník s následným presunutím vozíka s odvíjacími stanicami na opätovnú prípravu prvého a druhého...

Sústava zariadení na výrobu surových autoplášťov a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 251

Dátum: 09.04.2003

Autori: Šedík Ján, Mihálik Peter, Bakoš Štefan, Žemla Jozef

MPK: B29D 30/20, B29D 30/26

Značky: zariadení, surových, sústava, výrobu, autoplášťov, výroby, spôsob

Text:

...s uvedenou osou. Prenášacie jednotky kostry a nárazníka sú umiestnené tak, že sa môžu pohybovať recipročne pozdĺž uvedenejosi medzi pásovým bubnom a zariadením na výrobu nárazníka.-3 VEP 880436 B 1 je opísané zariadenie na výrobu surových plášťov pre vozidlá, ktoré pozostáva zprvej strojovne sdvomi koaxiálne umiestnenými hriadelmi vyčnievajúcimi vprvom horizontálnom hlavnom smere, pričom prvý hriadeľ nesie nárazníkový bubon a druhý hriadeľ...

Zariadenie na odber komponentov pri výrobe plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281634

Dátum: 10.04.2001

Autori: Žemla Jozef, Mazák Ján, Šedík Ján

MPK: B29D 30/24, B29D 30/26

Značky: odber, plastov, komponentov, zariadenie, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odber komponentov pozostáva z nosnej pohonovej skrine (1) a nárazníkového bubna (2), zásobovacieho systému nárazníkov (4), odvíjacích cievok nárazníkov (5), zásobovacieho systému behúňov (6), odvíjacej cievky behúňa (7), pričom nárazníkový bubon (2) je posuvný po hriadeli (3) o vzdialenosť x, ktorá sa rovná rozstupu osí zásobovacích systémov nárazníkov (4), pričom nosná pohonová skriňa (1) je súčasne posuvná v smere horizontálnej...

Montážne kompletačné zariadenie autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2113

Dátum: 13.04.1999

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/26, B29D 30/06

Značky: kompletačné, montážne, autoplášťov, zariadenie

Text:

...autoplášťov.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDisk Q s pneumatikou Q je uchytený v ose Q pomocou upínacej hlavy Q,ktorá je pomocou upínacieho ramena 11 uchytené na zadný pojazd 51 zdvojeného vedenia 5 O. Na prednej strane disku Q je umiestnený montážny palec 131 spojený s otáčavým ramenom Q a sústavou kladiek Q. Otáöavé rameno Q je na konci montážneho ramena Q, na ktorom je súčasne uchytený valec posuvného lana Q. Montážne rameno...

Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: 277872

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hajská Eva, Žemla Jozef, Grepiniak Ferdinand

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčného, ovíjacia, bubna, část, ohrňovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna určeného na výrobu osobných alebo nákladných radiálnych plášťov pozostávajúca z vretena (11) opatreného vodiacou skrutkou (10), spojenou s unášačom (210), pätkovým kotúčom (10) a pneumatickým valcom (520), nad ktorými je umiestnené pákové rameno (50), opatrené minimálne dvoma pružnými sťahovacími krúžkami (502) a ohrňovacími kladkami (501). Pákové rameno (50) je spojené s vretenom (11) cez držiak pák...

Přenášecí zařízení konfekčního stroje na výrobu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 269425

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barvínek František, Helinger Jiří

MPK: B29D 30/26

Značky: výrobu, pneumatik, plastů, konfekčního, přenášecí, stroje, zařízení

Text:

...i snadné přeetavitel~ nost a seříditelnoet přenášeoích segmentu nárazníkového obalu, resp. Jejich ,jednoduchá ą rychlá výměna při potřebě větší změny rozměru obalu. Všechny podstatné výhody doposud známých řešení zůstávají zaohovány.K bližäímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující praktický příklad. Konkrétní konstrukční uspořádání přenášeoího zařízení Je znázorněno na výkresoch, kde značí obr. 1 bokorye přenaěecího zařízení v...

Podpůrná membrána bubnu konfekčního stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244024

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kryštof Michael, Babinec Miroslav

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčního, podpůrná, konfekci, pneumatik, plastů, stroje, bubnu, membrána

Text:

...tohoto nedostatku přispívá konstrukce podpdrně membránv podle vynálezu. Jedná se o membránu, která je zhotovena z elestoměrně směsi a je tvořeno centrální částí válcováho tvaru, procházející v okrajových oblastech do sesílených ptsk. Podstata vynálezu spočívá v tom, že centrální část membrárw vyztužená podálně uloženým výztulnými elementy,płedevěím kordy, je opatrenia jedním nebo eoustavou více podólných žeber, vymesujících svými povrchy...

Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246152

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gilar Oldoich, Barta Eestmír, Novák Jaroslav

MPK: B29D 30/26

Značky: pneumatik, plastů, bubnu, membrána, konfekci, středová, konfekčního, stroje

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy, zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých v elastomerní matrici uložených smyček nebo v podobě kontinuâlně vinuté šroubovice. Patkové části membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy, zejména kordy.Tato konstrukce membrán umožňuje vzhledem k tomu, že se nejedná o membránu vydoucí(vydouvání konfekčního...

Přehýbací membrána bubnu konfekčního stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 243172

Dátum: 15.07.1987

Autori: Klofec Miroslav, Soueek Jioí

MPK: B29D 30/26

Značky: pneumatik, plastů, konfekci, bubnu, stroje, konfekčního, přehýbací, membrána

Text:

...textílie.Centrální část membrány může být dále v oblastí od konce pružné zóny do vzdálenosti až 0,2-0,5 celkové délky membrány opatřena syytémem obvodových drážek, popř. v místě otvoru pro ventil vyztužena křížově uloženými kordovými vložkami. V oblasti překrytí centrální části pružným páskem může být dále vytvořen výstupek s osazením pro fixaci membrány v místě upínání patkového lenka.Hlavní výhodou konstrukčního řešení přehýbací membrány...