B29D 30/20

Spôsob výroby pneumatiky pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18934

Dátum: 16.05.2013

Autori: Thomfohrde Claudia, Kastens Sven, Gerighausen Martin, Kneussel Ewald, Linne Stefan

MPK: B29D 30/26, B29D 30/20, B29D 30/24...

Značky: motorové, výroby, pneumatiky, vozidla, spôsob

Text:

...bubna. Ďalšia výhoda pozostáva v tom, že týmto usporiadaním je možnélepšie riadiť pohyby bubnov bočníc plášťa.Vo výhodnom zdokonalení vynálezu je navrhované, aby sa pred krokom c) uskutočnilopredbežne konfekcionovanie bočníc na prvom a druhom bubne (l) bočnice plášťa. Týmto sacelkovo skráti čas výroby nevulkanizovaného plášťa pneumatiky.V ďalšom výhodnom zdokonalení vynálezu je navrhované, aby sa kroky d) a e) realizovali súčasne, čim sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu zelených pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18558

Dátum: 01.06.2012

Autori: Janszen Kees, Grashuis Jan Kornelis, Teule Erik Harm Jan, Ten Wolde Wiebe Herman

MPK: B29D 30/46, B29D 30/42, B29D 30/20...

Značky: výrobu, zariadenie, pneumatik, zelených, spôsob

Text:

...seba v podstate paralelne pri nastavenej vzdialenosti pruhov medzi sebou a sú spojené dohromady na vytvorenie prvej vrstvy nárazníkovejpodušky dopredu nastavenej dĺžky na nosnom povrchudopravníka V smere prenosu po prúde od prvej vyrobenej nárazníkovej vrstvy k druhej, majúcej pozdĺžnu os, dĺžka nárazníkovej vrstvy a vzájomne paralelne prebiehajúce kordy V dopredu nastavenont uhle kordov k pozdĺžnej osi, pričom súvislý gumový pás, vybavený v...

Spôsob a zariadenie na výrobu nevulkanizovaných plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18758

Dátum: 17.06.2011

Autor: Wedekind Werner

MPK: B29D 30/20

Značky: spôsob, plastov, pneumatik, výrobu, nevulkanizovaných, zariadenie

Text:

...zaznamenávanie umiestnenia výstupku je podporené tým, že výstupok je identiñkovaný za použitia vyhodnocovacieho zariadenia, ktoré uskutočňuje vyhodnotenie0015 zaznamenávanie kontúry aj pri tmavých objektoch, ktoré majú byť zachytené, jepodporené tým, že je vyhodnotený tieňový obraz spôsobený osvetlením.0016 Kontrola polohy bočného pásu je podporená tým, že doplňujúco je uskutočňovanézaznamenávanie vonkajšieho okraja bočného pásu.0017...

Podávacie zariadenie na konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 287358

Dátum: 16.07.2010

Autori: Rump Jürgen, Jungk Andreas

MPK: B29D 30/20, B29D 30/08

Značky: podávacie, výrobu, bubon, plastov, pneumatik, zariadenie, konfekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie (1) na konfekčný bubon (4) na výrobu plášťov pneumatík, najmä na bubon na výrobu balíkov pásov, na ktorý je pokladaný väčší počet vrstiev rôznych konštrukčných prvkov plášťa pneumatiky v tvare pruhov, zvinovaný a spájaný s materiálmi, ktoré už boli položené, s väčším počtom zásobníkov, dopravných liniek a dopravných zariadení. Vo vnútri dopravnej linky je vytvorený väčší počet dopravných zariadení vo forme jednodielneho...

Pneumatikový bubon so zariadením na vyklápanie určený na konfekciu nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286818

Dátum: 14.05.2009

Autori: De Graaf Martin, Huisman Henk, Gutknecht Heinz, De Vries Wubbo Pieter

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekciu, nevulkanizovanej, vyklápanie, pneumatiky, bubon, určený, pneumatikový, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pneumatikový bubon so zariadením na vyklápanie určený na konfekciu nevulkanizovanej pneumatiky, ktorá má pneumatikové zložky (2) z gumy alebo vytvorené s vystuženými kordmi a dvoma pätkovými jadrami (3), z ktorých každé môže obsahovať pásy vyplňujúce pätku. Pneumatikový bubon (1) má strednú os, okolo ktorej sú umiestnené dva kruhové segmenty (6), vzdialené od seba na podopieranie pätkového jadra (3), prostriedky na radiálne...

Spôsob výroby ekologickej pneumatiky použitím stavebného bubna a prenosného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13073

Dátum: 22.04.2009

Autori: Mulder Gerrit, De Vries Wubbo Pieter

MPK: B29D 30/26, B29D 30/20, B29D 30/28...

Značky: zariadenia, spôsob, použitím, pneumatiky, ekologickej, přenosného, výroby, bubna, stavebného

Text:

...vozíka a konika k uvedenému prvému vozíku, aby sa spojil vonkajší koniec uvedenéhostavebného bubna pneumatiky otočne s koníkom- tvarovania častí uvedeného stavebného bubna pneumatiky do prstenca napriek dezénovému spojeniu udržiavanému uvedeným0006 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť alternatívnumetódu, ako je definované v nároku 1.0007 Výhodné prevedenia vynálezu sú definované v závislých0008 Pre tento účel podľa vynálezu je spôsob...

Zariadenie na konfekciu plášťov pneumatík a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 286598

Dátum: 12.01.2009

Autori: Funck Hans-christoph, Wedekind Werner

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekciu, zariadenie, pneumatik, činnosti, spôsob, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri zariadení na konfekciu plášťov pneumatík sú v prítlačnom zariadení (10), ktoré je posúvateľné v smere osi (30) bubna, zahrnuté prítlačné jednotky (11, 12) a môžu prostredníctvom núteného riadenia vzhľadom na stredovú rovinu (M10) prítlačného zariadenia (10) jazdiť synchrónnym pohybom smerujúcim od seba a k sebe. Nútené riadenie sa skladá predovšetkým z mechanických prvkov, ktoré sú vytvorené paralelne s osou závitových vretien (15, 16, 17)...

Konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286587

Dátum: 29.12.2008

Autori: Bierens Franciscus Cornelis, Gutknecht Heinz

MPK: B29D 30/20

Značky: bubon, konfekčný, ohŕňacím, výrobu, strojom, pneumatik

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je konfekčný bubon na výrobu pneumatík s ohŕňacím strojom, na výrobu nevulkanizovanej pneumatiky s komponentmi pneumatiky z gumy alebo s vystužujúcimi kordmi (1, 2, 1', 2') a dvomi jadrami (3, 4, 3', 4') pätky pneumatiky s vysoko plnenými pätkovými pásikmi. Konfekčný bubon má centrálnu os (5, 5'), dva prstencové segmenty (6, 7, 6', 7') umiestnené okolo osi (5, 5') a vzdialené od seba, každý ako podklad jadra (3, 4, 3', 4') pneumatiky,...

Zostava jednotiek na vytvorenie nevulkanizovanej alebo zelenej pneumatiky pre dopravné prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10584

Dátum: 11.12.2008

Autor: Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/20

Značky: jednotiek, dopravné, vytvorenie, zostava, zelenej, prostriedky, nevulkanizovanej, pneumatiky

Text:

...materiálu, ako je guma navinutá na cievke, na konfekčnom bubne kostry, kde nastavovacie jednotky sa môžu posúvať po druhom prepravniku. Použitím tretieho prepravníka, po ktorom sa môžu posúvať nastavovacie jednotky na gumový materiál navinutý na cievke, môže byť zostava jednotiek navrhnutá relatívne kompaktné a relatívne flexibilným spôsobom môžu byť navýrobu zelenej pneumatiky použité rôzne komponenty pneumatiky.Druhý prepravník taktiež...

Súbor ohŕňacích kladiek konfekčného bubna na výrobu najmä automobilových plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286555

Dátum: 01.12.2008

Autori: Paliesek Miroslav, Rohde Dieter, Panáček Anton

MPK: B29D 30/20, B29D 30/08

Značky: kladiek, najmä, konfekčného, výrobu, bubna, ohŕňacích, automobilových, plastov, súbor

Zhrnutie / Anotácia:

Súbor ohŕňacích kladiek pozostáva z dvojíc prítlačných koliesok (2) symetricky umiestnených na stredových ramienkach (4) článkov (1) pákového ramena. Dvojice prítlačných koliesok (2) sú k stredovým ramienkam pripevnené otočnými spojmi (5), pričom sú zhotovené z pevného materiálu a na povrchu ohŕňacích plôch sú vybavené gumenou vrstvou (21).

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením na výrobu nevulkanizovaných autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286078

Dátum: 15.02.2008

Autori: Žemla Jozef, Janovec Mário, Vychopen Stanislav

MPK: B29D 30/20

Značky: ovíjacím, konfekčný, zariadením, nevulkanizovaných, výrobu, ohrnovacím, bubon, autoplášťov

Zhrnutie / Anotácia:

Konfekčný bubon obsahuje mechanizmus na podoprenie pätkových lán z vnútornej strany, ktorý pozostáva z axiálne pohyblivo usporiadaného obojstranného vodiaceho kotúča (50). Kotúč je z vonkajšej strany vybavený radiálne pohyblivo po celom svojom obvode usporiadanými upínacími pätkovými segmentmi (10), prispôsobenými na spoluprácu s valcom (20) mechanizmu na ovládanie radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov (10), a z vnútornej strany...

Zariadenie a spôsob výroby časti pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9032

Dátum: 26.09.2007

Autor: Slots Antonie

MPK: B29D 30/20, B29D 30/30

Značky: částí, spôsob, pneumatiky, výroby, zariadenie

Text:

...prvý konfekčný bubon, ktorý sa nachádza V prevádzkovej polohe pripravený na vyzdvihnutie prveho komponentu pneumatiky dopraveného prvým prepravným zariadením, kde prvý konfekčný bubon má prvú os rotácie, ďalej druhé prepravné zariadenie na prepravu druhého komponentu pneumatiky, kde druhý komponent pneumatiky sa líši od prvého komponentu pneumatiky, druhú konfekčnú jednotku s druhým konfekčným bubnom, ktorý sa nachádza v prevádzkovej polohe...

Zariadenie na výrobu predtvarovaného obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4718

Dátum: 05.04.2007

Autori: Bielik Emil, Bakoš Štefan

MPK: B29D 30/08, B29D 30/20

Značky: predtvarovaného, zariadenie, výrobu, obalů

Text:

...nárazníkovo-behúňového obalu uskutočneného pomocou daného zariadenia, pričom jeho uskutočnenie je založené na dvoch tvarovo rozdielnych nárazníkových bubnoch schopných vyrábať nárazníkovobehúňový obal s požadovanými vlastnosťami v zrovnateľnom čase so súčasným stavom techniky, ale hlavne s jeho finálnym tvarom - profilom maximálne sa približujúcim tvaru v hotovom výrobku - vo vulkanizačnom lise vylisovanému autoplášťu. Eliminujú...

Prepravný a výrobný systém na použitie pri konfekcii surových pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5609

Dátum: 06.10.2006

Autori: Thomfohrde Claudia, Winkler Jens, Linne Stefan, Ludwig Jens

MPK: B29D 30/20

Značky: systém, použitie, konfekcii, prepravný, výrobny, surových, pneumatik

Text:

...konfekcia surovej pneumatiky, keď alternatívne obsadzované stanice alebo najmenej niektoré z alternatívne obsadzovaných stanícmôžu by súčasne obsadzované zodpovedajúcim počtom bubnov.Vo zvlášť výhodnom uskutočnení prepravného a výrobného systému podľa vynálezu vykazuje prepravné dráha mriežkovo usporiadané prvky prepravnej dráhy alebo pozostáva z mriežkovo usporiadaných prvkov prepravnej dráhy. Tieto sú usporiadané tak, že na seba nadväzujúce...

Stroj a spôsob výroby zložky pneumatiky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12115

Dátum: 15.12.2005

Autor: Nijhuis Erik Gerardus

MPK: B29D 30/20, B29D 30/00, B29D 30/30...

Značky: pneumatiky, stroj, zložky, automobilů, spôsob, výroby

Text:

...od prvého priemeru. Prvé prostriedkytak môžu byť prispôsobené požadovanému priemeru objektu výroby.0006 Prvá forma podľa vynálezu má podstatne valcovitý okraj a druhá forma podstatne valcovitý okraj so sploštenou časťou. Viac alebo menej tak môže byť dočasne vytvorená plochá podporná časť, na ktorú je možné zavariť vonkajšie konce materiálu pneumatiky, kde potom prvé prostriedky môžu opäť napríklad nadobudnúť0007 Prvé prostriedky prednostne...

Usporiadanie bubna pneumatiky s mechanizmom naklápania na vytvorenie nevulkanizovanej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4820

Dátum: 02.06.2005

Autori: Slots Antonie, Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/20

Značky: bubna, vytvorenie, usporiadanie, nevulkanizovanej, pneumatiky, naklápania, mechanizmom

Text:

...predĺženou činnou polohou.0007 Vyrábajú sa pneumatiky s rôznymi rozmermi, ktoré sú prispôsobené na typ vozidla (napríklad nákladné alebo osobné autá), priemer kolesa, šírka kolesa, priemer pneumatiky. Každá pneumatika vyžaduje na ne prispôsobený bubon pneumatiky. To0008 Predmetom vynálezu je toto vylepšiť.0009 Vynález preto poskytuje usporiadanie obsahujúce bubon pneumatiky, ktoré má naklápací mechanizmus na použitie pri výrobe...

Spôsob a zariadenie na usporiadanú výrobu radiálnej pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5226

Dátum: 18.05.2005

Autori: Pawlik Karl-heinz, Linne Stefan

MPK: B29D 30/20

Značky: radiálnej, zariadenie, výrobu, usporiadanú, spôsob, pneumatiky

Text:

...je takto postavená úloha vyriešená podľa vynálezu tým, ženosiče mechov sú uskutočnené expandovateľné v radiálnom smere.0010 Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú predmetom príslušných závislých nárokov.0011 Zväčšením priemeru expanziou nosičov mechov, vprípade potreby je možné dosiahnuť to, aby vonkajšie plochy nenafúknutých mechov vytvorili spolu svonkajšou plochou karkasového bubna aspoň v podstate priebežný valcový povrch na uloženie...

Pásový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5022

Dátum: 08.04.2005

Autori: De Graaf Martin, Doppenberg Evert

MPK: B29D 30/20

Značky: bubon, pásový

Text:

...na ostatné časti na zabezpečenie konvexného podporneho0017 Pásový bubon môže byť navyše vybavený orientačnými prostriedkami na udržiavanie strednej podpornej časti paralelne vzhľadom na stredovú čiaru za každých okolností, v jednej, alebo niekoľkých druhých pozíciách a prípadne v taktiež iba prvej pozícii.0018 Obvykle sú stredné podporné časti pripojené ku prvým pohyblivým prostriedkom v pevnom uhle.0019 Týmto spôsobom sú vrstvy pásov vo...

Zariadenie na výrobu nevulkanizovanej kostry plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284414

Dátum: 28.02.2005

Autori: Regterschot Martinus, De Graaf Martin, Huisman Henk, De Vries Wubbo Pieter

MPK: B29D 30/20

Značky: plášťa, zariadenie, nevulkanizovanej, kostry, pneumatiky, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má na vodiacej dráhe (18) prestaviteľne usporiadaný prvý prenosový prstenec (14) na prenos základu plášťa pneumatiky zo základného bubna (13) na bubon (16) behúňa a pätkovú jednotku (21). Zásobník (32) behúňových vrstiev je usporiadaný pri bubne (16) behúňa a zavaľovacie zariadenie (28) na zavaľovanie polotovaru proti komponentom kostry plášťa pneumatiky je upravené pod zásobníkom (29) komponentov kostry plášťa pneumatiky. Pod...

Sústava zariadení na výrobu nevulkanizovaných radiálnych autoplášťov a spôsob výroby takýchto autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4177

Dátum: 19.10.2004

Autor: Mihálik Peter

MPK: B29D 30/08, B29D 30/20

Značky: radiálnych, autoplášťov, zariadení, takýchto, spôsob, nevulkanizovaných, sústava, výroby, výrobu

Text:

...Tvarovaci bubon je umiestnený tak, že môže alternovat medzi polohou na uvedenej osi a pohotovostnou polohou, zachovávajúcou rovnobežnú polohu s uvedenou osou. Prenášacie jednotky kostry a nárazníka sú umiestnené tak,že sa môžu pohybovať reciproćne pozdĺž uvedenej osi medzi pasovým bubnom a zariadením na výrobu nárazníka.V EP 880436 B 1 je opísane zariadenie na výrobu radiálnych autopláštov pre vozidlá, ktoré pozostáva zprvej strojovne sdvomi...

Spôsob výroby pásovej obruče pneumatiky vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1846

Dátum: 15.07.2004

Autori: Brandt Holger, Lubitz Frank

MPK: B60C 9/22, B29D 30/30, B29D 30/20...

Značky: vozidla, výroby, pneumatiky, obruče, pásovej, spôsob

Text:

...ukladacie zariadenie, majúce aspoň jednu ukladaciu hlavu a montážny bubon.0010 Ďalej je výhodné prispôsobit rozmer medzery medzi montážnym bubnom a pásom obruče, resp. pásy obruče zmenepriemeru bubna, hlavne udržiavat ho konštantný.0011 Na uskutočňovanie zmeny vonkajšieho priemeru montážneho bubna môže byt tento bubon účelne zostavený tak, že v radiálnonx smere pozostáva zo zasúvateľných. a vysúvateľných segmentov, resp. obsahuje také...

Pásový a behúňový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1113

Dátum: 19.11.2003

Autor: Uytten-boogaart Paul Richard

MPK: B29D 30/20

Značky: pásový, bubon, behúňový

Text:

...nosnými členmi V radiálne roztiahnutých polohách. Krycie dosky tvoria nosné plochy a zakrývajú pretiahnuté Vybrania V pod nimi ležiacou časťou nosných členov, tieto Vybrania sú radiálne otvorené smerom Von. V týchto vybratiach magnety pripevnené nadoskách sú umiestnené na radiálnej vonkajšej strane.0009 S Výhodou sú prvé časti a/alebo druhé časti bubna súčasťou nosných plôch, takže sa dosiahne jednoduchá0010 S výhodou prechádzajú prvé...

Konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s ohŕňacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2155

Dátum: 15.10.2003

Autori: Grolleman Henk-jan, Slots Anthonie

MPK: B29D 30/20

Značky: pneumatik, ohŕňacím, výrobu, konfekčný, bubon, mechanizmom, plastov

Text:

...konfekčný bubon podľa preambuly nároku 1, je navrhnuté zlepšenie, V ktorom podporné prostriedky môžu byť vytvorené podpornou rovinou, ktorá môže byť posunutá pozdĺž ramena, a ktorá sa v konečnej polohe môže roztiahnuť ponad celý ohŕňacívalec, alebo s pomocou podporného pásu voľne cirkuluje ponad ohŕňací valec a ponad valec spatne umiestnený na ramene. Tieto riešenia sa môžu V princípe použiť, ale pre ich zložitosť sa môžu vyskytnúť...

Spôsob zostavovania kostry plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1355

Dátum: 05.09.2003

Autori: Frerichs Udo, Doering Werner, Winkler Jens, Hahn Michael

MPK: B29D 30/20

Značky: zostavovania, spôsob, plášťa, pneumatiky, kostry

Text:

...bubon na pneumatiky príslušne podľa obrysu vybratí, resp. káps. Týmto opatrením je možné vyhnút sa deformácii vnútornej vrstvy pri jej ukladaní. Práve táto je inak zodpovedná za vznik vzduchových bublín.0010 Predbežné tvarovanie vnútornej vrstvy na prispôsobenie jej obrysu na obrys montážneho bubna na pneumatiky sa dá taktiež uskutočňovať veľmi jednoduchým spôsobom. Vhodné jenapríklad použitie raziacich kladiek alebo valcov, ktorépôsobenínu...

Spôsob výroby a výrobňa pneumatík pre kolesá vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 674

Dátum: 01.08.2003

Autor: Lacagnina Claudio

MPK: B29D 30/20, B29D 30/00

Značky: vozidiel, výrobňa, výroby, kolesa, pneumatik, spôsob

Text:

...linky, pomocou ktorých sa vyrábajú zostavy surových pneumatík, s kompletizačnými linkami, pomocou ktorých sa vyrába z elastomérneho materiálu aspoň jeden konštrukčný prvok pneumatiky tak, aby sa nedokončené zostavy skompletizovali. Takýto spôsob výroby a príslušnú výrobñu pneumatík opisuje patentový spis EP 1 106 335-A.0018 Aby sa takéto rozličné výrobné linky dali skombinovať, je potrebné zladit rozdielnu produktivitu a rozdielne úrovne...

Spôsob tlakového spájania nárazníkovo-behúňového obalu a kostrového obalu zavaľovaním pri výrobe surových autoplášťov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 849

Dátum: 21.05.2003

Autor: Mihálik Peter

MPK: B29D 30/20

Značky: spájania, surových, zariadenie, spôsobu, autoplášťov, kostrového, uskutočnenie, tohto, spôsob, tlakového, obalů, nárazníkovo-behúňového, zavaľovaním, výrobe

Text:

...dvomi valčekmí otočne a nepružne uloženými na tuhej nosnej časti, zavaľovacej jednotky, ktorá je vybavená prostriedkami na vzájomný symetrícký axiálny pohyb zavaľovacích valčekov od stredovej časti rotujúceho vonkajšieho obvodového povrchu nárazníkovo-behúňového obalu vyrábaného autoplášťa k jeho ramenám a prípadne aj prostriedkami na vychýlenie osi rotácie zavaľovacích valčekov z polohy rovnobežnej k osi rotácie vyrábaného autoplášťa...

Konfekčný bubon s ovíjacím a ohrnovacím zariadením a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 458

Dátum: 06.05.2003

Autori: Bakoš Štefan, Janovec Mário, Žemla Jozef

MPK: B29D 30/20

Značky: spôsob, výroby, bubon, zariadením, ohrnovacím, autoplášťov, konfekčný, surových, ovíjacím

Text:

...radiálneho zdvihu upínacích pätkových segmentov.Druhý vodiaci kotúč je usporiadaný vo väčšej vzdialenosti od vertikálnej roviny symetrie a je rovnako ako prvý vodiaci kotúč, opatrený na svojej strane vzdialenejšej od roviny symetrie prostriedkami na pripojenie sady podopieracích pätkových segmentov, pričom tieto prostriedky-3 umožňujú pohyb podopieracích pätkových segmentov vradiálnom smere. Každý podopierací pätkový segment pozostáva ztela,...

Sústava zariadení na výrobu surových autoplášťov a spôsob výroby surových autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 251

Dátum: 09.04.2003

Autori: Bakoš Štefan, Mihálik Peter, Šedík Ján, Žemla Jozef

MPK: B29D 30/26, B29D 30/20

Značky: sústava, spôsob, autoplášťov, surových, výroby, výrobu, zariadení

Text:

...s uvedenou osou. Prenášacie jednotky kostry a nárazníka sú umiestnené tak, že sa môžu pohybovať recipročne pozdĺž uvedenejosi medzi pásovým bubnom a zariadením na výrobu nárazníka.-3 VEP 880436 B 1 je opísané zariadenie na výrobu surových plášťov pre vozidlá, ktoré pozostáva zprvej strojovne sdvomi koaxiálne umiestnenými hriadelmi vyčnievajúcimi vprvom horizontálnom hlavnom smere, pričom prvý hriadeľ nesie nárazníkový bubon a druhý hriadeľ...

Spôsob výroby radiálnych plášťov viacstupňovou technológiou a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278322

Dátum: 10.08.1994

Autori: Zelík Miroslav, Zbranek Jozef

MPK: B29D 30/20

Značky: plastov, radiálnych, zariadenie, technológiou, viacstupňovou, výroby, vykonávanie, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby radiálnych plášťov viacstupňovou technológiou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, kde na prvom stupni sa uskutočňuje konfekcia poloproduktov kostry, na druhom stupni sa uskutočňuje konfekcia nárazníkového prstenca vrátane komponentov nárazníka a behúňa a na treťom stupni sa uskutočňuje konečná konfekcia spojená s kompletizáciou surového plášťa. Výroba sa uskutočňuje prostredníctvom zariadenia pozostávajúceho z dvoch...

Zásobník stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 260932

Dátum: 12.01.1989

Autor: Moulis Josef

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekci, stroje, zásobník, plastů, pneumatik

Text:

...na každé polovině posuvné základny podle požadované funkce technolog. sledu. Timto řešením zmenší se na polovinu posouvající setrvačné hmoty, uspoří se značná část zástavné plochy. Narážení kartuší nemá tak podstatný vliv na rozladěni koncových spínačů. Tím se zvýší spolehlivost provozu.Příklad konstrukce nového zásobníku nárazníkových kordů podle vynálezu je schematicky znázorněn na vyobrazení, kde představujeobr. 1 částečný půdorysný...

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hynek Zdenik, Konopík Bohumil, Jarošík Karel, Eret Václav

MPK: B29D 30/20

Značky: útvaru, způsob, nekonečných, horizontální, způsobu, provádění, konfekce, pásových, konfekční, univerzální, stroj, tohoto, koster

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...