B29C 69/00

Spôsob tvarovania ťahadlom a výrobky týmto spôsobom vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6141

Dátum: 03.05.2012

Autor: Bradovka Pavol

MPK: B29C 69/00, B29C 70/04

Značky: výrobky, týmto, spôsobom, ťahadlom, vyrobené, spôsob, tvarovania

Text:

...tvorené závitovou tyčou s maticami na koncoch. Na obráüu 3 je bočný a pôdorysný pohľad na stoličku s troma vetvami ohýbania.Oblúkové dvierka na nábytok z ušľachtilého dreva sú vyrobené s použitím technológie tvarovania ťahadlom nasledujúcim postupom. Plochá rovná doska predstavujúca základné teleso l polotovaru sa poreže na pásy, ktore tak vytvoria východiskové segmenty Q, Q, Q, Q. Uhol zárezov L 1, gg, z v segmentoch L 1, Lg, Lg, Q je | 3...

Fólia na výrobu artefaktov z kompozitného materiálu, spôsob výroby tejto fólie a spôsob výroby artefaktov z kompozitného materiálu s použitím tejto fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15521

Dátum: 23.03.2010

Autor: Peruzza Paolo

MPK: B32B 33/00, B29C 69/00, B29C 70/32...

Značky: fólia, použitím, výrobu, kompozitného, spôsob, výroby, artefaktov, materiálů, tejto, fólie

Text:

...uvedené V japonských patentových spisoch J P 1 1309797 a JP 2000062032a v európskom patentovom spise EP 1621322, v uplynulých rokoch niektorí Výrobcoviaartefaktov z kompozitného materiálu rúrkovitého tvaru V záujme zjednodušenía a urýchlenia výrobného procesu začali s aplikáciou farebného náteru priamo na povrch polypropylénovej pásky, ktorá má prísť do priameho styku s povrchom artefaktu z kompozitného materiálu,s následným prcnesením tohto...

Spôsob a zariadenie na výrobu zásobníkov z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15235

Dátum: 28.11.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/04, B29C 69/00, B29C 49/54...

Značky: výrobu, zásobníkov, termoplastů, zariadenie, spôsob

Text:

...hlavnej časti zásobníka.Aby bolo možné zaistiť na dosadnutie prítlačného razidla dosadaciu plochu bez nerovnomemosti, je pri výhodných príkladoch uskutočnenia prítomný mechanicky pohyblivý oddeľovací prvok, ktorý je pri príslušne otvorených dnových častiach formy nasmerovateľný na pozdĺžnu os zásobníka a ktorý je určený na odstránenie odpadu dna na mieste zvaru miskovítej dnovej časti.Následne bude vynález podrobne vysvetlený na základe...

“Twin-sheet” tvarovanie za tepla plastových nádrží na palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2379

Dátum: 30.12.2003

Autori: Sbrana Loredano, Ortenzi Carlo, Mariani Davide, Binda Gabriele, Fiorentini Francesco

MPK: B29C 69/00, B29C 65/18

Značky: plášťových, twin-sheet, tvarovanie, nádrží, tepla, paliva

Text:

...vynálezu je poskytnutie ľahkej dostupnosti do tvarovaného priestoru,ako aj uľahčenie operácií údržby celého výrobného zariadenia.Podľa tohto vynálezu sa všetko uvedené Vyššie dá dosiahnuť spôsobom twin-sheet tvarovania za tepla nádrží na palivá podľa nároku 1 a výrobným zariadením podľa nároku 7.Pred zahrievaním na teplotu tvarovania za tepla sa každý plastový plát môže podrobiť pred-zahrievaniu, po ktorom nasleduje vycentrovanie na...

Automatizovaný spôsob uloženia a výroba uchopovacích jazýčkov a ochrannej vrstvy a vytlačený profil s ochrannou vrtstvou prekrývajúcou jazýčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1035

Dátum: 06.05.2003

Autor: Pennerath Eddy

MPK: B60J 10/02, B29C 63/00, B29C 69/00...

Značky: prekrývajúcou, vrtstvou, jazýčky, profil, vrstvy, ochrannej, jazýčkov, spôsob, vytlačený, výroba, ochrannou, automatizovaný, uchopovacích, uloženia

Text:

...častí, uhly spojenia, rovnako ako všeobecný tvar rámu sú zvolené podľa druhu aplikácie použitia a predurčenia0010 Najčastejšie sú tieto rámy vytvorené z trochzo štyroch montážnych profilovaných dielcov, 2 ktorých dva sú bočné, jeden je horný a zostávajúci je dolný a ktoré sú spojené na úrovni ich koncov počas operácie0011 Na uľahčenie odobrania ochrannej vrstvy, ktorá bola usadená počas montáže rámu, je obvyklé prilepiť alebo...

Zasklievací dielec, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283073

Dátum: 27.12.2002

Autori: Cordes Hans, Behrend Ulrich, Kahn Ilan, Schwartz Ludwig, Cornils Gerd, Krumm Helmut

MPK: B29C 45/14, B29C 47/02, B05D 5/08...

Značky: dielec, spôsobu, spôsob, vykonávanie, zasklievací, zariadenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací dielec, predovšetkým automobilové sklo určené na lepenie do otvoru v karosérii, vybavené obvodovým profilom vytvoreným vytláčaním na mieste, má obvodový profil (2) je vybavený najmenej jedným spojovacím doplnkom (300) z polymérovej hmoty, vytvrdenej na mieste, a tvarovo nadväzujúcim na obvodový profil (2). Pri spôsobe sa na korigovanie tvaru alebo obmenenie vlastností uvedeného obvodového profilu (2) v danom mieste profilu vstrekuje...

Spôsob výroby membrány k plynomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281579

Dátum: 07.09.1994

Autori: Seiji Tamura, Kazuyuki Tazaki

MPK: B29C 69/00

Značky: plynomeru, membrány, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby membrány pre plynomer zahŕňa vyplňovanie spodnej formy na tvarovanie membrány, ktorá má vodorovný horný povrch, obvodový povrch zvislého alebo šikmého typu, prikladací rám a prikladaciu žliabkovú časť, vytvorenú medzi obvodovým povrchom a prikladacím rámom nevulkanizovanou kaučukovou kompozíciou na tesnenie, pripevnenie blany na vytvorenie membrány na horný povrch spodnej formy, spojenie hornej formy so spodnou formou, pôsobenie...