B29C 67/22

Výrobný postup a zariadenie na kontinuálnu výrobu penových polyuretánových dosiek v určenom rozsahu tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278281

Dátum: 07.12.1994

Autori: Jourquin Lucien, Blackwell Brian James, Mortelmans Rudi, Derksen Johannes

MPK: B29C 67/22

Značky: pěnových, určenom, výrobu, postup, polyuretánových, tlakov, výrobny, zariadenie, dosiek, kontinuálnu, rozsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek polyuretánovej peny predkladaného vynálezu zahŕňa prípravu polymerizačnej reakčnej zmesi, ktorá obsahuje nosnú látku, vypustenie reakčnej zmesi na pohybujúci sa dopravný pás (7, 10) a voľnú expanziu a polymerizáciu tejto reakčnej zmesi, prebiehajúce vo vnútri hermeticky uzatvoreného priestoru (17). Tlak vo vnútri tohto priestoru je udržiavaný vo vopred stanovenom tlakovom rozsahu priebežným dodávaním plynu do...

Tvarové teleso, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280207

Dátum: 13.08.1991

Autor: Rettenbacher Markus

MPK: B27N 3/28, C08J 9/12, B29C 67/22...

Značky: zariadenie, tohto, těleso, tvarově, vykonávanie, spôsob, výroby, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané teleso je na báze základnej masy, ktorá obsahuje pevnú matricu obsahujúcu bublinky alebo póry, z 5 až 85 % hmotnostných, vztiahnuté na sušinu základnej masy aspoň jedného spojiva. Aspoň jedno spojivo je zvolené zo skupiny zahrnujúcej škroby, dextríny, pektíny, kolagény, bielka a kaseíny. Základná masa okrem toho obsahuje ako modifikátor vlastností spojiva aspoň jeden hydrofóbny prostriedok zvolený zo skupiny zahrnujúcej prírodné alebo...

Dvoupásový formovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261897

Dátum: 10.02.1989

Autor: Prignitz Herbert

MPK: B29K 105/04, B29C 67/22

Značky: formovací, dvoupásový, stroj

Text:

...souvíslého pásu pěnového jalastil, který je po opuštění formovacího kanálu 3 veden l( dalšímu zpracování, zejména je r-ozřezáván na jednotlivě desky z pěnového plastu, mající p 0 žadovanou délku. Formovaci kanál 30 je omezen spodnlm dopravním pásem 10 a horním dopravním pásem 20 zdolia a shora,takže po stranach musí být ještě omezen bud dvěma synchronně se pohybujícímí a neznázorněnýmí bočními pásy, nebo pevně nastavitelnými bočními...