B29C 67/20

Spôsob výroby konštrukčných prvkov s otvorenými pórmi z kovu, plastu alebo keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5004

Dátum: 12.01.2007

Autori: Strub Raimund, Kuhs Bernd, Munz Ulrich

MPK: B29C 67/20, B22D 29/00, B22D 25/00...

Značky: plastů, konštrukčných, pórmi, spôsob, výroby, prvkov, kovů, keramiky, otvorenými

Text:

...kovom a už pred stuhnutím guľôčok l navzájom umiestnia priamo medzi guľôčky l. Týmto spôsobom sa V jednej výrobnej operácii Chladiaca špirála, poprípade chladiace alebo vyhrievacie rúrky zatavia kovom. V dôsledku tejto možnosti výroby sa chladiace alebo vyhrievacie rúrky nemusia dodatočne posúvať a fixovať pomocou skeletu, ako je to inak obvyklé pri obvyklých chladiacich agregátoch alebo výmenníkoch tepla. Okrem toho sa môže mnoho podstatne...

Poduška a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283098

Dátum: 27.12.2002

Autori: Schmitt Daniel, Roth Jacques, Manigold Alain

MPK: B32B 27/40, B29C 44/00, B29C 67/20...

Značky: spôsob, výroby, poduška

Zhrnutie / Anotácia:

Poduška obsahuje textilný materiál, fóliu z polyuretánovej peny a vypchávky z polyuretánovej peny, pričom v smere od jej vonkajšieho povrchu k jej vnútru je textilný materiál (2), fólia z polyuretánovej peny (3) s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi, tvoriace podšívku textilného materiálu (2), perforované adhéznou fóliou (4), ktorej materiál je obsiahnutý v povrchových póroch fólie z polyuretánovej peny (3) a vypchávku (8) z polyuretánovej...

Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268025

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dort Ivan, Mikula Jaroslav, Petřík Stanislav, Varhaník Jiří, Paták Vladimír

MPK: B29C 67/20, C08J 9/02

Značky: směs, pěnového, pryskyřice, polyesterové, materiálů, tvrdého, bázi, výrobu, nenasycené

Text:

...polymerovsná nenssycená polyesterová pryskyřice. a dále poměrně dlouhá doba reakce do vzniku vytvrzsné lehčená hmoty.Tyto nevýhody řsěi směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu na bázi nenssycsná polyesterové pryskyřics při teplotě okolí podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom. že směs obsahuje 100 hm. d. nonesycenć polyesterové pryskyrice s obaahom vinylového monomeru 20 až 40 5 hm., 0,1 až 10 hm. d. peroxidu, 3 až 55 hm. d....

Zařízení k vypěnění sendvičových panelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265284

Dátum: 13.10.1989

Autor: Klenor Karel

MPK: B29C 67/20, B29K 105/04

Značky: sendvičových, panelu, vypěnění, zařízení

Text:

...panelom Je uspořádáno na jejich obvodu těsnění. Tlakové komora je propojena s kontrolním manometre a v přívodu tlakového.vzduchm je uspořádán redukční ventil.Výhodou zařízení k vypěnění aendvičových panelů podle vynálezw je docílení přítlaku ohybově tuhých stěn panelu kvyztužujícím stojinám během celého procesu vypěňování bez ohledu na jejích nerovnosti a pružné deformace.Příklad provedení zařízení k vypěnění sendvičových panelů je...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sezima Edward, Těšínský Václav, Šmejkal František, Franta Jiří

MPK: B29C 67/20

Značky: výroby, jejich, strukturně, desky, způsob, lehčené, polyolefinů

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Způsob výroby lehčených polymerních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259992

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hanák Jaroslav, Kluka František, Chvála Alois, Václavek Miroslav

MPK: B29C 67/20

Značky: lehčených, polymerních, způsob, výroby, útvaru

Text:

...nadouvadlo a sítovadlo se dávkuje do formy, kde se při zvýšené teplotě a tlaku rozloží ühšőo nadouvadla. Tento polotovar se pak vloží do formy, která má přesný tvar požadovaného výlisku a stěny formy se zahřívají, takže dojde k úplnému rozložení nadouvadla a k zesítování. Tímto způsobem je možno vyrábět t 1 ustostěnné.tvarovky s jemnými a pravidelnými pőry,nevýhodou postupu je energetická náročnost a ztráty při vyhřívání forem. dUvedené...

Způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259647

Dátum: 17.10.1988

Autori: Václavek Miroslav, Hanák Jaroslav, Bartoš Otakar, Chvála Alois, Kolmačka Jan

MPK: B29C 67/20

Značky: vysoce, výroby, tvarovek, lehčených, desek, způsob

Text:

...energetické ztráty ochlazováníma znovuohříváním forem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek o objemové hmotnosti 30 až 100 kg/m 3 podle vynálezu. Podstata vynâlezu spočíva v tom,že směs obsahující polyolefin, nadouvadlo,urychlovač rozkladu nadouvadla, síťovadlo a případně další případy, jako například plniva, změkčovadla, pigmenty, stabilizátory,mazadla kaučuky, termoplastické kaučuky,jiné polymery a...

Vytvarovaný uzávěr mající dobrou ohebnost a pružnost a vzhled přírodního korku a způsob výroby tohoto uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258464

Dátum: 16.08.1988

Autori: Malaspina Alex, Paisley Gary

MPK: B29C 67/20

Značky: ohebnost, výroby, dobrou, pružnost, vzhled, uzáver, vytvarovaný, přírodního, korku, tohoto, způsob, uzávěru, mající

Text:

...což se opět projeví vytvořením kresbových čar na povrchu takto vyráběného uzávěru.Pozdržení zpěnění termoplastického materiálu se docílí dočasným zvýšením tlaku ve formovací dutině, čehož se dosáhne rychlým vstřiknutím zpěnitelného termoplastíckého pryskyřičného materiálu za vysokého tlaku do formovací dutiny a postupným odstrañováním části vzduchu,vytlačeného vstłiknutým termoplastickým pryskyřičným materiálem, rsgulovaným minimálním...

Zařízení ke kontinuální výrobě předmětu z pěnové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 258020

Dátum: 15.07.1988

Autori: Borovkov Vasilij, Mochov Ivan

MPK: B29C 67/20

Značky: kontinuální, hmoty, výrobe, předmětů, pěnové, zařízení

Text:

...Ana nonaü Bcnenunammeñca Komnosmunn 2H yanu nonaqm OÓĽMHOBOHHHXAMCTOB 3 H 4 B ®opymmymKamepy 5, odpaaonaunym pacnonoxenaumn omn Ha npyrnM uanernumw-Konaeüepamn 6,7, oxsaqennmn Tpaucnopwepnumn nenwamn 8,9 n óonógum Qopmynmnmn snemenmam I 0.-HBnemame Konneüepu 6 m 7 Bunoaaenu B BnneççennHeHHumapnnpamn II naner I 2, B cnom oąepeLBunoxHeHHúx 3.. -3 Bnne nepecexammmxca pauon npononbuum I 3 H ňonepeqnuxI 4 peóep mecrkocwn, oópa 3 ymmmxcKno 3 Hue...

Způsob výroby vícevrstvých součástí z polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255509

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiessling Werner, Freund Wolfgang, Ochmann Hubert

MPK: B29C 67/20

Značky: součástí, vícevrstvých, způsob, výroby, polyesterů

Text:

...nonusmupnoň cmonoü mene K nnnenuun, yueusmammum npoquocrb cxaawmnaaua, nronmmnm noxponnux cnoea, nMémmHx MGCTO npn npHMeHeHHHpauHOHanbHOP 0 Mewona nnmexunn 5 coqeraauu c rnyöoKHM KpenneHueM.B cooTgercTann c nso 6 peTeHHeM onpeenenuaa Tonunua HOKDOBHHX cnoes nocrnraercn sa cuew npnMeHeHHH meno- H cMonoTopMosamux cpecrn nyTgM.pauuoHanbHoro Konönnuponanuoro cnocoőa.Hpusnaxn usoöpewennx COCTOHT 3 TOM, uro nocne nuneunsaunn...

Díl váicového lubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246502

Dátum: 15.12.1987

Autor: Komárek Pavel

MPK: B29C 67/20, C08J 9/34

Značky: váicového

Text:

...pro svarový spoj jsou válcové nebo jsou rovinné a jsou rozděleny jednou nebo vice hranami na více ploch, přičemž musí být splněna podmínka, aby mezi jednotlivými plochami pro svarový spoj byl zachován minimální úhel a 30 stupňů, tak aby při svařování nedocházelo k odtavování materiálu. Pro usnadněni montáže nebo/a pro zpevnění svarového spoje jsou okraje opatřeny vybránimí nebo/a výstupky pro uchycení například kovových spon nebo/a montážních...

Zařízení pro nepřetržitou výrobu vrstvených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korovajev Alexej, Beljanin Petr, Borovkov Vasilij, Mochov Ivan, Demjanovič Nikolaj

MPK: B29C 67/20

Značky: zařízení, výrobu, výrobků, nepřetržitou, vrstvených

Text:

...13 naywpu Koxyxa 2 HenonnHmHoycmaHo 3 neHHHarpeną 4or npuaonoa 31 B Hanpannammnx 32 Memy yqacTKaMH nepexoa 13,14 ycwaaonneV 37 co cropou cwexnononoxna 38 H cuaómenu oTpaxaTennMH 42 - co cTopoHHaunonueuu c sKpaHHpymmHMH nnHmaMH 36 n Bue Kopoöox 37, Hañumux cwexnóno noxuon 38, yćranosneanun B BEPTHKAHBHHX Hanpannnmmux 39 paMu.40 c pásmom HOCTBD nepenemeuna or npnnoon 41, a Harpeaarenu 34 Kpenarca K K 0 pO 5 KaMBosnpawuux nemneü 11,12. Ysnu...

Zařízení pro nepřetržitou výrobu vrstvených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249765

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korovajev Alexej, Borovkov Vasilij, Gaňšin Nikolaj

MPK: B29C 67/20

Značky: vrstvených, výrobu, nepřetržitou, výrobků, zařízení

Text:

...Hennue nepenaqu 23 cnaöxeum saxsarann 24 ornenbumx naner. . v -CKODOCTB Haŕpena H oxnamnennn. A Ho HanpaannmmHM 31 cxonbsnw naneru 15 H 16-noammnx BGTBBŘ Konneñepoa 13 H 14. Ho HanpaBnnmmnM 32 CKOHBSHT nanewu 15 aepxnero Konaeüepa 13, a no ponnKaM 33 - naneru 16 Hnmnero Konneňepa 14. B Bepxueü qacrn rennonsonnuuounoro Komyxa 12 nuemrcn usa OTBBDCTHH 34 na noncoennneuun Burxmoñ3 2 oxnarunaew Tonhko noammue newnu sone nonepeunue neperopoxn...

Ořezávací stroj pro zařízení nA nepřetržitou výrobu výrobků typu desek z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 245039

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kitta Alojz, Brostík Miroslav, Oddejka Audovít, Pozdina Zdenik

MPK: B29C 67/20

Značky: nepřetržitou, plastických, zařízení, výrobu, ořezávací, desek, stroj, výrobků

Text:

...cnenM~ Henuym nampyóxom co cpencmzamu omcoca, cornacuo uaoöpe 225039-4 Tennm, cuaömeaa paamemeaaumm B Hmmueh uacmu Kopnyca upnuonbuoñ K 8 p 6 TKM nnncacunammmmm connaMn, pacnonomennumm H 8 cwone nan Koauamm npopesw Kopoöqawuwu nosuyxonouauu c BXOHHHMM DKHHMM, oöpameaammn CBOMMM HpDMH 8 MM H Topuy npumnMa M connoaum annapawum. cueunneunum c mcwoqnuxom nouaun cmarorn Boanyxa, npm smom npwmmm BHHDHHGH B BMH 6 Kynonooöpaancrn Homyxa c...

Tvarová deska z organických polymerů k vytvoření tunelu technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247459

Dátum: 15.01.1987

Autori: Váňa Pavel, Peřina Petr, Staněk Milan

MPK: B29C 67/20

Značky: tunelů, tvarová, polymerů, vytvoření, deska, organických, technologických, zařízení

Text:

...je připravena při vyrobí pro snadnou úpravu na desku s prúsorem po vyřísnutí stlny v místech sipichu uvnitř kruhové profilove výstule. Vsnikle otvory se potom opatří aklem nebo pnlhlednou pleetickou deekou a utlení pryłovym tlenlním.Tvarová deska z organických polymerů s kruhovou profilovou výstułí, kruhový zipiohem uvnitř výztuže a s montálními rýetuplq v rosíoh, které jsou opatřeny neprůchodnymi otvory aa závity představují novy prvek vyllí...

Způsob regulace vytváření průřezu volně pěnících polymerů, zejména polyuretanů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244926

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kašpar Jioí, Mrázek Jioí, Skok Milan, Jan Jioí, Slabý Vladislav, Doležal Luboš, Josífek Milan

MPK: B29C 67/20

Značky: vytváření, způsob, zařízení, volně, zejména, způsobu, polyuretánu, regulace, provádění, tohoto, polymerů, pěnících, průřezu

Text:

...ostrý úhel.Objímka B uložená na zadní straně regulačního štítu 1 je spojena se zařízením na dodávku plynu, na výkresu neznázorněném,tvořeném s výhodou sacím ventilátorem. Proudění plynu, způsobující rozdíl nutný pro vytvoření průřezu pěnícího polymeru 4, zejména vzduchu, je znáz-orněno bílými šlpkami 9.Na přední straně regulačního štítu 1 je koaxíálně k objímce 8 uspořádána žábrová deska 10, která je v tomto provedení uložena sklopné ve...