B29C 65/18

Elektricky ovládaný stroj na pokrývanie knižných dosiek a uzatváranie obálok a predmetov rôzneho druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17480

Dátum: 22.11.2011

Autor: Farneti Aldo

MPK: B65B 51/14, B42C 15/00, B29C 65/18...

Značky: druhu, rôzneho, stroj, knižných, elektricky, ovládaný, pokrývanie, dosiek, predmetov, obálok, uzatváranie

Text:

...kzískaniu požadovaného výsledku.0011 Znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé znasíedujúcehopodrobného opisu jeho uskutočnenia, ukázaného ako neobmedzujúci priklad na sprievodných výkresoch, na ktorýchobrázok 1 je perspektívny pohľad, v kľudovej pozícii, na stroj na pokrývanie predmetov podľa tohto vynálezuobrázok 2 je pohľad zhora na stroj z obrázku 1obrázok 4 je pohľad v reze podľa línie IV-IV, na stroj z obrázku 2obrázok 5 je pohľad...

Uzatvárateľná nádoba a spôsob utesnenia takejto nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18193

Dátum: 05.06.2006

Autor: Anderson Ian

MPK: B29C 65/18, B29C 65/08, B31B 19/84...

Značky: uzatvárateľná, spôsob, nádoba, utesnenia, nádoby, takejto

Text:

...najzadnejšiesteny nádoby, nakonfigurované ako je uvedené v doterajšom stave techniky a nedosiahnutieuspokojivého tesnenia medzi vnútornou membránou a plniaeim otvorom. Energia trenia,vyžadovaná na uskutočnenie tesnenia, má tendenciu sa rozptýliť medzi vrstvy vložených materiálov, keď sa o utesnenie pokúšame nad medzikružím podobných rozmerov, ako súkonvenčne metódy tepelného zvárania.Akákoľvek diskusia o dokumentoch, publikáciách, úkonoch,...

Spôsob a zariadenie na polohovo a uhlovo kompenzované privarovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4136

Dátum: 17.03.2006

Autor: Oxenfarth Hans

MPK: B29C 65/18, B29C 65/78

Značky: privarovanie, spôsob, kompenzované, uhlovo, polohovo, zariadenie

Text:

...najmä pri dutých telesách, pri každom výrobku počítať s rozdielnou polohou zváranej plochy. Systémy zvárania so statickým vymedzením dráhy sa tu ukázali byt nevhodné. Toto vyplýva ztoho, že vjednom prípade sa plastiñkuje príliš mnoho a vďalšom príliš málo materiálu. Podobné problémy sa vyskytujú tiež pri výlučne tlakovo regulovaných systémoch zvárania, pretože vdôsledku rôznych pružiacich účinkov steny nádoby voblasti zvárania môžu...

Zariadenie na výrobu polovýrobkov zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13278

Dátum: 23.03.2005

Autor: Gustafsson Per

MPK: B29C 65/18, B29L 9/00, B29C 65/04...

Značky: polovýrobkov, výrobu, zásobníkov, zariadenie

Text:

...spojovacích častí vymedzujúcich uvedené polovýrobkyzásobníkov, kde každý nástroj obsahuje základový prvok, ktorý je pevnenamontovaný na nástrojový držiak, a záberový prvok, ktorý je otočný okolo osi vzhľadom k základovému prvku na ovládanie nástroja medzi uzavretou polohou a otvorenou polohou, pričom nástroj je pohyblivý do uzavretej polohy pre zaistenie záberu s materiálovým pásom, záberový prvok má proñlovú štruktúru,ktorá je podopretá...

Zariadenie na zváranie fóliového materiálu a spôsob zvárania fóliového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283835

Dátum: 02.02.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Žiadosť

MPK: B29C 65/18

Značky: zváranie, zariadenie, fóliového, zvárania, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenia na zváranie fóliového materiálu, ktoré zahrnuje prostriedky na dopravu fólie a zváracie prostriedky (36), vrátane zváracej hlavy (24), ktorá môže zaujať aspoň tri nasledujúce polohy: zváraciu polohu na uskutočnenie operácie zvárania fólie, medzipolohu, v ktorej je zváracia hlava vo vopred stanovenej prvej vzdialenosti od zváracej polohy, a neaktívnu polohu, v ktorej je zváracia hlava v druhej vopred stanovenej vzdialenosti od...

Vynálezy kategórie «B29C 65/18» v ZSSR.

“Twin-sheet” tvarovanie za tepla plastových nádrží na palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2379

Dátum: 30.12.2003

Autori: Sbrana Loredano, Binda Gabriele, Ortenzi Carlo, Fiorentini Francesco, Mariani Davide

MPK: B29C 69/00, B29C 65/18

Značky: tepla, plášťových, paliva, tvarovanie, twin-sheet, nádrží

Text:

...vynálezu je poskytnutie ľahkej dostupnosti do tvarovaného priestoru,ako aj uľahčenie operácií údržby celého výrobného zariadenia.Podľa tohto vynálezu sa všetko uvedené Vyššie dá dosiahnuť spôsobom twin-sheet tvarovania za tepla nádrží na palivá podľa nároku 1 a výrobným zariadením podľa nároku 7.Pred zahrievaním na teplotu tvarovania za tepla sa každý plastový plát môže podrobiť pred-zahrievaniu, po ktorom nasleduje vycentrovanie na...