B29C 49/00

Zariadenie na výrobu vyfukovaných zásobníkových výrobkov z plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9829

Dátum: 20.01.2009

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 49/70, B29C 49/00

Značky: vyfukovaných, výrobkov, zásobníkových, zariadenie, výrobu, materiálů, plášťového

Text:

...vedľa seba bok po boku vo forme pásu reťazca zásobníkov. Tu môže byt usporiadanie realizované tak, že dĺžka nosného rámu je rovnaká alebo väčšia ako šírka pásu reťazca zásobníkov a že pohyblivé časti stien sú kĺbovo votknuté na koncových oblastiach nosného rámu ležiacich postranne od pásu reťazca zásobníkov.Ďalej môže byt výhodnejšie usporiadanie realizované tak, že zariadenie na uvoľňovanie z formy je umiestnené na podstavci zariadenia s...

Spôsob vytvárania plastových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14336

Dátum: 03.12.2004

Autori: Sainato Michael, Simpson Thomas, Pedmo Marc

MPK: B29C 43/00, B29C 45/16, B29C 49/00...

Značky: plášťových, vytvárania, predmetov, spôsob

Text:

...nádobou, ktorá má nepriehľadnú farbu, a s priehľadným či polopriehľadným pruhom. Žiaduce nepriehľadná farby obmedzujú alebo úplne zabraňujú prezeranie obsahu nádoby. Avšak nádoba je s výhodou opatrená priehľadným alebo polopriehľadným pruhom, ktorý s výhodou prebieha pozdĺž celej bočnej steny nádoby. Priehľadný pruh umožňuje ľahkénahliadnutie do vnútra nádoby.0012 S odkazom na obr. 1, predlisok 10 je tvarovaný vstrekovacou formou 12....

Predforma plastovej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8557

Dátum: 19.11.2004

Autori: Toborowicz Andrzej, Lewandowski Dariusz, Milkowski Bogumil

MPK: B29C 49/06, B65D 1/02, B29C 49/00...

Značky: plastovej, nádoby, predforma

Text:

...predformyspôsobom rozťahovacieho vyfukovania do formy, účinne uravretá lemovanim kovového viečka, čím sa dosiahne spoľahlivé uzćvretie pre oxjdom uhlićitým sýtené nápoje pod tlakom. Tento vynález nas0009 Predforma plastovej nádoby najma navrhnutá na balenie potravín zahrňujúca teleso s konvexným pologuľovitým dnom, ktoré má kónický tvar, ktorý sa otvára smerom hore a končí valcovitým hrdlonl obklopeným obrubou ohýbajúcou sa smerom von z...

Spôsob výroby vzduchového prvku pre motorové vozidlo a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1551

Dátum: 29.07.2004

Autor: Welzer Jürgen

MPK: B29C 49/00, F24F 13/00, B60H 1/00...

Značky: vzduchového, výroby, prvků, motorové, zariadenia, tohto, spôsobu, vozidlo, uskutočňovanie, spôsob

Text:

...penovej hmoty podľa nároku 3 umožňuje masovú výrobu vzduchového prvku.Fixácia podľa nároku 4 zlepšuje reprodukovateľnostTemperovací krok podľa nároku 5 má napriklad slúžiťna zahrievanie tabletky V prípade, keďtepelná energia privádzaná v dôsledku vyfukovacieho procesu cez tabletku bynebola dostačujúca na dosiahnutie spoľahlivêho zvarenia.Alternatívne alebo prídavne môže byt ale temperovací kroktaktiež krokom chladiacim, predovšetkým...

Spôsob kontinuálnej výroby dvojstennej vlnitej rúrky s rúrkovým hrdlom, dvojstenná vlnitá rúrka a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2655

Dátum: 03.07.2004

Autor: Hegler Ralph-peter

MPK: B29C 47/12, B29C 49/00, B29C 47/92...

Značky: hrdlom, rúrky, uskutočňovanie, spôsobu, výroby, spôsob, kontinuálnej, dvojstennej, rúrka, vlnitej, vlnitá, zariadenie, dvojstenná, rúrkovým

Text:

...takže vnútorná trubica je prostredníctvom zvnútra na ňu vyvinutého tlaku celoplošne pritlačená na príslušnú oblasť vonkajšej trubice a s ňou zvarená. Odvzdušnenie neprebieha smerom von, ale do susedného vlnového vrchola a prípadne ešte do dalšieho susedného vlnového vrchola. Pretože sú vytesňované množstvá vzduchu veľmi malé,je to postačujúce. Podstatné je, uskutočniť úpravu podľa vynálezu na prechodovom úseku medzi združenou rúrkou a...

Zariadenie na výrobu dvojstennej termoplastickej rúry s hrdlom rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1457

Dátum: 23.06.2004

Autori: Lupke Manfred Arno Alfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 49/00, B29C 49/78

Značky: zariadenie, dvojstennej, termoplastickej, rúry, hrdlom, výrobu

Text:

...obidvoch hadíca po vytlačení druhej hadice znovu oproti dolom vlny prvejhadice V jej ďalšom prvom úseku, sa priestor ě znova naplníRegulovanie, respektíve riadenie tlakov pl, p 2 a p 3 má zvláštny význam, pretože prostredníctvom vhodného nastavenia týchto tlakov sa môže veľmi dobre zabrániť vyklenutiam vnútornej hadice a/alebo nespojitostiam V hrúbke steny hrdla rúry. Pri Vyššie opísanom zariadení sa ukazuje ako ťažká najmä regulácia...

Zariadenie na tvarovanie rúrok s turbulenciou vzduchu v tvarovacom tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2177

Dátum: 12.11.2003

Autori: Lupke Manfred Arno Alfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 49/00, B29C 47/00, B29C 47/90...

Značky: rúrok, tvarovanie, turbulenciou, vzduchu, tuneli, tvarovačom, zariadenie

Text:

...pridávať k turbulencii vzduchu prídavné chladenie.Zlepšenie vyššie uvedeného Vytláčacieho zariadenia spočíva I skutočnosti, že uvedený prenos energie privádza energiu zo zdroja energie cez lisovacie usporiadanie k prvkuĎalšie vytvorenia sú predmetom závislých nárokov.Na základe zistenia Corma Inc., predložený vynález sa týka vytláčacieho zariadenia, ktoré vytláča kontinuálnu dĺžku duteho plastoveho výrobku, napríklad plastovej rúrky alebo...

Nasávacia rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282447

Dátum: 31.12.2001

Autori: Klotz Arthur, Füsser Rolf, Andress Heinz, Ernst Volker, Leipelt Rudolf

MPK: F02M 35/12, B29C 49/00

Značky: nasávacia, spôsob, rúrka, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva z viac jednotlivých sacích rúrok (10, 16, 17, 18), ktoré sú na strane vstupu spojené so zbernou rúrkou (11). Podľa riešenia sú zberná rúrka (11) so sacími rúrkami (10, 16, 17, 18) vytvorené ako jeden kus technikou fúkania.

Způsob výroby dutých pryžových předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246840

Dátum: 01.03.1988

Autori: Sopoušek Jan, Žajdlík Josef, Krejeí Petr, Sehnálek Alois

MPK: B29C 49/00, B29C 49/28

Značky: zařízení, způsob, pryžových, předmětů, způsobu, tohoto, výroby, provádění, dutých

Text:

...hubice je zápich k vynesení oddělené přebývající části materiálu při otevření formy.Pro dokonalejší polohování nálože a usnadnění navlékání jejich slehnutých nebo dewŕmovaných konců je vhodné použít pomocný kuželový trn s pozvolným kuželem.K bližěímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme na přiložených výkresech příkladné provedení konstrukce zařízení. Na výkresech představuje obr. 1 schéma zařízení v osovém řezu,obr. 2 detail provedení...