B29C 47/12

Spôsob uzamykania vytlačovacej hlavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6982

Dátum: 04.12.2014

Autor: Adaška Peter

MPK: B29C 47/12, B29C 47/08

Značky: spôsob, tohto, zariadenie, spôsobu, hlavy, vytlačovacej, vykonávanie, uzamykania

Text:

...jednotky. Ďalej je riešenie výhodné z hľadiska mechanického uzamknutia dvojicou klinových mechanizmov, čím je zálohovaná bezpečnosť proti strate tesnosti vytlačovacej hlavy v prípade zániku polohovacej síly V posuvovej jednotke.Je výhodné systém vyvodenia uzatváracej sily usporiadať tak, že je možné aj pre viacnásobne vytlačovacie hlavy použiť identickú podskupinu bočnice s dvojicou posuvových jednotiek, a to aj pre rôzne šírky...

Zariadenie na pridržiavanie matríc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7335

Dátum: 07.09.2007

Autor: Lilienthal Andreas

MPK: B29C 47/12

Značky: pridržiavanie, matric, zariadenie

Text:

...sú príklady uskutočnenia vynálezu znázomené schematicky. Ukazujú obr. l bočný pohľad na zariadenie s vytláčacou hlavou a držiakom nástroja na nastavenie polohy matríc, obr. 2 pozdĺžny rez podľa línie rezu II -II na obr. l, obr. 3 bočný pohľad podľa smeru pohľadu III na obr. 2, obr. 4 zväčšené znázornenie detailu IV na obr. 2 aobr. 5 zväčšenć znázornenie pozdlžneho rezu držiakom nástroja.0019 Obr. l ukazuje bočný pohľad na zariadenie. Kryt l...

Spôsob a zariadenie na výrobu plastových predliskov vo forme pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6755

Dátum: 05.09.2007

Autori: Rost Uwe, Neumann Jörg

MPK: B29C 47/04, B29C 47/92, B29C 47/12...

Značky: formě, spôsob, plášťových, predliskov, zariadenie, výrobu, pásu

Text:

...tvarovaním sa predlisky vo forme pásu rozrežú pomocou bežného rezacieho nástroja na jednotlivé dosky.0016 Altematívne alebo ako doplnok hlbokého tvarovania je možné použiť po formovaní ďalšiu fázu postupuUhladíť minimálne jeden z predliskov v tvare pásu pomocou hladiaceho zariadenia. Tiež tu platí, že polotovar po uhladení vykazuje zvlášť dobré rozdelenie vrstiev, čo sa prejavuje priaznivo na pevnosti finálneho výrobku. V zásade je tiež...

Spôsob výroby nosného pásu a nosný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5029

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tůma Jan

MPK: B29C 43/22, B29C 47/12, A44B 18/00...

Značky: pásu, nosný, výroby, spôsob, nosného

Text:

...tvarovaciu vrstvu sito 11 sjednotlivými tvarovacími dutinami 12. Takáto tvarovacia dutina 12 je napríklad znovu zobrazená zväčšená na obrázku 3. Ďalej sú tvarovacie dutiny 12, čo nie je bližšie zobrazené, rozdelené pravidelne po vonkajšom obvode v pozdĺžnom smere tvarovacieho valca so svojim sitom 11, pričom rozdelenie a počet sa dá voľne voliť. Obrázok 3 znovu uvádza pozdĺžny rez príslušnej použitej tvarovacej dutiny 12, pričom...

Spôsob kontinuálnej výroby dvojstennej vlnitej rúrky s rúrkovým hrdlom, dvojstenná vlnitá rúrka a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2655

Dátum: 03.07.2004

Autor: Hegler Ralph-peter

MPK: B29C 49/00, B29C 47/12, B29C 47/92...

Značky: zariadenie, spôsob, uskutočňovanie, vlnitej, vlnitá, dvojstennej, rúrka, výroby, spôsobu, rúrkovým, rúrky, dvojstenná, hrdlom, kontinuálnej

Text:

...takže vnútorná trubica je prostredníctvom zvnútra na ňu vyvinutého tlaku celoplošne pritlačená na príslušnú oblasť vonkajšej trubice a s ňou zvarená. Odvzdušnenie neprebieha smerom von, ale do susedného vlnového vrchola a prípadne ešte do dalšieho susedného vlnového vrchola. Pretože sú vytesňované množstvá vzduchu veľmi malé,je to postačujúce. Podstatné je, uskutočniť úpravu podľa vynálezu na prechodovom úseku medzi združenou rúrkou a...

Okenní stěrač a stříkací hlava pro jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261877

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schiesser Walter

MPK: B29C 47/12

Značky: výrobu, stříkací, okenní, stěrač, hlava

Text:

...vynálezu probíhá tedy obtékání nosného pásu ve dvou etapach1. Pokrytí horní strany nosného pásu, zatímcco je na jeho Spodní straně úplně podpírán dosednutím v průchodu 31horní strana je podeprrína gumovým materiálem, ji pokrývajícim.ľřni je nosný pás pri celém VYUHČUVAHCÍHÍI ději úplně chráněn ~pred pľOhnutĺm.Pritom je třeba Joznanienat, že ruosný pás je pri první etape poháněn vytlačovaným gumovým materiálem. Za těchto okolností je za trnem...

Spôsob výroby zložitých tenkostenných profilov z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 255358

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gendiar Jozef, Štukovský Štefan, Kotleba Jozef

MPK: B29C 47/12, B29C 47/00

Značky: tenkostenných, mäkčeného, výroby, profilov, spôsob, zložitých

Text:

...s veľkosťou častíc menšou ako 0,03 mm. Výber pigmentov, čo do druhu, nie je nijako obmedzený, ak spĺňa ostatné technologické a funkčné požiadavky. Obvykle postačí prísada pigmentov v množstve do 5 hmotnosti PVC kompozície.Ako súvisí šmykový gradient taveniny PVC kompozicie s výkonom použitého vytláčacieho stroja a požadovanou výrobnou rýchlosťou je ilustrované V tabuľke 1. Pritom je nutné vziať do úvahy, že každý vytláčací stroj disponuje len...

Tryska pre vytlačovanie pásikov z plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254224

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michna Rudolf, Čapko Štefan, Jamriška Ladislav

MPK: B29L 31/50, B29C 47/12

Značky: tryska, vytlačovanie, plastického, pásikov, materiálů

Text:

...vynálezu sa prejavuje tým,že pôsobením tvarovacej prekážky sa skokom zvýši tlak, čim sa kaučuková zmes intenzívnejšie tvaruje do žiadaného priečneho profilu vytlačovaného pásika. Konečným dôsledkom pôsobenia tvarovacej prekážky je to, že vytlačovaný pásik kaučukovej zmesi si zachováva svoje rozmery aj po uvolnení tlaku po výstupe z trysky. Stabilizačná rovina výhodne napomáha orientácii kaučukovej zmesi a stabilizácii tvaru priečneho profilu...

Vytláčacia hlava na výrobu uzavretých kalibrovaných tenkostenných profilov z plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 247286

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sobota Jaroslav

MPK: B29C 47/12

Značky: plastických, výrobu, vytláčacia, uzavretých, hlava, kalibrovaných, tenkostenných, profilov, látok

Text:

...látku po obvode, tvarové medzikružie a vodiace medzikružie vytvára plastifikačnú zónu, ktorá je spájajúca a prehusťujúca plastickú látku, rozdelovač deliaci ulastickú látkuvsmere pozdĺžnom,vy 4tláčacia hubica a tŕň tvarujüce plasticka látku na. požadovaný rozmer, priruba hubice upínajúoa hubicu, naustok odvádzajúci zmes plynov z vnútra uzavretého tenkostenného profilu otvormi deliča, vyhrievacie telesa temperujú vytláčaciu hlavu.Výhody...

Zařízení k výrobě fólie z plastické hmoty vykazující barevný pás s různou intenzitou barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240980

Dátum: 14.08.1987

Autor: Noga Zdenik

MPK: B29C 47/12

Značky: barevný, barvy, vykazující, plastické, intenzitou, výrobe, různou, zařízení, hmoty, fólie

Text:

...způsobem konstruovaného zařízení, v každém bodě výstupní štěrbiny stejná, takže se dosáhne ztavení s již přítomným proudem taveninyDalší výhodné vytvoření vynálezu spočíva v tom, že hradítko velké ploché vytlačovaoí hlavy má napájecí díru se spojovací dírou vedoucí k-vytlačovací štěrbinové trysce pro dílčí proud taveniny. Podle konstrukce vytlačovací štěrbinové trysky může být tato napájena asymetricky nebo symetricky, což se řídí i podle...