B29C 47/08

Spôsob uzamykania vytlačovacej hlavy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6982

Dátum: 04.12.2014

Autor: Adaška Peter

MPK: B29C 47/08, B29C 47/12

Značky: hlavy, vykonávanie, zariadenie, spôsob, vytlačovacej, tohto, spôsobu, uzamykania

Text:

...jednotky. Ďalej je riešenie výhodné z hľadiska mechanického uzamknutia dvojicou klinových mechanizmov, čím je zálohovaná bezpečnosť proti strate tesnosti vytlačovacej hlavy v prípade zániku polohovacej síly V posuvovej jednotke.Je výhodné systém vyvodenia uzatváracej sily usporiadať tak, že je možné aj pre viacnásobne vytlačovacie hlavy použiť identickú podskupinu bočnice s dvojicou posuvových jednotiek, a to aj pre rôzne šírky...

Spôsob a zariadenie na výrobu tuhého paliva z horľavého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20595

Dátum: 18.05.2012

Autori: Carrera Varela José Antonio, Saralegui Gutiérrez Alberto, Vega Oterino Juan Alberto

MPK: B29C 47/00, B29C 47/08, B29C 47/92...

Značky: výrobu, paliva, hořlavého, zariadenie, spôsob, odpadů, tuhého

Text:

...aby umožnila prechod pary, čím je zabezpečená dostatočná vlhkosť na vykonávanie procesu, a časť b,v ktorej sa uskutočňuje proces parnej explózie. V jednom konkrétnom uskutočnení sa môžetiež použiť kvapalinový extrakčný lis, ktorý je na konci zúžený. Získané tuhé palivo nie je homogénne, pretože neplastové časti sú pokryté plastovými zložkami.0015 Vdokumente W 0 2010/033017 A 1 je opísaný spôsob, ako aj zariadenie na uskutočnenie uvedeného...

Zariadenie na kontinuálne filtrovanie zmesí materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18420

Dátum: 01.12.2011

Autor: Ettlinger Roderich

MPK: B29C 47/08, B01D 33/46, B29C 47/68...

Značky: filtrovanie, kontinuálně, zmesí, zariadenie, materiálov

Text:

...a dĺžky. Vo vyprázdňoveterum hriadeli môže byť tiež Lrpravenýeh viacero vzájomne oddelených otvorov V tvare štrbiny alebo kruhovo guľatýeh, umiestnených vurčitej vzájomnej vzdialenosti v smere osi vyprázdňovzicieho hriadeľa. so vždy v nichumiestneným piestom v tvare posuvnej súčasti resp. guľatým piestom, pričom otvorymôžu byť orientované rovnako alebo s uhlovým presadením v obvodovom smere.Vyprázdňovací hriadeľ je účelne umiestnený v...

Filtračné zariadenie na tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17385

Dátum: 30.06.2011

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred, Jost Ernst, Arbeithuber Josef

MPK: B29C 47/68, B29C 47/08, B01D 29/66...

Značky: filtračné, zariadenie, tekutiny

Text:

...tesniacich krúžkov. Týmto spôsobom sa zamedzl úniku taveniny plastov z kanálov prípadne z prechodov z jadrového dielu 1 na nosič 2 filtrov pripadne zo štrbiny medzi nosičom 2 filtrov a skriňou 3.0019 V nosiči 2 ñltrov je vytvorené množstvo filtračných dutín 6. Ako je zrejmé z obrázku 2, je pri tomto uskutočnení v nosiči 2 filtrov usporiadaných osem filtračných dutín 6, ktoré sú zakaždým usporiadané v rovnakých uhlových vzdialenostiach...

Výtlačná hlava a extrudačné zariadenie vybavené takouto výtlačnou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20419

Dátum: 28.09.2010

Autor: Hoffmann Wieland

MPK: B29C 47/56, B29C 47/06, B29C 47/08...

Značky: výtlačná, takouto, hlava, hlavou, výtlačnou, extrudačné, zariadenie, vybavené

Text:

...vozidiel alebo špeciálnych pneumatík strojov na zemné práce.Každá výmena typu behúňa pneumatiky má za následok, že je potrebná výmenanadstavcov prietokových kanálov ako aj predtvarovacích líšt.Zatial čo V praxi je už možne združiť štyri extrudéry vjednom spoločnom extrudačnom zariadení, vedie usporiadanie ďalšieho extrudéra ako prídavného extrudéra k zvýšenej potrebe priestoru V dôsledku takzvaného vrstveného usporiadania. Na tento účel sa...

Zariadenie na výrobu plastových dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 286962

Dátum: 20.07.2009

Autor: Messner Wolfgang

MPK: B29C 47/08, B29C 49/42, B29C 49/04...

Značky: plášťových, zariadenie, telies, výrobu, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na výrobu dutých telies z plastu výtlačným vyfukujúcim spôsobom má výtlačnú jednotku (2), ktorá je namontovaná v skrini, a aspoň jedno stanovište (12, 13) vyfukujúcich foriem. Výtlačná jednotka (2) má extrudér (3) a s extrudérom (3) spojenú výtlačnú hlavu (4) s aspoň jednou výtlačnou dýzou (41). Pozdĺžne rozloženie extrudéra definuje pozdĺžny smer zariadenia. Stanovište (12, 13) vyfukujúcich foriem má jeden stôl (14, 15)...

Čistiaci prostriedok pre zariadenie na spracovanie plastických hmôt alebo výrobu plastických hmôt, jeho použitie, spôsob výroby a spôsob čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13628

Dátum: 25.03.2008

Autor: Christ Hubert

MPK: B29C 33/72, C11D 3/14, B29C 47/08...

Značky: spôsob, výroby, plastických, čistenia, čistiaci, výrobu, zariadenie, hmot, spracovanie, použitie, prostriedok

Text:

...Povlak na časticiach vo fluidnom lôžku vyschne, čim dôjde k zapuzdrenia častíc. Zapuzdrenie minerálnych častíc alebo kryštalickej voľnej kyseliny je možné realizovať tiež Wursterovým procesom alebo vbubnovom poťahovacom zariadení. Zodpovedajúce zariadenie dodáva ñrma Glatt Ingeieurtechnik GmbH, Nordstrasse 12, 99427 Výmar/Nemecko, pričom sa zapuzdrenie uskutočňuje podľa údajov výrobcu.0025 Zapuzdrenie je možné naniesť na minerálne častice aj...

Výtlačná hlava na výrobu plastového pretlačku tvaru hadice alebo rúry a výtlačný vyfukujúci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 286145

Dátum: 25.03.2008

Autor: Messner Wolfgang

MPK: B29C 47/22, B29C 49/04, B29C 47/08...

Značky: výtlačný, výtlačná, hlava, stroj, plášťového, pretlačku, vyfukujúci, rúry, hadice, tvaru, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Výtlačná hlava (4) na výrobu plastového pretlačku tvaru hadice alebo rúry je spojovateľná s výstupom extrudéra a má dýzový nástroj (42), ktorý má tŕň (43) a dýzový krúžok (44). Tŕň (43) a dýzový krúžok (44) ohraničujú šírku medzery (45), ktorej svetlosť je meniteľná prostredníctvom elektrického alebo hydraulického nastavovacieho pohonu (23) riadeným relatívnym pohybom (A, B) medzi tŕňom (43) a dýzovým krúžkom (44). Výtlačná hlava (4) zahŕňa...

Spôsob výroby jednovrstvových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285992

Dátum: 10.12.2007

Autori: Numrich Uwe, Schäfer Bernhard

MPK: B29C 47/78, B29C 47/88, B29C 47/08...

Značky: výroby, fólií, jednovrstvových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby jednovrstvových fólií, ktoré obsahujú polyvinylidenfluorid PVDF a poly(met)akryláty, sa uskutoční tak, že sa najskôr pripraví zmes obsahujúca poly(met)akrylát a fluorovaný polymér a táto zmes sa sformuje do fólie tým, že táto zmes extruduje na valec, ktorý má teplotu <= 100 °C. Pričom teplota zmesi sa udržuje pod teplotou tvorby gélu zmesi, pri extrúzii sa pred vstupom do dýzy zaradí filter a teplota dýzy sa udržiava vyššia ako...

Zariadenie na tvárnenie vytláčaním so závitovkovým extrudérom a zubovým extrudérom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285290

Dátum: 18.09.2006

Autor: Capelle Gerd

MPK: B29C 47/08

Značky: zariadenie, extrudérom, vytláčaním, zubovým, tvárnenie, závitovkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvárnenie vytláčaním, na spracovanie kaučukových zmesí alebo termoplastov, ktoré zahŕňa zásobovaciu zónu, plastifikačnú zónu a tlakovaciu zónu, so závitovkovým extrudérom a v smere extrúzie doň nadväzujúcim zubovým extrudérom (2), na ktorý je pripojiteľná vytláčacia forma. Závitovkovým extrudérom je skrátený extrudér (1), so skrátenou konštrukčnou dĺžkou, ktorý má iba zásobovaciu zónu. Zubový extrudér (2) tvorí plastifikačnú a...

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285276

Dátum: 13.09.2006

Autor: Šedivý Vladimír

MPK: B29C 47/08, B29C 47/38

Značky: profilov, plniacej, strojov, tesnenie, sekcie, zariadenie, vytlačovacích, gumových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesnenie plniacej sekcie vytlačovacích strojov gumových profilov tvorí bočný stierací nôž (1), ktorý je upevnený na zámku plniacej sekcie, a prítlačný valec (2) so zahĺbením (X) na bočný stierací nôž (1). Prítlačný valec (2) je uložený na ložiskách v telese valca.

Zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281102

Dátum: 12.03.1999

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B29C 47/08, B30B 11/22

Značky: výškově, dosky, zariadenie, upínacej, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky (1) formy v parnej komore (3) vulkanizačného lisu, v ktorom je medzi hornou a/alebo dolnou časťou parnej komory (3) a upínacou doskou (1) formy situovaná skupina hydraulických valcov (2).

Zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie dráhy fóliovej hadice z plastu, vyrobenej vyfukovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280937

Dátum: 05.10.1994

Autor: Achelpohl Fritz

MPK: B29C 47/08, B29C 47/34

Značky: zariadenie, vyfukovaním, plošné, vyrobenej, ukladanie, fóliovej, odťahovanie, plastů, dráhy, hadice

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na plošné ukladanie a odťahovanie dráhy fóliovej hadice z plastu vyrobenej vyfukovaním, od pevne umiestnenej fúkacej hlavy fólie, s dvoma vratnými valcami (34, 38) a dvoma vratnými tyčami (36, 40), pričom je možné ľubovoľne zväčšovať priemer vratných tyčí bez toho, aby sa tým zabránilo a sťažilo natiahnutie plošne ukladanej fóliovej hadice pri nastavovaní zariadenia. Prvý vratný valec (34) a dosadací valec (32) sú uložené...

Zariadenie na povliekanie niťového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280927

Dátum: 06.04.1994

Autori: Loubinoux Dominique, Roy Louis, Boissonnat Philippe

MPK: B29C 47/28, B29B 15/12, B29C 47/08...

Značky: zariadenie, materiálů, niťového, povliekanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na povliekanie nite (10) termoplastickou organickou hmotou. Toto zariadenie (12) je zložené ako priečna hlava na konci vytláčacieho stroja (13), má vstup (21), za ktorým nasleduje dutý tŕň (22) s axiálnym kanálom (23), na ktorý nadväzuje centrálny kanál (26) pripojený k vytláčaciemu stroju prostredníctvom napájacej komory (30). Časť zariadenia je pohyblivá alebo prestaviteľná, pričom posun tejto časti otvára a uzatvára...

Čistiaca zmes na báze úletov z pretlakovej pneudopravy pre spracovateľské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267926

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ligač Štefan, Valíček Michal, Pecháč Elígius

MPK: B29K 27/06, B29C 47/08

Značky: báze, pretlakovej, pneudopravy, stroje, úletov, čistiaca, spracovateľské

Text:

...o K-hodnote SG až 72, 10 až S 0 hmotnostných dielov vinylových polymerov o K-hodnote 58 až 72, mastivá na báze organických zlúccnín v množstve 0,1 až à hmotnostných dielov, l až 20 hmotnostných dielov olnív,5 výhodou mikromletých, povrchovo upravených uhlitiianov s rozsahom stredného priemeru Castle 5 az l 0 mlkrónov a stabilizâtory na báze zlúčením kovov ll. až IV. skupiny periodickej sústavy Drvkov v množstve A až l 0 hmotnostnýcn...

Zařízení k odstraňování chladicí kapaliny s povrchu kontinuálně vyráběných pásových útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259093

Dátum: 17.10.1988

Autori: Maláč Zdeněk, Hrnčiřík Josef, Juřena Otakar, Pražák Milan, Machek Pavel

MPK: B29L 7/00, B29C 47/08

Značky: pásových, povrchu, chladicí, kapaliny, odstraňování, vyráběných, kontinuálně, útvaru, zařízení

Text:

...ve frémě zařízení a mají ve svých pláštích vytvořeny systémy odsávacích štěrbin, ústících do vnitřního, s odsáváním spojeného prostoru každého z válců.Pro další zvýšení účinnosti odsávání zbýtků chladící kapaliny může být každý z válců v neopásané oblasti kryt pevným krytem a v oblasti opásanézpracovávaným pásovým útvarem, resp. útvary pak odklopným krytem.Hlavním přínosem zařízení podle vynálezu je skutečnost, žepři vysoké účinnosti...

Hlava šnekového vytlačovacího stroje na mletí pryžových nebo pryžotextilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257699

Dátum: 16.05.1988

Autori: Boušková Libuše, Janík Jaroslav

MPK: B29C 47/08

Značky: materiálů, pryžotextilních, mletí, šnekového, pryžových, stroje, hlava, vytlačovacího

Text:

...prostřednictvím opěrné příruby~ resp. rotační příruby k prodlouženému konci šneku a druhý pak bud přímo nebo prostřednictvím statické příruby ke koncové části pracovního válce vytlačovacího stroje. 4Řešení podle vynálezu odstraňuje prakticky všechny dříve uváděné nedostatky mletí ve štěrbině, jejíž stěny svírejí s osou šneku úhel o až 15 °. Vůle šneku nemá v tomto případě již podstatný vliv na změny šířky štěrbin a je tedy prakticky...

Vytlačovací hlava zařízení k plynulé tlakové parní vulkanizaci dutých profilů z kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245823

Dátum: 15.12.1987

Autor: Oezníeek Pavel

MPK: B29C 47/08

Značky: profilů, tlakově, zařízení, hlava, vulkanizací, směsi, vytlačovací, dutých, plynule, kaučukových, parní

Text:

...vnější okolí vytlačovaného profilu a jeho vnitřní prostor. je výhodné tyto otvory umístit tak, aby jeden otvor nebo část otvorů se nacházel v. horní části hubice vnitřní vložky a druhý otvor druhá část otvorů ve spodní části hubice a vnitřní vložky, s výhodou pod vytlačovaným profilom. otvory přichází pára do vnitřního prostoru vytlačovaného profilu, spodním otvorem pak vytéká voda kondenzující z páry, která proudítěmito otvory do vnitřního...