B29C 43/02

Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6981

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29D 30/08, B29C 33/20, B29C 43/02...

Značky: segmentových, pružinovým, vulkanizačných, mechanizmom, kontajner, foriem

Text:

...zamedzuje deformáciám homej dosky kontajnera a zadieraniu ñmkčných plôch nosičov segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeObrázok 1 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera segmentovej konštrukcie podľa známeho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje nastavenie konštrukčného predpätia presadením kónického kruhu oproti homej doske kontajnera podľa známeho stavu technikyObrázok...

Delená forma

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3564

Dátum: 05.08.2003

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29C 43/02, B29C 33/42

Značky: forma, delená

Text:

...dielu 2 obsahuje tvarové výstupky 23. Spodný diel 2 ďalej obsahuje na vnútomom priemere prietokovú hranu 24 vybavenú prietokovými kanálmi 25. Na spodný diel 2 je do osadenia 21 uložená tvarová obruč 4 s homým a dolným osadením a profilom 41 vytvoreným medzi osadeniami na jej vnútomej strane. Homá hrana tvarovej obruče 4 nesie brit 5, ktorý musí byť vyrobený z pružne deformovateľného materiálu. Tvarová obruč 4 zapadá svojim homým...

Plastová ochranná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 497

Dátum: 06.07.1994

Autori: Brada Pavel, Marčík František, Kundera Miroslav, Polišenský Pavel, Zbranek Stanislav

MPK: H02G 9/02, B29C 45/02, B29C 43/02...

Značky: doska, plastová, ochranná

Text:

...dosky podľa technického riešenie spočívajú j malej hmotnosti, ľahkej manipulácii pri doprave a ukladaní áble, v jednoduchej výrobe a v nízkej cene v porovnaní s cenou tehál alebo betonových dlaždíc a v opakovateľnom použití alší prínos ochrannej dosky je V tom, že je vytvorená z odpadnych zložiek /napr. káblov/, ktoré doposiaľ boli likvidované na kládkach z dôvodu ich nevyužiteľnosti, čím dôjde k zlepšeniuPlastová ochranná doska podľa...

Lisovacia forma na tvarovanie obručí kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 136

Dátum: 11.08.1993

Autori: Trubačíková Drahomíra, Pospíšil Vladislav, Sládek Pavel

MPK: B29C 43/02

Značky: forma, kolies, tvarovanie, lisovacia, obručí

Text:

...zabezpečuje dokonalé vyplnění lisovací formy a kvalitní povrch hotového výlisku. Tvarové řešení -škrtíci mikroštěrbiny musí být takové, aby přebytečnýmohl být touto přétokové drážky a zároveň zde dostatečně rychle zesíťoval. Tím škrtící mikroštěrbiny lisovacíholisovací materiál mikroštěrbinou vyveden doformy dochází vlivem rozkladu nadouvacího systému35 až 40 . čímž by se případné nedoliskyna povrchu výrobku mnohem viceprojevi 1 y.Přehled...