B29C 35/02

Spôsob horúcovodného vyhrievania vnútorného priestoru vulkanizačných lisov na výrobu autoplášťov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287980

Dátum: 25.07.2012

Autor: Scheiter Werner

MPK: B29C 35/02, B29C 33/04

Značky: autoplášťov, vyhrievania, lisov, priestoru, tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, výrobu, vulkanizačných, horúcovodného, spôsob, vnútorného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob horúcovodného vyhrievania vnútorného priestoru vulkanizačného lisu s vnútornou membránou alebo bez membrány na výrobu autoplášťov zahŕňa privedenie tvarovacej pary do vnútorného priestoru autoplášťa, umiestneného horizontálne vo vulkanizačnom lise, alebo do membrány a následné privedenie vyhrievacej vysokotlakovej pary, ďalej vyhrievanie a tlakovanie vnútorného priestoru autoplášťa privedením horúcej tlakovej vody špirálovite prúdiacej...

Spôsob výroby kašírovaného tvarového dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19782

Dátum: 01.06.2012

Autor: Kron Wolfgang

MPK: B29C 51/42, B29C 35/02, B29C 43/20...

Značky: tvarového, dielů, kašírovaného, výroby, spôsob

Text:

...nástroj a spodný nástroj sú ohriate na navzájom rôznu teplotu, ako aj nezávisle na tom pomocou vpredu uvedeného tvarovacieho nástroja, v ktorom sú horný nástroj a spodný nástroj vytvorené ohrievané na navzájom rôznu teplotu.0010 Keď sa vychádza z EP-A-O 247 344 zameriava sa nárok 1 na spôsob, v ktorom sa má silnejšie ohrievať nie nosná vrstva, ale ďalšia vrstva z penovej hmoty. To sa vyrieši so znakmi nároku 1.0011 Podľa variantu...

Stredový mechanizmus vulkanizátora pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17290

Dátum: 01.12.2011

Autori: Mizuta Yuichiro, Ohchi Ryota, Fujieda Yasuhiko

MPK: B29C 35/02, B29C 33/02, B29D 30/06...

Značky: mechanizmus, středový, pneumatik, vulkanizátora

Text:

...krúžok, pričom do šachtu duše je možne umiestniť homú príchytku, dolnú príchytku a dušu v nej a zdvíhací a spúšťací mechanizmus šachty duše na pohybovanie šachty duše hore a dole v rozsahu medzi spodnou polohou, keď dolný pätkový krúžok je umiestnený na dolnej forme a duša je nainštalovaná vzelenej pneumatike a hornou polohou, kde je dolný pätkový krúžok umiestnený nad dolnouformou a homou príchytkou a horná príchytka, dolná príchytka a...

Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5721

Dátum: 05.04.2011

Autori: Ochocová Renáta, Badida Miroslav, Mátel František, Lumnitzer Ervin

MPK: B29C 35/02, C08J 11/00, B29C 35/00...

Značky: vyrobené, ohřevu, mikrovlnného, gumárenského, prvky, technológiou, recyklátu, kompaktné

Text:

...Minimálne 8 hmotnostných tvorí spojivo na báze polybutadien - polyuretánovej živice. Kompaktné prvky môžu byt vyrábané i V kombinácii s prvkami anorganického pôvodu (betón), ktoré tvoria neoddeliteľnú tvrdú podložku kompaktného prvku. Mikrovlnný ohrev rovnomerne prehreje celý profil prvku, celý jeho objem, čím príde i k rovnomernému sieťovaniu a rovnomernej kompaktácii. V prípade kombinácie s betónovou podložkou táto tvorí vrchnú...

Odvzdušňovací ventil na použitie do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 287141

Dátum: 16.12.2009

Autor: Hajdúch Jaroslav

MPK: B29C 35/02, B29C 33/10, B29C 33/02...

Značky: použitie, foriem, odvzdušňovací, otvorov, ventil, vulkanizačných, odvzdušňovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Odvzdušňovací ventil na použitie do odvzdušňovacích otvorov vulkanizačných foriem najmä pre oblasť dezénu behúňa pozostávajúci z ventilového puzdra, ktoré má tvar dutého valca s dnom (5-5) vybaveným otvorom na odvod vzduchu, a z ventilovej vložky (4) pozostávajúcej z pružného drieku (4-3) vytvoreného plochou pružinou, v tvare napodobňujúcom obrátené písmeno U, ktorá je na jednom konci vybavená plochou (4-2), na ktorej je upevnený tanier (4-1),...

Zariadenie na vulkanizovanie pneumatík pre motorové vozidlá s vyhrievaným lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14542

Dátum: 24.11.2009

Autori: Ramm Michael, Primke Boris, Hackbarth Rolf, Fricke Bernd

MPK: B29C 35/04, B29C 35/02, B29C 33/04...

Značky: lisom, vozidla, zariadenie, motorové, vulkanizovanie, pneumatik, vyhrievaným

Text:

...na to, aby sa na jednej strane udržalomalé množstvo dát a na druhej strane bolo možné vykonať presnú reguláciu teploty.V ďalšom výhodnom zlepšení vynálezu je navrhované, aby sa prostredníctvom merania teploty uskutočňovala cielená regulácia povrchovej teploty mecha. Prostredníctvom kontinuálneho merania teploty na miestach kritických na ohrev priamo na povrchu mecha je možné vykonávať efektívnu reguláciu teploty, ktorá zohľadňuje skutočné...

Vulkanizačný stroj zahŕňajúci dve vulkanizačné zariadenia, ktoré majú pravé a ľavé párové stĺpiky v konfigurácii tvaru V

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15945

Dátum: 16.09.2008

Autori: Fukuda Hideki, Katayama Hideaki, Aikawa Katsuhide

MPK: B29C 35/02, B29C 33/20, B29C 33/02...

Značky: tvaru, zariadenia, konfigurácií, párové, pravé, zahŕňajúci, vulkanizačný, stroj, vulkanizačné, ľavé, stĺpiky

Text:

...vo svetle vyššie opísaných situácií. Cieľom tohto vynálezu je poskytnutie laterálne nezávisle obsluhovaného stĺpového vulkanizačnéhozariadenia, ktoré dosahuje kompaktnejšiu konñguráciu celého vulkanizačného zariadenia.Spôsob, akým sa tieto problémy riešia0010 Laterálne nezávisle obsluhované stĺpové Vulkanizačné zariadenie podľa predkladaného vynálezu, navrhnuté na dosialmutíe vyššie uvedeného cieľa, je laterálne nezávisle obsluhované...

Ultrazvukové zariadenie na tvarovanie mikrodielov z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12342

Dátum: 08.08.2008

Autori: Macías López Pedro Luis, Rodriguez Sierra Ma Eugenia, Puliga Francesco, Plantá Torralba Francisco Javier, Sancho Descalzo Andrés, Bas Ferrero José Fernando, Escudero Martínez Encarnación

MPK: B29B 13/02, B29C 35/02, B29B 13/08...

Značky: zariadenie, ultrazvukové, tvarovanie, plastů, mikrodielov

Text:

...vstrekovanie. 0011 Publikácia W. Michaeli, A. Spennemann, R. Gatner (2002), New plastiñcation concepts for micro injection molding, Microsystem Technologies 8,55 - 57, Springer-Verlag 2002, opisuje návrh plastiñkácie mikrodielov pomocouultrazvuku a ponúka tiež opis testovacej jednotky. Odkaz na túto publikáciu uvádza, že prostredníctvom tejto jednotky sa merali rôzne parametre stroja, išlo oparametre ako výkon generátora ultrazvuku, rozsah...

Spôsob zmenšenia spotreby pary pri výrobe autoplášťov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281741

Dátum: 21.05.2001

Autor: Bafrnec Milan

MPK: B29C 43/58, B30B 15/26, B29C 35/02...

Značky: zmenšenia, spôsobu, spôsob, autoplášťov, spotřeby, výrobe, vykonávanie, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V okamihu, keď je kvapalina z membrány (1) vytlačená, začne z nej výtokovým potrubím (2) prúdiť plyn. Snímačom (6) vloženým do tohto potrubia sa meria veľkosť veličiny média, ktorá sa skokom zmení, keď okolo snímača (6) prestane tiecť kvapalina a začne tadiaľ tiecť plyn. Snímačom (6) vyslaný signál je vyhodnotený riadiacim počítačom (7) alebo automatickým regulátorom (7) a/alebo signalizačnou jednotkou (7), ktorý vyšle povely na uzatvorenie...

Způsob výroby kroužkových polymerních výrobků a zařízení pro jejich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269764

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sizova Svetlana, Kozačevskij Gennadij, Bojkov Bladimir, Gorodničev Jurij, Guskov Valeerij, Molodan Oleg

MPK: B29D 29/08, B29C 35/02, B29C 33/26...

Značky: kroužkových, výroby, zařízení, výrobků, polymerních, jejich, způsob, výrobu

Text:

...16. a area na puuarn 7 cexropoa 5. oeecnequaaa nocnenoaarenhnoe caeneuue nap cexropos 6 H 5 no nouuoro cuuxuuua npecc-oapnu 3. Hpu aron ocymecranaerca nocnenoaarenbuaa onpeccosxa scàx ywacrxoa aarorounu xnnbueanro nauenun 13.PH BOGÄEŘCTBHH na ÚäFOTOBKV HEPBÚŘ HBPM CBKTDpOB 6 HaCTh ee HaTepHana BHÄEBJIHBâETCSI BCBÚGOÄIIIVD 30 lly. a TJâTeM JÄOHPECCOBMBBQTĽH ľlPH CBeÄeHHH BTOPÚŘ IIEIPH CEKTDPOB 5. .ĺĺPH ľàTUHHCJJIIÍOCTLD ENÓHPčIDTCSI BâSOPH...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šindelář Milan, Svoboda Pavel, Mojžíš Miroslav, Baleja Miroslav, Kohoutek Petr, Šmatlová Taťána

MPK: B29C 35/02, B29L 31/10

Značky: velkoobjemové, výroby, způsob, bloky, jejich, elastické

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Třecí materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263235

Dátum: 11.04.1989

Autori: Postava Miroslav, Cekota Bohuslav

MPK: B29C 35/02

Značky: materiál, třecí, způsob, výroby

Text:

...materiálu. Zajiětění těchto požadavků je u této materiálové báze velmi obtížné a prakticky téměř nedosažitelné. Vznikají technické obtíže,a to jak při přípravě plstěných desek přesné t 1 ouštky,tak i při zamezení změny tlouštky vliven opakovaného stlačování obložení při funkční činnosti stroje. Extrěmní případ vzniká v takových aplikacích, kde jsou plstěným materiálem opatřeny lamely v počtu několika desítek a uloženy na společné nosné...

Mobilní jednotka na vulkanizaci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 262449

Dátum: 14.03.1989

Autori: Siegenthaler Karl, Schlemmer Robert

MPK: B29C 35/02, B29D 30/08

Značky: jednotka, vulkanizací, pneumatik, mobilní, plastů

Text:

...21 prstencové dolní stěny 13 a působí jako doraz, zastavující sestupny kluzný pohyb dutébo pístu 44 uvnitř zvonu 32.Skříň 35 je nahoře uzavřena krytem 45,který sestává z obvodov-ě stěny 46, ležící částečně uvnitř horního úseku 42 válcové stěny 41 skříně 35, a z horní koncové stěny 47, jejíž horní konec leží V axiállíím otvoru 12 prstencového tělesa 1 D.Horní úsek 42. rálcově stěny 41 skříně 35 i horní koncové, stěna 47 krytu 45 jsou...

Přesouvací zařízení bočního pravítka vulkanizačního lisu dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259989

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bouma Svatopluk, Schmuck Eduard, Pavlačík František

MPK: B29C 35/02, B29D 29/06, B29C 43/34...

Značky: vulkanizačního, pravítka, pásu, zařízení, dopravních, bočního, přesouvací

Text:

...v podélném směru způsobue je pohyb jezdoů,a tím i posuv opěrných líšt, čímž je toto řeše 259989- 3 ní podatatně jednoduěší-s menším počtem součástí, nižší hmotností a enadnější a příetupně 3 šíúdržbuu při eoučasmém snížení Jakvýrobníoh nákladů, tak 1 nákladů na údržbu a opravy. Další vý hodou je možnost regulace nastavení mezery mezi obäma bočními pravítky pomocí příčnýoh zubů na každém Jazdci a stavitelném paloi a možnost jemnějšího...

Zařízení na řízení vulkanizační doby u vulkanizačních lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256782

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čánský Milan

MPK: B29C 35/02

Značky: lisů, vulkanizační, zařízení, řízení, vulkanizačních

Text:

...pracovnív paŕní komoře vulkanizočního lisu.Hlavní výhody zařízení ne řízení vuíkonizocepodle tohoto vynúlezu, Jsou v tom, že pri nízkych núkloleo ee dbsehuae úspory tepelné energie, zvýšení produktivitypráce, výššiho využití vulkanizačnich lísů a vyšší a rovno. měnnějäi kvality vulkanizovaných pneumatik. LNa výkreeu je na obr. 1 schematicky znázorněn pŕíklad provedení zařízení na řízení vulkanizační doby podle vynálezu. W...

Vulkanizační nebo želatinační tunel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256005

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašek Jiří, Plechač Bohuslav, Hrnčiřík Josef, Bublík Pavel, Řezáč Jiří

MPK: B29C 35/02

Značky: tunel, vulkanizační, želatinační

Text:

...rychlosti pohybu zpracovávaného materiálu. Pokud má být dodržena zdržná doba materiálu v tunelu, vede to k prodloužení tunelu a dodržaní nízkých tolerancí parametrů v256 uns tunelu je pak obtížnější. Značná výkonové rezerva pro cirkulaci vzduchu u zařízení bez potrubního systému má za následek vysokou spotřebu energie a nízkou hospodárnost provozu. Vysoké otáčky ventilátoru zvyšují hlučnost zařízení e zhoršují pracovní prostředí. Plechy,...

Skluz k vulkanizačnímu lisu nebo stabilizátoru plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 246849

Dátum: 01.03.1988

Autori: Žížek František, Dušek Jan, Dubský Ota, Hejl Lubomír, Matijka Karel, Kurka Jioí

MPK: B29C 35/02

Značky: plastů, pneumatik, stabilizátoru, skluz, vulkanizačnímu

Text:

...výrobních nákladů e ke zvýšení spolehlívostí skluzu. Čepy válečků jsou upevněny stavěcími ěrouby s hroty v otvorech vytvořených v bočnicích rámu skluzu, což příspívá ke snadné vyměnitelností válečků. Dalšího usnadnění výměny válečkü se dosahuje radíálnímí°otvonx vytvořenýmí ve vyčnívegící částí čepů válečků.246 849 Na výkresu je na obr. 1 naânačen v bokorysu a na obr. 2 v půdoryau príklad provedení skluzu k vulkanizačnímu lísu nebo...