B29C 33/40

Spôsob apretácie kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12014

Dátum: 20.09.2006

Autori: Schadebrodt Jens, Schutlze Klaus, Kessenich Elmar, Taeger Tilmann Lüdecke

MPK: B29C 59/16, B29C 59/00, B29C 33/40...

Značky: kôže, apretácie, spôsob

Text:

...silikónový kaučuka oxidy železa určený na výrobu relíéfnych tlačových platní prostrednictvom laserového gravlrovania.Vo W 0 2005/047549 je opísaný spôsob výroby apretácie kože, pri ktorom sa zhotoví apretácia na podložke zo silikónového kaučuku, pričom podložka vykazuje štruktúrovaný povrch zodpovedajúci zjazvenej štruktúre apretácie. Ďalej je uverejnený spôsob výroby nosiča obsahujúceho na svojej Iícovej strane apretáciu vykazujúcu...

Forma na stavebné obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1292

Dátum: 04.12.1996

Autor: Ježík František

MPK: B29C 33/40

Značky: forma, stavebné, obklady

Text:

...materiálov. Lukoprénovou formou sa sice dá dosiahnuť ostrost lomových a štiepnych hrán, ale jej životnost je minimálnaa teda vzhľadom na výrobné náklady ekonomicky neefektívna.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje forma na stavebné obklady, určená najmä na ručnú výrobu atypických obkladových prvkov S imitáciou. prírodných materiálov, podľa tohoto technického riešenia. ktorého podstata spočíva V tom, že forma je vytvorená z gumy...

Polyvinylchloridová kompozícia na výrobu flexibilných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278732

Dátum: 17.12.1991

Autori: Helbich Tibor, Bučencová Helena, Strieženec Elo, Chudomelová Anna, Kopčanová Mária

MPK: B29C 33/40, C08L 27/06

Značky: profilov, výrobu, polyvinylchloridová, kompozícia, flexibilných

Zhrnutie / Anotácia:

Polyvinylchloridová kompozícia pozostáva z 57 až 67 hmotn. % suspenzného PVC, 32 až 42 hmotn. % zmäkčovadiel, 0,4 až 5 hmotn. % stabilizačno-mazacieho systému, do 0,1 hmotn. % regulátorov polymerizácie a do 0,1 hmotn. % pigmentov.

Přestavitelná forma pro vakuové vstřikováni

Načítavanie...

Číslo patentu: 242429

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lešcinskij Leonid Kimonovie, Ioffe Vladimír Fedorovie

MPK: B29C 33/40

Značky: prestaviteľná, forma, vákuové, vstřikování

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že spodní díl formy a/nebo horní díl formy je opatřen soustavou vložek, uspoŕádaných do vstřikovacích a/nebo odsávacích kanálů, které jsou vytvoreny nejméně v jedné hraně-budoucího výrobku. V dutině formy jsou uspořádány vymezovací distančníprvky výrobku. Výhoda formy podle vynálezu spočívá především vtom, že lze dilec, jehož rozměry jsou omezeny v podstatě pouze reaktivitcu použité pryskyřice a kapacitou strojního...

Prípravok na výrobu dvojdielných odlievacích foriem z tvrditeľnej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237091

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kesegh Vladimír

MPK: B29C 33/40

Značky: prípravok, dvojdielných, živice, odlievacích, výrobu, foriem, tvrditeľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdej elektrotechniky a týka sa prípravku na výrobu dvojdielných odlievacích foriem z tvrditelnej živice, určených predovšetkým pre odlievanie vysokonapäťových izolátorov. Prípravok podľa vynálezu pozostáva z modelu vysokonapäťového izolátoru, deliacej rovinnej dosky a dvoch obvodových plášťov.

Upínací zařízení pro třídílné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251903

Dátum: 13.08.1987

Autori: Linde Hans-jürgen, Fellmer Hans, Winkler Karl-heinz

MPK: B29C 33/40

Značky: zařízení, třídílné, upínací, formy

Text:

...n ocuonnou, us npnsonnoro ycTpoňcTna c npauonnneümun pnmenneu npupone, na perynupyeuoñ Mymrm K perynupyeuoro nuTanxHnammero nopmna. nocne ornpunaunn wpexcexunonuoü mopuu no nocrneunu xonennoro nohoš menmn npunonux noaopowuux saxuuumx pan anronarnqecxu npnnonrca 3 anenne nmranxunawenu.Tonxaa perynnponxa rouuoro nonoxeHn.cexuuü mopmm Ha saxuummx pamax H ůuxca HH 3 T 0 ľO HOJIOXGHHR HDOHSBDHHTCE C HOMOIIIhIO KOMHGHCHDYIOIIIHX YCTPO-ŘCTB,...

Rozvedený model k príprave galvanických škrupín podošvových foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240309

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hýbl Eestmír, Vyskoeil Pavol, Vargoško Milan

MPK: B29C 33/40

Značky: přípravě, škrupín, model, podošvových, galvanických, foriem, rozvedený

Text:

...modeli.Z galvanickej škruplny 3 vyhotovenej na základnom modeli sa vyberie vrcholok a mo v del. Do takto vzniklej dutiny galvanickej škrupiny 3 sa naleje odlievacia pasta nabá-« v ze PVC alebo jeho kuopolymérov takgaby bolacelá plocha dutiny zmáčaná. Prebytočnä odlievacia pasta PVC alebo jeho kopolymerov sa vyleje. (łalvanická škrupina sa .vloží do želatinačn-ej pece a vrstva nechá zoželatino vat. Po zoželatlnovaní tenke vrstvy sa eštedo...

Způsob výroby pružné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Böhm Bohumil, Wiesner Ivo, Novák Jiří

MPK: C08L 63/02, B29C 33/40

Značky: výroby, způsob, formy, pružné

Zhrnutie / Anotácia:

Pro výrobu pružné formy, vhodné zejména pro zhotovení strojních součástí, z vytvrditelné syntetické pryskyřice se použije hmoty, sestávající ze 100 hmotnostních dílů plastifikované dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti výchozí epoxidové pryskyřice 370 až 750, dále 50 až 110 hmotnostních dílů hydrogenovaného aduktu akrylonitrilu a alkylamin o aminovém čísle 350 až 450 mg KOH/g a 2 až 40 hmotnostních dílů plniv, pigmentů a...