B29C 33/30

Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6980

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29C 33/30, B29C 43/32, B29D 30/08...

Značky: lisovanie, konštrukcie, segmentovej, pneumatik, kontajnerov, segmentov, unášač

Text:

...opravy vyžadujú odoslanie kontajnera do opravy a často tri až štyri týždne trvajúce opravy, ktoré sú veľmi nákladné.Existujúce nevýhody pri oprave poškodených drážok unášačov segmentov odstraňuje unášač segmentov pre kontajnery segmentovej konštrukcie podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že v telese unášača segmentov je vytvorená drážka, v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky,ktoré vytvoria...

Spôsob a zariadenie na výrobu tepelne izolačnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21036

Dátum: 05.05.2009

Autor: Knecht Karl

MPK: B29C 33/76, B29C 33/30, B29C 33/12...

Značky: výrobu, spôsob, rúrky, izolačnej, zariadenie, tepelně

Text:

...člen. Rúrka sa pozdĺž svojho pozdĺžneho rozloženia aspoň čiastočne podopiera ťažným členom, pričom ako ťažný člen sa použije oceľové lano, ktore pozdĺž svojho pozdĺžneho rozloženia obsahuje väčší počet centrovacichelementov určených pre vnútornú rúrku. Tieto centrovacie elementymajú vzájomný odstup od seba prostredníctvom dístančných rozperokUkázalo sa, že vnútorná rúrka môže byť prostredníctvom ťahovej sily udržiavaná v priamom stave tak,...

Spôsob a zariadenie na držanie foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11516

Dátum: 04.03.2009

Autor: Bahlke Stefan

MPK: B29D 30/06, B29C 33/30

Značky: spôsob, zariadenie, držanie, foriem

Text:

...pridržiavacieho svomíka upínacím elementom, a že upínací element je nastavovacím zariadením posuvný proti pružinovej sile najmenej jednej pružiny a je umiestnený s možnosťou vrátenia na pôvodné miesto prostredníctvom pružinovej sily pružiny,a že vo vrátenej polohe je pridržiavací profil pridržiavacieho svomíka držaný v oblastitixačného elementu prostredníctvom tvarového styku.0012 Prostredníctvom záberu pridržiavacieho svomíka do ñxačného...

Nosník formy pre nástrojovú formu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10347

Dátum: 03.06.2008

Autori: Pohl Ralf, Ludwig Olaf, Holzner Manfred

MPK: B29C 45/04, B29C 33/30

Značky: formy, formu, nosník, nástrojovú

Text:

...DE 2 002 308 sa poskytuje zariadenie naspenenie plastov, pri ktorom sa navrhuje spodný stôla rovnobežne s nim vrchný stôl pohyblivý prostredníctvom niekoľkých usporiadaní piestových valcov ovládaných tlakovým mediom, pričom podľa jednej formy uskutočnenia je zariadenieVýkyvné okolo vodorovnej osi.0009 Dokument JP 2004291258, ako aj JP 08156058 a tiež US 3,650,411 opisujú vertikálne uzatváracie jednotky so spodnou a vrchnou formovacou...

Utesniteľný formovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9123

Dátum: 18.04.2007

Autor: Janotta Rainer

MPK: B29C 33/18, B29C 44/12, B29C 33/30...

Značky: utesniteľný, nástroj, formovací

Text:

...reze na obr. 4 sú zrejmé dvevkladací diel 114 a potah 16. Medzi vkladacím dielom 114 a potahom 116 má byt teraz do dutiny (viď. tiež obr. 5 a 6) naplnený penový materiál z polyuretánu. Pre utesnenie Inedziuložená tesniaca trubica, ktorá dutinu aspoň V podstate obklopuje. Pritom môže byt dutina obklopená väčším počtom tesniacich trubíc, ktoré predstavujú segment celého tesnenia. Každá tesniaca trubica 113 je opatrená prívodom igg, ktorého...

Vynálezy kategórie «B29C 33/30» v ZSSR.

Zariadenie na výrobu tvaroviek a konštrukčná jednotka tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11402

Dátum: 01.04.2005

Autori: Klotzbücher Armin, Schmelcher Roland

MPK: B29C 45/26, B29C 33/30, B29C 33/44...

Značky: výrobu, tvaroviek, konštrukčná, jednotka, zariadenie, zariadenia, tohto

Text:

...zdola - upevniť na korpusový nosič.0013 Tým, že korpusový dielec a vyhadzovacia platňa sa môžu namontovať na rám korpusového nosiča spolu ako konštrukčná jednotka alebo sa z neho môžu demontovať, je umožnené jednoduché a rýchle prestavenie nástroja pre rôzne vyrábané tvarovky. Pokusy ukázali, že konštrukčnú jednotku zmontovanú z korpusového dielca a vyhadzovacej platne je možné demontovať v priebehu jednej hodiny, bez toho aby ju bolo...

Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267386

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mach Antonín, Grečnár Milan, Galko Ján

MPK: B29C 33/30

Značky: zariadenie, foriem, manipuláciu, rozoberanie, polymerizačných

Text:

...uamáhavú prácu.Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem je znázornené na bokoryse na obr. l a v pôdoryse na obr. 2.Stôl 1 s kladkami 2 je na vstupe osadený dvojicou odklápacích konzol 5, vo vnútri medzi kladkami 2 mostíkom 3 s prísavkami 4 a na konci rozliepacími nožmi 9, 10. Na konzolách 5 sú votknutê otočné kladky 7 a pripevnené zrovnávače 6. Medzi konzolami 5 je umiestne CS 267 386 B 2ná zdvíhacia plošina 8 a v...

Forma na výrobu kuličkových klecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259725

Dátum: 17.10.1988

Autor: Michel Vladimír

MPK: B29C 33/30

Značky: výrobu, kuličkových, klecí, forma

Text:

...pracnost a časová náročnost při výrobě klecí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu formy na výrobu ložiskových klecí v nárysu, kde střední a přední deska je v částečném řezu, obr. 2 vyrážeč v nárysu, a to v pravé části v pohledu a v levé části v řezu, obr. 3 stahovací viožku v řezu, obr. 4 trn v nárysu a půdorysu, obrázek 5 vložku trnů v nárysu a bokorysu,kde nárys je proveden v...

Opěrná forma s vestavěným jádrem pro vypěňování těles tvaru žlabů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258900

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B29C 33/30

Značky: vestavěným, těles, forma, opěrná, žlabu, tvaru, vypěňování, jádrem

Text:

...s vypěněným panelom v situaci, kdy jsou opěrné desky uvo 1 něny.Na obr. 3 je aohematicn ky znázorněno oracoviště-pro vypěňování žlubů 3 jedním čeiem, 2589003 vybavené dvěma otočnými čtyřnásobnýmí formami podle vynálezu.základním stavebním dílem formy na obr. 1 je kompaktní rám vnější kostry 1, který tvoří i horní část rámu kostry rozpěrného vestàvěného jádra. Tyto základní rámy jsou zvenči spojeny podélnými nosníky v kompaktní ce 1 ek.V...

Univerzálny rám na upnutie výmenných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258722

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horváth Gašpar, Mockovčiak Ivan, Göcze Zsolt

MPK: B29C 33/30

Značky: foriem, univerzálny, výmenných, upnutie

Text:

...upínacej doske 1 sú vodiace kolíky 5 upevnené dištavnčnými vložkami 7 a skrutkami 8 a stredlaci krúžok 9.Na ľavú upinaciu. dosku 11 je upevnená podložka 1 I vodiacimi puzdrami B, dištančnými vložkami 7 a. skrutklami 8. V ľavej upínacej doske 11 je umiestený strediacl krú 4žok 12, vodiace puzdro pre vyhadzovacíčap 13, vyhadzovací čap 14, výškový doraz 15. V ľavej a pravej časti univerzálneho rámu sú skrutky 8 a posúvacie matice 18. Na obr....

Univerzální rám k upínání forem pro vstřikování plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256778

Dátum: 15.04.1988

Autor: Eliáš Ladislav

MPK: B29C 33/30

Značky: univerzální, plastických, vstřikování, upínání, forem

Text:

...formy daný univerzálním rámem je možno v některém případě výměnou.rozpěrek snadno zvětšit.Na příloženém výkresu je v příkladnem provedení schematícky znázorněn univerzá 1 nírám podle vynálezu, kde na obr. l je průřez univerzálním rámom, na obr. 2 je pohled na levou vyhazoveci část univerzáĺního rámu z dělíçi roviny, obr. 3 znázorňuje Vy hazovàcí nástàvoe, na obr. 4 je znázorněn pomocný upínaci při~ pravek a na obr. 5, 6, 7, 8 jsou...