B29C 33/20

Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6981

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29D 30/08, B29C 43/02, B29C 33/20...

Značky: vulkanizačných, segmentových, kontajner, mechanizmom, pružinovým, foriem

Text:

...zamedzuje deformáciám homej dosky kontajnera a zadieraniu ñmkčných plôch nosičov segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeObrázok 1 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera segmentovej konštrukcie podľa známeho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje nastavenie konštrukčného predpätia presadením kónického kruhu oproti homej doske kontajnera podľa známeho stavu technikyObrázok...

Vulkanizátor pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17354

Dátum: 25.01.2011

Autori: Shibata Masaharu, Fujieda Yasuhiko

MPK: B29C 33/20, B29D 30/06

Značky: vulkanizátor, pneumatik

Text:

...prvok dolnej formy zaberaním aretovacích doštičiek, ktoré sa otvárajú a zatvárajú len v horizontálnom smere, do jednej z množstva drážok vytvorených nad sebou vo vertikálnom smere na dolnej koncovej častí každého tiahla. Preto dokonca, ked sa mení výška formy, môže sa vzdialenosť medzi montážnymi prvkami homej a dolnej formy meniť len posúvaním jednej z drážok zabraných do aretovacích doštičiek voči druhej na základe výšky formy, čo môže...

Vulkanizačný stroj zahŕňajúci dve vulkanizačné zariadenia, ktoré majú pravé a ľavé párové stĺpiky v konfigurácii tvaru V

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15945

Dátum: 16.09.2008

Autori: Fukuda Hideki, Aikawa Katsuhide, Katayama Hideaki

MPK: B29C 33/02, B29C 35/02, B29C 33/20...

Značky: tvaru, vulkanizačné, párové, stroj, vulkanizačný, pravé, zahŕňajúci, stĺpiky, ľavé, zariadenia, konfigurácií

Text:

...vo svetle vyššie opísaných situácií. Cieľom tohto vynálezu je poskytnutie laterálne nezávisle obsluhovaného stĺpového vulkanizačnéhozariadenia, ktoré dosahuje kompaktnejšiu konñguráciu celého vulkanizačného zariadenia.Spôsob, akým sa tieto problémy riešia0010 Laterálne nezávisle obsluhované stĺpové Vulkanizačné zariadenie podľa predkladaného vynálezu, navrhnuté na dosialmutíe vyššie uvedeného cieľa, je laterálne nezávisle obsluhované...

Uchytávací mechanizmus segmentov delených foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4865

Dátum: 02.11.2007

Autori: Tomek Ľuboslav, Šesták Marián

MPK: B29C 33/20, B29C 33/00

Značky: mechanizmus, dělených, segmentov, uchytávací, foriem

Text:

...jeden je priložený k rybinovej drážke úchytu a druhý je zaistený úkosom príložky poistenej podložkou upevnenou ťahadlami v úchyte.Príložka má pritom vytvorený úkos v tvare písmena V. Príložkaje uložená otočne na čape umiestnenom V úchyte a je zaistená podložkou.Príložka je výhodne vybavená vodiacimi výstupkami zapadaj úcimi do vodiacich drážok úchytu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie ozrejmené na priložených...

Tvarovacie zariadenie s aparátom na pohyb tvarovacích nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18514

Dátum: 24.01.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B29C 33/20, B29C 49/56

Značky: aparátom, nástrojov, pohyb, tvarovacie, tvarovacich, zariadenie

Text:

...nastaviteľných uzatváracích silách cez kulisové riadenie.Pri predloženom uskutočnení tvarovacieho zariadenia podľa vynálezu pôsobí posuvný dielspolu skoľajničkovo vedeným klzným dielom, ktorý je možne presunúť posuvným dielom-3 v dôsledku silového spojenia do uzatvorenej polohy tvarovacieho nástroja. Výhodnejšie je tu možné klzný diel spolu s tvarovacím nástrojom presunúť do uzatvorenej polohy, pričom tvarovaci nástroj je možné vrátiť do...

Zariadenie na uzatváranie vulkanizačného lisu na pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 829

Dátum: 07.08.2003

Autor: Cole John

MPK: B29C 33/20, B29D 30/06

Značky: vulkanizačného, uzatváranie, pneumatiky, zariadenie

Text:

...hydraulický ulkaíiizačný lis, aobr. 2 zobrazuje priečny rez vrchom zatváracej tyče usporiadanej v hornej doske lisu na pneumatiky z obr. 1, obr. 3 zobrazuje priečny rez druhým koncom zatváracej tyče s valcovým mechanizmom a zatváracími prostriedkami, obr. 4 znázorňuje horný priečny rez zatváracieho krúžku, obr. 5 je bokorys nakladača, vykladača a držiaka surových pneumatík lisuVynález je ďalej znázornený na obr. 1 až 5, pričom tieto...

Segmentová forma vulkanizačního listu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sommer Emil, Vébr Jan

MPK: B29C 33/20

Značky: listů, forma, autoplášťů, segmentová, vulkanizačního

Text:

...pružinami § a maticemi 2. Nosiče 2 jsou spojeny se segmenty lg W opatřeny na vnějším povrchu kuželovými plochami a vedením kamenů lg, Segmentovou formu uzavírá shore krycí deska lgäspojená s horní bočnicí lg a upevněná v horní části vulkanizační komory lg, V čepech Q jsou kyvně uložena táhla li,spojená nosnými čepy § s kameny ll a pákami L 1 uloženými čepy lg v upevňovacím prstenci lgspojeném ěrouby gg se spodní částí vulkanizačni komory...