B28D

Zariadenie a spôsob na umelé starnutie kameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20168

Dátum: 16.10.2012

Autori: Gebhart Hans, Stähle Manfred

MPK: B28D 1/00

Značky: umělé, spôsob, starnutie, zariadenie, kameňov

Text:

...pripade zariadenia na Starnutie kameňov, najmä betónových tvámic, plne vypálených tehál a prírodných kameňov ide o podložku s najmenej jedným na podložke upraveným kanálom na stamutie, na ktorý je možne kamene uložit tak, že jedna bočná plocha kameňa,ktorá sa má opracovávať, je upravená bočne. Bočná plocha, ktorá sa má opracovávať, je obmedzená horizontálne prebiehajúcou dolnou hranou kameňa, horizontálne prebiehajúcou hornou hranou kameňa,...

Spôsob vŕtania presných otvorov a zariadenie na jeho realizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5358

Dátum: 08.02.2010

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B23Q 16/00, B28D 1/14

Značky: realizáciu, otvorov, přesných, zariadenie, vŕtania, spôsob

Text:

...je najmä ľahká manipulácia so zariadením, odstránenie prašnosti a zvýšenie hygieny práce, zníženie spotreby vrtákov a zníženie opotrebenia vŕtačiek. Ďalšou výhodou je skrátenie času potrebného na vyvŕtanie presného otvoru. Tým sa dosiahne zvýšenie produktivity práce. Zariadenie je ľahko prenosné a jeho obsluha je jednoduchá. Rýchle vyvŕtanie dier nie je fyzicky namáhavé, vďaka laserovému zameriavaniu nie je potrebné zložité nastavovanie...

Spôsob a zariadenie na lámanie polovodičových plátkov alebo podobných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11362

Dátum: 07.07.2009

Autor: Lindner Jörg

MPK: H01L 21/00, B28D 5/00

Značky: polovodičových, zariadenie, spôsob, plátkov, podobných, lámanie, substrátov

Text:

...tlaku. Pri menej kritických aplíkáciách pre okrúhle tvary prichádza do úvahy aj porovnateľne jednoduchší mód so stále rovnakým prítlačným tlakom. Ako je zobrazené na ľavej spodnej časti blokovej schémy, lom sa uskutočňuje podľa počtu maximálnych možných deliacich línii s príslušným množstvom opakovaclch krokoch, až po poslednú požadovanú líniu lomu vždy s rovnakým prítiačným tlakom. Prevádzkové parametre, rozhodujúce pre jednotlivé...

Spôsob rezania monokryštálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286829

Dátum: 18.05.2009

Autori: Kleinwechter André, Gruszynsky Ralf, Flade Tilo, Hammer Ralf

MPK: B28D 5/00, G01N 23/20

Značky: zariadenie, vykonávanie, spôsob, tohto, monokrystalů, rezania, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie a spôsob určovania orientácie kryštalografickej roviny (100) proti povrchu (2) kryštálu, pri ktorom je orientovanie uskutočnené bez chýb spôsobených lepením kryštálu alebo nečistotami na držiakoch na kryštál. Pri tomto spôsobe sa meria uhol, ktorý zviera povrch kryštálu, ktorý má byť meraný, so vzťažnou osou, a uhol, ktorý zviera kryštalografická rovina so vzťažnou osou, a stanoví sa rozdiel. V zariadení na rezanie drôtom...

Spôsob a zariadenie na delenie monokryštalických materiálov, zariadenie na nastavovanie monokryštálu a skúšobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: 286535

Dátum: 12.11.2008

Autori: Kleinwechter André, Flade Tilo, Hammer Ralf, Kumann Cornelia, Gruszynsky Ralf

MPK: C30B 35/00, B28D 5/00, C30B 33/00...

Značky: delenie, nastavovanie, skúšobný, spôsob, monokrystalů, monokrystalických, zariadenie, materiálov, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe delenia sa prvý uhol (ró) medzi určitou kryštalografickou orientáciou (K) a smerom (V) posuvu volí tak, že sily (Fx-, Fx+) pôsobiace na deliaci nástroj (2, 8) počas delenia v smere kolmom na deliacu rovinu (T) sa navzájom kompenzujú alebo sa sčítajú na vopred stanovenú silu (F--›). Zariadenie na delenie má meracie zariadenie (6) na meranie vychýlenia (X) deliaceho nástroja (2, 8) v smere kolmom na smer (V) posuvu. Zariadenie je...

Kamenický pílový list

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16207

Dátum: 30.10.2008

Autori: Kwanka Werner, Kullmann Jörg

MPK: B23D 61/14, B28D 1/12, B23D 61/12...

Značky: pilový, kamenický

Text:

...pílové prvky, ktoré nevykazujú žiadne geometrický určené brity. Tak sú napríklad známe lanové píly, u ktorých je použité obežné lano, ktoré je osadené valcovými segmentmi,pričom segmenty sú povlečené diamantom. Takéto lanové píly poskytujú malý rezný výkon, môžu byť prevádzkované len s pomerne malým posuvon a vytvárajú v kameni pomerne široký rezný kanál, takže pri takejto deliacej práci dochádzak pomerne veľkej materiálovej strate. vytvárané...

Zariadenie na rozrezávanie materiálov a spôsob rozrezávania materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286415

Dátum: 27.08.2008

Autori: Kleinwechter André, Hammer Ralf, Gruszynsky Ralf, Flade Tilo

MPK: B28D 7/00, B28D 5/00, B23D 59/00...

Značky: materiálov, zariadenie, spôsob, rozrezávania, rozrezávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom zariadení je prvému zariadeniu (10) a druhému zariadeniu (11) priradené riadenie na uskutočňovanie chladenia a čistenia časovo od seba oddelene, a to na privádzanie chladiaceho - čistiaceho prostriedku počas rezacieho procesu a čistiaceho prostriedku po rezacom procese, keď je časť (1a) už oddelená od materiálu (1). Pri tomto spôsobe sa chladenie a čistenie uskutočňuje vzájomne časovo oddelene tak, že sa chladiaci - mazací...

Frézovacia hlava a spôsob obrábania hlavy pilóty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15756

Dátum: 18.04.2008

Autori: Marti Hanspeter, Portmann Alois

MPK: E02D 9/00, B28D 1/18

Značky: hlava, obrábania, piloty, hlavy, spôsob, frézovacia

Text:

...alebo bajonetového upevnenia, na montážny valec.0025 Tento vynález sa podrobnejšie opisuje nižšie s odkazom na výkresy, na ktorýchObr. 1 znázorňuje spodnú stranu frézovacej hlavy 1 podľa tohto vynálezu, ktorá zahŕňa centrálnu frézu 11, používanú na obrábanie jadra 81 pilóty, a prstencovú frézu 12, používanú na odstránenie stĺpika 82 pilótyObr. 2 znázorňuje čiastočný rez frézovacej hlavy 1 s frézovacimi prvkami prstencovej frézy 12 a s...

Preklápacie zariadenie na výrobu betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4919

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B28D 7/00, B25J 11/00, B66C 1/62...

Značky: preklápacie, výrobu, dielcov, betonových, zariadenie

Text:

...zariadenie je tvorené rámom 6, na ktorom sú z jednej strany pripevnené pevné podpery 7 s jednou kladkou 9 a z druhej strany rámu 6 sú pripevnené Výkyvné podpery 8 s dvomi kladkami 9. Náprotivné kladky 9 sú umiestnené do drážok obruči 14, ktoré majú V priečnom reze tvar U. Homá časť obruči 14 je cez horné pozdĺžne nosníky 10 a konzoly 11 opatrená pevnou homou valčekovou dráhou 4, pričom jedna strana horných pozdlžnych nosníkov...

Obrábací nástroj na povrchové opracovanie produktov z kamenného materiálu alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15614

Dátum: 20.09.2006

Autor: Lovato Claudio

MPK: B24B 41/047, B28D 1/18, B24B 7/22...

Značky: obrábací, opracovanie, kamenného, produktov, materiálů, povrchové, podobně, nástroj

Text:

...naposledy uvedené sa môžu taktiež posúvať vo vertikálnom smere a otáčať okolo troch osi, na sebe nezávisle.0014 Toto známe zariadenie však potrebuje samostatné prostriedky pohonu pre každý nástroj, aby sa umožnilo ich otáčanie, čo má za následok zložitejšie usporiadanie a obtiažnejšie riadenie prevádzkových parametrov. 0015 Ďalej musí byť nosná konštrukcia vždy pripevnená na kĺznom tráme, aby umožňovala posun nástrojov vrovine rovnobežnej...

Zariadenie na zdrsňovanie povrchových plôch, najmä pri opracovávaní dosák z tvrdého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6616

Dátum: 22.06.2006

Autor: Lovato Claudio

MPK: B28D 1/26

Značky: ploch, povrchových, tvrdého, zariadenie, materiálů, najmä, zdrsňovanie, opracovávání, dosák

Text:

...na ktorých sú dosky privádzané prostredníctvom valčekov alebo pásov a opracovávané pomocou jedného alebo viac obvykle vzduchom poháňaných kladív, ktoré narážajú pod vysokým tlakom. Kladivású namontované na ramene, ktoré môže byť stacionárne alebopremiestiteľné priečne vzhľadom na smer podávania0007 Zjavná nevýhoda týchto riešení spočíva v tom,že pracovné nástroje narážajú na produkt na linke v opakovaných vzoroch jedného typu. Napriek tomu,...

Spôsob a zariadenie na úpravu vyčerpaných abrazívnych suspenzií pre získanie ich znovu použiteľných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12737

Dátum: 16.06.2006

Autor: Fragiacomo Guido

MPK: B01D 3/00, B01D 21/00, B01D 21/26...

Značky: použitelných, abrazívnych, vyčerpaných, získanie, úpravu, suspenzií, zložiek, zariadenie, znovu, spôsob

Text:

...straty značného množstva ešte znovupoužiteľných abrazívnych zŕn obsiahnutých vo vyčerpanej suspenzií, t.j. tie zrná, ktoré stále majú správnu veľkosť, aby boli použité v abrazívnej suspenzii. Navyše tiež dochádza k strate kvapalného produktu, ktorý uskutočňuje suspendovanie reznej kvapaliny. Posledná uvedená (ktorá môže byt založená na minerálnom oleji alebo organickej kvapaline, ako je PEG), pokiaľ je účinne vyčistená od...

Spôsob a zariadenia na umelé starnutie kamenných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10821

Dátum: 09.05.2006

Autori: Gebhart Hans, Werner Roland, Staehle Manfred

MPK: B28D 1/30, B28B 11/08

Značky: kamenných, výrobkov, spôsob, umělé, starnutie, zariadenia

Text:

...tehál sú spracúvané nárazovými nástrojmi.Nevýhodou pri tomto spôsobe však je, že takto zostarnuté tehly vyzerajú ako umelo spracované a nie prirodzene zostarnuté. Ideálne lámanie hrán tehál,ktoré nastáva trepaním s tehlami v otočnom bubne,však použitím spôsobu podľa uvedeného spisuZo spisu EP O 860 258 B 2 je známe zariadenie a spôsob, pri ktorom sú tehly usporiadané V jednej alebo dvoch vrstvách, s výhodou v svojej výrobnej polohe, medzi...

Rezací nástroj na rezanie dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6188

Dátum: 06.01.2006

Autor: Marcon Lionel

MPK: B28D 1/22, B26D 1/01

Značky: nástroj, rezanie, dosky, řezací

Text:

...tak, že nemôže počas celého rezu unikat pred zostupujúcim nožom vďaka dorazu.0013 Vynález sa ďalej tiež týka nasledujúcich vlastnosti, uvažovanýchizolovane alebo v akejkoľvek technicky možnej kombinácii- ostrie noža bolo získané laserovým rezanim- zakrivenie noža je určené tak, aby v akejkoľvek okamžitej polohe noža počas rezania bol uhol zvieraný medzi nosičom a nožom aspoň približne- šírka štrbiny je väčšia než je šírka noža- doraz,...

Rezačka dlaždíc a obkladačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282887

Dátum: 02.12.2002

Autor: Jöcker Eduard Junior

MPK: B28D 1/22

Značky: dlaždíc, řezačka, obkladačiek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má podlhovastú základnú dosku (1), ktorá je vybavená priečne orientovanou dorazovou lištou (16) a pozdĺžne prebiehajúcou lámacou stojinou (14), nad ktorou sú na vodorovnom vodidle (4) uložené posuvné sane (7), nesúce výkyvne uloženú zalomenú páku (8) vybavenú rezným kolieskom (12), lámacou hlavou (13) a ovládacím ramenom (10), pričom časť základnej dosky (1), ktorá leží na jednej strane od lámacej stojiny (14), je vytvorená vo forme...

Vŕtacie zariadenie na výrobu vývrtov so zadným podrezaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280201

Dátum: 06.03.1996

Autor: Lind Stefan

MPK: B28D 1/14, B23B 29/034, B23B 41/06...

Značky: podrezaním, výrobu, vŕtacie, vývrtov, zariadenie, zadným

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vŕtacom vretene (3), vytvorenom ako duté vreteno, je výkyvne uložený vrtákový prichytávač (13). Na prekývnutie je vrtákový prichytávač (13) prostredníctvom kĺbovo uloženého spojkového prvku (17) spojený s poháňacím zariadením, ktoré je prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia (9, 9') axiálne presuvné, pričom spojkový prvok (17) zasahuje výstredne na bočne odstávajúcu prírubu (20) vrtákového prichytávača (13) a centricky na poháňacie vreteno...

Vŕtací nástroj na výrobu vývrtov s podrezanou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277879

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hoppe Hartmut, Mayer Burkhard

MPK: B28D 1/14, B25D 16/00, B28D 7/02...

Značky: výrobu, vývrtov, podrezanou, vrtací, nástroj, časťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vŕtací nástroj obsahuje vrták (1) s axiálnym priechodným otvorom (18), ktorého hlava (4) má bočné ostria (5) stranovo presahajúce vŕtací driek (2), a ktorého driek (2) je opatrený v určitej vzdialenosti od vŕtacej hlavy vyklenutím (7) slúžiacim ako výkyvné ložisko a taktiež je v určitej vzdialenosti od vyklenutia (7) opatrený hĺbkovým dorazom vytvoreným ako nákružok (3), na ktorom je otočne uložený odsávací kryt (12), kde hĺbkový doraz je...

Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobetónovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278069

Dátum: 12.01.1995

Autor: Kasáček Karel

MPK: B28D 1/22

Značky: krájanie, hmoty, bloků, stuhnutej, zariadenie, pórobetónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobetónovej hmoty, vybavené posuvným rámom s krájacími drôtmi pozdĺžneho rezu má ukladací stôl, ktorý pozostáva z hrebeňov (12), ktoré sú usporiadané súbežne v odstupe od seba naprieč dráhe posuvu krájacích drôtov (34) a sú vybavené sústavou otvorov na vedenie kotevných tyčí (35) krájacích drôtov (34) a ktoré majú na hornej strane priečne drážky na uloženie roštnicového lôžka krájaného materiálu. Tieto...

Prestaviteľné vrtné zariadenie na vŕtacie práce do tvrdých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 262

Dátum: 09.09.1993

Autor: Šrámek Oldřich

MPK: B28D 1/14

Značky: vrtné, materiálov, vŕtacie, zariadenie, přestavitelné, práce, tvrdých

Text:

...vrtný sloup příčny průřez ve tvaru trubky opatřené nejméně jedním žebrem. Přitom je výhodné, aby byl tento profil vyroben tažením.Pokud budou při vrtání řady technologických otvorů ležet osy krepen v přestavitelných úchytech v prostoru pod vrtnym sloupem v jedné rovině s podělnou osou vrtného kladiva o tím iv jedné roviněs osou vrtáku, bude možno kotvící otvory využít i jako otvory technologické po odvrtání příslušné délky. Prododržení...

Gravírovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 212

Dátum: 09.09.1993

Autor: Chromiak Miroslav

MPK: B28D 1/30, B28D 1/18

Značky: gravírovací, stroj

Text:

...varianty vyhotovenia otočných a nos ných ramien obr. 9 a obr. 10 znázorňujú varianty vyhotovenia skrine priečneho pojazduobr. 11 a obr. 12 znázorňujú varianty uloženia puzdier zdvihu.Príklad konkrétnej realizácie riešeniaAko je znázornené na obr. 1 a obr. 2, gravírovací stroj pozostáva z nastaviteľného pracovného stola łj, na ktorom sú upevnené držiaky g§ opracovávaného materiálu a v rohoch ktorého sú umiestnené puzdrá Lg zdvihu....

Vrták

Načítavanie...

Číslo patentu: 278232

Dátum: 15.09.1991

Autori: Fischer Artur, Haug Willi

MPK: B23B 51/02, B23B 47/32, B28D 1/14...

Značky: vrták

Zhrnutie / Anotácia:

Vrták (1) má hĺbkový doraz (10) tvorený druhým pružným tlmiacim prvkom (20) s hrncovitým tvarom, ktorý svojou bočnou stenou (27) prekrýva na stopke vrtáka (1) vytvorený druhý nákružok (21). V medzere medzi dnom a druhým nákružkom (21) sa nachádza druhá podložka (23). Vnútorná stena druhého pružného tlmiaceho prvku (20) a druhý nákružok (21) majú kužeľové obvodové plochy. Druhý pružný tlmiaci prvok (20) má na dne (22) priechodný otvor (24),...

Přípravek na frézování čelních ploch polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269799

Dátum: 14.05.1990

Autori: Güldner Jörg, Härtel Bernd, Escher Bernd, Eisenhut Josef, Fickenwirth Gerd, Simon Gerhard, Friedrich Bernd, Leonhardt Frank, Bormann Manfred, Berger Eckhardt, Schäfer Harri, Heiland Fritjof, Müller Gotthard, Hunger Walter, Michalk Dieter

MPK: B28D 1/00

Značky: ploch, přípravek, čelních, frézování, polotovarů

Text:

...EPU aamuuuux KPOHWTEŘHDB 2 pacnonomeuu c Bonnnmnocwbn connecruoro noraxwosoro noaopora H Haxonarca B coenHHeHHH c maroaun Hcxareneu 3. nanee. na napann aamunnux xpoumreünos 2 saxpenneuu namnnuue ycłpoücrna 5.Kpenneune Hucrpyuenroa Hcuoaueuo B Kaqecwae nepenauraenoro ropuaouraubuo Hemny nayua Konequunn roqxanu openepuoro HOCTa 6. Ha KDTDPOH pàanemenu. a nepaoü nnocxacru npuaonunaa a DBHMEHHE WEPBB sam aaxpennennoro 36 Heü OPESEPHOFO...

Řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramických desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265704

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bicek Jan, Berný Jan, Swider Ivan

MPK: B28D 1/04

Značky: keramických, dlouhých, přeřezávání, řezací, stroj, desek

Text:

...řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramickcýh desek sestávající z diamantové ho rotačnĺho pilového kotouče, kontinuálně obíhajicich tuhých unášecích podložek l a z přidržovacich pásu il, který je vyznačený tím, že každá unášecí podložka ł je opatřenadvěma trojicemi podpěrných výstupků 42 až 7) rozmistěných tak, že každá trojice podpěrnýchVýstupků je na opačné straně dráhy 35 pílového kotouče g.staticky určité podepřenĺ delší části...

Rezací mechanizmus pre skupinové rezanie najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 264166

Dátum: 13.06.1989

Autor: Hajas Štefan

MPK: B28D 1/22

Značky: najmä, řezací, tehál, rezanie, skupinové, mechanizmus

Text:

...tehál je potrebné iba zmeniť rozostupy rezacích drôtov a vymeniť lištu s výstupkami pretlačovałcieho mechanizmu, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie výrobnosti rezacích mechanizmov a zníženie prevádzkových nákladov. Ďalšou jeho výhodou je konštrukčné jednoduchosť a vysoká rozmerové presnosť pri rezaní tehál.Na pripojených výkresoch je znázornený rezací mechanizmus pre skupin-ové rezanie najmä tehál podla vynálezu, kde na obr. 1 je...

Keramické víčko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260861

Dátum: 12.01.1989

Autori: Markl Otto, Tomáš Milan, Varhaníček Antonín, Merta Josef, Vašíček Milan

MPK: C04B 37/04, H01L 23/02, B28D 1/30...

Značky: víčko, keramické

Text:

...Na druhou stranu velkoplošné keramické destičky je nanesena síto-tiskem skelná pájka V požadovaném motívu a tloušťce tak, že rýhoivání tv-oří stred stopy pájky, skelná pájka je sesintrována, čímž došlo ke změně tvaru pájky, v řezu má kruhovou úseč. Velkoplošná keramická destička se sesiutrovanou skelnou pájkou je rozdělena lámáním podle rýhování na jednotlivé Víčka, čímž je u skelné pájky vytvořen tvar v řezu. poloviny kruhové úseče s...

Zařízení pro nízkoprašné řezání azbestocementových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258008

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hey Lothar, Walther Winfried

MPK: B28D 1/24, B28D 1/04

Značky: desek, zařízení, azbestocementových, nízkoprašné, řezání

Text:

...Kun nonoónun mamepman 3 nmdou HànpanneHmn~ Hànocpencmàenno nàmecme ncnonsaonáHnn.ua 3 uauenna uamepnana-I óea cmnsnoro nnneodpasonanna,Komopuuĺnerxó dano on nonzao 4 narbcà n, RDTDp 0 e du oönanano Gonsmoñ snoaomnqáoemsmš 435 ManoneHnecymñocmn uaoöpemenna -B ocno 3 yu 3 o 6 pemeHns 3 anoxena 3 anauacoanaHna npncnocoöxeaus ROTOPOB ónaronapa aauennennoü paöore, coom 3 emcwnymme~ ĺ ny pacnonomenmm u noncmpynmunnomy mcnonnennm...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236218

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: B28D 1/22, C04B 41/02

Značky: zařízení, rozpojování, sloupcích, spojených, výpalem, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích je určeno pro dodatečnou úpravu vypálených dlaždic, které se výpalem ve sloupcích spojily. V rámu zařízení je vytvořena šachta, jejíž spodní hrana je opatřena čelistmi, proti které směřuje s držákem spojený stranově přestavitelný nůž přiléhající k vodítku. Pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník a výškově stavitelné podpěry, které břit nože převyšuje o tloušťku...

Drážkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bohumínský Ladislav, Hálek Jan

MPK: B28D 1/18

Značky: drážkovací, zařízení

Text:

...společném krytu se zubovým nástrojem. Zkouškami bylo ověřeno, že pro vytváření drážek do vápenných omítek je dostačujíci příkon 400 W.Drážkovací zařízení navržené podle vynálezu je ve srovnání s elektríckými frézami do zdiva velmi lehké, což umožňuje mechanizovat operací dosud prováděnou ručně. K dalším jeho výhodám pautři 3- až 5 k-rát vyšší produktivita vytváření drážky V porovnání s ruční prací, kvalitní provedení drážky,vyžadující menší...

Vrtací stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 241871

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hodináo Václav

MPK: B23B 41/00, B28D 1/14

Značky: vrtací, stojan

Text:

...nesunuté na obou, vodicích trubkách jsou vzáj emně spoj eny suportovou apojkou. Přední sloupek a/nebo zadní sloupky mohou být opatřeny pojezdovým kolem s brzdoü a mohou být výškově nastaveny zašroubovaným sloupkovým nástavcem.Výhodou vrtacího stojanu podle vynálezu je jeho skladnost. Po skončení práce lze sklopením předního sloupku i zadních sloupků k lafetě docílit velmi skladného kompaktního ňtvan o malé hmotnosti, který může pojíždět...

Nosná deska pro přesně opracování tenkých vysoce planparalelních elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243097

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jasovský František

MPK: B28D 5/00

Značky: přesné, nosná, elementů, planparalelních, deska, tenkých, opracování, vysoce

Text:

...nikterak kriticke, je však výhodné,.blíží-li se .šířce, rýhy. Ani tvar, rýhy není ni. jak rozhodující, výhodné jsou rýhy pravoúhlého průřezu.Výhoda nosné desky podle vynálezu tkví v tomgže na. ní vznikají tmelící plošky, na nichž tahy tuhnoucího tmele jsou minimální a i vrstva tmele se pohybuje jen kolem 0,5 m a navíc je umožněno i přesné natmelení opracovávaných elementů co do planparalelity pod 1 um, čehož u plné nosné desky nelze...

Vrtací zařízení k vytváření otvorů s rozšířeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244415

Dátum: 15.07.1987

Autor: Sabo Vladim3r

MPK: B23B 29/034, B28D 1/14

Značky: koncem, vytváření, otvorů, zařízení, vrtací, rozšířeným

Text:

...pohybech.Dále řešení podle vynúlezu přináší výhodu snadného odvádění odvrtaného materiálu axiálními průchozími závěry upravenými v dorazovám nákružku.Jistotu navíc, která je rovněž výhodou zařízení podle vynálezu, vytváří při vrtání středící nástavec tvaru pouzdra, zasahujíoí do vrntného otvoru, udržením celého zařízení na místě. Tímto stŕedícím nástavcem je vrtací zařízení tak uatředěno, že se dosáhne rovnoměrného vybrání rozšířeného...

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 239000

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tejral Miroslav

MPK: E21B 10/36, B28D 1/14

Značky: špirálový, stavebnicový, vrták, vrtání, příklepové

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání je určen pro vrtání otvorů do stavebních materiálů, hornin a podobně. Je rozebíratelně sestaven z jednotlivých funkčních dílů, jimiž jsou břitová korunka, nosná tyč, upínací stopka a vynášecí spirála, zajištěna v pracovní poloze jisticím kroužkem. Délku vrtáku lze změnit prodloužením nosné tyče o další nejméně jeden díl a výměnou vynášecí spirály za delší. Stavebnicový spirálový vrták lze...

Zařízení k proplachování otvorů ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251211

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bešnov Gennadij, Antropov Vladimír

MPK: B28D 1/14

Značky: proplachování, zařízení, otvorů, konstrukcích, stavebních

Text:

...cTepmHnMn 5 K 6 eToHHoñ KOHCTPYKHHH, nnowuo npnxan K ero Bnemneü nosepxnocru c nouombm canbnuxa 7. Hamnuom Kypxa 9 aKnmqamT MnKpoau~ KnwqaTenb 10, Koropuů uepes Marnuwubů nycxarenb 17 nBonT B paöowy nonumammnň Tpaucůopmawop 16 H ocuunnawop 15. Hpu STOM ocunnnnTop~Bos 6 ymnaeT B cern Hüsxoá ro Hanpnmeuun nucoKoqacToTHue Koneőanun, KoTopme npnBonnT K npocxaxunaanmSHEKTDHQECKOŘ HCKPM na KOHHaX PDBÓHTOBHX CTEPKHGŘ 5 H SHRHFQDT MEXFY HHMH 3...

Způsob vedení nástroje při vytváření otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248603

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bednář Arnošt, Bednářová Věra

MPK: B28D 1/14, F24D 19/02

Značky: otvorů, nástroje, vytváření, způsob, vedení

Text:

...je nutno spatřovat v ton. že umožňuje vytvořit přesně rozmístěná otvory pro individuální tvar n rozměry konkrétního radietoru,a to bez oznečování souřadnic všech jejich středu a bez rozměrných a těžkých vrtacích rámu. Je pouze zdonlivě nevýbodná, že k využití vynálezu musí byt k dispozici konkrétní radietor,vyrovnaný a dočasné podepřený u stěny objektu v poloze, ve ktoré má byt zavěšen.Tento stav lze naopak výhodne využít tím, že se otvory...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233179

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: B28D 1/26

Značky: sloupcích, rozpojování, výpalem, spojených, zařízení, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic a ustavené v rámu. Šachta je opatřena čelistí, proti které směřuje nůž stranově přestavitelný a pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník. Mezi volným okrajem svislé šachty proti čelisti a pákou kinematicky spojenou s pohonem je včleněna pružina. Volný okraj je prodloužen vodítkem suvně uloženým ve vedení.