B28C 7/04

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: G01G 11/08, B01F 15/02, B28C 7/04...

Značky: spôsob, zmesí, tohto, naväzovania, frakcií, uskutočnenie, sypkých, spôsobu, zariadenie

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278446

Dátum: 16.12.1992

Autori: Wildgruber Helmut, Widl Johann

MPK: B28C 5/34, B28C 7/04, B28C 7/10...

Značky: výrobu, stavenisku, čerpateľných, maltových, hmot, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku pozostáva z miešačky, za ktorou je zaradené závitovkové čerpadlo. Súosovo so závitovkovým čerpadlom (14) je upravená závitovková miešačka (130), ktorej miešacia závitovka (13) je neotočne spojená s hriadeľom závitovkového čerpadla (14) a je spoločne s ním poháňaná, nad jednotkou, pozostávajúcou zo závitovkovej miešačky (130) a zo závitovkového čerpadla (14), a rovnobežne s ňou je...

Způsob ovládání technologických vlastností cihlářských nebo keramických těst

Načítavanie...

Číslo patentu: 234418

Dátum: 01.03.1987

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: B28C 7/02, B28C 7/00, B28C 7/04...

Značky: způsob, vlastností, technologických, ovládání, cihlářských, keramických, těst

Zhrnutie / Anotácia:

Pohotové informace o vlastnostech cihlářského zpracovávaného materiálu, které lze zpětně aplikovat v technologickém procesu, se získají tím, že se průběžně měří smykové napětí a pevnost v tahu a/nebo ve střihu vzorků daného těsta a výsledky se porovnávají s předem stanovenou závislostí mezi smykovým napětím a pevností v tahu nebo ve smyku a odchylky od tohoto průběhu se vyrovnávají změnou poměru základních složek těsta a/nebo změnou intenzity...