B28C

Spôsob spracovania sadrových produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17898

Dátum: 08.04.2011

Autor: Jaffel Hamouda

MPK: C04B 28/14, B28C 5/38, C04B 38/10...

Značky: sádrových, spôsob, produktov, spracovania

Text:

...použitie prvého miešača a druhého miešača v prevádzke pripodmienkach relatívne nízkeho namáhania v porovnaní s prvým míešačom. Pena je zavádzanádo druhého míešača, ktorý znižuje nepravidelné rozdelenie vzduchu a z toho dôvodu prázdnych0012 W 0 03/000620 opisuje spôsob dodávania prázdnych miest v sadrovej kompozícii pridaním vzduchových bublín do sadrovej kaše, vzduchových bublín vytváraných prvým adruhým peniacim činidlom vo vode. 0013...

Systém a spôsob na zahustenie kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17837

Dátum: 29.04.2010

Autor: Sötemann Jörg

MPK: B28C 1/08, C02F 1/469, B01D 57/02...

Značky: zahustenie, spôsob, systém

Text:

...sánky s prekrytím na uzavretie zberača, ac) prostriedky na otáčanie anód, cirkulovanie kalu dovnútra a von z elektroforéznehočlánku, a aplikovanie napätia na elektródy.0010 Elektroforéznym blokom môže byť zásobník na kal, ktorý je skonštruovaný tak, že zahmuje jeden alebo viac oddielov na elektroforézu. Vo výhodnom uskutočnení, kde elektroforézny blok je blok s viacerými oddielmi, môže byť tento vytvorený navarením platní do vnútra zásobníka,...

Spôsob určovania množstva výstužných vlákien pre betón alebo rozloženia výstužných vlákien v betóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9341

Dátum: 29.09.2008

Autor: Vitt Gerhard

MPK: C04B 28/02, B28C 5/40, E04C 5/01...

Značky: určovania, rozloženia, betón, vlákien, spôsob, výstužných, betóne, množstva

Text:

...a/alebo po vytvrdeni. Vynález sikladie za úlohu vyhnút sa vyššie uvedeným nevýhodám.0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť informácie vláknami vystuženémubetónu a vláknami vystuženým betónovým štruktúram.0010 Cieľom vynálezu je taktiež poskytnúť jednoduchý spôsob pre dávkovanie betónových výstužných vlákien do betónu.0011 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob určenia obsahu a kvality výstužných vlákien do betónu, ako napríklad množstvo...

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: B28C 7/04, G01G 11/08, B01F 15/02...

Značky: tohto, uskutočnenie, spôsobu, sypkých, spôsob, zmesí, frakcií, naväzovania, zariadenie

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Ukladacie valcové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18331

Dátum: 01.11.2007

Autori: Porter Michael, George Lloyd, Frank William, Blyskis Alfredas, Stivender Eugene Scott

MPK: B29C 53/16, B28C 5/40

Značky: ukladacie, zariadenie, válcové

Text:

...akéhokoľvek zariadenia používaného na zmiešavanie usadzovacej suspenzie tohto typu je to, že výroba dosky by mala prebiehať nepretržite a súvisle počas výrobnýchpostupov. Malo byť zabránené akýmkoľvek výpadkom na výrobnejlinke kvôli čisteniu zariadenia. To je zvláštny problém rýchlo usadzovacích kaší, kedy sú do suspenzie zavádzané urýchľovačealebo činidlá na rýchle usadzovanie.(0009) Publikácia US č. 2005/0064055 zverejňuje vkladacie...

Spôsob a zariadenie na dopravu betónu na koľajniciach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12371

Dátum: 24.08.2007

Autor: Jenni Heinz

MPK: B61D 5/00, B28C 9/04, B61D 7/32...

Značky: koľajniciach, dopravu, spôsob, zariadenie, betonů

Text:

...ísť zase späť pozdĺž stroja na veká, kde sa uskutočňuje príležitostneEP 2 059 375 341 59/1 opätovné miestne definované dočasné zastavenie.0005 Vlastné plnenie jedného bubna sa uskutočňuje tým, že sa vlakom prechádza pod silom na betón a keď práve otvor bubna príde pod výsypku sila na betón, je vlak zastavovaný. Potom je výsypka otváraná a dávka betónu je sypaná do bubna. Nato vlak o kus prejde, dokial sa budúci otvor bubna nenachádza pod...

Bubnová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5465

Dátum: 27.06.2006

Autor: Himmelfreundpointer Kurt

MPK: B01F 15/02, B28C 5/00

Značky: miešačka, bubnova

Text:

...mechanicky najviac namáhajú.0008 Ak vybieha odoberacie vedenie, ktoré nasáva respektíve dopravuje miešaný materiál, so svojím odoberacím otvorom do dolnej oblasti bubna,vznikajú tak jednoduché konštrukčné podmienky, aby sa bubon mohol0009 Na výkreséwje ZnáZUrnenýMpredmetmvyrtáłezus napríklasde~~ ~-~ ~ ~uskutočnenia. Je znázornený bočný pohľad na bubnovú miešačku podľa0010 Podľa znázorneného príkladu uskutočnenia obsahuje bubnovámiešačka bubon...

Linka na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov a zariadenie na kompaktovanie podsitových prachových podielov pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4411

Dátum: 06.04.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: bentonitových, zariadenie, výrobu, podsitových, granulovaných, prachových, sorbentov, kompaktovanie, linka, podielov

Text:

...reguláciou otáčok, a ked výstup z posledného drviča je pripojený k vibračnej nire.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy znázomenej na výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVyhotovenie linky na výrobu granulovaných bentonitových sorbentov, ako príklad znázomené na výkrese, pozostáva vo vstupnej časti z kopáča 2 podávača, pomocou ktorého sa na pás 3 podávača dodávaná...

Čerpacie a miešacie zariadenie pre práškové respektíve tekuté médiá a systém na prípravu pastových médií na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4099

Dátum: 03.02.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B01F 3/12, B01F 15/00, B01F 15/02...

Značky: pastových, přípravu, zariadenie, media, systém, čerpacie, miešacie, médií, práškové, účely, respektíve, stavebné, tekuté

Text:

...oblasti, ktorá jeumiestnená v skladovacej nádobe, je prirodzene upravené zníženie prierezu smerom do vnútra dávkovacej komory. Pritom je obzvlášť dôležité, že dávkovacia komora prečnieva na svojom konci, odvrátenom od miešacej komory, o prirubu čerpacieho a miešacieho zariadenia smerom k skladovacej nádobe. To znamená, že napríklad prečnieva skrutkový závit alebo rýchlouzáver,takže je zaistené, že najprednejši koniec dávkovacej komory tiež...

Linka na výrobu bentonitových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4345

Dátum: 05.01.2006

Autor: Opl Petr

MPK: B28C 3/00

Značky: výrobu, bentonitových, linka, zmesí

Text:

...na prísune potrebných polotovarov alebo surovín, ktorý môžebyť diskontinuálny, podľa práve existujúcich ťažobných,respektíve dopravných možností.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ďalej bližšie vysvetlené pomocou blokovej schémy linky na výrobu bentonitových zmesí,znázomenej na výkrese.Na výkrese znázomená linka na výrobu bentonitových zmesí pozostáva vo svojej časti A na skladovanie a dopravu bentonitu z troch skupín 1, 2, 3...

Prevodovka pohonu bubna pojazdného domiešavača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3402

Dátum: 08.08.2005

Autor: Heilig Eduard

MPK: B28C 5/00, F16H 57/02

Značky: domiešavača, pohonů, bubna, převodovka, pojazdného

Text:

...prvky, ako sú napríklad skrutky, na jednej strane s ložiskovou konzolou a na druhej strane s podstavcom skrine.Usporiadaním prevodovky je možné vytvoriť prevodovku s axiálne krátkou konštrukciou,ktorá sa vyznačuje cenovo výhodným uložením, v ktorom je uloženie usporiadané medzi planétovou prevodovkou a hydraulickým motorom, a vyrovnávanie relativnych pohybov medzi rámom vozidla a miešacím bubnom sa dosiahne cez elastický prvok, čím sa...

Zariadenie na premiešavanie pigmentov, najmä v omietkových zmesiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3729

Dátum: 02.03.2004

Autor: Patócs Ladislav

MPK: B28C 5/08, B01F 7/18

Značky: zmesiach, omietkových, zariadenie, najmä, premiešavanie, pigmentov

Text:

...bočnom pohľade znázorňuje usporiadanie lopatiek akčného premiešavacieho člena. Na obr. 3 je v čelnom pohľade znázornená usporiadanie dvoch lopatiek akčného premiešavacieho člena. Na obr. 4 je zná SK 3729 Uzornená jedna možná konštrukcia samotnej lopatky akčného premiešavacieho člena.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia...

Spôsob a zariadenie na výrobu stuhnutého penocementu (cellular cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7513

Dátum: 24.02.2004

Autori: Butler Steven Roy, Millamon Eric, Rigaudon Michel, Bold Jörg

MPK: C04B 38/10, C04B 28/00, B28C 5/00...

Značky: stuhnutého, zariadenie, cellular, spôsob, penocementu, výrobu, cement

Text:

...zmesi sadry (a prípadných prísad) a vlhkej zmesi vody a povrchovoaktívnehoDE-A-2,ll 7,000 od Antona opisuje zmiešavač na výrobu malty na konečnú úpravu stien. Zariadenie môže pracovat podľa dvoch uskutočnení. V prvom uskutočnení sa vzduch vháňa do prúdu odmeraného množstva vody, kde uvedená voda preteká cez patrónu naplnenú povrchovoaktívnym činidlom. Do zmiešavača malty sa vlastne zavádza pena (stlačená pena). V druhom uskutočnení sa...

Zariadenie na striekanie žiaruvzdorného materiálu s dýzami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Gordon Harold Harrrison, Peschler William Joseph, Letzgus Erwin Anton, Gist Bernard, Parkinson John Anton

MPK: B28C 5/02, B05B 7/14, B01F 5/08...

Značky: dýzami, materiálů, žiaruvzdorného, zariadenie, striekanie

Text:

...materiál sa vopred zvlhčuje vodou v miešači a potom sa čerpá dopravným čerpadlom cez dopravnú hadicu do striekacieho zariadenia, ktoré vrhá striekaný materiál na cieľ pri použití stlačeného vzduchu. Zvyčajne sa k striekanému materiálu pridáva v dýze vytvrdzovacie činidlo predtým, než je striekaný materiál vrhaný na stenovú konštrukciu pece.0005 Striekacia metóda typu shotcrete však nie je bez sprievodných nevýhod, spočívajúcich vtom,...

Uloženie výstupného hriadeľa na pohon veľkoobjemových otáčavých nádrží s naklonenou osou rotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3677

Dátum: 02.12.2003

Autori: Sichler Jan, Lukl Jaromír, Vansa Vladimír

MPK: F16C 3/02, B28C 5/42

Značky: veľkoobjemových, výstupného, hriadeľa, uloženie, nádrží, naklonenou, pohon, rotácie, otáčavých

Text:

...vybraniami 32, 32 na vkladanie vnútomého krúžku 2 do vonkajšieho krúžku 3,prípadne na vynímame vnútomého krúžku 2 z vonkajšieho krúžku 3. Vnútomý guľovito vydutý klzný povrch 31 nie je tvorený vrstvou PTFE. le však mysliteľné funkčne ekvivalentné vyhotovenie, pri ktorom je vnútorný guľoVito vydutý klzný povrch 31 vonkajšieho krúžku 3 opatrený vrstvou PTFE, zatiaľ čo vonkajší guľovito vypuklý klzný povrch 21 vnútomého krúžku 2 je bez...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového spojivového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1638

Dátum: 15.10.2003

Autori: O'keefe Samantha Jane, Wood Matthew James, Wicht Andreas

MPK: B28C 5/00, C04B 40/00, B28B 19/00...

Značky: zariadenie, výrobu, spojivového, výrobků, viacvrstvového, spôsob

Text:

...alebo0011 Urýchľovač sa môže pridať do kaše na vstupe do výpustu nádrže miešačky. Je to výhodné, pretože vnášanie urýchľovača na vstupe do výpustu umožňuje, aby sa urýchľovačzmiešal s kašou z miešačky skôr, než sa prenesie na papierový alebo lepenkový podklad.0012 Tiež je výhodné, keď sa urýchľovač mieša s kašou bez toho, aby sa nutne spájal s kašou v samotnej Iniešačke, ako je tomu pri známych spôsoboch. Turbulencia zmesí na vstupe dovýpustu...

Zariadenie na výrobu dosiek z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2277

Dátum: 10.07.2003

Autor: Izzo Antonio

MPK: B01F 15/02, B01F 9/00, B01F 13/00...

Značky: dosiek, zariadenie, výrobu, kompozitného, materiálů

Text:

...prostredníctvom spojovacích článkov obojsmerná prevádzka umožňuje distribúciu zmesi vo vrstvách. Avšak taká distribúcia neumožňuje, aby zmes bola homogěnnym spôsobom navrstvená na povrchovú plochu kotúča, a tov dôsledku spôsobu, ktorým je to uskutočňované, f) vyprázdňovanie zmesi z homogenizačného kotúčaprostredníctvom otočného pohonu s dvojitou lyžicou, 3 EP 1 534 485 Blsynchronizovaný s rýchlosťou otáčania kotúča,g) preprava zmesi pomocou...

Spôsob nanášania malty a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282976

Dátum: 09.12.2002

Autor: Greisel Franz Xaver

MPK: E04G 21/20, B28C 9/04

Značky: spôsobu, nanášania, malty, tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri automatizovanom spôsobe nanášania malty, najmä malty na nanášanie v tenkých vrstvách na dolnú časť stavebného prvku, najmä stavebného prvku z pórobetónu, pri súčasnom znížení spotreby malty, je malta určená na nanášanie dopravovaná smerom nahor do nanášacej oblasti, kde je dotláčaná na dolnú stranu stavebného prvku (2).

Spádová miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3249

Dátum: 04.06.2002

Autor: Bohumel Slavko

MPK: B28C 5/18, B01F 9/02

Značky: miešačka, spádová

Text:

...prenos lcrťitiaceho momentu od pohonu cez vretená a klinové remene na bubon,jkonštrukčne riešenie spádovej miešačky. .Spádová miešačka pozostáva zfrámovej konštrukcie 1, zhotovenej zohýbaných rúrok vtvare znázomenom .na výkrese. Jej súčasťou sú konzoly na pripevnenie všetkých častíi miešačky. Na rámovej konštrukcií sú uchytené aj kryty a, 2, 19 a l 1 s priechodkou l§ V spodnej, ičasti rámovej konštrukcie sú umiestnené kolesá l...

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2271

Dátum: 10.09.1999

Autor: Widl Johann

MPK: B28C 7/12, E04G 21/04

Značky: zariadenie, maltových, hmot, čerpateľných, stavenisku, výrobu

Text:

...bolo vo vnútri zariadenia transportovane v smere odvzdušňovacej rúry čo najmenšie množstvo suchého materiálu, je plniaci Iievik rozdelený priečnou stenou na prvý priestor, kde vyúsťuje hrdlo prívodu suchého materiálu, a na druhý priestor, z ktorého vychádza odvzdušňovacia rúra.Na uľahčenie čistenia zariadenia je priečna stena upevnená tak, že ju možnoPrehlad obrázkov na výkreseNa obrázku je príklad uskutočnenia podľa vynálezu znázornený...

Spôsob výroby ľahkej minerálnej izolačnej dosky s otvorenými pórmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280947

Dátum: 14.01.1998

Autori: Frey Emmo, Koerdt Frithjof, Falke Silke

MPK: B28C 5/38, C04B 38/10, C04B 28/10...

Značky: ľahkej, výroby, minerálnej, dosky, spôsob, izolačnej, otvorenými, pórmi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob že zahrnuje nasledujúce kroky: a) príprava vodnej suspenzie tuhej látky miešaním surovín v intenzívnej miešačke s rotujúcou nádržkou na miešaný materiál a s vysokými otáčkami rotujúcim miešadlom s použitím vody a, vždy vztiahnuté na celkový obsah tuhej látky, 40 až 48 % hmotn. kremennej múčky so špecifickým povrchom podľa BET najmenej 2,5 m2/g, 15 až 20 % hydrátu vápenatého so špecifickým povrchom najmenej 15 m2/g, 25 až 35 % hmotn....

Zariadenie na výrobu zmesi na nepálené tehly a ubíjané murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1322

Dátum: 08.01.1997

Autori: Rajniš Martin, Ondrášek Jindřich, Geislerová Nora, Gebarowský Jiří, Ptáček Petr

MPK: B28C 9/02

Značky: tehly, murivo, zmesí, zariadenie, nepálené, ubíjané, výrobu

Text:

...lis na nepálená tehly.Aby bolo možné zariadenie ľahko inštalovať na mieste spotreby zmesi je výhodné, keď sú jednotlivé prvky zariadeniaPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou štyroch prikladov prevedenia, zachytených na priložených výkresoch, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - prvý príklad prevedenia zariadenie pre výrobu zmesi na nepálené tehly a ubijané murivo, obr. 2 -...

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Homza Cyril, Prúnyi Kornel, Janotka Ivan

MPK: B28C 5/40

Značky: rozptýlenou, cementových, miešania, mált, dávkovania, betónov, výstužou, výroby, vláknitou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob transportu malty, betónu a podobných hustých hmôt a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279890

Dátum: 09.08.1995

Autori: Schlecht Karl, Kempf Manfred

MPK: B28C 5/12

Značky: hmot, transportu, spôsob, betonů, vykonávanie, podobných, zariadenie, spôsobu, tohto, malty, hustých

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob transportu malty, betónu a podobných hustých hmôt z miešacej nádoby (1) do transportného potrubia (24) pripojeného v spodnej časti tejto miešacej nádoby (1), pri ktorom sa do horného vzduchového priestoru miešacej nádoby (1) a do injekčného miesta transportného potrubia (24) zavádza tlakový vzduch zo spoločného kompresora (8, 11). Prívod tlakového vzduchu do transportného potrubia (24) sa automaticky otvára pri prekročení...

Závitkový lis slúžiaci k prepracovaniu keramickej hliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 256

Dátum: 09.09.1993

Autor: Lepka Jan

MPK: B28C 1/16

Značky: slúžiaci, keramickej, hliny, závitkový, prepracovaniu

Text:

...na šnék a jednak umožňuje snadnou de- Ä montáž šneku při čištění stroje. Výtlačná hubiceíje výměnná,za~ j jíštěná bnjonetovým uzávěrem. Přenos hnaci síly z hlavní hřidele ne roztírací válceĺje znjíštěnopět váločkovým řetězem.. Nestejná obvndovú rychlost roztírncích válců je umožnčna ozubenýibni koly s rozdílným počtem zubů. r ĺfšnekový lis je usazen na svařované ocelovékonstrukci,uvnitř konůstrukce pod Šnekem je umístěna e 1...

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278446

Dátum: 16.12.1992

Autori: Widl Johann, Wildgruber Helmut

MPK: B28C 7/10, B28C 7/04, B28C 5/34...

Značky: čerpateľných, stavenisku, maltových, výrobu, hmot, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku pozostáva z miešačky, za ktorou je zaradené závitovkové čerpadlo. Súosovo so závitovkovým čerpadlom (14) je upravená závitovková miešačka (130), ktorej miešacia závitovka (13) je neotočne spojená s hriadeľom závitovkového čerpadla (14) a je spoločne s ním poháňaná, nad jednotkou, pozostávajúcou zo závitovkovej miešačky (130) a zo závitovkového čerpadla (14), a rovnobežne s ňou je...

Miešačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278634

Dátum: 15.07.1992

Autori: Fradl Fredy, Kasberger Peter

MPK: B28C 5/08, B01F 9/02, B28C 5/18...

Značky: miešačka

Zhrnutie / Anotácia:

Miešačka, hlavne miešačka stavebných materiálov, je vybavená miešacím bubnom (2), uloženým na strmeni (4), usporiadaným vychyľujúco na stojane (5), a poháňaným hnacím zariadením neseným stojanom (5), ktoré je tvorené vzduchom chladeným elektromotorom (9), usporiadaným v zapuzdrení, upevnenom na stojane (5) a vybavenom nasávacím otvorom (33) vzduchu a výstupným otvorom (34) vzduchu, ktoré má kombináciu (61) vypínača a zástrčky, poháňajúci cez...

Pojazdná miešačka, hlavne s vyprázdňovaním spätným chodom na dopravu stavebnej hmoty, hlavne betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277977

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwing Gerhard

MPK: B28C 5/42, B01F 7/08

Značky: chodom, betónovej, výprazdňováním, miešačka, hmoty, zmesí, dopravu, spätným, hlavne, pojazdná, stavebnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná miešačka je zhotovená na dopravu stavebných hmôt, hlavne betónovej zmesi a na vyprázdňovanie spätným chodom a je vybavená na vnútornej strane steny svojho miešacieho bubna najmenej jednou plochou vyvýšeninou vo forme miešacej skrutkovice (11, 12), ktorá vedie od dna (2) miešacieho bubna (1) k jeho otvoru (3) a unášajúcu pri otáčaní miešacieho bubna (1) pri doprave a miešaní stavebnú hmotu smerom ku dnu (2), pričom vo vnútornom...

Zařízení pro upínání a zvedání běhounů v míchačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269790

Dátum: 14.05.1990

Autori: Uhlich Werner, Teuscher Wolfgang, Paape Friedrich

MPK: B28C 1/18

Značky: zařízení, zvedání, upínání, míchačkách, běhounu

Text:

...ua Unuoñ nuaanxoanň pyxoarxe 22, B Kamnun ornennuun cnyuaa. so npenq Kax ux Apyroü Koueu npncoennuen nonaumuo K aaxaary 3 npuaouoro sama 4. Jun npuena seryuoa 11 noeouxoeaa pyxonrxa 232 lHMeeT uanoy 5. Koropaa 0 ápa 3 yeT DCL seryua H cuasmeua HHHTPQHDHO BMGMKOŘ 6. B KDTOPVD BMEüHBaDTC§ mapnupuo pacnomomenuue s aaxsawe 3 naúňuue puuarn 77,. Hx caoaouuuñ Koueu npocwupaercn na nonepequoä auenxn 8 Tunxawens 9. Co caoeň cropnuu runxarenb...

Míchačka betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269785

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gobralev Nikolaj, Balovněv Vladilen, Surovegin Jurij, Sivačenko Leonid, Moisejenko Vladimir

MPK: B28C 5/16

Značky: míchačka, betonů

Text:

...nnenr annunruwecxyn unu Mnororpauuyn onpny.Cnecureub paaoTaeT cnenynmuu oapaaou.B Kopnyc I Mape sarpyaouuuä narpyaux 2 nncrynanr KUMHOHEHTH cnecu H nureucnauu nepauemunanwca cnonwnpoaauuunu na npuuonuux aamax 5 H 6. apamanmuxca a npornaononomuue crupouu. paaouunn uprauanu c oópaaoaaunen aunnmoro wanna BCTPEHHHX noroxos. Burpyaxa rorouoñ npanyxunn ucymecwsmaercq uepea pasrpyuouuuñ narpyaox 3.npennamauuoe Bunonueune pacouero opraua...

Míchačka na betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269782

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mojsejenko Vladimir, Surovegin Jurij, Gelfer Dmitrij, Krasilnikov Leonid, Balovněv Vladilen, Sivačenko Leonid

MPK: B28C 5/16

Značky: míchačka, betonové, směsi

Text:

...óblTb pacnouomeua B HCLIIOCTH Mexmy BHTKaMH CEKIIHH BHHTDBDH CHHPBJIH. HJIH BHTKH Kamnnň cexunn snnroaoñ cnupann MOFYT suwn cuemeum npyr ÚTHDCHTEMBHO npyra B ma×MaTuuM nopnnxe 14. CeKuHH cnupanu 15 MUryT GHTL B nnaue S-o 6 pa 3 u 0 HUDFHYTH. BD Bce× BaPHaHTaX nçpenemnsanmue uprauu ycranuaneuu na ocax 16 H 17 Koponucua 18 nan Ha npuaonuon Baay 19. Sarpyaxa Hcxnnuux KOMHUHEMTUB acymecranaercn uepes aarpyaouuuñ narpysox 20. a Burpysxa rorosoü...

Zařízení pro pohon míchacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269161

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šindel Vladimír, Puchalský Jiří, Martiník Přemysl, Boruta Ivan

MPK: B28C 5/16

Značky: míchacího, zařízení, bubnu, pohon

Text:

...převodu v l. stupni (elektriclq motor - pastorek) e ustavením elektrického motorku ne rám míohečlcy je doseženo koncentrace hmotnosti bubnu. i náplne přibližně do jednoho bodu e je tedy možne nalezt pro všechny režimy práce takovou polohu otočneho bodu, aby bylo možne použít ke sklepční bubnu pouze volantu bez koncového převodu. Tím dojde k dnläímu zjednodučení konstrukce e snížení hmotnosti. Využitím podložky pod pružinou je zabränčno...

Pomocné zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268120

Dátum: 14.03.1990

Autori: Polda Josef, Piňos Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: autodomíchávače, pomocné, zavlažovací, zařízení, míchacího, bubnu

Text:

...dnu bubnu, v důsledku jehož je postatně snižena možnost vyttačovàni vody a cementové emulze na povrch michane dávky,směs je potom homogenni bez následného ovlivněni rovnoměrnosti pevnostui charakteristí~Podstata vynälezu spočĺvá v tom, že na nosnêm čepu michaćíhobobno je otočné připevněna objimka se šroubenim pro přivod vody do obvodové dräžky, odkud je potom voda přivàdčna ołvory v nosněm čepu do prostoru vnítřni strany dna nichaciho...

Přídavné míchací a zavlažovací zařízení míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268107

Dátum: 14.03.1990

Autori: Polda Josef, Piňos Josef

MPK: B28C 5/42

Značky: zavlažovací, bubnu, zařízení, autodomíchávače, přídavné, míchacího, míchací

Text:

...unáší část uíchané betonově směsi opsčným směrem než šroubovice míchueího bubnu.Hlavní výhodou navrhovaného řešení je rovnoněrně provlhčení a promíchání betonové směsi, čímž je podstatné snížena možnost vytlačování vody s cementové emulze na povrch míchané dávky, směa je pak homogenní bez následného cvlivnění rovnoměrností pevnostní charakteristiky betonu.Na připojených výkresoch je znázorněno řešení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný...

Způsob výroby vícesložkových stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264914

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šesták Karel, Šesták Štěpán

MPK: E21D 11/04, B01F 3/12, B28C 1/04...

Značky: stavebních, vícesložkových, způsob, výroby

Text:

...mají snadnější rozpojitelnost a mají v podstatě nižší specifickou hmotnost proti klasickým betonům.Způsob výroby stavební hmoty pro výrobu prefabrikátů nebo monolitů a maltovin objasňující následující příklady pro 1 m 3 stavební hmotyDo míchacího prostoru míchačky se vloží 120 kg dřevěných smrkových pilin o vlhkostido 20 , které tvoří 9 celkové hmotnosti vsázky. Načež se za michání vnese směs vody,tvořená 32 kg kašovitého hašeného vápna...

Zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti cihlářského těsta v pásmovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262195

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zmeškal Jaromír

MPK: B28C 7/02

Značky: regulaci, vlhkosti, automatickou, těsta, zařízení, cihlářského, pásmovém

Text:

...provedení zařízení pro automatickou regulaci vlhkosti. cihlářského těsta v päsmovém lisu podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresech, kde na. obr. 1 je schematicky znázorněn vytvářecí agregát s rozmístěnými prvky zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je blokově schéma vlastního zařízení.Vytvářeci agregát na obr. 1 se skládá z násypky líłopatřené snímačem 5 horní hladiny těsta a snímačem 4 Spodní hladiny těsta, z mísicí...