B27K

Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: B27K 3/00, B27K 3/16, C01C 1/00...

Značky: čpavku, aplikácie, spôsobu, tohto, vykonávanie, zariadenie, zariadeniach, plynného, dřeva, plastifikáciu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje...

Spôsob dochladzovania plastifikovaného dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287731

Dátum: 04.07.2011

Autor: Kučár Ivan

MPK: B27K 3/00, F25D 31/00, C08L 97/00...

Značky: spôsob, dřeva, vykonávanie, tohto, zariadenie, dochladzovania, plastifikovaného, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

V opisovanom spôsobe sa po zavezení stohu prírezov plastifikovaného dreva do komory uzatvoria jej dvere a ventilátorom je do nej tlačený vzduch, ktorý je vytlačený do vývodu komory a vedený v závislosti od polohy zariadenia na zmenu prietoku do rozvodu absorpcie alebo do rozvodu vetrania.

Prípravok na báze fosforečnanu železitého a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12573

Dátum: 19.08.2009

Autor: Nikolaev Gennadi

MPK: A01N 59/00, B27K 3/26, C01B 25/37...

Značky: prípravok, báze, železitého, použitie, fosforečnanu

Text:

...kyseliny fosforečnej s vodou, oxidom železitým a zdrojom hliníka, pričom ako zdroj hliníka sa použije práškový A 120 v množstve od 5 hmotnostných dielov do 10 hmotnostných dielov a týmto spôsobom sa udržiava reakčná teplota v rozsahu od 60 °C do 70 °C. V dôsledku exotermiekej reakcie nie je potrebná na rozpustenie zložiek nijaká dodatočná energia. Množstvo oxidu železitého je od 10 hmotnostných dielov do 20 hmotnostných dielov a množstvo...

Povrchová úprava tepelne modifikovaného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16366

Dátum: 19.06.2008

Autori: Laitinen Risto, Silen Jouko, Lindell Henry, Pynnönen Janne, Pänkäläinen Saku, Kankkunen Mika

MPK: B05D 7/08, B27K 3/15

Značky: modifikovaného, úprava, tepelně, povrchová, dřeva

Text:

...trvajúceho 1 až 10 sekúnd.0010 Známe spôsoby glejenia tepelne modiñkovaného dreva pomocou AKD alebo ASA sa vyznačujú tým, že spojivá vyžadujú použitie organického rozpúšťadla, napríklad acetónu. Organické rozpúšťadlá sú však pomerne drahé a ich toxicita alebo citlivosť na vznietenie môže zvyšovať riziká spojené s výkonom povolania. Bolo by teda žiaduce, keby v roztoku určenom na úpravu dreva mohla byť nahradená vodou.0011 AKD a ASA navyše...

Spôsob tlakového impregnovania dreva alebo drevených produktov s impregnáciou dreva obsahujúcou rastlinný olej a impregnované drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20084

Dátum: 16.05.2007

Autor: Boren Hannu

MPK: B27K 3/08, B27K 3/10, B27K 3/34...

Značky: impregnáciou, dřevěných, impregnovania, dřeva, rastlinný, tlakového, impregnované, obsahujúcou, produktov, dřevo, spôsob

Text:

...na meter kubický ošetrovaného dreva), pretože v tomto spôsobe sa drevo ímpregnuje bez tlaku. Je tedaevidentné, že vďaka malému množstvu impregnácie dreva nenastával takmer žiadny problém s presakovaním v prípade dreva ošetreného impregnácíou. V praxi bolo zaznamenané, že napríklad v prípade borovice presakovanie impregnácie dreva, nesúcej olej, značne narastá, ked priemerný obsah impregnácie dreva v dreve vzrastie nad 100 kg na meter...

Prostriedok na ochranné ošetrenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285573

Dátum: 08.03.2007

Autori: Marx Hans-norbert, Arlt Oliver, Lichtenberg Florian, Vogel Tilo

MPK: B27K 3/34

Značky: dřeva, ochranné, prostriedok, ošetrenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranné ošetrenie dreva proti hnilobe a napadnutiu hmyzu, ktorý obsahuje aspoň: a) 5-90 dielov kameňouhoľného dechtového oleja, b) 2-20 dielov biocídne účinnej kvartérnej amóniovej zlúčeniny, c) 10-90 dielov vody, pričom sú vylúčené prostriedky s konzistenciou pasty. Prostriedok je ľahko pripraviteľná stabilná emulzia, ktorá má nasledujúce vlastnosti: dobrú penetračnú schopnosť, veľmi zmenšený zápach ošetreného dreva,...

Zariadenie na perforáciu drevených stĺpov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4135

Dátum: 21.12.2005

Autori: Marx Hans-norbert, Heidel Andreas

MPK: B27C 3/00, B27K 3/00

Značky: perforáciu, stĺpov, dřevěných, zariadenie

Text:

...počtom vrtákov, ako aj zariadenia na dočasné fixovanieupnutého dreveného stĺpa počas procesu vŕtania na perforáciu dreveného stĺpa.0009 Pri perforácii s vŕtacím strojom na stĺpy je drevený stĺp po celom svojom obvode apozdĺž axiálneho úseku, ktorý korešponduje svyššie opísaným hraničným úsekom (zóna zem/vzduch), vybavený veľkým počtom vyvŕtaných otvorov, čím je uľahčený azlepšený0010 Napriek tomu náročnému ošetrovaniu dochádza stále znovu...

Roztok na konzerváciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4461

Dátum: 16.09.2005

Autori: Humar Miha, Pohleven Franc

MPK: B27K 3/16, B27K 3/34, B27K 3/52...

Značky: roztok, dřeva, konzerváciu

Text:

...stále používajú konzervačné látky na drevo, založené na medi, chróme a soliach arzénu. Pre tieto konzervačné látky zavádza americká asociácia konzervačných látok na drevo skratku CCA. Vo väčšine týchto vodných roztokov je med vo forme oxidu meďnatého. Med v týchto konzervačných látkach slúžila ako fungicid, arzén ako insekticid a sekun dárny fungioid a chróm ako fixačná látka. Tieto typy konzervačných látok sú dostupné pod rôznymi obchodnými...

Spôsob ochrany materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6499

Dátum: 25.11.2004

Autori: Van Der Flaas Mark, Steiner Johann, Thys Amber Paula

MPK: A01N 47/02, A01N 43/64, A01N 43/34...

Značky: ochrany, spôsob, materiálov

Text:

...skupiny mikroorganizmov, avšak bez akéhokoľvek ich obmedzenia Drevo odfarbujúce huby - vrátane Ascomycetes Ceratocystis ako je Ceratocystis minor Deuteromycetes Aspergillus ako je Aspergillus niger Aureobasídíum ako je Aureobasidium pullulans Dactylium ako je Dactylium fusarioides Penícillium ako je Penicillíum brevicaule, Penícíllium variabile, Penicíllíum fimiculosum, Penicillium citrinum alebo Penícillium pinophilum Sclerophoma ako je...

Zariadenie na dielektricko-vákuové sušenie listnatého dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284222

Dátum: 18.10.2004

Autori: Kuštek Štefan, Nikl Květoslav

MPK: B27K 5/04, F26B 3/347, F26B 11/02...

Značky: listnatého, dřeva, sušenie, zariadenie, dielektricko-vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dielektricko-vákuové sušenie listnatého dreva pozostáva z tlakovej nádoby (1) kruhového prierezu, ktorá je na jednom svojom konci vnútorným-pracovným priestorom spojená s vákuovou pumpou (4), vybavenej po oboch stranách otvormi na žiariče (3), umiestnené za otvormi a spojené so zdrojmi (2) vysokofrekvenčnej elektromagnetickej energie. Ďalej je nádoba (1) spojená s kondenzačnou jednotkou (7) vybavenou obehovým čerpadlom (11) a...

Zlepšenie impregnačných prostriedkov pre produkty na báze dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4283

Dátum: 17.12.2003

Autori: Hayward Peter James, Mason George William, Jaetsch Thomas

MPK: B27D 5/00, B27K 3/34, A01N 43/64...

Značky: zlepšenie, prostriedkov, impregnačných, produkty, dřeva, báze

Text:

...až 300 g/m 3 dreva pre tebukonazol a 220 g/m 3 dreva až 490 g/m 3 dreva pre propikonazol. Tiež bolo opísané, že tieto dva triazoly môžu vniektorých0010 Ďalej je tiež známe, že vďaka povahe Iepidlových systémov vyššie uvedené triazoly, ktoré vykazujú aktivitu pri aplikáciách na masívne drevo,musia byt pri použití pri úprave Iepenej škáry, pridané do Iepidlovej zmesi vo veľkých množstvách, a to vďaka následnému rozkladu pri procese alebo...

Spôsob zlepšenia povrchovej tvrdosti dreveného telesa použitím vodného roztoku impregnačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 672

Dátum: 01.10.2003

Autori: Militz Holger, Krause Andreas

MPK: B27K 3/34, B27K 3/02, B27K 3/52...

Značky: tvrdosti, tělesa, použitím, činidla, spôsob, impregnačného, vodného, roztoku, povrchovej, zlepšenia, dřevěného

Text:

...tvarovateľnosť sa môže zvýšiť. Vzávislosti od podielu použitého polyméru sa dosahuje zvýšenie povrchovej tvrdosti vplyvom uloženia polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmi na báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej...

Spôsob výroby dreveného telesa so zvýšenou životnosťou, rozmerovou stabilitou a povrchovou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 581

Dátum: 01.10.2003

Autori: Militz Holger, Krause Andreas

MPK: B27K 3/52, B27K 3/02, B27K 3/34...

Značky: stabilitou, tělesa, zvýšenou, životnosťou, dřevěného, tvrdosťou, povrchovou, spôsob, rozměrovou, výroby

Text:

...polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmina báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej impregnácie, následne sa vysuší a v Iise sa za stláčania vytvrdzuje pri zvýšenej teplote. Ako zosieťovacie činidlá boli okrem iného...

Drevo impregnované polymérnym furánom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16681

Dátum: 21.07.2003

Autor: Schneider Marc

MPK: B27K 3/15

Značky: polymérnym, furánom, dřevo, impregnované

Text:

...Aby sa dosiahla primeraná trvanlivost a optimálne polymerizovateľné podmienky, je pH uvedenej furfurylalkoholovej zmesi od 2,5 do 4,0.0021 Je potrebné poznamenať, že uvedený stabilizátor može byt použitý samostatne alebo v kombinácii s aspoň ďalším stabilizátorom. To isté platí pre uvedený iniciátor.0022 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa poskytuje spôsob prípravy dreva impregnovaného polymérnym furánom, ktoré sa získa pomocou...

Spôsob výroby dreva impregnovaného polymérom na báze furánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8597

Dátum: 17.07.2003

Autor: Westin Mats

MPK: B27K 3/50, B27K 3/15

Značky: dřeva, spôsob, výroby, impregnovaného, furanu, báze, polymérom

Text:

...ošetrenie.0009 Spôsob podľa vynálezu poskytuje drevo impregnované polymérom nabáze furánu zahŕňajúcej zmenu bunečnej steny dreva rovnakým chemickýmmonomérom ako je opísaný v patente W 0 02130638, ale umožňuje použitie menších množstiev chemických látok.0010 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnúť drevo impregnované polymérom na báze furánu so zlepšenými vlastnosťami, napr. stabilitou,odolnosťou voči rozkladu a počasiu.0011 Podľa...

Spôsob spracovania dreva nosnou kvapalinou pri vysokom tlaku bez poškodenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1212

Dátum: 08.05.2003

Autori: Henriksen Ole, Felsvang Karsten, Larsen Tommy, Iversen Steen Brummersted

MPK: B27K 3/02

Značky: kvapalinou, poškodenia, spôsob, dřeva, nosnou, spracovania, vysokom, tlaku

Text:

...uskutočnení je objektom predkladanéhovynálezu spôsob, ktorý obsahuje nasledujúce krokya)nádoba sa naplní drevom, ktoré sa má spracovať b)nádoba sa tlakuje použitím nosnej kvapaliny, kým sanedosiahne tlak potrebný na spracovanieC) fáza udržania, V ktorej je tlak V podstate konštantný alebo zmeny tlaku sú veľmi mierne d)odtlakoVanie nádoby na teplotu okolia a následné0011 Predkladatelia vynálezu si uvedomili, že keď sa dĺžka vzoriek dreva...

Synergické kompozície obsahujúce metkonazol a iný triazol

Načítavanie...

Číslo patentu: 283327

Dátum: 02.05.2003

Autori: Van Der Flaas Mark Arthur Josepha, Valcke Alex Raymond Albert

MPK: B27K 3/50, A01N 43/653

Značky: synergické, obsahujúce, triazol, metkonazol, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Synergické fungicídne kompozície obsahujú fungicídne účinný triazol a metkonazol na ošetrenie rastlín, na konzerváciu dreva alebo biologicky degradujúcich materiálov.

Spôsob spracovania lignocelulózových látok, najmä dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1167

Dátum: 09.04.2003

Autori: Magne Michel, Gaset Antoine, Borredon Elisabeth, Dupire Maxime, Morard Marie, El Kasmi Silham, Thiebaud-roux Sophie, Vaca-garcia Carlos, Peydecastaing Jérôme

MPK: B27K 1/00

Značky: spracovania, najmä, látok, lignocelulózových, dřeva, spôsob

Text:

...zmesovým anhydrídom je zmesový anhydrid kyseliny octovej a kyseliny kaprylovej,- impregnácia sa uskutočňuje v prítomnosti bázického katalyzátora,- impregnácia sa uskutočňuje v prítomnosti neulrálneho katalyzátora,- impregnácia sa uskutočňuje v prítomnosti slabo kyslého katalyzátora,- impregnácia sa uskutočňuje v neprítomnosti katalyzátora,- impregnácia lignocelulózových látok sa uskutočňuje namáčaním,- impregnácia lignocelulozových látok sa...

Náter, spôsob jeho prípravy a jeho použitie na drevený podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 556

Dátum: 30.09.2002

Autori: Carrelli Roberto, Benni Stefano, Spagna Alessandro, Nanni Alessandro

MPK: B27K 3/34, B27K 3/52, C09D 15/00...

Značky: použitie, nátěr, podklad, spôsob, dřevěný, přípravy

Text:

...základného náteru a krycieho náteru na rovnaký podklad prostriedkami, ktoré sú0012 Prvým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť náter, ktorý sa vyznačuje stálosťou estetickeho vzhľadu a mechanickýchvlastností tiež po predĺženom vystavení atmosférickým vplyvom.0013 Ďalšĺül CieľOHL tohto vynálezu je poskytnúť náter, ktorý chráni drevený podklad pred napadnutím plesňami, hubami, pred degradačným pôsobením UV-žiarenia a pred absorpciou vlhkosti....

Zariadenie na výrobu dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279853

Dátum: 05.11.1997

Autori: Pihlström Vincent, Schedin Kurt, Nilsson Fredrik

MPK: B27K 3/10, B27N 3/18

Značky: dosky, výrobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na stlačovanie a lisovanie materiálu rohože pri výrobe dosiek z lignocelulózového materiálu pozostáva z rotačných stlačovacích valcov (2, 3). Aspoň jeden pritlačovací valec (2) je vytvorený z perforovaného plechu a vo vnútrajšku má osový prívodný systém (7). Nastaviteľná klzná pätka (8) prilieha tesne ku koncovej stene pritlačovacieho valca (2) na injektovanie spracovacieho média, privádzaného osovým prívodným systémom (7) do...

Prostriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 343

Dátum: 02.02.1994

Autori: Samiec Aleš, Samiec Dariusz

MPK: B27K 5/02, B27K 3/50

Značky: konečnú, dřeva, úpravu, povrchovú, impregnáciu, prostriedok

Text:

...látkami. Najčastejšie sa laky nanášajú na pracovné povrchy striekaním a preto pri spracovaní veľkých plôch vznikajú veľké straty rozstrekom a odparovaním. Odsávacie zariadenia musia byť preto vybavené následným technologickým zariadením pre líkvidáciu škodlivých odpadových látok.Vyšeuvedené nedostatky odstraňuje podľa tohto technického riešenia prostriedok pre impregnáciu a konečnú úpravu dreva, nanášaný na pracovný povrch prednostne...

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Džadoň Alojz, Katuščák Svetozár, Holakovský Štefan, Poláček Josef, Werner Peter, Brechtl Juraj

MPK: B27K 5/02

Značky: zušĺachťovanie, materiálov, lignocelulózových, zariadenie

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Přípravek na ochranu dřeva proti biologickému napadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270060

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk, Novotný Václav, Koukal Miroslav, Zdeněk Miroslav

MPK: B27K 3/32, B27K 3/22

Značky: napadení, ochranu, biologickému, dřeva, proti, přípravek

Text:

...dobrou, ale specitlckou účinnost. Jejid nedostatkem je mala rozpustnost ve vodč. jedini při .vzajemném poměru 1 1 se jejich rozpustnoai. zvýši.Závažným nedostatkom stávejících přípravků je skutečnost. že jejich složení je určuje do interiérního nebo exterićmího použití. Přitom v přípravcích první skupiny s íixací dvojchromany jsou vzájemné poměry jednotlivých komponentů voleny tak. aby se za přítomnost( Cre dosáhlo maximální tixace ve dňvč...

Přípravek na ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů proti ohni a sálavému teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270058

Dátum: 13.06.1990

Autori: Koukal Miroslav, Zdeněk Miroslav, Novotný Václav

MPK: B27K 3/52

Značky: teplu, materiálů, dřeva, přípravek, lignocelulózových, sálavému, ochranu, proti

Text:

...zo až ło hmotnostnich dilů dlhydroiosiončnanu alnonnoho. zo až 4 o hmotnosinich dnů dikyandiamidtl. lo až 3 o hmotnosinich an. pontolu. 5 až 15 hmotnost-nich dnů karboxylmotylcsluiózy. 1 až lo hmoinostnioh dnů kyseliny borlté, 1 až lo hmoinostnich dnů amorhilno kysličniku křomičitćho a 1 o až 150 hmoinostnich dilů vody. V připravku můło být dlkyandismid nahrazoný dvojnásobným množstvim stabllizovanáho dlkyondinmidiormaldohydovoho...

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: obtížně, drevín, impregnaci, impregnovatelných, způsob, úpravy, dřeva, před

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Zariadenie na impregnáciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267794

Dátum: 12.02.1990

Autori: Poláček Josef, Komora František, Brechtl Juraj

MPK: B27K 3/02

Značky: impregnáciu, dřeva, zariadenie

Text:

...vody od vyaávaněho vzduchu z impmgnočnej komory l so. vykonáva v odlučoveči 8, ktorý je aúčeałou v-ývev-y ž, K vúkuovaolemu systému je paralelne pripojený kondenzátor 9 chladený a temperovaný kondenznčnou chladincou Jednotkou z pre kondenzáoiu pár improgxmaöného prostriedku. Nízka teplota vo vnútri kondenzátora 2 napomáha rýchlemu ekvnpalneniu n zachyteuiu odoávaných pár impregzmčného prostriedku. spotrebované množstvá Lmpregnačnáhc...

Prostředek k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265233

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marx Hans-norbert, Goettsche Reimer

MPK: B27K 3/50, A01N 55/06

Značky: dřevokaznými, houbami, dřeva, prostředek, ochraně, před

Text:

...k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami se zvýši penetrační schopnost prostředku k ochraně dřeva, impragnovatelné části dřeva sezcela impregnuji a dosáhne se dostatečně ochrany dřeva před dřevokaznými houbami.Přidavkem kyseliny borité k prostředkům podle vynálezu se difuzí chrání také takové částí dřeva, které nejsou impregnaci dostupné (dřevo jádra).Prostředky podle vynálezú se dají také dobře mísít s kvarterními amoniovými...