B27G

Prípravok na pílenie dreva reťazovou pílou na kotúčových pílach

Načítavanie...

Číslo patentu: 288249

Dátum: 07.01.2015

Autori: Kováč Ján, Krilek Jozef

MPK: B27B 5/29, B27G 19/02

Značky: dřeva, pílenie, pílach, pilou, prípravok, reťazovou, kotúčových

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na pílenie dreva reťazovou pílou je tvorený ložiskovým domcom (3) a držiakom pílovej lišty (7), na ktorom je prichytená pílová lišta s reťazou (2). Pohon pílovej reťaze je zabezpečený reťazovým kolieskom (6), ktoré je uložené na vonkajšom drážkovaní matice (5) prichytenej závitom na hnacom hriadeli vreteníka (11) cirkulára. Ložiskový domec (3) je uložený v jednoradových guľôčkových ložiskách (8). Vzdialenosť ložiskového domca (3) od...

Obrábací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12005

Dátum: 28.01.2010

Autor: Dressler Martin

MPK: B23C 5/04, B27G 13/08

Značky: obrábací, nástroj

Text:

...je vyriešený obrábacím nástrojom so znakmi nárokuPodľa vynálezu je navrhnuté, že osové uhly jednotlivých ostrí ležia v rozsahu od vrátane 55 ° až do 90 °, a že uhlami týchto ostrí sú z 55 ° a s výhodou ležia v rozsahu od vrátane 55 ° až do vrátane80 °. S výhodou ležia osové uhly v rozsahu od vrátane 60 ° do vrátane80 ° a činia najmä približne 70 °.Usporiadaním podľa vynálezu sa dosiahne to, že ostria dosadnú na obrobok na základe svojich...

Spôsob výroby laminovaného zväzku, zariadenie na jeho vykonávanie a zariadenie na riadenú aplikáciu lepidla na lamely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286811

Dátum: 14.05.2009

Autori: Ranvier Patrick, Nasli-bakir Benyahia, Olsson Lars

MPK: B27G 11/00, B27M 3/00

Značky: vykonávanie, riadenú, zariadenie, aplikáciu, zväzku, lamely, spôsob, výroby, laminovaného, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby laminovaného zväzku, pričom sa poskytuje množstvo prvkov, kde sa lepidlo nanáša aspoň na jeden povrch lamely. Lamely sa zostavia a zostavené sa v lise podrobia stlačeniu. Aspoň jedna zložka lepidla nanášaného v istom mieste nanášania lepidla je riadená tak, aby bola funkciou čakacej lehoty, ktorá uplynie do okamihu, keď je uvedené miesto podrobené tlaku v lise. Opísané je tiež zariadenie, ktoré možno naprogramovať tak,...

Rezný nástroj s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12605

Dátum: 09.05.2008

Autori: Patsch Richard, Standler Franz, Pekec Zeliko

MPK: B27G 13/10

Značky: řezný, nástroj, držiakom

Text:

...prvok pre rezný prvok, aby sa zabránilo bočnému posunu rezného prvku. 0021 Výhodné pre účely údržby a nastavenia rezného prvku na materiál alebo obrobok,ktorý sa má obrábať je, ked je rezný prvok namontovaný na držiaku vymeniteľné, čo je uľahčené najmä vďaka zoskrutkovaniu upínacej čeľuste.0022 Okrem pružného vyhotovenia upínacej čeľuste v smere rezného prvku sa poskytuje aj pružné ukutočnenie upínacej čeľuste vsmere reznej hrany,...

Spôsob výroby vrstveného dreva z dosiek alebo trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285927

Dátum: 08.10.2007

Autor: Hornung Bernd

MPK: B27M 3/00, B27G 1/00, B27D 1/00...

Značky: dřeva, vrstveného, výroby, dosiek, spôsob, trámov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe výroby sa zlepené polotovary predbežne ohobľujú na hrubý rozmer (stanica 402), následne sa vizuálne z hľadiska svojej povrchovej akosti skontrolujú a na chybných miestach lokálne ručne opravia (stanica 404). Následne sa strojovo ohobľujú (stanica 406) na požadovaný konečný rozmer a potom sa ešte raz vizuálne skontrolujú z hľadiska svojej povrchovej akosti. V prípade potreby sa ešte na vyskytujúcich sa chybných miestach...

Vynálezy kategórie «B27G» v ZSSR.

Ručné olepovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4430

Dátum: 06.04.2006

Autor: Mynář Jiří

MPK: B27G 11/00

Značky: zariadenie, ručné, olepovacie

Text:

...Pomocou tohto zariadenia je potom možné pohodlne olepovať najmä veľké kusy nábytkovýchdielcov a iné predmety. Značnou výhodou tohto zariadenia je, že sa môže vytvorit V prenosnej podobe, čo predstavuje širokú možnosť využitia pri montážach a opravách. Zariadenie umožňuje použitie pre všetky typy materiálov nalepovaných pások, to je potom pre lamino pásky, ale tiež aj pre plast alebo dyhy. Zariadenie je najvhodnejšie pre pásky do hrúbky...

Oprava prírodného poškodenia počas výroby výrobkov obsahujúcich drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8949

Dátum: 01.03.2005

Autor: Dellrup Claes Magnus

MPK: B27G 1/00

Značky: výrobkov, oprava, dřevo, prírodného, obsahujúcich, počas, poškodenia, výroby

Text:

...časovo náročné, odstrániť poškodené miesto alebo väčšiu oblasť než je poškodené miesto, takže je získaný väčší otvor. Poškodené miesto môže byt spôsobené díerou cez drevený diel, napríklad keď vypadla hrča, avšak nie e nutné V rezávat otvor cez dreven diel. l Y0009 Nie je nevyhnutne nutné vyrezávat cez drevený diel otvor s priečnymi rozmermi, ktoré sa zväčšujú a zmenšujú pozdĺž osi otvoru, aby opravovacia výplň bola v otvore zablokovaná....

Spôsob spájania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6126

Dátum: 05.05.2004

Autori: Abram Eugeniusz, Norling Hakan Lars Erik

MPK: B27G 11/00, C09J 5/04

Značky: povrchov, spájania, spôsob

Text:

...lepidla núteným sušením tak,aby kompozícia (B) lepidla mala bezprostredne po stupni sušenia obsah pevnej fázy Y hmot.,pričom Z Y, a, nanesenie zložky (C) na jednu alebo obe kompozícíe (A) lepidla a kompozíciu(B) lepidla. Je vhodné, keď sa rozpúšťadlo sčasti odstráni z aplikovanej kompozícíe (A) lepidla0012 Tennínom kompozícia lepidla sa rozumie kompozícia, ktoré je sama o sebe schopnápôsobiť ako lepidlo a nie je len zložkou lepidla,...

Spôsob spájania povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5280

Dátum: 05.05.2004

Autori: Abram Eugeniusz, Norling Hakan Lars Henrik

MPK: B27G 11/00, C09J 5/04, C09J 5/06...

Značky: spôsob, spájania, povrchov

Text:

...mikrovlnami, predovšetkým však žiarivé teplo.0013 Sušením lepiacej zmesi by sa malo vysušit od 10 do 95 hmotn. rozpúšťadla, najlepšie od 20 do 90 hmotn. rozpúštadla.0014 Obsah tuhých častíc v lepiacej zmesi bezprostredne po sušení by sa mal pohybovať medzi 70 a 80 hmotn0015 Pod tuhými časticami sa na účely tohto vynálezu rozumie obsah zložiek lepidla meraný nasledujúcim spôsobom 1 gram lepidla umiestnime do zakrytej nádoby a na 30...

Spôsob pripevnenia noža

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6238

Dátum: 03.12.2003

Autor: Jonkka Arvo

MPK: B27G 13/00, B23Q 1/26, B27L 11/00...

Značky: spôsob, pripevnenia, noža

Text:

...vzdialenosť, vyžadovaná pre otáčavý nástroj, je pomerne krátka, a teda utiahnutie môže byť dosiahnuté pomocou jednoduchšej zostavy a jednej skrutky.N 007 Patent EP 0468458 opisuje jeden spôsob zjednodušenia a zrýchlenia výmeny nožov. V tomto spôsobe je nôž tlačený zo svojej jednej strany pomocou klinovito tvarovanej nožovej zvierky proti pevnému spätnému povrchu na náprotivnej strane nožoveho zahĺbenia. Klinovito tvarovaná nožová zvierka,...

Výškomer pre nastavenie ostria nožov, najmä lúpacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260345

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kovačič Kamil

MPK: B27G 23/00

Značky: najmä, výškomer, nožov, nastavenie, ostria, lúpacích

Text:

...oproti súčasnému stavu. Výhody navrhovaného riešenia oproti súčasnému stavu meracej techniky spočívajú v tom, že meradlo je jednoduchše konštrukcie s vymedzenými vertikalny mi vôľaini, bez väčších požiadaviek na ch jtiažnost výroby. výškomer je účelne ovlá datelný zhora a ovládacie mechanika je okrytovaná voči poškodeniu.Príkladné vyhotovenie zariadenia podY-l vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese.Výškomer na nastavenie ostria nožov...

Ochranný kryt pilového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260325

Dátum: 15.12.1998

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B27G 19/02

Značky: pilového, ochranný, kotúča

Text:

...byt -~ tak, ako je to v danom prípade - napojené -na odsávací ag-regávt 24 primárneho odsávacieho systémuj.1. Ochranný kryt piiovvého kotúče, pozostávajúci z teleso krytu, opíatreného na vstupnej časti zdvihacím kotúčom krytu a nini vý~ stupnej časti zúvesným Čepom, vyznačujúci sa tým. že na závesný čap 3 telesa 1 krytu je pripojený jeden koniec CÍVOÍPSIUGIP nej páky 4), ktorej druhý koniec je opatrený závažim 5 a ktorej stredná časť je...

Zvukoizolační pohyblivý kryt pilového kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260241

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/02

Značky: pohyblivý, zvukoizolační, pilového, kotouče

Text:

...snížení hluku samotným zvukoizolačním krytom pilovćho kotouče, bez zatížení 4 - 5 aom, při zatížení 7 9 aom), umožňuje msnipulaci s obriběnými předměty při respektování technologie řezání v celém rozsahu. Účinnost samotného tlumícího tunelu s pohyblivou zástěnou je dle podmínek až 12 dB(A)oZvukoizolační kryt podle vynúlezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 značí příčný řez zařízením, obr. 2 celkový pohled ňa...

Prídavné zariadenie k motorovým reťazovým pílam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1707

Dátum: 14.01.1998

Autor: Koškár Jaroslav

MPK: B27G 3/00

Značky: pílam, zariadenie, motorovým, přídavné, reťazovým

Text:

...sú členené najednotlivé diely. Upinacia časťje tvorená lištou g, ktoráje spojená s držiakom Z a puzdrom §. Krútiaci políyb motorovej píly je vedený článkovanoir reťazou 6 z hnacieho zariadenia motorovej píly l, cez lištu 2 sdrážkami Z na kruhové reťazové koleso j, do ktorého je Isunutý/ prstenec s peramig, osadený na hriadeľ g. Na obr. 2 je znázornené ako je celý prevodový mechanizmus spojený lištou g a držiakom Z s puzdrom prídavného...

Zariadenie na spracovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280547

Dátum: 10.09.1997

Autor: Cramond Patrick

MPK: B27G 13/04, B27L 11/00

Značky: dřeva, spracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlepšený systém na upnutie noža použitý v zariadení na spracovanie dreva, ako je štiepkovač, sekačka alebo lúpačka, ktorý používa otáčajúci sa kotúč alebo prstenec, rezné prostriedky (10), pridržovacie miesta namontované na kotúči alebo prstenci na uloženie rezných prostriedkov (10), upínacie členy (35) na záber s reznými nožmi a ich držanie na svojom mieste a pripevňovacie prostriedky (36) na namontovanie upínacích členov na...

Mechanická orezávacia stolica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1315

Dátum: 04.12.1996

Autor: Dragančík Jindřich

MPK: B27G 13/00

Značky: stolica, mechanická, orezávacia

Text:

...stoly § a g sú opatrené nastaviteľnými vodidlami § a Q rovnako v pravoľavom vyhotovení,ktoré sú opatrené výstelkami (nie je kreslené). Nastaviteľné vodidlá Q a 6 sú roztvárateľné v horizontálnej rovine kvôli ľahkému vedeniu dielov z plošných materiálov rôznych hrúbok. Na vnútorných čelách pracovných stolov § a i sú upevnené výškovo nastaviteľné nože Z a § na priečne orezávanie. Proti výškovo nastaviteľným nožom 7 a § sú umiestnené posuvné nože...

Upínacie zariadenie, hlavne pre stolárske práce

Načítavanie...

Číslo patentu: U 690

Dátum: 05.01.1995

Autor: Cihelka Luboš

MPK: B27G 5/00, B27D 1/10, B27G 11/00...

Značky: zariadenie, stolárske, práce, upínacie, hlavne

Text:

...podľa navrhnutého technického riešenia bude bližšie objasnené pomocou obrázku, na ktorom je v pôdoryse znázornená schematicky jedno možné príkladné konkrétne vyhotovenie.Príklady gyhotovenia technického riešeniaUpinacie zariadenie, hlavne pre stolárske účely, pozostávaz rámu l V tvare obdĺžnika, ku ktorého jednej kratšej strane g súpomocou kĺbového spojenia pripojené dve kyvne uložené ramená5 a na dlhších stranách g, tvorených...

Zariadenie na olepovanie hrán nábytkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277685

Dátum: 09.03.1994

Autor: Dragančík Jindřich

MPK: B27G 11/00, B27D 1/00, B05C 1/08...

Značky: zariadenie, olepovanie, hrán, nábytkových, dielov

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický olepovací prípravok sa skladá z pracovných stolov (16, 17) a vyhrievanej nádoby (1) pre tavné lepidlo, z lisovacieho valčeka (12), vodiča pásky (13), nanášacieho valčeka (5) s horizontálnou osou otáčania, zaveseného na kyvnom ramene (8) a z pravítka (19) kolmého na os otáčania nanášacieho valčeka (5).

Tvarový frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 274750

Dátum: 15.10.1991

Autor: Kočický Jozef

MPK: B27G 13/12

Značky: frézovací, tvarový, nástroj

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 274066

Dátum: 11.04.1991

Autori: Kočický Jozef, Tóth Imrich

MPK: B27G 13/12, B27G 13/02

Značky: nástroj, frézovací

Zvukoizolační bezpečnostní kryt dřevoobráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270378

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fontén Jiří, Lažek Zdislav

MPK: B27G 19/02, B27G 21/00

Značky: zvukoizolační, dřevoobráběcích, bezpečnostní, strojů

Text:

...N 115 by byla snížena bezpečnost práce při. respektovćní fezćní v cum rozsahu.Zařízení samo o sobč je apltkwatstnó jak na stávající. tak na novč konstruovaně stroje a svou nenóročností vykazuje úměrnč k dossłeným účínkům í ekonomíckć výhody. Sníšením hluku u nov konstruovanýot strojů vybavených bezpečnostním krytom zvukolzoíačním P 0410 W 090 i se zvýčí technicko parametry a konkurenoeschopnost a prodejnost tčchto strojů na...

Fréza s vloženými noži pro obrábění dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269896

Dátum: 14.05.1990

Autor: Fontén Jiří

MPK: B27G 13/12, B27G 13/08

Značky: obrábění, vloženými, dřeva, noži, fréza

Text:

...je před rezným nožem upevněn paeivní nůž přední z tepelne vodiveho kovu, například mědi, přičemž tenký řezný nůž je na svém vnitřním konci opatřen vybráním ve tvaru U s dosedací hranou a v drážee nožová hlavy je vytvořena dosedací plocha.Výhodou tohoto uspořádání je jednoduchá výroba řezných nožů lisovací technologií,odpadá nutnost broušení a zvýší so trvanlivoet ostří pomocí eliminátoru tepla, tvoreného pasivním nožem předním. Vytvoření...

Krycí clona vkládacího otvoru krytu kotoučové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 267614

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/02

Značky: krytu, krycí, clona, vkládacího, kotoučové, otvorů

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že sestává z pohyblivého krycího segmentu, opatřeného technologickým výřezem, upevněného na výkyvném korýtkovém upínači kulatiny a zakrývajícího vkládací segmentový otvor, přičemž pohyblivý krycí segment je posuvné upevněn ve vodítkách na vnější straně krytu kotoučové píly.Krycí clona podle vynâlezu podstatne omezuje šíření hluku v okoli kotoučové pily tak, že hlučnost je v mezích hygienických norem. Tím...

Způsob výroby tenkých nožů s otěruvzdorným povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265062

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fontén Jiří, Vlastník Jiří, Kotěšovec Vladimír

MPK: B27G 13/00

Značky: způsob, tenkých, nožů, povlakem, výroby, otěruvzdorným

Text:

...břítu se přebrousí až do odstranění otěruvzdorného povlaku a oceľový pás se rozišli na jednotlivénapařovacích látek. Noze js-u napařezy pouze na činných plochácho ostří a při přebrcušení hřbetu nože se avPříklad způsobu výroby podle vynálezu je znázorněn navýkresu, kde obr. 1 značí řez no e bez povlaku, obr. 2 řez nožem s povlekem naneseným na břítu nože, obr. 3 řez nožem s přebroušeným hřbetem, obr. 4 je raâíální řez svitkem a obr. 5 značí...

Zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264743

Dátum: 12.09.1989

Autor: Školník Juraj

MPK: B27G 23/00

Značky: zariadenie, nástrojov, pílových, ručných, řezných, vlastností, hodnotenie

Text:

...spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne objektívne posúdenie reznýchjvlastnosti ručných pílových nástrojov. Hodnotenie nie je ovplyvnené únavou testujúceho pra omvníka. prípadne rozdielmi vo fyzickej zdatnosti viacerých testujúcich pracovníkov. e Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov.zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových...

Viacnožový hobľovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 262789

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štanglica Josef

MPK: B27G 13/02

Značky: viacnožový, válec, hoblovací

Text:

...hobľovací valec so štyrmi upínacími klinovými drážkami, v.~ každej po dvoch výškovo prestavených nožxoch, na obr. 2 je čiastočný rez hobľovacim valnom so štyrmi klinovými drážkami po tri nože, na obr. 3 je hobľovací valec s piatimi klinovými dräžkami po dvoch nožoch s vložkou a na obr. 4 je vyhotovenie viacnožového hobľovacieho valca s piatimi klinovými drážkami po troch nožoch s vložkami.Viacnožový hobľovací valec 1 podľa vynálezu má...

Způsob snižování fluktuace tlaku vzduchu v okolí rotujícího tělesa, např. dřevoobráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256474

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav, Kotěšovec Vladimír

MPK: B27G 13/00

Značky: napr, vzduchu, dřevoobráběcího, tlaku, rotujícího, okolí, tělesa, nástroje, způsob, fluktuace, snižování

Text:

...znázorněn příklad, kdy všechna tato tři tělesamají základní tvar trubky.Na obnl je válcové rotující těleso l s hladkým pláštěm,ktoré je bezúplavové, neboř nemá ani prohlubně, ani výstupky. Např. takováto rotující trubka vytváří minimální rychlost proudění vzdušiny tj. základní rychlost proudění wz a současně tími minimální fluktuaci tlaků tj. základní fluktuaci pfz při tom je lhostejné, zda trubka je z čel zaslepene či nikoliv.- 3 256 474...

Vrtací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 255972

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kohout Jan

MPK: B23B 51/00, B27G 1/00, B27C 3/00...

Značky: nástroj, vrtací

Text:

...přes řeznou destičku, její šířka odpovídá vnitřnímu průměru zátkovníku, vznikl vrtaci nástroj 5 širší možnosti prováděnýoh prací. Při ponecháni řezné destičky lze provádět otovry o průměru rovném její šířce. Nahradĺme-li řeznou destičku zátkovníku, může vrtat otvor 0 vnějším průměru zátkovníkem s jádrem použitelným jako zátka pro otvor vyvrtaný řeznou destičkou. V tomto případě lze vrtací nástroj použít jako sukovnik a zátkovnik. Při...

Zařízení na snížení energetické náročnosti vytápění výrobních hal s instalovanými zvukoizolačními kryty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B27G 19/00

Značky: energetické, snížení, vytápění, náročnosti, výrobních, zvukoizolačními, instalovanými, zařízení, krytý

Text:

...je úmerne množství dopravavanêho vzduchu odsávaccího zařízení a dokonalé utěsnění přívodů i -odtahů, jakožto »ostatních otvorů ve zvukoízolačním krytu je plně respektováno,úbytek tepla vlivem odsávání vzduchu z prostoru ve zvukoizolačních krytech je minimální a rovná se míře přlrozeného ochlazováníýřľ vsnížení hluč-nosti šírené ze zdroje hluku uvnitř zvukoizolačního krytu.iZařízení podle vynálezu je v přikladném pr-ovedení schematídky...

Zvukoizolační zařízení pro obrobkové otvory zvukoizolačních krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246621

Dátum: 16.11.1987

Autor: Jílek Jindoich

MPK: B27G 21/00, B27G 19/00

Značky: zvukoizolační, zvukoizolačních, otvory, obrobkové, zařízení, krytu

Text:

...kotoučů různých šířek i průměru dosahuje snížení hlučnosti cca 20 až 30 dB.Zařízení podle vynúlezu je schematicky znázorněné na pripojených výkresech, kde znázorňuje obr. 1 bokorys tlumícího kotouče, obr. 2 nárys z obr. l, obr. 3 čelní pohled na vstupní otvor zvukoizolačního krytu při vkládání obrobku v pozměněném měřítku a obr. 4 příčný řez vstupním otvorem obrobkového otvorus částečným vyznačením zvukoizolačního krytu.zařízení podle...

Frézovací hlava dřevoobráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253596

Dátum: 12.11.1987

Autor: Metner Lajos

MPK: B27G 13/12

Značky: stroje, hlava, dřevoobráběcího, frézovací

Text:

...vyříznout profil znázorněný na prave straně obr. 1. Hloubky tohoto profilu jsou relativně veliké a je možno je Vyříznout jednímProvedeni podle obr. 3 má pouze dva upĺnacĺ kotouče l a g spojené rovněž upínacĺm pouzdrem É a šroubem s maticí 1, segment nože 1 s obloukovým ostřim uspořádaný mezi oběma upínacími kotouči 1 a 3 je veden kruhovým vybráním vytvořeným V upínacím kotouči g, do něhož zasahuje upínací plocha segmentu nože łł s...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt obráběcích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253545

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 21/00, B27G 19/00

Značky: zvukoizolační, nástrojů, obráběcích, bezpečnostní

Text:

...podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde značí obr. 1 půdorysný řez zařízením, obr. 2 příčný řez v náryse a obr. 3 příklad složení stěny krytu.Podle příkladu provedení z obr. 1 a 2 zařízení seetává z obvodového krytu nástroje opatřeného zvukoizolečním tlumičem přívodu vzduchu g e odklopným víkem 3 pro výměnu nástroje 5. V zadní části krytu je unístčn otvor § pro odsávání třísek. Zvukoizolační...

Zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236385

Dátum: 01.11.1987

Autor: Fornůsek Antonín

MPK: B27G 13/04, B27G 17/08

Značky: opracování, kruhových, strany, otvorů, vnitřní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nůž (l) s vyhnutým ostřím (3) je suvně uložen v trubce (2), na jejímž dolním konci je vytvořeno vybrání pro vyhnutí ostří (3), zatímco na jejím opačném konci je vytvořeno osazení (5), na které dosedá svým jedním koncem pružina (4), jejíž druhý konec je pevně uchycen na horní válcové části nože (l), přičemž v pracovní poloze je trubka (2)...

Zariadenie na meranie reznej geometrie pilových kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252900

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mrva Milan, Vavrovič Ján, Školník Juraj, Klimek Milan

MPK: B27G 23/00

Značky: kotúčov, pílových, zariadenie, meranie, geometrie, reznej

Text:

...spočívajú V jednoduchosti zariadenia, ktoré značneurýcihluje meranie reznej geometrie pilovýoh nklotúčov. Meranie je presnejšie a pritom menej .prácne .ako pri znamych spôsoboch doposial väčšinou ručných meraní.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený celkový pohľad na zariadenie podla vynálezu a na obr. 2 je zobrazený detail zariadenia s pootočenim »meracieh-o -mikroiskopu na hornom ramene.Zariadenie na meranie repnej geomet-rie...

Zvukoizolační bezpečnostní kryt s měnitelnou polohou zvukoizolačních závěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237093

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokeš Stanislav, Fontén Jiří

MPK: B27G 19/02

Značky: závěsu, měnitelnou, polohou, zvukoizolačních, zvukoizolační, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvukoizolačního bezpečnostního krytu s měnitelnou polohou zvukoizolačních závěsů v závislosti na pracovním cyklu zkracování kotoučové pily v dřevařském průmyslu. Podstatou vynálezu je konstrukční řešení odklápění zvukoizolačních závěsů pomocí tlakového válce, který je součástí krytu nad stolem pily.

Frézovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 252249

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kohout Jan

MPK: B27G 13/00

Značky: nástroj, frézovací

Text:

...Plochý núžje opatřen funkční části na obou protilehlých koncích. Funkční části tvoří pár volně protilehlých reliefů.Tanqenciálním Vybráním, které protiná stahovaci šroub a které je opatřené plochým nožem přesahujícím unášeci kotouč alespoň z jednoho z boků svým osazením, vznikl frézovací nástroj, jehož pracovni část je dokonale fixována vůči unášecímu kotoučl při zachování spolehlivosti a rychlé vyměnitelnosti.Opatřenim plochého nože funkční...

Kryt podstolní pily kombinovaný s odstraňovačem odřezků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251858

Dátum: 13.08.1987

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27G 19/00

Značky: kombinovaný, odřezků, odstraňovačem, podstolní

Text:

...válec vychylujezvedlacíoh tyčí, přičemž při této ploslední operací současně se shrnují odřezky po celé délce řezu na sklopnou část stozlu. Príklad provedení krytu podstsol-ní okružni pily plnořezání veľkoplošných materiálů je zoíbíwazen na výkresu, kde na obr. 1 »a 2 je schemeticky nakreslen nárys a bokloryspodstolní okaružní pily. Na obr. 3 je znázorněrua poloha krytu 4 v horní úvroti zvedacíc-h tyčí 6. Na obr. 4 je z~názorrněíro...