B27F

Zubovitý spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6558

Dátum: 02.10.2013

Autor: Rybárik Jozef

MPK: B27F 1/16, B27M 3/00, F16B 12/04...

Značky: zubovitý

Text:

...a drážkami vytvorenými na koncoch hranolových prvkov, ktorého podstata spočíva v tom,že vrcholy zubov a/alebo dná drážok ležia v rovine rôznobežnej s rovinou kolmou na pozdĺžnu os hranolového prvku, čím sa dosiahne zväčšenie stykovej plochy zubovitého spoja.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že rovina, v ktorej ležia vrcholy zubov a/alebo dná drážok, zviera s rovinou kolmou na pozdĺžnu os hranolového prvku výhodne uhol v...

Podlahový systém a podlahová doska na jeho vyhotovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287962

Dátum: 15.06.2012

Autor: Pervan Darko

MPK: B27F 1/02, E04F 15/04, B27M 3/04...

Značky: podlahová, systém, vyhotovenie, podlahový, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahový systém obsahuje podlahové dosky (1, 1'), mechanicky spojené v rovine spoja (VP), ktoré majú jadro (30), prednú stranu (2, 32), zadnú stranu (34) a protiľahlé spojovacie okraje (4a, 4b), z ktorých jeden (4a) je tvarovaný ako perová drážka (36), ktorá je určená horným a dolným výbežkom (39, 40). Dolný koniec (48) a druhý spojovací okraj (4b) je tvarovaný ako pero (38) s dohora smerujúcou časťou (8). Perová drážka (36), z pohľadu od...

Panel na vytvorenie krytiny a spôsob výroby takej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15896

Dátum: 22.02.2010

Autor: Dürnberger Johann

MPK: B27F 5/02, B27F 1/02, B27M 3/04...

Značky: panel, výroby, spôsob, takej, krytiny, vytvorenie

Text:

...už položeného na podklad a zatlačením nového panelu nadol v smere k podkladu. Týmto opísaným spôsobom sa môžu panely spolu navzájom pokladať veľmi jednoducho a rýchlo. Panely tohto druhu sú známe napríklad zo spisuPanely však môžu rovnako obsahovať takzvané zaskakovacie profily na zasunutie dvoch susedných panelov usporiadaných v jednej rovine v smere kolmom ku spájaným bočným hranám do seba navzájom. Pri tomto spojovaní takých profilov sa...

Spôsob spracovania bočnej hrany panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9442

Dátum: 19.12.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27F 1/04, B27F 5/02, B27F 1/08...

Značky: spracovania, panela, spôsob, hrany, bočnej

Text:

...rýchlostiach prechodu vytvorili priebežné zárezy. Frézovaci proces by bol týmto so zabrzdením panelu do stavu pokoja, vnorením a postupom frézovacej jednotky a následným zrýchlením hotového spracováného panelu pre ďalší transport, velmi pomalý.0009 Jedna možnost vytvorenia zodpovedajúcich frézovaní s nástrojmi spočíva vtom, že sa namontujú nástroje na procesnú jednotku, ktorá manipuluje s nástrojmi vsmere posuvu (smere transportu) panelov....

Spájací prostriedok a spôsob vytvorenia spojenia prvého dielu a druhého dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16737

Dátum: 03.05.2008

Autori: Jeker Patrick, Schneider Wilfried, Baur Franz, Haser Franz

MPK: B23B 3/30, B23C 3/30, A47B 87/00...

Značky: prvého, spôsob, dielů, spájací, vytvorenia, prostriedok, druhého, spojenia

Text:

...že spájací element s aspoň jedným pridržiavacím výstupkom sa zasunie do drážky s podrezanou časťou v príslušnom dieli v pozdlžnom smere tejto drážky, vytvorenej už pred zavedením spájacieho elementu do tohto dielu. Tým sanechá pridržiavací výstupok s vynaložením malej sily zasunúť do podrezanej časti drážky v tangenciálnom smere tak,že spájací element má v tomto smere ešte jeden stupeň voľnosti pohybu a pri spájaní dielov sú teda ešte...

Vynálezy kategórie «B27F» v ZSSR.

Spôsob vytvorenia škárových línií na doskách a na rezanie dlaždíc z dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13098

Dátum: 27.09.2005

Autor: Hindersland Leif Kare

MPK: B27M 3/04, B27F 1/02

Značky: vytvorenia, dlaždíc, dosiek, linií, škárových, spôsob, doskách, rezanie

Text:

...ktorá je odlišná od roviny, vktorej je umiestnené rezacie zariadenie. Posunovací prostriedok preto slúži na prechod z jednej roviny do druhej na uvedenie dosky dokontaktu s listom píl rezacieho zariadenia. Po rezaní kprechodu z jednej roviny na druhúdochádza v opačnom smere a spracovaná doska je posunutá zo stroja pri opätovnom použití podávacieho zariadenia. Opracovaná doska sa potom buď premiestni späť na dopravný pás alebo na druhý...

Zariadenie na súčasné nitovanie rovinných plôch pre nitovačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 392

Dátum: 18.12.2002

Autor: Iannucci Marco

MPK: B65H 75/50, B27M 3/00, B27F 7/00...

Značky: ploch, nitovanie, rovinných, zariadenie, nitovačky, súčasné

Text:

...medzi dvoma nasledujúcimi po sebe idúcimi rádiusmi, v dôsledku čoho bude na uskutočnenie takej operácie postačujúce otáčaniemechanizmov do príslušného oblúka kružnie.0006 Vo veľkej väčšine prípadov praktického využitia, a najmä na nitovanie kotúčov káblových bubnov,kde musia byť aplikované sústredné kružnice rôznych klincov, tak usporiadanie mechanizmov na dvanástich rádiusoch sa ukázalo ako optimálne, pretože na dokončenie nitovania je...

Stavebnicová zostava skeletu rodinného domu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2654

Dátum: 12.09.2000

Autor: Macík Ignác

MPK: B27F 1/00, E04C 3/12

Značky: rodinného, zostava, skeletu, stavebnicová

Text:

...jedným poradovým znakom postupnosti výstavby. Súčasťou stavebnicovej zostavy je i súbor valcových spojovacích kolíkov, ktoré majú pozdĺžne vytvorenú minimálne jednu odvádzaciu drážku a na obidvoch stranách majú zrezané hrany. S výhodou je súčet veľkosti hĺbok pozdĺžneho otvoru a priečneho otvoru lepeného kolíkového spoja o 5 až 10 väčší ako je veľkosť dĺžky kolika. S výhodou je tiež kolik vyhotovený z dubového alebo bukového dreva, ktoré...

Zařízení pro výrobu dřevěných přímopasých příhradových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267705

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyterna Pavel

MPK: B27F 7/09

Značky: dřevěných, přímopasých, zařízení, výrobu, konstrukcí, příhradových

Text:

...při jednom zastavení posuvu. Pro případ výroby příhradových nosníků pouze se šikmými diagonálami bude nutné, aby jeden z lisů byl přestavitelný ve vodorovné rovině ve smeru rovnoběžném s podélnou osou zařízení o vzdálenosti styčníkü pravé a levé pásnice, což umožní opět lisování styčníků obou pásnic současně při jednom zastavení posuvu dopravníků. Přestavítelnost v obou směrecb může zajišĺovat jedna polovina výrobního zařízení, alternatívne...

Stavitelná poděpra pro strojní nýtování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266867

Dátum: 12.01.1990

Autor: Marek Jiří

MPK: B27F 7/02

Značky: stavitelná, nýtovaní, strojní, poděpra

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívá v možnosti nýtovat různé díly k předmětům, jejichž boční výškové přesahy vůči rovině nýtování jsou velké, což neumožňují dosud užívané nýtovačky, jejichž spodní opěrný hlavičkář je pevně spojen se spodním ramenem nýtovacího stroje. Príklad provedení podpěry podle vyná CS 266 867 B 1 2lezu je znázorněn na priložených výkresech,kde obr. 1 představuje nárys nýtovacího stroje se stavitelnou podpěrou v pracovní...

Planžetové čapovacie a drážkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265346

Dátum: 13.10.1989

Autor: Janov Miroslav

MPK: B29D 15/00, B27F 5/02

Značky: zariadenie, drážkovacie, čapovacie, planžetové

Text:

...drážky alebo čapy na všetkých spolu čapových doskách súčasne. Tým sa podstatne zvýši produktivita práce. Vhodnou voľbou hrúbky planžiet, napr.1 mm možno dosiahnut dostatočne veľký rozsah sírok rezaných drážok alebo čapov. Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu.Suport l je pevne spojený so snimacim dotykom g, ktorý je v našom prípade uložený posuvne v medzerách 1 medzi planžetami g, pričom veľkost...

Zařízení pro automatizovanou výrobu bednových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 263745

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prokop Vladimír, Volek Vladimír, Kislinger Jan, Kalina Rudolf

MPK: B27F 7/02

Značky: dílců, zařízení, automatizovanou, bednových, výrobu

Text:

...prostoruS pneumaticky ovládaným vedením É, pfužným dorazem 1 sloužíoímik zabezpečení srovnání a dokonalé fixaci přířezů před sponkováním, ze sady výklopných podpěr § a ze sady sponkovaček g umístěnými na rámu lg pohybujícím se v příčném směru a ze sponkovaček ll uchycených nad bočnicemi 1 a Ä zabezpečujíoíoh sponkování podél-VPo vložení přířezů do zařízení se pomocí řetězového dopravníku 5 s nastavitelnými úchyty 2 dopraví tyto přířezy do...

Dolní lisovací část zařízení pro spojování dřevěných příhradových nosníků vícehřebovými styčníkovými deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brož Václav, Houdek Josef, Tůma Václav

MPK: B27F 7/02, B30B 15/30

Značky: nosníků, styčníkovými, dolní, příhradových, lisovací, spojování, dřevěných, část, vícehřebovými, deskami, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dolní lisovací část je součástí zařízení, které je určeno pro spojování dřevěných příhradových nosníků pomocí vícehřebových styčníkových desek. Zařízení je sestaveno z více lisovacích jednotek, které mají pohyblivou dolní lisovací desku a k dolní lisovací desce jsou přestavitelně upevněny transportní válečky. Transportní válečky mohou mít dvě výškové polohy - činnou a sníženou. Dolní lisovací deska je upravena pro zajištění polohy styčníků.