B27B

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Hnilicová Michaela, Slugeň Jozef, Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Messingerová Valéria, Hnilica Richard, Ferenčík Michal

MPK: B62D 49/06, B27B 25/00, A01G 23/00...

Značky: lanovková, traktora, kolesového, adaptér, lesného, nadstavba

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Prípravok na pílenie dreva reťazovou pílou na kotúčových pílach

Načítavanie...

Číslo patentu: 288249

Dátum: 07.01.2015

Autori: Krilek Jozef, Kováč Ján

MPK: B27B 5/29, B27G 19/02

Značky: kotúčových, pílenie, reťazovou, pilou, dřeva, pílach, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na pílenie dreva reťazovou pílou je tvorený ložiskovým domcom (3) a držiakom pílovej lišty (7), na ktorom je prichytená pílová lišta s reťazou (2). Pohon pílovej reťaze je zabezpečený reťazovým kolieskom (6), ktoré je uložené na vonkajšom drážkovaní matice (5) prichytenej závitom na hnacom hriadeli vreteníka (11) cirkulára. Ložiskový domec (3) je uložený v jednoradových guľôčkových ložiskách (8). Vzdialenosť ložiskového domca (3) od...

Triediace zariadenie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6867

Dátum: 05.08.2014

Autori: Mičinec Jakub, Krajčovičová Mária

MPK: B07C 5/14, B27B 31/00, B65G 47/30...

Značky: zariadenie, řeziva, triediace

Text:

...stabilita zariadenia pri maximálnom zdvihu. Vyklápaci mechanizmus je tvorený štyrmi za sebou usporiadanými lyžicami, ktoré je možné pootáčať o uhol o. 60 ° do dvoch strán. Pootáčanie pracovnej lyžice do oboch strán umožňuje v prípade obmedzených priestorov výrobnej haly použiť triedenie len na jednu stranu, a tým zmenšiť rozmery triediaceho zariadenia.V konštrukcii triediaceho manipulátora je zabudovaný valčekový dopravník, ktorý pozostáva...

Bezpečnostný vypínač roztrhnutia reťaze motorovej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: 288004

Dátum: 12.10.2012

Autor: Kupčák Pavol

MPK: B27B 17/08

Značky: bezpečnostný, reťaze, vypinač, píly, roztrhnutia, motorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný vypínač roztrhnutia reťaze motorovej píly využíva prídavné bezpečnostné ozubené koleso, cez ktoré prechádza samotná reťaz. Pri roztrhnutí reťaze sa bezpečnostné koleso zastaví a tým vypne motorovú pílu.

Ručná pílka s integrovaným uhlomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6157

Dátum: 04.06.2012

Autor: Abel Miloslav

MPK: B23D 49/10, B23D 51/02, B27B 21/00...

Značky: integrovaným, pilka, ručná, uhlomerom

Text:

...na výkresochRiešenie je predstavené na pripojených obrázkoch, kde obr. l predstavuje samotné riešenie a obr. 2 znázorňuje aplikáciu technického riešenia v príklade uskutočnenia.Ručná pílka je v príklade uskutočnenia vyhotovená s oblúkovým kovovým rámom g, v ktorom je upnutý ozubený rezací list l. V strede ozubeného listu l, na jeho hladkej neozubenej strane, je vyznačený spoločný vrchol ě všetkých uhlov takto pripraveného uhlomera. Vrchol §...

Vynálezy kategórie «B27B» v ZSSR.

Pílový list

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5643

Dátum: 04.02.2011

Autor: Šebestík Tomáš

MPK: B27B 33/00

Značky: pilový

Text:

...spočíva V tom, že pri vypuklom tvare chrbtovej časti a v nej vytvorenom prelisy nedochádza ku skrúteniu pílového listu, nie je nutné pri výrobe pílového listu uskutočňovať valcovanie a následné rovnanie a to ani ako servisnú operáciu v priebehu používania pílového listu. Materiál pílového listu nie je zbytočné pozdĺžne narušovaný tlakom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie objasnené podľa pripojených obrázkov,...

Prípravok na rezanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5626

Dátum: 07.12.2010

Autor: Kováčik Peter

MPK: B27B 21/00, B27B 29/00, B27B 17/00...

Značky: rezanie, prípravok, dřeva

Text:

...odpíleného dreva. Koniec tejto časti konštrukcie je vybavený kĺbovým mechanizmom na uvedenie pílového listu motorovej píly do rezu a z rezu. Kĺbový mechanizmus je ďalej opatrený prípravkom na upevnenie motorovej píly. Nad pílovým listom motorovej píly je na kĺbovom mechanizme pripevnený kryt pílového listu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l je schematicky znázomený prípravok v dvoch pohľadoch. Na obrázku 2 je vyobrazený axonometrický...

Spôsob upínania, polohovania a rezania drevenej guľatiny pri pozdĺžnom reze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287295

Dátum: 21.05.2010

Autor: Hrubý Martin

MPK: B27B 7/00, B27B 29/00

Značky: polohovania, spôsob, guľatiny, upínania, rezania, drevenej, pozdĺžnom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob upínania, polohovania a rezania drevenej guľatiny pri pozdĺžnom reze je charakterizovaný tým, že pevne upnutý kmeň (9) sa vystredí proti vertikálnej osi a hrubší koniec kmeňa (9) sa zníži tak, že horná časť ležiaceho kmeňa (9) je vodorovná s horizontálnymi kotúčmi (6) a pojazdovou dráhou. Potom sa v T usporiadaní pílových kotúčov (6, 7) zreže vrchná oblá časť kmeňa (9), následne rezná sústava zaujme základné uhlové usporiadanie pílových...

Priečny transportér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7634

Dátum: 02.05.2007

Autori: Pichler Bernhard, Roth Heinz

MPK: B27B 25/00, B65G 17/00, B23Q 7/00...

Značky: priečny, transportér

Text:

...tejto prestaviteľnej výhybky môže byt pre každý kuskusového materiálu individuálne napred stanovená dopravná výška aPodľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že kulisa je usporiadaná pozdĺž pracovnej oblasti,najmä pozdĺž vyrovnávacej oblasti alebo oblasti orezávania, čím môže byt jednoduchým spôsobom pozdĺž celej pracovnej oblastiudržiavaná konštantné dopravná výška kusového materiálu.Podľa...

Pílenie lamiel z dreva kotúčovou pílou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5662

Dátum: 30.06.2006

MPK: B23D 61/00, B27B 33/00

Značky: kotúčovou, pilou, lamiel, pílenie, dřeva

Text:

...ako na vonkajšej strane. Táto axiálne hrubšia oblasť pôsobí potom, čo vnikne na vonkajšom okraji sa nachádzajúcimi pilovými zubamipôsobí na rozrezané drevo ako klin. 0012 Na rozdiel od toho sú podľa stavu techniky prevažnerozšírené pílové kotúče, ktoré majú v podstate konštantnú hrúbku na väčšej časti plochy kruhu a pri ktorých sú len pílové zuby na vonkajšom okraji v axiálnom smere hrubšie ako táto plocha kruhu. Tu pília teda pílové zuby...

Zariadenie na upínanie a polohovanie drevenej guľatiny pri pozdĺžnom reze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4355

Dátum: 05.01.2006

Autor: Hrubý Martin

MPK: B27B 31/00, B27B 29/00

Značky: drevenej, guľatiny, zariadenie, pozdĺžnom, polohovanie, upínanie

Text:

...zároveň minimálne alebo žiadne prerezanie letokruhov, čo je nevyhnutné pre tzv. superlamely. Potom hrubší koniec kmeňa nadvihneme tak, že horizontálna rovina Vedená stredmi oboch koncov je rovnobežná s horizontálnymi pílovými kotúčmi a pojazdovou dráhou a zároveň podáme doprava tak, že ľavý bok ležiaceho kmeňa je rovnobežný s vertikálnymi pílovými kotúčmi. Vtedy ľavá dvojica uhlovo usporiadaných horizontálnych pílových kotúčov a vertikálnych...

Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym rezom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4336

Dátum: 01.12.2005

Autori: Kanda Ján, Hrubý Martin

MPK: B27B 9/02, B27B 7/02

Značky: drevenej, guľatiny, pozdĺžnym, zariadenie, rezom, spracovanie

Text:

...koncom optimálne pre upnutie (nezobrazené na obr.).Rezná sústava je umiestnená v masívnom ráme 6 pohybujúcom sa vertikálne medzi štyrmi opornými stĺpmi 8 na puzdrách s klznými ložiskami 9. V ráme 6 sú symetricky rozmiestnené horizontálne, synchrónne sa pohybujúce pohonné jednotky 1, 2 s pilovými kotúčmi 4, 5 - obr. l, kde umiestnenie horizontálnych pilových kotúčov 4 je v prednej častí reznej sústavy a vertikálnych pilových kotúčov 5 v zadnej...

Rezací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6104

Dátum: 28.11.2005

Autor: Kenntner Martin

MPK: B27B 33/00

Značky: řezací, nástroj

Text:

...aj ďalšieho radu ako rozoberatelne pripojitelné kzákladnému telesu. Výhodne sú rezacie nože ktomu upevniteľné do vybraní, rozmiestnených po obvode základného telesa.0011 Jedno vyhotovenie rezného nástroja sa vyznačuje tým, že rezacie nože druhého radu sa v radiálnom smere rozprestierajú najmenej 3 mm, v ďalšom vyhotovení najmenej 5 mm von za obežnú kružnicu.0012 Uhol (o), sa rovná výhodne menej ako 70 °. Najlepšie ležl medzi 5 ° a 15 °.0013...

Mobilné štiepacie a manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284070

Dátum: 02.08.2004

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27B 31/00, B27L 7/06

Značky: mobilné, štiepacie, zariadenie, manipulačné

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilné štiepacie a manipulačné zariadenie je konštruované ako prídavné zariadenie k mobilnému pracovnému stroju, najmä traktoru a nakladaču. Zariadenie pozostáva z dvoch vonkajších lineárnych hydromotorov (2), ktoré sú pevne spojené s priečnym rámom (1) a cez ich piestnice (4) prostredníctvom štiepacieho klina (5) vzájomne prepojené. V priečnom ráme (1) sú pevne osadené vnútorné lineárne hydromotory (3), ktoré sú cez piestnice (9)...

Podporné zariadenie na rezanie predmetu, napríklad kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1332

Dátum: 15.05.2004

Autori: Janssen Gerhard, Janssen Marco

MPK: B27B 29/00, B27B 17/00, B27L 7/00...

Značky: rezanie, například, stromů, zariadenie, předmětů, podporné, kmeňa

Text:

...predmetu dosadne na podporný prvok.-2 Každý podpomý prvok je vytvorený najmä v reze V tvare V, pričom poskytne V-rameno dosadacej plochy. V podpomom prvku tvaru V môže byť uložený delený podlhovastý predmet. Pri tomto predmete ide oosovo súmemý predmet, napríklad kmeň stromu spribližne kruhovým priečnym rezom, takže sa môže V-rameno tangenciálne priložiť na povrch uloženého predmetu. Gravitáciou sa dosiahne pri zodpovedajúce ťažkom predmete,...

Spôsob rozrezávania kmeňa stromu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283538

Dátum: 04.08.2003

Autori: Gross Hermann, Schneider Horst

MPK: B27B 25/00, B27B 31/08, B27B 1/00...

Značky: rozrezávania, zariadenie, tohto, spôsob, stromů, vykonávanie, kmeňa, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe rozrezávania kmeňa (4) stromu sa pred posunutím kmeňa (4) stromu do kotúčovej píly (8) s dvoma hriadeľmi relatívna výšková poloha pílového agregátu (6) nastaví voči pevnej podložke tak, že os kmeňa (4) stromu leží približne v polovičnej výške medzi hriadeľmi (22) kotúčovej píly (8) s dvoma hriadeľmi, pričom relatívna výška pílového agregátu (6) voči pevnej podložke sa riadi v závislosti na priebehu obrusu kmeňa (4) stromu v jeho...

Skracovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13553

Dátum: 23.07.2003

Autor: Widu Kurt

MPK: B27B 25/00, B27B 25/04, B27B 31/00...

Značky: zariadenie, skracovacie

Text:

...tieto známenedostatky odstránené, u ktorého budú vznikať iba malé dynamickézaťaženia, ktoré umožnia vysoký výkon, a u ktorého bude zaistenéĎalším úkolom vynálezu je vytvoriť skracovacie zariadenie,ktoré bude okrem dopravného prostriedku obsahovat i malý počet pohyblivých dielov, čím budú môcť byť náklady na výrobu a údržbuPodľa vynálezu sa to dosiahne tým, že dopravná klapka je kĺbovo uložená v prvej dopravnej rovine a oblasť tejto...

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283486

Dátum: 14.07.2003

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27B 31/00, B27L 7/06

Značky: štiepanie, zariadenie, dřeva, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva je konštruované ako prídavné zariadenie k mobilnému pracovnému stroju, napr. nakladaču, ku ktorému sa pripája prostredníctvom rýchloupínača. Zariadenie pozostáva najmenej z dvoch priamočiarych hydromotorov (2), ktoré sú pevne spojené s rámom (1) a vzájomne prepojené štiepacím klinom (6), na ktorom sú pevne prichytené priečne štiepacie kliny (7). Na pohon priamočiarych hydromotorov (2) a ich ovládanie...

Vystreďovacia a prítlačná vložka na rezné kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3358

Dátum: 06.11.2002

Autor: Michal Jan

MPK: B27B 5/30, B24B 45/00, B26D 7/01...

Značky: vystreďovacia, řezné, kotúče, vložka, přítlačná

Text:

...kotúče ana Obr.2 je znázomená zostava, ktorú tvorí ručná uhlová brúska s upínacou maticou, rezný kotúč a vystreďovacia a prítlačná vložka na reznéVystreďovacia a prítlačná vložka je tvorená telesom 1 , ktoré má vyhotovené dolné vybratie 3,ktorého priemer sa vytvorí podľa priemeru osadenia na upínacej prírube ručnej uhlovej brúsky. Hĺbka dolného vybratia 3 sa stanoví podľa výšky osadenia na upínacej prírube ručnej uhlovej brúsky....

Zariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2838

Dátum: 10.05.2001

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: dřeva, manipuláciu, zariadenie, štiepanie

Text:

...z o anonoa nmet zariadenia, na obr.3 rez osou hornej časti priamočiareho hydremotora a nosníka, na obr.4 je znázornená zariadenieV spojení s pracovným strojom a na obr.5 je znázornená hydraulické schéma zapojenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na štiepanie a manipuláciu dreva podľa obr.1 a 2 pozostáva z rámu 1 a štiepacieho klina Ě , ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom priamočiarych hydromotorovg ktoré sú svojími...

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2628

Dátum: 12.09.2000

Autor: Vrtiel Peter

MPK: B27B 7/02

Značky: zariadenie, spracovanie, guľatiny, drevnej, pozdĺžne

Text:

...píliace zariadenie. Doteraz nie je známe píliace zariadenie, kde by sa opožadovaný rozmer hrúbky reziva prisúvalaguľatina vertikálnym smerom k píliacemu zariadeniu.i Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej guľatiny pozostáva z dráhy, na nej posuvne upevneného píliaceho zariadenia a v strede dráhy uchyteného zariadenia na vertikálny prísuv drevnej guľatiny.Takéto riešenie zariadenia umožní postaviť stabilnejšiu koštrukciu celého...

Dvojkotúčová uhlová píla na pozdĺžne pílenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1983

Dátum: 07.10.1998

Autor: Frankovský Jozef

MPK: B27B 7/02

Značky: pozdĺžne, píla, úhlová, pílenie, dvojkotúčová, dřeva

Text:

...Ďalej Lrmožňtrje sanrostatne pílenie iba jednou pilovou jednotkou alebozvláštny režim pílenia s predrezávaním.Prestaviteľnost veitikálneho kotúča od základnej polohy postačuje v rozsahu nepre sahujúcom polomer pílového kotúča. Konštrukčne je preto navrhované riešenie jed air manoduchšie a má výhodnejšie kinematické vlastnosti, ako sú riešenia podľa známeho stavu techniky.Na pripojenom obrázku č. l je v axonometrickom zobrazeni...

Samohybné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1791

Dátum: 08.04.1998

Autor: Komišák Ján

MPK: B27B 31/00

Značky: zariadenie, samohybné

Text:

...je odvodený pohyb druhého vypínateľného hriadeľa a tretieho vypinateľného hriadeľa cez prevodovku.Skriňa základnej jednotky samohybného zariadenia má tvar zaobleného sedemhranu. Na stenách skrine, okrem bočných stien, je umiestnený aspoň jeden článkový pás. Z bočných stien skrine vystupuje spoločná os. Na spoločnú os, ktorá presahuje článkový pás, sa dajú pripevniť kolesá. Skriňa základnej jednotky je opatrená rukoväťou, ktorá je...

Pílový list

Načítavanie...

Číslo patentu: 281335

Dátum: 05.11.1997

Autor: Gebelius Sven Runo Vilhelm (zomrel)

MPK: B23D 61/02, B27B 33/08

Značky: pilový

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorná rovina (21) rezného hrotu (2), ktorá je paralelná s vnútornou plochou (11) pílového listu (1), je vzdialená od vnútornej plochy (11) o odskok (A) smerom k vonkajšej ploche (12) pílového listu (1). Vonkajšia rovina (22) rezného hrotu (2), ktorá je paralelná s vonkajšou plochou (12) pílového listu (1), je spojená s vonkajšou rovinou (22) zošikmením (23), zužujúcim rezný hrot (2) a tvoriacim uhlovú vôľu medzi vonkajšou rovinou (22)...

Píliaci stroj na drevenú hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1429

Dátum: 09.04.1997

Autori: Lajoš Marian, Ranostaj Kamil, Foltán Stanislav

MPK: B27B 15/06, B27B 15/02

Značky: píliaci, hmotu, drevenú, stroj

Text:

...na jednu hriadeľ umiestniť viac pílových kotúčov resp. fréz. Oba suporty sú otočiteľné o 45 ° od vertikálnej roviny,čím sa zabezpečí rezanie v rovinách uhla 90 °. Celý piliaci stroj je riadený mikroprocesorovou jednotkou, pričom v nej je možné nastaviť desať rozmerovo ľubovoľných režimov pílenia. Polohu kotúčových píl a pásovej pily registrujú snímače posuvu pomocou, ktorých si obsluha predvoli zadané hodnoty a uloží do pamäti odmeriavacej...

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Gregor Emil, Fiala Viliam, Kováčik Vladimír, Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/02, B27B 7/04

Značky: spracovanie, pozdĺžne, drevnej, hmoty, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie je tvorené v ráme (10) umiestnenými proti sebe vzájomne horizontálne i vertikálne prestaviteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmi (3, 5), upevnenými cez hriadele (8) na horizontálne pohonné jednotky (1) a vertikálnymi pílovými kotúčmi (5) s vymedzovacími krúžkami (6), prepojenými na vertikálne pohonné jednotky (4), pričom v zadnej časti rámu (10) je umiestnená dvojica predných suportov (92) s vertikálnymi pílovými kotúčmi (5).

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279002

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B27B 31/00, B27L 7/06

Značky: drevnej, guľatiny, štiepačka, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny je konštruovaná ako nadstavba na približovací štít traktorového navijaka (10), na ktorom je uložená na rýchlomontovateľných nosných konzolách (1). Na približovanie guľatiny (7) k štiepačke a na jej naloženie na stôl štiepačky je možné využívať ťažné lano (11) navijaka (10), prostredníctvom ktorého sa zdvíhajú sklopné ramená (8) aj s guľatinou (7). Na pohon priamočiareho hydromotora (3) a na jeho ovládanie...

Píliaci stroj na drevnú hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 984

Dátum: 11.10.1995

Autori: Foltán Stanislav, Lajoš Marian, Ranostaj Kamil

MPK: B27B 7/00

Značky: hmotu, píliaci, drevnú, stroj

Text:

...pílovým pásom, upnutým na portále v rovine pásu je umiestnený čistiaci nôž, ktorý čistí povrch drevnej hmoty od mechanických nečistôt. Ďalej za pilovým pásom sú na dvoch predlžených hriadeľoch,umiestnené vertikálne pílové kotúče resp. frézy. Oba hriadele maju vlastnú pohonnú jednotku, každý na samostatnom suporte, pricom sú dostatočne dlhé, tak aby bolo možné na jednu hriadeľ umiestnit viac pílových kotúčov resp. frćz. Jeden zo suportov...

Pílová reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 278832

Dátum: 11.07.1995

Autor: Freithofnigg Ingo

MPK: B27B 17/00, B27B 33/14

Značky: pílová, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pílová reťaz motorových reťazových píl na rezanie tvrdých predmetov, pričom aspoň jeden článok (2, 11) reťaze je vybavený reznými telesami (1), ktoré sú usporiadané na rezných článkoch (2), pričom rezný článok (2) je spojený s nosníkom rezných telies (1), na ktorom je upevnené rezné teleso (1).

Zariadenie na likvidáciu pňov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 838

Dátum: 07.06.1995

Autor: Zapletal Zdeněk

MPK: B27B 9/00, A01G 23/06

Značky: likvidáciu, pňov, zariadenie

Text:

...Q pomocou priruby 2, privarenej na hriadeľ Q. Po obvode rezacieho kotúča Q je príložkami lg zovretých šesť párov nožov li,łg. Každý pár tvori priamy nôž L a nôž lg vyhnutý od rezacieho kotúča §. Rezací kotúč § je vybavený krytom lg. Jeden koniec hriadeľa Q rezacieho kotúča Q vyčnieva von z rámu L. Na ňom je nasadená remenica lg. Obe remenice Q. 13 sú prepojené klinovými remeňmi AQ. Na zadnom konci rámu A je otočne pripevnená rukoväť LQ,...

Vodiaca lišta motorových reťazových píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 278806

Dátum: 10.05.1995

Autor: Freithofnigg Ingo

MPK: B27B 17/02, B27B 17/12

Značky: vodiaca, reťazových, lišta, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaca lišta (5) na vedenie reťaze motorovej reťazovej píly je vybavená obvodovou vodiacou drážkou (9) s aspoň jedným mazivovým kanálikom (10), ktorý je vytvorený na dne (31) vodiacej drážky (9). Medzi mazivovým kanálikom (10) a vodiacou drážkou (9) je upravené vsádzacie dno (8) s otvormi (12) na prechod maziva z mazivového kanálika (10) do vodiacej drážky (9).

Lišta reťazovej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 768

Dátum: 12.04.1995

Autor: Jindra Josef

MPK: B27B 17/02

Značky: reťazovej, lišta, píly

Text:

...podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že lišta pozostáva z dvoch štandardných líšt, spojených bočne plechom, vlisovaným do pozdlžných drážok štandardných líšt. Nalisovanie plechu má s výhodou presah 0,05 až 0,3 mm. Plech môže byť s výhodou v drážkach zalepený.Prehľad obrazov na výkreseZariadenie podľa predmetného technického riešenia je zobrazené v príkladovom prevedení na priloženom výkrese, kde Obr.l...

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 760

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kováčik Vladimír, Fiala Viliam, Gregor Emil, Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/00

Značky: zariadenie, pozdĺžne, hmoty, spracovanie, drevnej

Text:

...pílových kotúčov na špeciálnu matiuu a hriadeľ pohonnej jednotky.Zariadenie podľa technického riešenia tvorí okružná pílu,ktoré sa skladá zo štyroch suportov umiestnených v oceľovom ráme.Podľa obr. 1 sú na pravej dvojici suportov umiestnené horizontálne pílové kotúče ,ktoré sú pomocou špeciálnych matíc 2 spojené hriadeľmi 8 s pohonnými jednotkami.Na druhej dvojici suportov sú umiestnené vertikálne pílové kotúče Ž spojené s pohonnými...

Cirkulárka na pílenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 725

Dátum: 08.02.1995

Autor: Zvrškovec Jozef

MPK: B27B 5/14

Značky: cirkulárka, pílenie, dřeva

Text:

...obrázkov na výkresgPodetete teohnickeho rie enia Je h 11 žš,eCirkulár pre pílenie dreva podľa techniokeho rikonštruovaný tek.že na ooenom ráme Je v otoůnom čane 5 uevnenáoodetava g.Na podetave 2 Je upevnený hnaoi elektromotor 3. ktorý Je klinovým remeň łä epojený e upínaoou oekou 3 lloveho kotúče § Ďalej na podeteve 2 Je ukotvené lanko Z. ktore Je cez kladky §Lg upevnené na rameno pákového prevodu LZ Pákový prevod L 1 Je otoč ným čapom...

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 724

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gregor Emil, Dvorský Pavel

MPK: B27B 3/00, B27B 15/00

Značky: drevnej, hmoty, spracovanie, pozdĺžne, zariadenie

Text:

...pohybujú v priečnom smere a spoločne s pilovým pásom vo výškovom smere.Na pripojenom obrázku je schematickv znázornene zariadenie na spracovanie drevnej hmoty rezom vo dvoch rovinách.Zariadenie podľa technické riešenia tvori pilový pás gs predrezávacim kotúöom 34 ktorý je uchytený na samostatnej pohonnej jednotke 3 Predrezavaci kotúčje umiestnený pred pilovým pásomga je presne V jeho rovine. Predrezávací kotúč sa zarezava do drevnej hmoty...

Zariadenie na spracovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 585

Dátum: 07.09.1994

Autor: Palacký Alois

MPK: B27H 1/00, B27B 15/00

Značky: spracovanie, dřeva, zariadenie

Text:

...nevyžaduje hoblovanie pred brúsenim.Drevo sa upne medzi dve čeľuste. otočné okolo svojej osy a zaistíteľné v nastaviteľných polohách. Čeľuste umožňujú otáčanie upnutého dreva okolo svojej osi a zaistenie proti ľubovoľnému pretočeniu v nastaviteľných polohách. najmä po 900. Rovnobežne s osou je drevo obrezávané. alebo odrezávanć reznýmnástrojom umiestneným na na suporte. Pritom je umožnené3 nastavovanie ľubovoľných hrúbok odrezávaných...

Prenosné rozrezávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277746

Dátum: 11.05.1994

Autor: Jindra Josef

MPK: B27B 17/00

Značky: zariadenie, prenosné, rozrezávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosné rozrezávacie zariadenie na princípe pojazdovej dráhy a vozíka, nesúceho reťazovú pílu, má pojazdovú dráhu zostavenú z aspoň dvoch čiastkových rámov (10) s aspoň dvoma kotevnými stĺpikmi (20), pričom vozík (26) má celkove tvar obráteného U, je na ráme uložený cez vodiace kotúče na jednej strane a oporný kotúč na strane druhej a obsahuje vo svojej hornej časti priečne posuvové ústrojenstvo, ku ktorého priečnemu suportu (41) je upevnená...

Ručné zariadenie na úpravu rozvodu zubov píl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 258

Dátum: 09.09.1993

Autor: Kimák Pavol

MPK: B27B 31/06

Značky: ručné, rozvodu, úpravu, zariadenie, zubov

Text:

...podstate spočíva v tom, že v tělese jsou na čepech uchyceny rukojetí opatřené přítlačnou plochou. Ta zasahuje pod posuvný přítlačný čep, jehož horní hrane má stejný úhel zešikmení jako vyměnitelný protikus. Přední část tělesa je opatřena regulačním šroubem. Rukojeti jsou vzájemné propojeny spojovacím šroubem.Na připojeném výkresu je znázorněno zařízení k úpravě rozvodu zubů Pĺl v podélném řezu.Příklad provedení technického řešeníRuční...

Rámová píla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 42

Dátum: 07.07.1993

Autor: Müller Václav

MPK: B27B 3/30

Značky: píla, rámová

Text:

...výhodou rámové píly dle techníckeho řešení jerozdělení bočnice stroje na přední a zadní bočnicí, a to na oboustranách stroje.Výměna pilového závěsu se provádí ze strany stroje, po oddálení přední bočníce od zadní bočnice, není nutné demontovathubící pro odsavaní pilín aní odstraňovat řezaný materíal.Celáoperace výměny pílového závěsu je snadná a rychla a ztrátový čass tím spojený se minimalízuje.Další výhodou je í snadná a rychlá oprava a...

Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277764

Dátum: 18.11.1992

Autor: Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/02

Značky: spracovania, tohto, spôsobu, guľatiny, pozdĺžneho, drevenej, vykonávaniu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spočíva vo vykonaní vertikálneho zárezu do hmoty drevenej guľatiny po celej jej dĺžke na vopred nastavenú hrúbku prírezu a v súčasnom alebo následnom horizontálnom podrezaní tejto hrúbky po celej dĺžke drevenej guľatiny. Zariadenie pozostáva z dvoch suportov umiestnených v oceľovom ráme, pričom na prvom suporte je umiestnený vertikálny pílový kotúč (2) spojený s pohonnou jednotkou (5) a na druhom suporte je umiestnený horizontálny pílový kotúč...