B25J 18/00

Vyvážený pneumatický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20200

Dátum: 10.05.2013

Autor: Lorengo Giovanni

MPK: B25J 13/00, B25J 18/00, B25J 19/00...

Značky: manipulátor, vyvážený, pneumatický

Text:

...ktorý sa môže pohybovať po zdĺž koľajníc. V týchto iných aplikáciách je otočná zostava l 3 umiestnená hornou neotočnoučasťou. V nasledujúcom texte sa termíny a výrazy, ktoré indikujú polohy a orientácie a akými sú napr. horná a spodná, používajú len vo vzťahu so zobrazeným príkladom a preto neobme dzujú predmet tohto vynálezu.0011 V uskutočnení zobrazenom na obr. 4 má otočná zostava 13 dvojicu zvislých nosičov 15(z ktorých je viditeľný len...

Zariadenie na natáčanie objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5008

Dátum: 28.07.2006

Autor: Reiss Günther

MPK: B25J 18/00, B25J 9/10

Značky: zariadenie, objektov, natáčanie

Text:

...natáčania a umožňujú teoretické natáčanie nástroja o 360 °. Všetky ostatne nevýhody mechanizmov s kĺbovýmirovnobežníkmi však zostávajú zachované.0011 Je teda úlohou vynálezu navrhnúť zariadenie na natáčanie objektu okolo priestorovo pevnej osi, pričom priestorovo pevná osa má v zmysle virtuálnej osi ležať mimo priestoru nárokovaného zariadením. Pohon zariadenia má byť výlučne realizovaný pomocou (jediného) rotačného alebo aj voliteľne...

Prestavitelné čeluste najmä pre chápadlovú jednotku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264183

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tomšík Jozef, Dobrovický Miloš, Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš

MPK: B25J 18/00

Značky: chápadlovú, jednotku, čeľuste, najmä, přestavitelné

Text:

...na dne upínacieho rybinového vybrania čeluste je vytvorené zahlbenie pre vystupujúce časti prestavovacej skrutky.Prínos-om vynálezu je, že prestavitelné čeluste môžeme plynule prestav-it podla vel 2kosti a tvaru súčiastky, respektíve obrobku. Časy potrebné na zoradenie čelustí ehápadla sú tým skrátené na minimum.Na priloženom výkrese je priklad prevedenia prestavitelných čelusti podľa vynálezu, kde obr. 1 je nárys prestaviteľnej čeluste, na...

Klbová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254043

Dátum: 17.12.1987

Autori: Korecký Vladimír, Chropeň Igor

MPK: B25J 18/00

Značky: kĺbová, jednotka

Text:

...prostriedkov určených pre tento účel pri zachovaní minimálneho zastavaného a pracovného priestoru.Prikladné vyhotovenie kĺbovej jednotky podľa vynálezu, určenej pre manipulátor na podávanie a odoberanie plochých materiálov s využitím prisavkoveho mechanizmu, je schematicky znázornená na priložených vý 4kresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys a na obr. 2 bokorys kĺbovej jednotky. K neznázornenému stojanu je pripevnenä pevná priruba 1,...

Dvojpolohový rotačný modul s tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249489

Dátum: 12.03.1987

Autori: Merčiak Ján, Palko Anton, Olejár Mikuláš

MPK: B25J 18/00

Značky: tlmením, rotačný, dvojpolohový, modul

Text:

...je, že každý z piestov je na jednom svojom čela opatrený odpruženým dorazom, oproti ktorému je v stene nosného telesa umiestnená prestaviteľná dorazova skrutką a na výstupnej prirube je pevne uchytený doraz, zasahujuci svojou dotykovou častou do priestoru nad kruhovou dráäkou vytvorenou v nosnom telese a opatrenou prestaviteľnými narážkami.Výhody dvojpolohového rotačného modulu s tlmenim podľa vynálezu sú v tom, že zabezpečuje dosiahnutie...