B25J 17/00

Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7454

Dátum: 01.06.2016

Autori: Piteľ Ján, Balara Milan, Hošovský Alexander, Tóthová Mária

MPK: B25J 13/06, B25J 9/02, B25J 17/00...

Značky: aktuátor, umelými, pneumatickými, svalmi, antagonisticky, riadený

Text:

...IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2009), Singapore, 2009, pp. 1383-1388.° Jouppila, V.T., Gadsden, S.A, Bone G.M., Ellman, A.U., Habibi, S.R. Sliding Mode Control of a Pneumatic Muscle Actuator System with a PWM Strategy. International Journal of Fluid Power, Vol. 15, Issue 1,2014, pp. 19-31.More, M., Líška, O. Comparison of Different Methods for Pneumatic Artíficial Muscle Control. 11 th IEEE...

Aktuátor s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7214

Dátum: 04.08.2015

Autori: Tóthová Mária, Vagaská Alena, Balara Milan, Hrehová Stella

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: aktuátor, umelými, svalmi

Text:

...naplnením obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu).Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdlžnou osou aktuátora). Vypúšťaním plynu z jedného umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným tlakom. Uvedený dej spôsobí posun ohybného pásu a súčasne...

Aktuátor s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7213

Dátum: 04.08.2015

Autori: Vagaská Alena, Tóthová Mária, Hrehová Stella, Balara Milan

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06

Značky: svalmi, umelými, aktuátor

Text:

...ramena je nastavená naplnením obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu).Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdĺžnou osou aktuátora). Vypúšťaním plynu z jedného umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným tlakom. Uvedený dej spôsobí posun ohybného...

Aktuátor so sériovo spojenými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288299

Dátum: 15.07.2015

Autori: Mižáková Jana, Balara Milan, Piteľ Ján, Vagaská Alena

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06, G05B 17/02...

Značky: spojenými, sériovo, aktuátor, svalmi

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor so sériovo spojenými umelými svalmi je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (3). Cez ne je vsunutý hnací hriadeľ (21), pevne spojený s hnacou kladkou (15). Umelé svaly (6) a (36) sú jedným koncom prichytené k predným držiakom (4) prostredníctvom príchytiek (14) a súčasne opačné konce umelých svalov (6) a (36) sú pripojené k umelým svalom (16) a (26)...

Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288298

Dátum: 15.07.2015

Autori: Hošovský Alexander, Balara Milan, Piteľ Ján, Mižáková Jana

MPK: B25J 17/00, G05B 17/02, B25J 13/06...

Značky: umelými, svalmi, zapojenými, paralelně, aktuátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3), pevne spojený s hnacou kladkou (10). Umelé svaly (6), (16), (26), (36) sú jedným koncom prichytené k zadným držiakom (7), opačné konce sú v dvojici umelých svalov (6), (16) navzájom prepojené ohybným pásom (18), navlečeným na kladku (14), a...

Aktuátor s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288297

Dátum: 15.07.2015

Autori: Piteľ Ján, Balara Milan, Tóthová Mária

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06

Značky: aktuátor, svalmi, umelými

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s umelými svalmi je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3) pevne spojený s excentrickými kladkami (4) a (14), na ktorých sú navlečené ohybné pásy (5) a (15). Ich konce sú spojené s príslušnými umelými svalmi (6) a (16), pričom tieto ohybné pásy (5) a (15) sú opačnými koncami pripevnené k príslušným excentrickým kladkám (4)...

Aktuátor s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288296

Dátum: 15.07.2015

Autori: Vagaská Alena, Tóthová Mária, Piteľ Ján, Balara Milan

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: svalmi, umelými, aktuátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s umelými svalmi je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3) pevne spojený s oválnou vačkou (4), po ktorej je prevlečený ohybný pás (5), ktorého konce sú spojené s umelými svalmi (6) a tie sú opačnými koncami pripevnené k zadným držiakom (7). Súčasne je na hriadeľ (3) pevne nasunutý náboj ramena (12), ktorý je spojený s...

Lineárny aktuátor s umelým svalom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7080

Dátum: 01.04.2015

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Vagaská Alena, Piteľ Ján

MPK: B25J 19/00, B25J 17/00, B25J 13/06...

Značky: lineárny, umělým, svalom, aktuátor

Text:

...média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou. Vypúšťaním plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu pritlačnej pružiny, a tým aj k rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média v umelom svale dochádza ku kontrakcii umelého svalu, a tým aj ku skracovaniu aktuátora. Rozsah pohybu aktuátora je...

Lineárny aktuátor s umelým svalom – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6969

Dátum: 04.11.2014

Autori: Krchová Denisa, Piteľ Ján, Vagaská Alena, Balara Milan, Mižáková Jana

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06, B25J 19/00...

Značky: lineárny, aktuátor, umělým, svalom

Text:

...sa súčasne rovnako mení aj d žka a sila súbežne spojenej prítlačnej pružiny. Pri konštantnom tlaku média sa dĺžka aktuátora ustáli na rozmer zodpovedajúci rovnosti opačne na seba pôsobiacich síl vyvinutých umelým svalom a prítlačnou pružinou.Vypúšťanim plynného média z umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne k rozpínaniu prítlačnej pružiny, a tým aj rozťahovaniu aktuátora. Pri zvyšovaní tlaku plynného média V umelom svale...

Aktuátor s umelými svalmi III.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288197

Dátum: 22.05.2014

Autori: Balara Milan, Hošovský Alexander, Piteľ Ján, Boržíková Jana

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: umelými, aktuátor, svalmi

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s umelými svalmi III. je tvorený základnou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3) pevne spojený s vačkou (4), po ktorej je prevlečený ohybný pás (5), ktorého konce sú spojené s umelými svalmi (6), a tieto svaly sú opačnými koncami pripevnené k zadným držiakom (7). Súčasne je na hriadeľ (3) pevne nasunutý náboj ramena (12), ktorý je spojený...

Aktuátor s umelými svalmi IV.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288196

Dátum: 22.05.2014

Autori: Tóthová Mária, Piteľ Ján, Balara Milan, Havran Michal

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06

Značky: svalmi, umelými, aktuátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s umelými svalmi IV. Je tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvoma stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené ložiskové puzdrá (11). Cez ne je vsunutý hriadeľ (3), pevne spojený s excentrickou kladkou (4), po ktorej je prevlečený ohybný pás (5), ktorého konce sú spojené s umelými svalmi (6) a tieto sú opačnými koncami pripevnené k zadným držiakom (7). Súčasne je na hriadeľ (3) pevne nasunutý náboj ramena (12), ktorý je...

Aktuátor s umelými svalmi II.

Načítavanie...

Číslo patentu: 288194

Dátum: 22.05.2014

Autori: Piteľ Ján, Boržíková Jana, Havran Michal, Hošovský Alexander, Balara Milan

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: umelými, aktuátor, svalmi

Zhrnutie / Anotácia:

Aktuátor s umelými svalmi, tvorený základovou doskou (1) s pevne pripojenými dvomi vnútornými stĺpikmi (2), ku ktorým sú pevne pripojené vnútorné ložiskové puzdrá (23), s ložiskami (13). Cez ne je vsunutý hriadeľ (6) s pevne nasunutou kladkou (7) a s pevne pripojeným hnacím ozubeným kolesom (14). Cez kladku (7) je prevlečený ohybný pás (8), ktorého konce sú spojené s umelými svalmi (9), a tie sú opačným koncom pripevnené k zadným držiakom (10)....

Aktuátor so sériovo spojenými umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6547

Dátum: 02.10.2013

Autori: Mižáková Jana, Piteľ Ján, Vagaská Alena, Balara Milan

MPK: G05B 17/02, B25J 13/06, B25J 17/00...

Značky: spojenými, sériovo, umelými, svalmi, aktuátor

Text:

...príslušný hriadeľ kladky. Druhý umelý sval v dvojici je opačným koncom spojený s k nemu zndpovedajúcim svalom ďalšej dvojice umelých svalov hnacím ohybným pásom. Hnací ohybný pás súčasne dolieha na kladku hriadeľa aktuátora. Tento hriadeľ je nasunutý do ložiskových puzdíer aktuátora. Na hriadeľje súčasne pripojený náboj ramena aktuátora spojený s ramenom, na ktoromje pripojená úťaž.Každá dvojica umelých svalov nahradzujúca dlhý umelý sval...

Aktuátor s paralelne zapojenými umelými svalmi – I.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6541

Dátum: 02.10.2013

Autori: Mižáková Jana, Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Balara Milan

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00, G05B 17/02...

Značky: umelými, paralelně, svalmi, aktuátor, zapojenými

Text:

...jedným koncom prichytené k zadným držiakom, opačné konce sú v každej dvojici navzájom prepojené ohybným pásom. Tento pás je v každej dvojici navlečený na kladku, ktorá je nasunutá do kovania kladky a do obidvoch je nasunutý hriadeľ kladky. Kovania kladiek od každej dvojice sú spojené ohybným pásom, ktorý je navlečený na hnaciu kladku,ktorá je pevne spojená s hriadeľom aktuátora. Ten je nasunutý do ložiskových puzdier aktuátora. Na hriadeľ je...

Aktuátor s umelými svalmi – VI.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6442

Dátum: 03.06.2013

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Piteľ Ján

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: umelými, aktuátor, svalmi

Text:

...osou aktuátora). Vypúšťanirn plynu z jedného umelého svalu dochádza k jeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným tlakom. Uvedený dej spôsobí posun chybného pásu a súčasne odvaľovanie kruhovej kladky sprevádzané otáčaním hriadeľa. Každé pootočenie hriadeľa (spôsobené úbytkom určitého objemu vzduchu z príslušného umelého svalu) je určené rovnosťou točivých momentov medzi umelými svalmi....

Aktuátor s umelými svalmi – V.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6388

Dátum: 01.03.2013

Autori: Piteľ Ján, Vagaská Alena, Balara Milan, Tóthová Mária

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: svalmi, aktuátor, umelými

Text:

...poloha ramena je nastavená naplnenim obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu). Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdĺžnou osou aktuátora). Vypúšťanim plynu z jedného umelého svalu dochádza kjeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným tlakom. Uvedený dej spôsobi...

Aktuátor s umelými svalmi – IV.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6209

Dátum: 06.08.2012

Autori: Havran Michal, Piteľ Ján, Balara Milan, Tóthová Mária

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: svalmi, umelými, aktuátor

Text:

...mimo stredu kladky) namiesto doteraz používanej kladky kruhového tvaru so stredom otáčania totožným s geometrickým stredom. Aktuátor v doterajšom riešení funguje tak, že počiatočná poloha ramena je nastavená naplnením obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu). Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdĺžnou osou aktuátora)....

Aktuátor s umelými svalmi – III

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6154

Dátum: 04.06.2012

Autori: Hošovský Alexander, Balara Milan, Piteľ Ján, Boržíková Jana

MPK: B25J 13/06, B25J 17/00

Značky: aktuátor, svalmi, umelými

Text:

...funguje tak, že počiatočná poloha ramena je nastavená naplnením obidvoch umelých svalov na určitý (maximálny) tlak plynného média (vzduchu). Svaly v dôsledku rovnakej kontrakcie vymedzia polohu ramena aktuátora do referenčnej (počiatočnej) polohy (rovnobežne s pozdlžnou osou aktuátora). Vypúšťaním plynu z jedného umelého svalu dochádza kjeho predlžovaniu a súčasne ku kontrakcii druhého umelého svalu, ktorý je naďalej pod počiatočným...

Aktuátor s umelými svalmi – II

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6123

Dátum: 03.05.2012

Autori: Havran Michal, Boržíková Jana, Balara Milan, Piteľ Ján, Hošovský Alexander

MPK: B25J 17/00, B25J 13/06

Značky: aktuátor, umelými, svalmi

Text:

...čo je vykompenzovane zavedením vhodného prevodu medzi umelým svalom a kladkou hriadeľa. Navrhované technické riešenie tento prevod uskutočňuje pripojením ozubeného prevodu (napr. do pomala l 2), pričom hnacie koleso je nasadené na hriadeľ kladky,na ktorej je navlečený ohybný pás a ktorýje svojimi koncami spojený s umelými svalmi. Hnané kolesoje nasadené na ďalší hriadeľ, na ktorom je nasadený aj náboj ramena, ktoré unáša príslušnú záťaž....

Modulárny robotický aktuátor s umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5689

Dátum: 04.03.2011

Autori: Paško Ján, Balara Alexander

MPK: B05B 12/00, B25J 17/00, F16H 21/00...

Značky: svalmi, modulárny, aktuátor, robotický, umelými

Text:

...technické riešenie, ktorého podstata spočíva vtom, že vychádza z koncepcie riešenia striekacieho robota s odlišnou filozofiou výberu pohonov a riešenia nosných častí robota. Vychádzajúc z požiadaviek na funkciu striekacieho robota a s prihliadnutím na ich doterajšie nedostatky je forrnulovaná koncepcia riešenia konštrukcie ramien a pohonov robota tak, že v porovnaní so súčasne riešenými robotrni bude koncepcia pohonov a konštrukcie ramien...

Otočný nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 265128

Dátum: 13.10.1989

Autor: Čech Ivo

MPK: B25J 17/00

Značky: nosník, otočný

Text:

...přenášení břemen z plochy mezikruží, které je dáno rozdílem radiusů mezi vzpřímeným a sklopeným nosníkem. Hmotnost břemene je dána zátěžovým diagramem zařízení.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení otcčného nosníku podle vynálezu,kde obr. 1 představuje püdorys a obr. 2 osový řez.Na vodicích tyčích g pevně připojených k částečně zakreslenému nosnámu tělesu Q manipulátoru pomocí šroubů lg, je nesunuta pevná vidlice 3,...

Kulový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262486

Dátum: 14.03.1989

Autor: Čech Ivo

MPK: B25J 17/00

Značky: kulový, závěs

Text:

...otvory kulové misky a jsou zašroubované do otvoru otočného nosníkn, přičemž mezi hlavami šroubů a kulovou miskou jsou na šroubech uložený pružiny.Předpětím šroubů a pružin je dán třecí moment na kulové ploše kulové misky s kulovým čepem, který na jedné straně tlumí kývání uchopovadla s břemenem pŕinepřesném najetí manipulátoru a na druhé straně však umožňuje uchopení a uložení břemene při nepřesném najetí manipulátoru.Na pŕiloženém výkrese...

Vyložené trojčelusťové chápadlo s rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 17/00

Značky: rotáciou, trojčelusťové, vyložené, chápadlo

Text:

...priestorové a rozmerové dimenzie rovnaké, je možné vybavit chápadlo prispôsobenými čeľusťami z oboch strán. Rotácia dovoľuje robotu vykonávanie prídavných otočných pohybov s výliskom po jeho vybratí z lisu podľa potrieb komplexnejšieho riešenia bezobsluhových pracovísk.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazené v reze prikladné prevedenie vyloženého trojčeľusťového chápadla s rotaciou podľa vynálezu a na obr. 2 vyobrazené príkladné...

Pružný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 255679

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sotona Jiří, Drbohlav František, Anderle Karel

MPK: B25J 17/00

Značky: závěs, pružný

Text:

...ale mimo osu otáčení příruby koncového členu tak,že jejich počet je nejméně tři, přičemž na Výkyvné části je ložisko a narážka.Podstatnou výhodou pružného zâvěsu podle Vynálezu je, že pevné snímače polohy zajiščují bezpečnostní funkci i při nepřetržitém otáčení příruby koncového členu průmyslového robotu nebo manipulátoru. Další podstatnou výhodou je, že se nemění působiště zatěžující síly a zvyšuje se citlivost na výchylku Výkyvné...

Vyvažovacia jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 243934

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel, Diviš Bohumil

MPK: B25J 17/00

Značky: vyvažovacia, jednotka, robota, priemyselného

Text:

...robota a na obr. 2 je nakureslený priklad použitia vyvažovacej jednotky na priemyselnom robote. Na obr. 3 je znázor 4nená Vyvažovacie jednotka V reze rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 V reze rovinąou B-B z obr. 1.Vyvažovacie jednotka priemyselného robota je tvorená telesom 1, ktoré je prostredníctvom viek 16 pevne spojené s rúrkou 2 pomocou IľlElÍĺIC 18. V rúrke 2, ktora má pozdĺžne vybrania je uložená piestnica 3 s pozdĺžnyml drážkami. Na...

Otáčecí kloub k manipulátorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 240450

Dátum: 15.12.1986

Autor: Protiva Miroslav

MPK: B25J 17/00

Značky: kloub, manipulátorům, otáčecí

Text:

...Kpome aroro, norpeóymrca aammrnue ycrponcmna, Koropue npenornpawar Bunnmmenme nopmneü npm paspune xanama. Manecrna ranme Bpamaľensnax mapa xxx Mannnyngwbpon Ha ocHoBe Bpamammeroca nopmna, c rmnpaannuecxmm npnnoaom, Ana yrnonnx nepememenmñ MeHme 360 °.(HaIeHT ľĽPDDPJPI 48 I 99). Bpamarenbxaa napaxapaxrepnayeçca TGM, qro B Kopnyce pacnonoxena OCL npamammeroca nopmnn, Ha nepumempe Koropon Haxonmwca pannansnaa K~ Hanna c...