B25H

Príručný zásobník spojovacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7076

Dátum: 01.04.2015

Autor: Štellner Marek

MPK: B25H 3/02, B65D 85/24

Značky: materiálů, spojovacieho, príručný, zásobník

Text:

...druhov spojovacích materiálov vybavená deliacimi priehradkami. lnfonnačný blok na uvedenie obchodných informácií - je to prvok, ktorý informuje spotrebiteľa o spojovacom materiáli obsiahnutom v priručnom zásobníku, najmä o jeho množstve, prípadne váhe. Informačný blok na uvedenie obchodných informácií je tvorený napr. etiketou, ktorá sa nalepí na výrobok. Tiež môže byť uskutočnený ako visačka alebo potlač urobená priamo na vhodnom mieste...

Transportný vozík pre motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13777

Dátum: 26.02.2009

Autori: Spahn Lothar, Burgert Thomas

MPK: B23P 19/04, B62D 65/18, B25H 1/00...

Značky: transportný, vozík, motor

Text:

...vozík pre motor podľa vynálezuobr. 3 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s motorom,ktorý je na ňom uložený a obr. 4 bokorys transportného vozíka pre motor podľa vynálezu spoločne s dopravnýmvozidlom bez vodiča pre transportný vozík pre motor.Tu predložený vynález sa týka transportného vozíka pre motor na ukladanie a dopravu aspoň čiastočne zmontovaného motora motorového vozidla, a to spaľovacíeho motora....

Pomocné zariadenie na spájanie dvoch drevených hranolov prostredníctvom skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12999

Dátum: 30.03.2008

Autor: Bässler Uwe

MPK: B25H 1/00, B23B 47/28, B25B 23/08...

Značky: prostredníctvom, dřevěných, hranolov, dvoch, pomocné, spájanie, skrutiek, zariadenie

Text:

...spájanie hranolov vzájomne uložených v tvare T, ako aj vzájomne paralelne na sebe uložených hranolov.0008 Ako riešenie úlohy je navrhnuté pomocné zariadenie, ktoré pozostáva zo spojovacieho dielu a dielu šablóny. Spojovací diel slúži na pomocné zhotovenie a zaistenie správnej vzájomnej polohy hranolov a podporuje správne nasadenie dielušablóny. Spojovací diel sa podľa určenia dočasne spojí prostredníctvom skrutiek prinajmenšom s jedným z...

Priehradkový rozdeľovník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8670

Dátum: 06.08.2007

Autor: Hohl Wolfgang

MPK: B25H 3/06, A47B 88/20

Značky: priehradkový, rozdeľovník

Text:

...že táto sa pri jednostrannom zaťažení zdeformuje tak, že sa jej horná hrana z roviny V nezataženomstave vychýli a tým sa vytvorí štrbina.Podľa dalšieho vytvorenia vynálezu je medzistena. pevne spojená s dnmn a s okrajom, pričom môže byt najmä tiež dnoPriehradkové rozdeľovniky sú často skonštruované tak, že pozostávajú zo zostaviteľných jednotlivých dielovą ktoré sa prostrednictvom zárezov vzájomne zablokujú. Podľa vynálezu je teraz navrhnuté,...

Zariadenie pre ručnú manipuláciu s hrncom tlmiča výfuku a postup výmeny odnímateľného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3866

Dátum: 04.09.2006

Autor: Guilleminot Jean-jacques

MPK: B25H 1/00, B25B 27/02, F01N 7/18...

Značky: manipuláciu, výměny, prvků, tlmiča, ručnú, zariadenie, postup, odnímatelného, výfuku, hrncom

Text:

...zariadenie pre manuálnu manipuláciu, ktoré obsahuje podporný nosník manipulovaného diela, ktorý môže byť 2 horizontálnej konfigurácie vychýlený do vertikálnej konfigurácie a ktorý je opatrený strmienkand pre uchytenie manipulovaného dielu k podpornemu nosniku. V prípade manipulácie s hrnconn výfuku,ktorého filtračná kartuša má byť vymenená, sa však totozariadenie ukazuje byť málo praktické a nebezpečné, pretožeoperátor je vždy nútený vynaložiť...

Stohovateľný kufrík na nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1894

Dátum: 14.09.2004

Autor: Runge Erich

MPK: B25H 3/00

Značky: kufrík, stohovatelný, nástroje

Text:

...na veku dole uloženého kufríka na nástroje. V Spojenej polohe sa teda bezprostredne spoja spojovacie výstupky 42, 43 dvoch rôznych kufríkov na nástroje pomocou spojovacej západky 36, zatiaľ čo ložisková os 38 spojovacej západky 36 je nezaťažená.Samozrejme, že je možné aj otvoriť veko spodného kufríka na nástroje napriek tomu, že je na ňom umiestnený druhý kufrik na nástroje. Druhý kufrik na nástroje sa v tomto prípade odklopí spoločne s vekom...

Skladový riadiaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4572

Dátum: 13.09.2004

Autor: King Roy Derrick

MPK: B25H 3/00

Značky: riadiaci, systém, skladový

Text:

...na identifrkovanie nástrojov z prijatých signálov podľavybratí, ktorým sú snímače priradené, a na zaznamenávanie vyberania a opätovného ukladanianástrojov, a výstupné zariadenie na indikáciu prítomnosti a/alebo neprítomnosti nástrojov v0011 Systém sleduje, ktoré nástroje boli vybrané z kontajnera a opätovne do neho uložené, a indikuje prítomnosť a/alebo neprítomnosť nástrojov. To uľahčuje vyhodnotenie, či všetky nástroje vybrané z...

Skrinka na náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283530

Dátum: 04.08.2003

Autor: Müller Lothar

MPK: B25H 3/00

Značky: skříňka, náradie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skrinka na náradie, ktorá má vnútri umiestnený elektrický kábel (3), navinutý na aspoň jednej káblovej cievke (4) otočne pripevnenej vnútri a vybavenej zariadením (6) na navíjanie kábla (3) a v jednej stene (7) je vytvorený prvý otvor (8) na vyvedenie prvého prípojného konca (9) elektrického kábla (3) s elektrickou zástrčkou (10), pričom v ďalšej stene (11) je vytvorený druhý otvor (12) na vyvedenie druhého prípojného konca (13)...

Stohovateľná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1542

Dátum: 10.08.2002

Autori: Kollmar Frank, Frank Uwe, Hohl Wolfgang

MPK: B25H 1/00, B65D 25/28, B65D 21/02...

Značky: nádoba, stohovatelná

Text:

...stohovať, má vysokú pevnosť a prípadne je použitelná aj v nastohovanom stave, teda umožní prístup kNa vyriešenie tejto úlohy navrhuje vynáleznádobu so znakmi uvedenými V nároku 1. Ďalšieuskutočnenia vynálezu sú predmetom vedľajšíchNádoba navrhnutá vynálezom teda obsahuje dve bočné steny, pričom stohovanie je účinné medzi nádobami, ktoré majú byť usporiadané nad sebou medzi bočnými stenami. Dôjde teda na zachytávanie záťaže prostredníctvom...

Nosný modul a stavebnicový držiak náradia z neho zostavený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2932

Dátum: 06.08.2001

Autor: Kapolka Jozef

MPK: B25H 1/10, B25H 3/00

Značky: stavebnicový, nosný, modul, náradia, držiak, zostavený

Text:

...modul,prípadne na nosnú stenu. Upínacie prvky môžu byt akékoľvek známe prvky od otvoru a skrutky, až po samoupínacie systémy otvor -rozpínací kolík.Je zrejmé, že v prípade výhodného riešenia aj závesné členy sú opatrené upínacími otvormi, alebo upínacími prvkami o takej istej osovej vzdialenosti ako nosné moduly. alebo jej celých presných násobkov C x.A, a CB y.B, pričom samozrejme x, y z 1.V najvýhodnejšom pripade osová vzdialenosť AB....

Hydraulická zdvíhacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2231

Dátum: 12.07.1999

Autor: Bleeker Gerardus

MPK: B66F 7/08, B25H 1/00

Značky: zdvíhacia, hydraulická, plošina

Text:

...čapy bočných zdvíhacích zariadení ramien umiestnené na výstupkoch dolného ramena. S výhodou môžu byť bočné zdvíhacie ramená vytvorenévždy z dvoch vedľa seba umiestnených profilov, ktoré sú vzá jomne spojené priečnými nosníkmi, na ktorých je pevne uchy tený výstupok. Pre uľahčenie čapu, na ktorý pôsobí zdvíhacia sila hydraulického valca a na umožnenie uskutočnenia vodorovného pohybu do zvislého pohybu je podľa technického riešenia ťažná tyč...

Stôl, najmä na prípravu a zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279696

Dátum: 06.10.1993

Autori: Demmeler Johannes, Demmeler Ludwig

MPK: B25H 1/08, A47B 13/08, B25H 1/02...

Značky: najmä, přípravu, stôl, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dosku (2) opatrenú valcovými priechodnými dierami (9), rovnomerne rozdelenými po celom jej povrchu, ktoré sú usporiadané v rovnomernom rastrovom rozmere. Na doske (2) sú upravené postranné bočnice (3, 4) smerujúce dolu, ktoré majú tiež valcové priechodné diery (9), ktoré sú usporiadané s rovnakým rastrovým rozmerom. Na doske (2) a/alebo na postranných bočniciach (3, 4) sú rozoberateľne upevnené uholníkové opory (10) s najmenej...

Horizontálny dvojrovinný stol

Načítavanie...

Číslo patentu: 266977

Dátum: 12.01.1990

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25H 1/10

Značky: dvojrovinný, horizontálný

Text:

...na obr. 3 je nakreslený bokorys zariadenia, na obr. 4 je nakreslený pôdorys základovej dosky, na obr. 5 je nakreslený pôdorys strednej dosky a na obr. 6 je nakreslený pôdorys hornej dosky.Horizontálny dvojrovinný stôl pozostáva zo základovej dosky 3 opatrenej na jednej strane ľavým valivým vedením 33, v hornej časti ktorého je vytvorená tvarová vodiaca plocha 3 s prídržnou plochou 33. Na druhej strane rovnobežne s valivým vedením 33 je...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 7/00, B25H 1/04

Značky: stavbu, zariadenie, polohovacie, upínacích, stavebnicových, pomocné, sústav

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Zařízení pro překonávání výškového rozdílu u technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239885

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hudeeek Milan, Toman Jaromar

MPK: B25H 1/18

Značky: rozdílu, technologických, výškového, překonávání, zařízení

Text:

...čepem s pružinou, který prochází otvorem ve spodní plošině.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají V odstranění poškozování odlitků, sníží se tím zmetkovitost a zvýší se produktivita práce.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn schematícky na přiloženém výkres.Zařízení podle vynálezu je uspořádáno mezi vytloukacím roštem § a žlabovým dopravníkem 2 ve slévárenskám provozu při výrobě odlitků. Zařízení je vytvořeno ze dvou plošín ,g,...

Hniezdové montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 239812

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chrz Vladimír, Prokop Bohumír

MPK: B25H 1/00

Značky: pracovisko, hniezdové, montážne

Text:

...pracovinom stole je uložený otočný stôl, ktorého veniec je pripojený s krokovým motor-om prostredníctvom prevodovej jednotky.Výhodou hniezdového montážneho prIac-oIviska podľa vynálezu je, že umožňuje vysokú adaptibilitu pracoviska pri zmene výrobku alebo technologického postupu. Praco 4visko umožňuje využívanie nového spôsobu práce, ktorý podstatne skracuje stratové časy na minimum, umožňuje popri ručných operáciach vykonávať automatické...

Kompletační stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250946

Dátum: 14.05.1987

Autor: Gross Antonín

MPK: B25H 1/00

Značky: stůl, kompletační

Text:

...plochou deskou a nosným rámem ze dvou dílů, obr. 3 boční pohled na kompletační stůl s plochou pracovní deskou a nosným rámem ze dvou dílů, obr. 4 spojení boční a podélné stěny přestavitelného ohraničujícího rámu vnějších plošných rozměrů plochých výrobků, obr. 5 čez rovinou A-A z obr. 4, obr. 6 řez plochou pracovní deskou v místě uložení pravítka v podélné drážce a na obr. 7 půdorysný pohled na plochou pracovní desku v místě uložení...

Mechanizované montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250772

Dátum: 14.05.1987

Autori: Klučka Michal, Hanák Bohuslav

MPK: B25H 3/00

Značky: mechanizované, montážne, pracovisko

Text:

...voči obsluha. Potrebná meclzizasoba súčiastok, resp. podskupín vstupujúca d-o montáže, resp. vystupujúca z montáže na dano-m pracovisku je nenáročná na priestor. Ľahké vymieňanie bnvbnových zásobnñkov,ich tndexovanie voči vodia-cej dráhe umožňuje nenáročnú manipuláciu -s nimi.Mechanizované montážne pracovisko je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. lje nakreslené pracovisko v náryse, na obr. 2 je nakreslený jeho pôdorys,...

Preklápací stol

Načítavanie...

Číslo patentu: 248097

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hrobák Miroslav, Slavík Jan

MPK: B25H 1/14

Značky: preklápací

Text:

...využitím prekrytých časov .manipulácie, Príklad konštrukčného prevedenia preklápacieho stola podľa vynálezu je na .pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zohrazený v bočnom .pohľade, na obr. 2 je znázornený pôdorys, na obr. 3 je znázornený v pracovnej polohe ľavého celku a vychystanie manipulovaného predmetu n-a pravom celku..Preklápací stôl určený pre polohovanie manipulovaného predmetu, predovšetkýmdoskovitého tvaru pre automatickú...

Zařízení pro značení os na povrchu dvou vedle sebe uspořádaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247520

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hudec Zdeněk

MPK: B25H 7/00

Značky: zařízení, uspořádaných, vedle, trubek, povrchu, značení

Text:

...deskami łł a prstencem 33, který je kluzně uložen bud mezi zkosením záchytného elementu, nebo v jiném případě na nosněm nákružku 35,který je pevně připojený k vnitřní straně jedné z kruhových desek li. Vnitřní válcová plocha nosného nákružkug§ je v kluzném styku s vnější válcovou plochou regulačního nákružku ggpevně spojeného s druhou kruhovou deskou łł.Nosný i regulační nákružek 32, 33 je po svém obvodu opatřen prüchozími otvory lg....

Montážní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 230721

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gavlík Miroslav, Hanzelka Miroslav

MPK: B25H 1/00

Značky: stůl, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší montážní stůl určený k pracím v údržbářských provozech, opravárenských dílnách a zejména tam, kde se na těchto pracovištích manipuluje se strojními díly větší hmotnosti. K boční stěně 7 montážního stolu 1 je připevněn držák 5 patního ložiska 4 a ložisková konzola 8 v nichž je otočně uložen sloup 2 kruhového průřezu opatřený zajišťovacími patkami 10, 11, k jehož střední části je připevněn elektromotor 4 s převodovkou 15 a lanovým...

Zásobník pro seřizování tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231669

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bílek Vilém, Němec Mojmír, Beneš Milan

MPK: B25H 1/06

Značky: seřizování, tyčí, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zásobník pro seřazováni tyčí, používaný zejména k automatickému naplňování zaváděcí dráhy, umístěné u stroje pro obrábění nebo dělení tyčí a trubek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyče ležící na volně prověšených řetězech jsou vynášeny do zaváděcí dráhy zmenšováním průvěsu těchto řetězů. Průvěs se zmenšuje tahem přímočarých motorů.