B25G

Aplikátor fólie na aplikáciu fólie na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19158

Dátum: 24.11.2011

Autor: Mühlenbruch Ferdinand

MPK: B25G 1/10, B25F 1/00, B29C 63/02...

Značky: aplikátor, aplikáciu, povrch, fólie

Text:

...držiaka má zakrivenýtvar tak, aby definovala hák tam, kde zakrivená strana trojuholníkového tvaru držiaka a koniec prítlačného povrchu sa k sebe približujú. Určená funkčnosť háka môže takto byť odovzdaná/vykonaná veľmi elegantným a jednoduchým spôsobom a dokonca vedie k minimalizácii množstva potrebného materiálu. 0010 Takto je poskytnutý podstatne lepší fóliový aplikátor,než tie, ktoré sú známe z doterajšieho stavu v tejto oblasti...

Teleskopický diel s aretačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9349

Dátum: 15.04.2009

Autor: Salmon Dirk

MPK: B25G 1/04, F16B 7/14

Značky: aretačným, teleskopický, zariadením

Text:

...a bez vynaloženia väčšej sily. Okrem toho má byť toto aretačnézariadenie vyrobiteľné jednoducho a s nízkymi nákladmi.N 007 Táto úloha je vyriešená teleskopickou tyčou so znakmi nároku 1. Výhodné tvary uskutočnenia vyplývajú z ostatných nárokov.0008 Úloha je predloženým vynálezom tak vyriešená, že aretačné zariadenie má prvý a druhý komponent, ktoré sú pozdĺž pozdĺžneho smeru tyčových prvkov otočne vzájomne spojené, pričom prvý...

Kryt držadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8858

Dátum: 23.10.2008

Autori: Wedler Andreas, Köster Thomas, Hetland Detlev, Storm Siegfried, Heggemann Christian, Hanning Günther

MPK: B25G 1/10, H01R 43/04, B25B 7/00...

Značky: držadla

Text:

...kryt držadla a tým je umožnená modifikácia šírky držadla klieští. Na obr. 2 je vedľa klieští napríklad pre ručnú páku 2 a 3 zobrazený priklad uskutočnenia ďalšieho výmenného krytu 8 držadla pre hornú ručnú páku 3, ktorá je prispôsobená obrysom ručnej páky 3 a obklopuje ručnú páku 3 zo štyroch strán. Ako je znázornené na obr. 2, je kryt 5 držadla výhodne vytvorený v tvare L. Chrbát 9 krytu držadla je výhodne vyklenutý v rozmere x. Mimoriadne...

Hladilo vyrobené z plastového materiálu na nanášanie hmôt pre nástenné nátery a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4562

Dátum: 03.02.2006

Autor: Gilli Alberto

MPK: E04F 21/02, B25G 1/00

Značky: nanášanie, podobně, hladilo, plášťového, nástenné, vyrobené, nátěry, materiálů, hmot

Text:

...priklad a na ktorýchObrázok 1 je schematický perspektlvny pohľad na hladidlo podľa vynálezu na nanášanie hmôt pre nástenné nátery a Obrázok 2 je rozložený pohľad na hladidlo podľa obrázku 1.0007 S odkazom na list výkresov, hladidlo na nanášanie hmot pre nástenné nátery podľa vynálezu v podstate zahŕňa čepeľ 1 vyrobenú z plastového materiálu, ktorá má vo všeobecnosti pravouhlý tvar so zaoblenými hranami rohov, skosenú obvodovú...

Rukoväť klieští

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4619

Dátum: 08.12.2005

Autor: Kizilay Gökhan

MPK: B25G 1/00

Značky: klieští, rukoväť

Text:

...sa stará hlavne o dobrú prifnavosť.0018 Materiál tretej oblasti 18 je gél a je vytvorený ako vankúšik. Materiál, ktorý sa používa pre tretiu oblasť 18 je rovnaký materiál, ako sa použlva na sedlá bicyklov. Gély majú vlastnosti, ktoré sú vhodné na použitie ako rukoväte, konkrétne nie príliš rýchla spätná deformácía a vysokápoddajnosť. 0019 Tretia oblasť 18 je srukoväťou 10 spojená nastrieknutlm, alebo je na rukováti 10 usporiadanä...

Vynálezy kategórie «B25G» v ZSSR.

Upínacie zariadenie a jeho použitie v nástroji na upratovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4665

Dátum: 18.07.2003

Autori: Fujiwara, Tanaka, Tsuchiya

MPK: A47L 13/20, B25G 1/00, A47L 13/10...

Značky: upínacie, upratovanie, zariadenie, použitie, nástroji

Text:

...umiestnený elastickom ramene siahajúcom vsmere osi, úkon na uvoľnenie poistkyzatlačením zasúvacieho výstupku zvonka do otvoru nevyžaduje veľkú silu.0014 Tento vynález môže byť skonštruovaný tak, že sa zasunie zaisťovací člen integrálne tvorenýelastickým ramenom a zasúvacím výstupkom do prednej strany samostatnej násady z jej zadného konca, a medzi zaisťovacim členom a prednou stranou samostatnej násady sa nachádza lícovacia časť pre...

Držiak a nástroj na čistenie s využitím držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8580

Dátum: 18.07.2003

Autori: Tanaka Yoshinori, Fujiwara Masatoshi, Tsuchiya Akemi

MPK: A47L 13/20, A47L 13/24, A47L 13/10...

Značky: využitím, nástroj, čistenie, držiak, držiaku

Text:

...je otoćne pripojený kprednému koncu rúčky, na upevnenie čistiacej utierky, pričom upínací člen má os otáčania orientovanú v smere, ktorý pretina os rúčky, upínací člen má klzné povrchy, ktoré sú vytvorené vo vopred definovanej kolmej vzdialenosti od osi otáčania a zárezy, ktoré sú vytvorené smerom od klzných povrchov k osi otáčania, a klzné povrchy a zárezy sa vzájomne striedajú okolo osi otáčania, rúčky, ktorá má ZaiStovací člen, ktorý má...

Páska na držadlo s gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5515

Dátum: 27.01.2003

Autor: Yu Tsai-yun

MPK: B62K 21/00, B25G 1/00, A63B 49/02...

Značky: držadlo, gélom, páska

Text:

...má vnútornú plochu 21 a vonkajšiu plochu 22, a elastickú vrstvu 30 prilepenú k celému povrchu vnútornej plochy 21 základnej vrstvy 20. Základná vrstva 20 je vyrobená z tkaniny. V tomto uskutočnení má základná vrstva 20 hrúbku približne 1,2 mm. Elastická vrstva 30 je vyrobená zo silikónového gélu, takže táto elastická vrstva spája výhody vysokej pružnosti a primeranej Iepkavosti. Pri Iepení umožňuje priľnavá sila gélu dobré priľnutie...

Porisko na gumené kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2535

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: kladivo, porisko, gumené

Text:

...krúživého a krútiaceho pohybu, ktorý v pripade, že uchopovacia časť je valcová, dáPodstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstatu tvorí skutočnosť, že uchopovacia časť je oválna a tvori ju 2/3 dĺžky poriska a upínacia časť zasahuje do 1/3 je plynulePrehľad obrázkov na gjĺkresochNa pripojenom vyobrazení je znázornený pohľad z boku na porisko gumeněho kladiva.Porisko l pozostáva z...

Porisko na kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2534

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: kladivo, porisko

Text:

...uskutočnenie má zúženie medzi uchopovacou časťou a rozšírením.Výhodou riešenia je zvýšená pevnosť, pričom účelom rozšírenia, prípadne zúženia je lepšiaPrehľad obrázkov na gýkresoch Na pripojenom vyabrazení obr. 1 znázorňuje riešenie poriska na kladivo s vyššou hmotnosťou, s rozšíreným ukončením uchopovacej časti a obr. 2 znázorňuje LikončeniePríklady uskutočnenia Porisko l na kladivo pozostáva z upevňovacej časti L 1 v reze tvaru oválu...

Porisko na kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2533

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: kladivo, porisko

Text:

...čo tvorí prvé vnútomé uchopovacíe miesto. Rozšírením pozvoľne prechádza do zúženie., čo tvorí vonkajšie uchopovacie miesto - uchop, za ktorým je zúženie, ktore prechádza do zadného rozšímjúceho sa dorazu, pričom medzipriestor tvorí druhe vnútorne uchopovacie miesto.Výhodou riešenia je rôznorodost uchopení.Prehľad obrázkov na ĽÍkTCSOCÍINalpripojenoní vyobrazení je pohľad z boku na porisko na kladivo s označením trochPorisko l na kladivo s...

Porisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2532

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: porisko

Text:

...rozširujúcej zadnej uchopovacej časti ukončenej časťou valca,polguľou alebo guľou.ľhodou takto riešeného porisica je ľahšie vyklápanie, ktoré znižuje zaťaženie zápästia, pretože krútiaci moment sa uskutočňuje pravou rukou na väčšom ramene.Prehľad obrázkov na vvkreseNa priloženom vyobrazení obr. l znázorñujelpohľad na pohrisko z bola.Porisko l je tvorené uchopovacou manípulačnou časťou, ktorá na svojom jednom konci má valcovitú upevňovaciu...

Prehnuté porisko na tesársku sekeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2531

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: porisko, sekeru, tesársku, prehnuté

Text:

...výberomNevýhodou takého riešenia je zdĺhavosť technologického procesu a prácnost.Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie, ktorého podstatu tvorí skutočnosť, že upínacia časť je ohnutá v dvoch na sebe kolmých rovinách, pričom upinacia časť je rozširujúea so zadnýmrozširujúcim a následne zužujúcim sa dorazom, v reze tvaru oválu.Prehľad obrázkov na výkresoch Na pripojenom vyobrazení obr. 1 je pohľad z boku na...

Porisko na rýľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2530

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: A01B 1/02, B25G 1/10

Značky: rýľ, porisko

Text:

...kužeľa, na ktorého menšej základní je spojovacia časť, ktorá korešponduje s podobnou časťou na priečnej časti a je s ňou spojená fixačným prvkom, výhodne klincom. Priečna časťporiska má tvar časti medzikružia.Výhodou riešenia poriska na rýľ je skutočnosť, že upevnenie nástroja - rýľa je vylepšené a dosahuje sa vyšší stupeň univerzálnosti upevňovacej časti pre rôzne druhy rýľov od širokej škályPrehľad obrázkov na výkresoch 1Na pripojenorn...

Porisko na rýľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2529

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10, A01B 1/02

Značky: porisko, rýľ

Text:

...1/5 celkovej dĺžky poriska, prechádza do uchopovacej časti tvaru zužujúceho sa zrezaného rotačného kužeľa zasahujúc do blízkosti 2/5 celkovej dĺžky poriska a ďalej prechádza do valcovej uchopovacej časti ukončenej polguľou,prípadne guľou.Výhodou technického riešenia poriska na rýľ je skutočnosť, že upevnenie rýľa je univerzálnejšie, dlhodobejšie, so znížením oteru dlani a prstov. Má univerzálne uskutočnenie aj naPrehľad obrázkov na...

Porisko na páčiaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2528

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: porisko, nástroj, páčiaci

Text:

...riešením dochádza k spevneniu konca poriska na páčiaci nástroj, ktorý jeupevnený pevne, čo vplýva na bezpečnosť pri práci.Prehľad obrázkov na yýkrese Na pripojenom výkrese obr. l znamená bočný pohľad na porisko páčiaceho nástroja a obr.2 je pohľad zhora na klinovité čelo.Príklady uskutočnenia Porisko 1 na páčiaci nástroj pozostáva z upevňovacej časti Q tvaru pozdĺžne klesajúceho klinu, do ktorej z jednej strany zasahuje klinovité čelo l.7....

Porisko na tesársku sekeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2527

Dátum: 11.07.2000

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10

Značky: sekeru, tesársku, porisko

Text:

...a spevňovaciu rozširujúcu časť s nábehom, jeho homá rovinná rozširujúca plocha pozvoľna prechádza do oválnej klesajúcej a následne nenrennej uchopovacej časti ukončenej zadným vjednom pohľade rozšimjúcim sa dorazom.Výhodou tohoto riešenia je zvýšená opakované presnosť úderu, spoľahlivé upnutie sekeryPrehľad obrázkov na gýkresoch Na priloženom vyobrazení obr. l je bočný pohľad na porisko na tesársku sekeru a obr. 2 jepohľad zhora na riešenie...

Porisko na krompáč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2264

Dátum: 10.09.1999

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10, A01B 1/06

Značky: krompáč, porisko

Text:

...reze eíiptickej, ktorá prechádza do oválnej časti, blízkej kruhu, prípadne do kruhovej časti.Nevýhodu riešenia tvorí skutočnosť, že pri silnejšom páčení a kopaní je slabý koniecporiska, ktorým sa nedá vytvoriť dostatočná sila na páke.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie poriska na krompáč, ktorého podstatu tvorískutočnosť, že koniec oproti upevňovacej časti má oválne slzíčkové rozšírenie.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení...

Ergonomická antivibračná rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1261

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan, Bagin Milan

MPK: B25G 1/01

Značky: rukoväť, antivibračná, ergonomická

Text:

...podľa úžitkového vzoru, ktorého podsta tou je, že pozostáva z gumotextilného valcovitého plášťa opatreného z vnútornej strany po.obvode antivibračnými výstupkami a z jednej vonkajšej strany ergonomickými výstupkami, pričom gumotextilný valcovitý plášť je z jednej strany ukončený otvorom pre nasunutie na kovovú rúčku a z druhej strany antivákuovým otvořom. Jeho výhodou je, že rukoväť je pre styk s kovovou časťou opatrená vzduchovými...

Viacúčelová rukoväť na upnutie tŕňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277692

Dátum: 08.06.1994

Autori: Lomoz Stanislav, Vácha Milan, Krejčí Vladimír, Blažek Miloš, Susa Miroslav

MPK: B25G 3/00

Značky: viacúčelová, upnutie, trňa, rukoväť

Zhrnutie / Anotácia:

Rukoväť (1) je opatrená pozdĺžnou dutinou (4) na zapustenie tŕňa (3) a vonkajším obvodovým závitom (5) na naskrutkovanie zaisťovacej matice (2). Pred týmto vonkajším obvodovým závitom (5) je vytvorený vonkajší prstencový kužeľ (7) s najmenej jedným axiálnym prierezom a vo vnútornej stene dutiny (4) je vytvorený axiálne drážkovaný aretačný prstenec. Podstata riešenia spočíva v tom, že medzi vonkajším prstencovým kužeľom (7) a vonkajším obvodovým...

Antivibrační rukojeť

Načítavanie...

Číslo patentu: 234911

Dátum: 15.01.1987

Autor: Drahoš Jiří

MPK: B25G 1/10

Značky: rukojeť, antivibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká antivibrační rukojeti mechanizovaného ručního nářadí, vykazující útlum vibrací přenášených do rukou obsluhy. Podstatou vynálezu je umístění tlumicí vložky z materiálu s velkým vnitřním útlumem do dutiny mezi vlastní rukojeť drženou rukou obsluhy a trn, jenž je součástí ručního nářadí nebo je s ním spojen, např. jedná-li se o přídavnou rukojeť. Tlumicí vložka vyplňuje zcela prostor mezi dutou částí rukojeti a trnem a vytváří...