B25F

Elektrochemický zdroj energie vhodný najmä na ručné elektrické náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5974

Dátum: 05.12.2011

Autor: Nagypál Herman

MPK: B25F 5/02, H01M 2/02, H01M 2/10...

Značky: zdroj, najmä, energie, náradie, elektrické, ručné, vhodný, elektrochemický

Text:

...ako zdroj energie klasické sieťové napájanie. V praxi to znamená, že ak uživateľ potrebuje dosiahnuť vyššiu kapacitu zdroja, zapojí do seba viac akumulátorových blokov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je objasnené pomocou priložených výkresov, kdeobr. 1 schernaticky znázorňuje pohľad z perspektívy elektrochemický zdroj energie so štyrmi akumulátorovými článkami a s dvojicou vonkajších konektorov, obr. 2 znázorňuje pohľad...

Aplikátor fólie na aplikáciu fólie na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19158

Dátum: 24.11.2011

Autor: Mühlenbruch Ferdinand

MPK: B25G 1/10, B25F 1/00, B29C 63/02...

Značky: povrch, aplikátor, aplikáciu, fólie

Text:

...držiaka má zakrivenýtvar tak, aby definovala hák tam, kde zakrivená strana trojuholníkového tvaru držiaka a koniec prítlačného povrchu sa k sebe približujú. Určená funkčnosť háka môže takto byť odovzdaná/vykonaná veľmi elegantným a jednoduchým spôsobom a dokonca vedie k minimalizácii množstva potrebného materiálu. 0010 Takto je poskytnutý podstatne lepší fóliový aplikátor,než tie, ktoré sú známe z doterajšieho stavu v tejto oblasti...

Prenosný, elektrinou napájaný nástroj s rádiokomunikačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18706

Dátum: 29.06.2011

Autor: Wallgren Carl Johan Erik

MPK: B25F 5/00

Značky: prenosný, nástroj, napájaný, zariadením, elektrinou, rádiokomunikačným

Text:

...je znázornený elektricky napájaný nástroj V podobe elektrického uhlového nástrčkového kľúča, ktorý obsahuje puzdro 10 s uhlovou hlavou ll, Výstupný hriadeľ 12 nesúci maticovú nástrčkovú objímku 13 a elektrický motor 14. K nástroju ďalej patrí schematicky znázornená pracovná riadiaca jednotka 16 a rádiokomunikačné zariadenie 17 na odovzdávaniepracovných údajov, ako aj údajov o pracovných výsledkoch medzielektricky napájaným prístrojom a...

Hnacie zariadenie pre lisovacie zariadenie a lisovacie zariadenie s takým hnacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13735

Dátum: 20.11.2009

Autori: Meyer Sven, Bungter Martin, Gottschaldt Gunnar

MPK: B21D 39/04, B25F 5/00, B25B 27/10...

Značky: hnacím, hnacie, zariadením, lisovacie, zariadenie, takým

Text:

...tlaku, nazývaného rovnako ako vypínací tlak, sa otvorísmerom k hydraulickému zásobníku. Tento vypínací tlak je stanovený tak vysoký, že pri normálnom lisovacom postupe nastane otvorenie ažvtedy, keď je lisovací postup ukončený, teda ked lisovací nástrojdosiahol svojej koncovej lisovacej polohy.S otvorením pretlakového ventilu a prípadne s vypnutím hnacieho motora a tým i hydraulického čerpadla sa hydraulický piest pomocou vratnej...

Ručné pneumatické kladivo s ovládateľným tlmením vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10714

Dátum: 29.10.2009

Autor: Meisenbichler Karl

MPK: B25F 5/00, B25D 17/24

Značky: kladivo, tlmením, ručné, vibrácií, pneumatické, ovládateľným

Text:

...k rukoväti v smere rázu, pričom poloha ovládacieho prostriedku ovplyvňuje možnosť vzájomného posuvu alebo vzájomného pneumatického zafixovania polohy dielov.Ako obzvlášť výhodné sa pri manipulácii spneumatickým kladivom podľa tohto vyná|ezu ukázalo včlenenie ovládacieho prostriedku do telesa rukoväti. Toto integrované uskutočnenie ovládacieho prostriedku je rovnako výhodné zhladiska technológie výroby a bezpečnosti prevádzky.Ďalej bude...

Vynálezy kategórie «B25F» v ZSSR.

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Novotný Jiří, Blažek Jiří

MPK: B25F 5/02, B24B 55/10

Značky: odvádzanie, obrábací, krytom, stroj, ručný, prachu, prípojkou, ochranným

Text:

...vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné...

Polyfunkčné elektrické prenosné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8106

Dátum: 02.09.2008

Autor: Pellenc Roger

MPK: B25F 3/00, B25F 5/00, H02J 7/00...

Značky: zariadenia, elektrické, prenosné, polyfunkčné

Text:

...fungovanie zvoleného nástroja. Predmetné prenosné elektrické zariadenia sú vybavené komunikačným systémom konfigurovaným tak, aby umožňoval, na jednej strane, výmenu informácií týkajúcich sa typu, stavua fungovania nástroja a batérie, ktoré sú vzájomne pripojené a na druhej strane,prispôsobenie prevádzkových parametrov predmetného nástroja podľa charakteristík predmetnej batérie alalebo prispôsobenie prevádzkových parametrov predmetnej...

Montérske náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2161

Dátum: 07.05.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B25F 1/02

Značky: montérske, náradie

Text:

...vodiace výstupky proti sebe orientované alebo dve klzné pozdĺžne vodiace drážky proti sebe orientované, závit pre slepú zátku, ktore je opatrené spodnou pevnou čeľusťou, na ktorom je vytvorená diera so závitom pre zaisťovaciu skrutku a na ktoromje vytvorené lôžko na uloženie zaisťovacieho prítlačného palca a pozdĺžny otvor na voľný priechod hrebeňovitého ozubenia zaisťovacieho prítlačného palca.d.) Valcové jadro, na ktorom je vytvorené...

Ovladač príklepu elektrickej ručnej vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269510

Dátum: 11.04.1990

Autori: Košovan Ivan, Adamec Miroslav

MPK: B25F 5/02, B23B 45/00

Značky: ručnej, príklepu, vŕtačky, elektrickej, ovladač

Text:

...aožnoaľ ůrezu, nakolko predmetný ůkon ae auei uakutoč niř počas otáčanie vretene.Uvedené nedostatky odetreňuje ovladač priklepu elektrickej ručnej vrtačky, podla vynálezu. Jeho podstata epočiva v tom, že pre dokonale e lahká zasunutie a vyaunutie kolika priklepu vrtačky použijeme priprevok zhotovený podle vynálezu. Prípravok je tvorený na epoeob držedle, ktoré ee uohopi do ruky. Jeho výrobe je nenáročná e tento pripra~ vok má voči súčasnému...

Spojovací vložka pro kombinované nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255519

Dátum: 15.03.1988

Autori: Herwig Peter, Hempel Rainer, Bunge Monika

MPK: B25F 1/02

Značky: vložka, kombinované, nástroje, spojovací

Text:

...yxasaąaoro poa Taxoe BCTaBHOe coennuenne Memny ocuosnmu HHcTpy~ MGHTOM H nononnnrenbnmwu nxcrpyuenramu, conpnraeubmu c reoMeTpnuecxuM saMm-~ xanueu, xowopoe npn OTHOCHTEHBHO npocToM u axouougqnon usrorosneunu o 6 ecne~ unnano dm- npocroe conpnenxe samumuux xaocwoauxon onqnuuwenbnux nuorpyuenwon,paannuueňmero anna H uaenauenun c ľHes 0 MEcTaBHOľ 0 coeuneunng- Haemuým wnxcaunm ononnurenbnum nncrpyueuwoa n ocnoanou nncwpyMeHre 3 nmdou...