B25D

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7361

Dátum: 02.02.2016

Autori: Flimel Marián, Matisková Darina

MPK: E01C 19/35, E02D 3/074, B25D 17/04...

Značky: inerčným, odpruženou, vibračná, rukoväťou, doska, tlmením

Text:

...koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) pokrytú elastickou hmotou. Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmením má na valce tlmiča upevnené zásuvné rúrky s vloženými tlmiacimi vložkami. Do zásuvných rúrok sú nastoknuté ramená, zaistené upevňovacími skrutkami. Na ramená sú nasunuté závažia, ktoré sú k nim fixované zaisťovacími skrutkami. Ich účelom je tlmenie...

Vibračná doska s odpruženou rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7189

Dátum: 01.07.2015

Autori: Flimel Marián, Matisková Darina, Balara Milan

MPK: B25D 17/04, E01C 19/35, E02D 3/074...

Značky: vibračná, doska, rukoväťou, odpruženou

Text:

...deliaci knížok a súčasne sú na spodnej rukoväti nasunuté dve pružiny. Zospodu je na ňu navlečené puzdro, pričom sú tieto konce spodnej rukoväti zasunuté do valca tlmiča a zaistené proti vysunutiu puzdrom. Valce tlmiča majú zasunuté vymedzovacie trubky a súčasne sú valce tlmiča pevne spojené s koncami hornej rukoväti, na ktorej sú navlečené krytky. Horná rukoväť má vodorovnú časť (tvoriacu pružné držadlo) poklytú elastickou...

Usporiadanie odpruženia rukoväti vibračnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7113

Dátum: 05.05.2015

Autori: Juraško Marcel, Flimel Marián, Balara Milan, Hrehová Stella

MPK: E02D 3/074, E01C 19/35, B25D 17/04...

Značky: odpruženia, vibračnej, dosky, rukoväti, usporiadanie

Text:

...čapu s tyčou,pričom medzi telesom a tyčou rukoväti je umiestnený pružinový doraz. Zároveň je k tyči pripevnená odpružená rúčka pomocou pružín, ktoré sú jedným koncom pripevnené k tyči rukoväti dolnými objímkami a dmhým koncom sú pripevnené k odpruženej rúčke hornými objímkami. Medzi hornými objímkami a odpruženou rúčkou je umiestnený pružný povlak.Dodatočná materiálová základňa pre úpravu rúčky vibračnej dosky je nasledovná- kovové...

Ručné pneumatické kladivo s ovládateľným tlmením vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10714

Dátum: 29.10.2009

Autor: Meisenbichler Karl

MPK: B25D 17/24, B25F 5/00

Značky: pneumatické, vibrácií, kladivo, tlmením, ručné, ovládateľným

Text:

...k rukoväti v smere rázu, pričom poloha ovládacieho prostriedku ovplyvňuje možnosť vzájomného posuvu alebo vzájomného pneumatického zafixovania polohy dielov.Ako obzvlášť výhodné sa pri manipulácii spneumatickým kladivom podľa tohto vyná|ezu ukázalo včlenenie ovládacieho prostriedku do telesa rukoväti. Toto integrované uskutočnenie ovládacieho prostriedku je rovnako výhodné zhladiska technológie výroby a bezpečnosti prevádzky.Ďalej bude...

Hydraulické rozrušovacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8534

Dátum: 08.07.2008

Autor: Konečník Štefan

MPK: B25D 9/04, B25D 9/20, B25D 9/14...

Značky: hydraulické, rozrušovacie, kladivo

Text:

...riešenie podľa vynálezu s inverznou koncepciou, ked údernikom je valec uložený na piestnici pevne spojenej s nosným telesom. Riadenie je hydraulický kiopný obvod, ktorý reaguje iba na obe krajné polohy údernika. Riadiaci člen, umiestnený v piestnici, prepína smer prúdenia tlakovej pracovnej kvapaliny vysokou rýchlosťou. V krajných polohách je hydraulicky ubrzdený. V pripade, že sa pracovný nástroj dostane do mimopracovnej polohy, zníži sa...

Hydraulické rozrušovacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4867

Dátum: 02.11.2007

Autor: Konečník Štefan

MPK: F15B 15/00, B25D 9/00

Značky: kladivo, rozrušovacie, hydraulické

Text:

...opačnom konci odkryje dovtedy ním uzavreté spojenie prívodného kanála 6 s vratným kanálom 12, cez prvý a druhý bezpečnostný kanálik 53, 54. V tej chvíli sa v kladive stratí pracovný tlak kvapaliny, ak predtým bol. V dôsledku tohto prepojenia je kladivo nefunkčné. Zatlačením pracovného nástroja 4 do kladiva - prítlakom pracovného stroja na pracovný predmet -sa posunie aj piestik 52 do vnútra piestnice 2, až sa tým preruší spojenie prívodného...

Mechanizmus pre ručné obrábacie zariadenie na otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283414

Dátum: 20.06.2003

Autori: Neubert Heinz, Wierspecker Horst

MPK: B25D 17/08

Značky: nástroj, nárazových, otáčavé, zariadenie, mechanizmus, ručné, unášanie, obrábacie, držiak, vrtacích, nástroja, nástrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus pre otáčavé unášanie nárazových a/lebo vŕtacích nástrojov (12), je uskutočnený s aspoň tromi unášacími prostriedkami a aspoň jedným axiálnym blokovacím zariadením. Unášacie prostriedky sú vytvorené ako vyberania (17, 19, 21) na stopke (11) a ako axiálne usporiadané výstupky (18, 20, 22) na obvode úložnej diery (13). Axiálne blokovacie zariadenie je vytvorené ako axiálny žliabok (16) v stopke (11), spolupracujúcej s blokovacím...

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, nástroj a držiak nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283037

Dátum: 19.12.2002

Autori: Neubert Heinz, Wierspecker Horst

MPK: B25D 17/08

Značky: držiak, vrtacích, otáčavé, obrábacie, unášanie, ústrojenstvom, nástrojov, zariadenie, nástroja, nástroj, nárazových, ručné

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné obrábacie zariadenie s ústrojenstvom na otáčavé unášanie nárazových a/alebo vŕtacích nástrojov, je uskutočnené tak, že na stopke (11) nástroja (12) a na upínacom zariadení (10) sú umiestnené aspoň tri unášacie prostriedky, pozostávajúce z unášacích drážok (17, 18, 22), axiálne vybiehajúcich zo stopky (11), a z unášacích pier (19, 20, 23) do nich zasahujúcich a vytvorených na upínacom zariadení (10), ako aj z axiálneho blokovacieho...

Nástroj pro zatlačování hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260523

Dátum: 15.12.1998

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B25D 9/02

Značky: zatlačování, nástroj, hřebíků

Text:

...až o 50 , což se projeví i ve snížení hmotnosti.Příklad provedení hlavičky pro zatlačování hřebíkú podle vynálezu je zobrazen na vñussech. Na obr. 1 je řez hlavičkou, na obr. 2 nárys hlavičky, na obr. 3 bokorye hlavičky. obr. 4 ukazuje příčný řez A-A z obr. 1, obr. 5 řez B-B z obr. 1, obr. 6 řez C-C z obr. 1.součástí těleea l hlavičky je hydraulický válce g s píetem 3. Na pístnici 3 je płipevhěntlouk g a nákružek lg. Pouzdra 2 je...

Vŕtací nástroj na výrobu vývrtov s podrezanou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277879

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hoppe Hartmut, Mayer Burkhard

MPK: B28D 7/02, B28D 1/14, B25D 16/00...

Značky: vrtací, nástroj, výrobu, podrezanou, časťou, vývrtov

Zhrnutie / Anotácia:

Vŕtací nástroj obsahuje vrták (1) s axiálnym priechodným otvorom (18), ktorého hlava (4) má bočné ostria (5) stranovo presahajúce vŕtací driek (2), a ktorého driek (2) je opatrený v určitej vzdialenosti od vŕtacej hlavy vyklenutím (7) slúžiacim ako výkyvné ložisko a taktiež je v určitej vzdialenosti od vyklenutia (7) opatrený hĺbkovým dorazom vytvoreným ako nákružok (3), na ktorom je otočne uložený odsávací kryt (12), kde hĺbkový doraz je...

Nástroj do ručného náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279680

Dátum: 11.05.1994

Autori: Lange Wolfgang, Kleine Werner, Meinke Holger, Schulz Reinhard

MPK: B23B 31/02, B25D 17/08

Značky: ručného, nástroj, náradia

Zhrnutie / Anotácia:

V upínacej stopke (9) sú vytvorené dve vzájomne diametrálne protiľahlé unášacie drážky (10) otáčania, ktoré sú axiálne k voľnému koncu upínacej stopky (9) otvorené a dve vzájomne diametrálne protiľahlé blokovacie drážky (11), ktoré sú axiálne uzavreté a aj dve vzájomne diametrálne protiľahlé pozdĺžne drážky (12), ktoré sú vytvorené po celej dĺžke príslušnej blokovacej drážky (11), ktorú na obidvoch jej koncoch pretínajú. Axiálny priemet každej...

Nástroj a nástrojový držiak, najmä na ručné náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279415

Dátum: 16.09.1992

Autor: Obermeier Josef

MPK: B23B 51/12, B25D 17/08, B23B 31/02...

Značky: nástrojový, najmä, držiak, ručné, náradie, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj sa skladá z telesa (8), ktoré je vybavené dvoma navzájom protiľahlými unášacími drážkami (9, 10) a dvoma obojstranne uzavretými vybraniami (11, 12). Šírka prvej unášacej drážky (9) je 1,5 až 2,5-násobok šírky druhej unášacej drážky (10). Prvá unášacia drážka (9) má dno tvaru oblúka so stredom v pozdĺžnej osi telesa (8) a má väčšiu šírku než druhá unášacia drážka (10). V dne prvej unášacej drážky (9) je po celej dĺžke dna vytvorené...

Zariadenie na vrážanie izolačných dosiek do muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Haböck Herwig, Weinzierl Bruno

MPK: E04B 1/66, B25D 17/08, B25D 17/02...

Značky: muriva, zariadenie, vrážanie, dosiek, izolačných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pneumaticky, hydraulicky alebo elektricky poháňaného úderného kladiva (1), ktorého úderný piest (2) pôsobí cez upínaciu čeľusť (3) na čelnú stranu izolačných dosiek (4). Upínacia čeľusť (3) je opatrená stopkou (7) vedenou vo vodiacom kanáli (9) úderného kladiva (1) a príchytkou (8) na uloženie izolačných dosiek (4). Aby sa skrátila celková dĺžka zariadenia a zmenšilo sa nebezpečenstvo zlomenia nástroja, je v údernom...

Upínací systém příklepového mechanizovaného ručního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269908

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hlávka Květoslav, Chvojka Zdeněk, Brosch Walter

MPK: B23B 29/04, B25D 17/28

Značky: upínací, příklepového, nářadí, ručního, systém, mechanizovaného

Text:

...kinetícké energie přenosem od příklepového mechanismu. Navíc ae tímto řešením odstraňuje protáčení stopek v upínači působením přetí žení.Příklad provedení upínacího systému podle vynálezu je uveden na výkreseoh, kde na obr. I je znázorněn řez vřetenem meohanizovaného nástroje, na obr. 2 řez rovinou A ~ A z obr. 1, na obr. 3 pohled na stopku nástroje, případně stopku redukčního členu s výstřednou unášecí válcovou plochou, na obr. 4 pohled na...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269074

Dátum: 11.04.1990

Autor: Smejkal Miroslav

MPK: B25D 9/02, B21J 7/40

Značky: pneumatické, kladivo

Text:

...go. Na střední části pracovního pístu g přívrácená k nástrojí gs se kluzně pohybuje samostatný tlumicí píst 2, který odděluje prostory lg a lg a je utěsněn v tlumicím tlakovém prostoru lg. Osazená část 35 tlumicího pístu 2 je po.b 1 ivš vedena v nabíjecím tlakovém prostoru ip. K ovládání pístu slouží rozdělovač 3. V tělese czdělovače 5 je pohyblivě upraven diferenciální píst Ž, na jehož druhém konci je souose vytvořen uzávěr Žg. Krajní...

Sbíječka s vakuovým kompresorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263462

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prochorov Ivan, Ganěnko Jurij, Kolgan Jurij, Balandin Vladimir

MPK: B25D 9/16

Značky: kompresorem, vákuovým, sbíječka

Text:

.... OTBGDCTHG 18 rnmbae I 7.Eng npenoTnpameHnnHsHoca ynnornennü 7 (®nr.lł) H 8 ynapHHxa 6 H nopmua 5 znamena yxasanlłoro xonnencaunonuoro orsepcwm ll nenae-rc-n Kai( Moxno MeHb me. nna n 0 nYHeHHHĽTaĎHnbHOCTH pa 6 oru.yapnoů MamWHM npu Haneuenun nenuwuuu orcxoxa ynapnnxa 6 OT paöouero HHcrpyMeHTa 3 ao pema paöoru c MaTepHanaMH pasnuunoñ npounocwn, yxaaaunoe Kounencaunonuoe ownepcmue Il Buonaàewca no aoanqxuocru nanmme or Topua 16 yapnnxa...

Rázově pracující zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262904

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ermilov Nikolaj, Fadějev Vladimir, Kulagin Rim, Korobkov Vladen, Fadějev Petr

MPK: B25D 9/04

Značky: pracující, rázové, zařízení

Text:

...s možností vykonávání vratného pohybu a provádějící v něm při práci dopředný pracovní pohyb a zpětný pohyb. V tělese zařízení je vytvořena komora,v níž na rázový píst působí tlak kapalin, nutící jejk vykonávaní zpětného pohybu. Na vlastním rázovém pístu je~ přední část této komory představuje tlumioí komoru Na obě čelaprstencového nákružku působí přitom po dobu nepřítomnosti pratencového nákružku v tlumicí komoře stejný tlak kapalinv komoře....

Doplňková rukojeť k ručnímu stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 260973

Dátum: 12.01.1989

Autori: Balandin Vladimir, Prochorov Ivan, Kolgan Jurij, Sapožnikov Sergej

MPK: B25D 17/04

Značky: doplňková, ručnímu, rukojeť, stroji

Text:

...1 pe 3 b 5 OBHM ornepcwueu 5 Hannuunnamw Ha őonbmym CTYHGHB 8 xsocwonnxa pyqxu 7, a nonyxoMyT 2 c acŕaa nennoň B ero rnankoe owsepcwne 6 nrynxoñ 10 Hasnuqnnamw DESBÓOBHM owsepcmueM 11 BTYHKH 10 Ha Manym cTyneHb 9. 3 aTeM DYKOHTKY nocanounm MeCTaMH nonyxouywos 1 H 2 ycranannnsamr na ununnpnqecxym HDOTOQKY 3 KOPHYC 3 4 Baxpenneane pyxonwxu 5 nporoqxe Kopnyca 4 nocpecTBoM nonyxomýroa 1 n 2 ocymecTBnaeTcn coorBeTcTBymmKM Bpameuueu pyuxn 7, npn...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260965

Dátum: 12.01.1989

Autori: Maslakov Petr, Kokarev Vladimir, Nikolajev Igor, Goldštejn Boris, Klušin Nikolaj

MPK: B25D 9/14

Značky: kladivo, pneumatické

Text:

...nopmenn 12 c Bosyxopacnpeenurenbnuu ycwpoäcrnoň 13 u paöoqum nucwpymenwom 14.Hneamawnqeexan Mamúya yapnoro neňcrnun paöaraew cneymmąm oöpasom.Hpn Bxnmueunn nycxosoro ycTpoňcTBà (ua uepweme He noxaaano) cmaTuů nosýx nocrynaer K Bosnyxopacnpenenurensnouy ycrpoäcrny 13 H npuaonur Kopnyc 3 u yapuuů nopmenh 12 B Bosnpamuo-nocrynarensnue nanmeuna, B pe 3 ynSTaTe Koropmx nocneuň nponsaonnw nonesnme yapu cnonm pa 6 oqnM HHCTpyMeHTOM 14.Hpn nanenun...

Přístroj pro vyvíjení rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261223

Dátum: 12.01.1989

Autor: Coulon André

MPK: B25D 9/02, B25D 9/08

Značky: vyvíjení, rázů, prístroj

Text:

...doraz pístu É.Píst E obsahuje dva rozšířené úseky 1, 1, klouzající v plášti l. Rozšířený úsek 1 bližší ke trysce 5 je opatřen těsnicím prstencem 5. V plášti l jsou vytvořeny otvory g, sloužící k vypouštění vzduchu. když je píst É na konci své dráhy, odvráceném od trysky 1. Na piatu Q spočívá nástroj lg, tvorený válcovým dílcem ll se dvěma rozšířenými úseky ll, lg, klouzajícími v plášti l, a trubicí lg, umístěnou v axiálním průchodu v dílci...

Pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259009

Dátum: 16.09.1988

Autori: Maslakov Petr, Goldštejn Boris, Kokarev Vladimir, Klušin Nikolaj, Nikolajev Igor

MPK: B25D 17/00

Značky: pneumatické, kladivo

Text:

...oópason. Hpn sxnmqeunu nycxoaoró ycrpoňcrna (Ha qepremç ae noxasano) cxawuü BOS,yx nocTynaeT K Bosyxopacnpenenurenbuouyycrpoücrny 10 n npnsonur Kopnyc 3 u ynapnuü nopmeus 9 B sosapáłuo-nocmynarenbnue snxeunx, 5 DESYHBTBTG KOTO pmx nocnennnü nponsaonr noneanue yapu cnomu paöoqnn Haxoneqnuxou 11. Hpu~ nnumeunn nopmnn 9 BHHS ou cnouu Bepxnnu TODHBM oTKpuBaeT aepxnmm owcexammymKpoMKy okna 5, H orpaöowaunuů cxawuů Bosyx qepea Kauan 7 Hauuuaer...

Pneumatická pěchovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259006

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kokarev Vladimir, Maslakov Petr, Jurjev Leonid, Klušin Nikolaj

MPK: B25D 17/24, B22C 15/04

Značky: pěchovačka, pneumatická

Text:

...cmaroro nosnyxa Kopnyc 2 c npncoenuaeuuumu erannnu Haquuaer nnurawbcn BBepX, a yapumñ nopmenb 3 BHH 3. Hpn STOM K Komyxy 1 npnnomenu une npornsononomnoHanpaanennue cnnu Tpennx. Hepsan H 3 aux Hanpanneua Bsepx H oőycnonneua rpeHHGM Kopnyca 2 no Komyxy 1 H Kpuwxn 6 no TDYÓKG 5. Bropaa cuna Tpennn Hanpasneua BHH 3 H Busnana ckonbmennem nopmun 3 no Tpyőxe 5. Yxaaaunue cnnu TDGHHH HpaKTHHeCKHKOMHeHCHpymT pyr npyra H Ha Komyxe 1 Bnöpauun...

Zařízení pro upevnění pracovního nástroje ve stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258041

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kolgan Jurij, Prochorov Ivan, Sapožnikov Sergej, Balandin Vladimir

MPK: B25D 9/00

Značky: stroji, pracovního, zařízení, nástroje, upevnění

Text:

...nonnpymuneaHas BTyHKa,BHHOHHeHR 8 H c ĽByMñHpO®MHBHHMM naàam npacnonomeuma omaocumenLnoKopnycan ñrynxnraanopuux po~ nmkon n mx ncxonnom-cocroaumn (qpma.nonepeunoro ceneaus npomouun xnocmqnmxa.mucwpyMeHTanpenuaaHaueHa Ann vnpamammeroca paóoqero mHcmpyueHa)nr,4 - pacnonomeune 0 THOCMTeHLHO~K 0 pHyca m nwynxu 88 H 0 pHHX p 0 nMROB B nxv mcxonHoMAcocTonamm (mopma nonepeqúcro ggqeuma npomouxu mncrpymenwa-npennaaaaqena uns ynaphoro...

Bezvibrační nástroj pro vybíjení dopředných rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257753

Dátum: 15.06.1988

Autor: Gindlund Per

MPK: B25D 17/24

Značky: bezvibrační, rázů, vybíjení, nástroj, dopředných

Text:

...průch-od pro vzduch vstupující do údernílçového mechanismu, spojený otvorem 22 s výstupní stranou škrtioího ventllu.Na zadním konci pouzdra lll je vloženia tlumicí jednotka 24, zahrnující zadní koncovoit stěnu 25 a trubicovité ventílové pouzdro 26,tvořeno z jednoho kusu materiálu s koncovou stěnou, 25 a uspořádané souose s válcem 12 a opěrným členem 21. Ventilové pouzdro 26 vymezuje válcovitou ventilovau komoru 27, do jejíhož předního...

Ruční pneumatické úderné nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254428

Dátum: 15.01.1988

Autor: Varyš Václav

MPK: B25D 9/00, B25D 17/24

Značky: nářadí, ruční, úderné, pneumatické

Text:

...náročnosti. Jeho hmotnost je vůči instalovanému výkonu i při nepoužítí lehkých slítín nebo plastických hmot na stěžejní součástí obvyklá. Jeho uspořádání však nevylučuje možnost řešení rukojetíz lehké slitiny a tím dalšího snížení hmotnosti.Použité odpružení pracovního válce vůči rukojetí je při vhodné volbě předpětía tuhosti pružiny, hmotnosti pracovního válce a rukojetí účinné a výrazně snižuje úroveň zrychlení víbrací na hlavní i po...

Rázový ruční nástroj na tlakový vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254308

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neumüller Johann, Hasewend Florian

MPK: B25D 17/24

Značky: tlakový, vzduch, rázový, nástroj, ruční

Text:

...tlumeni musí být malý, přičemž již při nepatrinýich netěsnostech se musí .počítat s tím, že vzduchové tlumeni ztratí účinek.Vynález řeší úkol tím, že vytváří rázový.ruční nástroj na tlakový vzduch s nástrojovým válcem, V jehož vrtání je ulož-en tlakovým vzduchom poháněný pohyblivý stupňavý pist, sestávćłjící z .pístniho tělesa a .pístni hlavy, a ~sloužící k .pohonu pracovního nástroje a Ike vzduchovému tlumeni, jehož podstata spočívá v...

Přístroj na značení kovových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234543

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kefurt Jaroslav, Meruňka Vladimír

MPK: B25D 5/02, B25D 5/00

Značky: kovových, prístroj, značení, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o přípravek na ruční značení kovových součástí, například trubek, potrubních dílů nebo výlisků z plechu, který je použitelný například k mezioperačnímu značení, aby nedošlo k záměně materiálu. Přístroj lze používat i pro značení materiálu slabšího než 5 mm. Sestává z tělesa, v kterém je kyvně uložen palec, dosedající na stavitelný šroub výkyvu. Dále je v tělese otočně uložen hřídel, opatřený na jednom konci ovládací,pákou a druhém...

Rázové ústrojí poháněné tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241005

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jakeš Jan, Rybáo Oldoich, Jareš František

MPK: B25D 9/00

Značky: tlakovým, poháněné, ústrojí, prostředím, rázové

Text:

...z určitého počtu žeber nebo tyčí, probíhajících vzhüru od pracovní desky 2. Pracovní plunžr 4 má pracovní čelo 4 vybíhající směrem dolů k pracovní des,ce 2 uvnitř vnějšího pracovního těsnění B, čímž se snižuje výška vnitřní dutiny 5 a tím i její objem. V důsledku toho se tlakvzduchu ve vnitřní dutině 5 rychleji zvyšuje, když začíná při pohybu pracovního plunžru 4 směrem k pracovní desce 2 vnější pružné těsnění E vůči ní těsnlt, čímž se...

Držák nástroje otáčivého a nárazového vrtacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251762

Dátum: 13.08.1987

Autori: Spieth Manfred, Scholz Dieter, Rumpp Gerhard

MPK: B25D 17/08

Značky: otáčivého, zařízení, držák, nárazového, vrtacího, nástroje

Text:

...závitem s krycím víkem g. Mezi vnější odsazenou prstencovítou plochou posuvné objímky 1 a boční stranou radiálního vnitřního žebra ga axiálně posuvné upínací objímky § je uložená tlačná pružina lg. Tlačnou pružiuou lg jsou posuvná objímka 7 a axiálně posuvnáupínací objímka g posouvány do polohy znázorněné na obr. 3, čímž je vřeteno 1 nástrojeNa obr. 2 je znázorněna v řezu II-II držákem nástroje podle obr. 1 pravoúhlá kulisagg, umístěna na...

Zařízení pro označování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250485

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip Miroslav, Michna Bohuslav, Fajmon Antonín

MPK: B25D 9/00

Značky: zařízení, označování

Text:

...ovládacího členu ovládacího valce 1, ikupříikladu vzaduchového a razníku 2. Ovládací válec 1 je na jedné čelní stěně upevněn šroubovým spojem k dutému pouzdru 3, které je prostřednictvím matice 7 a podložky B upevněno ke konzole (i. Dutina pouzdra 3 je propojena s dutinou ovládacího válce 1 a vychází z ní píst 4nice 4 pístu 5. Na pouzdru 3 je upevněnvr přívodní potrubí 9 a na druhé stěně ovlá~ dacího válce 1 přívodní potrubí 10.Razníik 2...

Elektromagnetické vŕtacie kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233283

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hubík Štefan

MPK: B25D 16/00

Značky: vŕtacie, kladivo, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektromagnetického vŕtacieho kladiva a rieši problém zvýšenia životnosti. Elektromagnetické vŕtacie kladivo obsahujúce v kostre usporiadaný elektromagnet, ktorého kotva je opatrená vratnou pružinou aj kladivkom, usporiadaným v osi hriadeľa otočne a posuvne uloženého v hriadeľových ložiskách a tento hriadeľ je ukončený upínacou hlavou pre nástroj, pričom zo strany chrbta kladivka je usporiadaný nastaviteľný nárazník. Na hriadeli...

Rozrušovacie hydraulické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249494

Dátum: 12.03.1987

Autor: Daško Jozef

MPK: B25D 9/04

Značky: rozrušovacie, kladivo, hydraulické

Text:

...podľa vynalezu je, že uloženie posüvača v tvare prstenca využíva pracovný valec jedného priemeru spoločný pre piest 1 posuvač, čo znižuje matee riálovú a výrobnú náročnosť a taktiez obrysové rozmery kladiva. Tým, že posuvač k svojej činnosti nepotrebuje škrtiace otvory, znižujú sa tiež objenově straty a zvyšuje sa objemová účinnost hydraulického kladiva.Na pripojenom výkrese je v pozdľžnom reze znázornený priklad prevedenia...

Rozrušovacie hydraulické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248593

Dátum: 12.02.1987

Autor: Daško Jozef

MPK: B25D 9/00

Značky: kladivo, rozrušovacie, hydraulické

Text:

...ll je v pracovnej komore 2 vytvorený stredový spojovaci kanál 3 napojený na jeden z koncov pracovného priestoru 2, ktorý je z druhej strany napojený na privodný kanál 1 hnacieho media. Pre správnu činnosť hydraulickeho klsdiva je potrebne, aby vzdialenosť diferenciàlnych plôch lg, 1 gpracovneho piesta 2 bolamenšia ako vzdialenosti medzi kanalmi 3, 11 a stredovým spojovacim kanálem §.Počas prevádzky prúdi hnacie medium, ktorým je tlakové...

Pracovní nástroj pro rázově působící nářadí, zvláště pro pneumatická kladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 236901

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schwebler Karl-richard

MPK: B25D 17/00

Značky: působící, nářadí, pneumatická, zvláště, kladiva, rázové, pracovní, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástrčných lisovadel, například nožů nebo nýtovacích hlavičníků, používaných v pohonech nárazných nástrojů, s výhodou v pneumatických kladivech. Úkolem vynálezu je vytvořit nástrčně lisovadlo, které se plynule otáčí a je chráněno proti vyhození, při jehož použití se v pneumatických kladivech zkracuje četnost nežádoucích rázů naprázdno. Podle vynálezu se úloha řeší díky tomu, že násadec je proveden jako sám o sobě známý komolý...

Nástroj s vymeniteľnými razníkmi pre razenie značenia ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233484

Dátum: 15.09.1986

Autori: Majerčík Anton, Heinrich Ivan, Kysucký Tibor

MPK: B25D 5/00

Značky: nástroj, ložiskových, razenie, razníkmi, krúžkov, značenia, vyměnitelnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru valivých ložísk. Rieši konštrukciu nástroja pre razenie značenia ložiskových krúžkov. Podstata nástroje s vymeniteľnými razníkmi pre razenie ložiskových krúžkov spočíva v tom, že razníky so zhotovenými znakmi, alebo skupinou znakov sú upravené v obvodových vybraniach na roztečnej kružnici unášacej a strediacej výmennej vložky spojenej s upínacou doskou skrutkami pričom vo vybraniach vložky sú razníky upevnené skrutkami s...

Pojistné zařízení pro pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235916

Dátum: 15.06.1986

Autor: Radtke Gerd

MPK: B25D 17/10

Značky: pojistné, pneumatické, zařízení, kladivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického kladiva, které se v podstatě skládají z tělesa a pracovního válce s pístem provedeným ve tvaru trubice, přičemž se pohyb válce uskutečňuje v ose tělesa. Cílem vynálezu je zamezit postupu: a/ přiváděného vzduchu dovnitř pracovního válce při otevřeném vpouštěcím ventilu, b/ vzduchu z vnitřku pracovního válce pří uzavřeném vpouštěcím ventilu u takového pneumatického kladiva a v té době, kdy je pracovní válec v...